Офіційний сайт Катеринопільської районної державної адміністрації і районної ради

drv

mrog

Середа, 18 січня 2017, 15:01

ІНФОРМАЦІЯ про стан ринку праці в районі та виконання заходів районної Програми зайнятості населення за 2016 рік

Автор  Внутрішня політика
Оцінити
(0 голоси)

Діяльність районної служби зайнятості в поточному році відбувалась під впливом політичних та економічних процесів. Але ускладнення ситуації на ринку праці не вплинули на якість надання соціальних послуг незайнятому населенню та роботодавцям.

На виконання районної Програми зайнятості населення на період до 2017 року, з урахуванням механізмів Закону України «Про зайнятість населення» та пріоритетів розвитку Катеринопільського району здійснювалися заходи щодо розширення сфери застосування праці, передусім у пріоритетних для регіону видах економічної діяльності, підвищення якості та конкурентоздатності робочої сили.

Протягом 2016 року спостерігалося незначне зменшення чисельності незайнятих громадян, які звертаються за сприянням у працевлаштуванні до районного центру зайнятості. Всього протягом звітного періоду поточного  року статус безробітного мали 1632 особи з числа незайнятих громадян, що  становить 93,0% до минулого року.

63,5 % від загальної чисельності зареєстрованих громадян становлять мешканці  сільської місцевості.

Серед осіб, які у поточному році скористалися послугами центру зайнятості, 44,6% становлять жінки, 45,2 %  - молодь у віці до 35 років. У професійно – кваліфікаційному розрізі: 50,8 % складають робітники, 23,3% – службовці, решта – особи без професії.

Станом на 01.01.2017 року на обліку перебувають 457 безробітних. Як і раніше існує  суттєвий дисбаланс між пропозицією робочої сили та попитом на неї. Держслужба зайнятості протягом 2016 року системно впроваджувала організаційні зміни та нові підходи до обслуговування клієнтів, що дало позитивні результати: збільшилась кількість роботодавців, які отримували послуги Служби та кількість вакансій у базі ДСЗ. Кількість вакансій, заявлених роботодавцями у січні - грудні 2016р., становила 675 одиниць, що більше відповідного періоду минулого року на 26 вакансій. Кількість роботодавців, які мали вакансії у звітному періоді, становить 159 проти 128 – в минулому році. Середня заробітна плата заявлених вакансій складає 1792, 90 грн., тоді як в 2015 році відповідно - 1559,40 грн.

З метою прискорення укомплектування вільних робочих місць, забезпечення доступу до інформації про реальний попит на відповідних працівників і реальні умови праці і заробітну плату, центром зайнятості надаються адреси та контактні телефони підприємств, організацій та установ, які мають відповідну потребу. Інформація надається шукачам роботи не тільки при індивідуальному обслуговуванні в центрі зайнятості, а й через різні сучасні засоби масової інформації, зокрема, через Інтернет-ресурси державної служби зайнятості.

Найбільший попит з початком весняно-польових робіт мали трактористи, водії, слюсарі з ремонтних робіт, продавці та інш. Дані про актуальні вакансії протягом дня постійно оновлюються, з ними всі бажаючі можуть ознайомитися як при відвідуванні центру зайнятості, так і на сайті Державної служби зайнятості.

У минулому році Служба зайнятості запровадила новий регламент обслуговування клієнтів Служби, який сформовано у тому числі виходячи з рекомендацій експертів МОП та ПРООН. Це дозволило скоротити середню тривалість пошуку роботи для населення майже на цілий тиждень. А також збільшити кількість осіб, які отримали робочі місця ще до набуття ними статусу безробітного.

З метою забезпечення соціального захисту населення від безробіття служба зайнятості в своїй роботі застосовує адресний підхід до вирішення питання працевлаштування кожного безробітного. За сприяння центру зайнятості протягом 2016 року працевлаштовано 651 безробітного, із них 143 особи, які відносяться до соціальновразливих категорій населення. Рівень працевлаштування – 33,0%, що суттєво перевищує середньообласний показник.

Служба зайнятості здійснює системну роботу з цільовими групами клієнтів, наприклад, жінками, молоддю, соціально незахищеними категоріями громадян, інвалідами, тощо. Для кожної категорії існує певна специфіка у наданні послуг.

