Офіційний сайт Катеринопільської районної державної адміністрації і районної ради

drv

mrog

Управління юстиції інформує
Управління юстиції інформує

Управління юстиції інформує (168)

Статтею 28 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» визначено, що під час проведення державної реєстрації права користування (постійне користування, оренда, користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис), користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій), сервітут) земельними ділянками державної чи комунальної власності, право власності на які не зареєстровано в Державному реєстрі прав, державний реєстратор одночасно з проведенням такої реєстрації проводить також державну реєстрацію права власності на такі земельні ділянки без подання відповідної заяви органами, які згідно із статтею 122 Земельного кодексу України передають земельні ділянки у власність або у користування.

Державна реєстрація права власності на земельні ділянки державної чи комунальної власності проводиться з обов'язковим урахуванням пунктів 3 та 4 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності» (далі - Закон), якими встановлено наступне:

пунктом З-з дня набрання чинності цим Законом (з 01.01.2013) землями комунальної власності відповідних територіальних громад вважаються:

а) земельні ділянки:

на яких розташовані будівлі, споруди, Інші об'єкти нерухомого майна комунальної власності відповідної територіальної громади;

які перебувають у постійному користуванні органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ, організацій;

б) всі Інші землі, розташовані в межах відповідних населених пунктів, крім земельних ділянок приватної власності та земельних ділянок, зазначених у підпунктах "а" і "б" пункту 4 цього розділу;

пунктом 4 - у державній власності залишаються:

а) розташовані в межах населених пунктів земельні ділянки:

на яких розташовані будівлі, споруди, інші об'єкти нерухомого майна державної власності;

які перебувають у постійному користуванні органів державної влади, державних підприємств, установ, організацій, Національної академії наук України, державних галузевих академій наук;

які належать до земель оборони;

б)    земельні ділянки, що використовуються Чорноморським флотом
Російської Федерації на території України на підставі міжнародних договорів,
згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;

в)  землі зон відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, що
зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи;

г) усі інші землі, розташовані за межами населених пунктів, крім земельних ділянок приватної власності та земельних ділянок, зазначених у підпункті "а" пункту 3 цього розділу.

Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» передбачено, що державній реєстрації прав підлягають:

1)      право власності;

2)  речові права, похідні від права власності: право користування (сервітут);

право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис);

право забудови земельної ділянки (суперфіцій);

право господарського відання;

право оперативного управління:

право постійного користування та право оренди (суборенди) земельної ділянки;

право користування (найму, оренди) будівлею або іншою капітальною спорудою (їх окремою частиною), що виникає на підставі договору найму (оренди) будівлі або Іншої капітальної споруди (їх окремої частини). укладеного на строк не менш як три роки;

іпотека;

право довірчої власності;

інші речові права відповідно до