Протягом січня-грудня 2016 року послугами служби зайнятості користувались 53 інваліди, з них 20 осіб  працевлаштовано. Рівень працевлаштування інвалідів склав 36,0%. Навчались за направленням служби зайнятості 4 інвалідів, з них 100% працевлаштовано.100% інвалідів охоплено профорієнтаційними послугами.

Значну увагу служба зайнятості приділяє роботі з молоддю. У 2016 році послугами служби зайнятості користувались 704 особи віком до 35 років. Із загальної чисельності молодих людей працевлаштовано 268. Рівень працевлаштування молоді становить  38,0% проти 29,3%  у відповідному періоді минулого року.

Актуальною проблемою на ринку праці району залишається забезпечення зайнятості мешканців села, оскільки  прикладання праці на селі є досить обмеженим. Вирішити цю складну проблему допоможе створення на селі робочих місць, в тому числі шляхом розвитку тваринництва як галузі сільського господарства, розвиток заготівельно-переробних кооперативів, підприємств та організацій агросервісу, відродження сфери побутового та житлово-комунального обслуговування.

Одним із дієвих шляхів вирішення проблеми працевлаштування безробітних є залучення до підприємницької діяльності. Служба зайнятості дає стартовий капітал безробітним, готовим розпочати власну справу, здійснюючи виплату допомоги по безробіттю одноразово.

Для безробітних, які виявили бажання отримати одноразово виплату допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності, центр зайнятості пропонує навчання на двотижневих курсах „Підприємництво та бізнес-планування”. На навчанні безробітні отримують знання з організаційних питань, обліку діяльності та оподаткування, маркетингу, менеджменту, написання бізнес-плану тощо.

Всього впродовж 2016 р. за допомогою районної служби зайнятості 3 осіб із числа безробітних відкрили власну справу за різними напрямками діяльності.

Середня сума таких виплат на одну особу становить близько 17 тис. гривень.

Організація робіт тимчасового характеру дозволяє окремим категоріям громадян, особливо тим, хто знаходиться в стані безробіття тривалий час, відновити трудові навички, іноді отримати постійну роботу, а також є можливістю поліпшити матеріальне становище. Завдяки активній співпраці з районною державною адміністрацією, сільськими та селищними радами вдалося досягнути позитивних результатів щодо виділення коштів на організацію та проведення громадських робіт. Всього протягом звітного періоду до громадських та інших робіт тимчасового характеру було залучено 565 безробітних проти 441 в 2015 році. З них 273 безробітних працювали на тимчасових роботах за рахунок коштів роботодавців, а 292 особи приймали участь в громадських роботах, які фінансуються за рахунок місцевих бюджетів та Фонду державного соціального страхування на випадок безробіття. В 2016 році для організації громадських робіт для безробітних місцевими бюджетами району та Фондом соціального страхування на випадок безробіття виділено майже 318,0 тис. грн., угоди про організацію громадських робіт центром зайнятості укладені з 14 сільськими та селищними радами, в т.ч. з Єрківською та Мокрокалигірською територіальними громадами та Управлінням соціального захисту населення Катеринопільської РДА. Найбільше безробітних протягом звітного періоду залучили до громадських робіт Катеринопільська селищна рада (46 осіб), Мокрокалигірська та Єрківська територіальні громади (33 та 57 осіб відповідно) Петраківська (24 ос.),  Розсохуватська (15 ос.) сільські ради, тощо.

Не були організовані громадські роботи з благоустрою Вікненською, Гуляйпільською, Новоселицькою та Шостаківською сільськими радами.

Професійне навчання є вирішальним фактором сприяння працевлаштуванню безробітних з недостатнім рівнем профпідготовки та кваліфікації. Крім того, значна частина громадян вимушена переорієнтувати свою професійну діяльність у зв’язку зі зміною кон’юнктури ринку праці.

Районним центром зайнятості проводиться професійне навчання за 40 професіями і спеціальностями. При цьому роботодавці виступають в якості замовників кадрів, беруть участь у визначенні змісту професійного навчання, кваліфікаційній атестації безробітних, надають робочі місця для їх виробничого навчання, виробничої практики або стажування.

Протягом січня – грудня 2016 року 206 безробітних (100,3% до минулого року) проходили професійне навчання та підвищення кваліфікації на замовлення роботодавців району, в тому числі шляхом стажування безпосередньо на робочих місцях на підприємствах району. Професійна підготовка та підвищення кваліфікації здійснювалося на потребу ринку праці за такими спеціальностями та професіями: тракторист, водій, слюсар – ремонтник, продавець, птахівник тощо. 110 безробітних пройшли підвищення кваліфікації за курсом „Новітні технології в сільськогосподарському виробництві та отримання допуску на право роботи, пов’язаної із транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами та агрохімікатами”. 97,0 % осіб, які закінчили профнавчання, працевлаштовані за направленням служби зайнятості.

Підвищення професійного рівня безробітних – залишається пріоритетом в роботі служби зайнятості на 2017 рік. Стоїть завдання зацікавити роботодавців в професійному навчанні майбутніх працівників. Сьогодні  непоодинокі випадки неможливості укомплектувати вакансії з високою заробітною платою, тому що люди не мають базових компетенцій, а це гальмує бізнес. Законом України «Про зайнятість населення» передбачена можливість для безробітних за направленням служби зайнятості підтвердити результати неформального навчання за робітничими професіями, а також можливість особам віком понад 45 років з робочим стажем не менше ніж 15 років отримати ваучер для перепідготовки, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями для пріоритетних видів економічної діяльності.

Проблему дисбалансу на ринку праці можна вирішити лише за умови відповідної профорієнтаційної роботи, насамперед, серед молоді. Пріоритетом залишається популяризація актуальних на ринку праці професій, що забезпечить працевлаштування з довгостроковою перспективою та гідними умовами праці. Зараз спостерігається попит на кваліфікованих робітників та інженерно-технічних працівників у промисловості, на робітників, фахівців та професіоналів у будівництві, а також на висококваліфікованих спеціалістів ІТ-сфери. У сільській місцевості відчувається гостра нестача кваліфікованих працівників агропромислового комплексу, вчителів та медичних працівників.

Отже, значення профорієнтаційної роботи дедалі зростає. За січень - грудень 2016 року надано незайнятому населенню 8268 профорієнтаційних послуг, охоплено послугами 2231 особу, із них 1562 - особи, які перебували на обліку в ЦЗ, 495 – учні загальноосвітніх шкіл району.

З метою економічної підтримки підприємств району та повернення безробітних до трудової діяльності здійснюється працевлаштування громадян (в першу чергу, осіб, які потребують соціального захисту, інвалідів) шляхом надання роботодавцям компенсації єдиного соціального внеску. В поточному році на новостворені робочі місця з наданням роботодавцям компенсації ЄСВ працевлаштовано 13 безробітних.  З роботодавцями району проводиться системна робота по роз’ясненню положень законодавства про зайнятість.

Крім того, для стимулювання самозайнятості населення та його підприємницької ініціативи служба зайнятості забезпечує надання безоплатних індивідуальних і групових консультацій з питань організації та провадження підприємницької діяльності.

Одним із найактуальніших питань в роботі районного центру  зайнятості залишається питання  надання соціальних послуг громадянам, які переміщуються в інші регіони України з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції, а також демобілізованим учасникам АТО. Протягом поточного року на обліку в РЦЗ перебували 13 безробітних із числа вимушено переселених, із них 6 осіб працевлаштовані за направленням РЦЗ, 5 – проходили  профнавчання, 1 – брала участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру. Крім того, до районного центру зайнятості звернулись за послугами 76 демобілізованих учасника АТО, 7 із них  працевлаштовані за направленням РЦЗ, 4 особи заключили контракти на службу в ЗСУ, 2 безробітних отримали одноразову виплату допомоги по безробіттю на розвиток підприємницької діяльності, 8 безробітних учасників АТО направлені на професійне навчання та підвищення кваліфікації. Крім того, 10 безробітних учасників АТО протягом минулого року залучалися до громадських робіт, а 2 – працювали на тимчасових роботах.  Станом на 01.01.2017 року на обліку перебувають 61 безробітний вказаної категорії, 6 проходять навчання за професією «Тракторист кат.А».

У 2017 році Служба зайнятості планує продовжити підсилену роботу щодо працевлаштування людей з числа ВПО та окремих категорій населення, зокрема, інвалідів, ветеранів АТО. Планується відкриття Центрів розвитку підприємництва, а також поглиблення співпраці із найбільшими роботодавцям країни.

Стратегічним напрямком діяльності служби зайнятості на поточний рік є швидке реагування на потреби шукачів роботи і роботодавців.

Змінено Середа, 18 січня 2017, 15:02

Додати коментар

Захисний код
Оновити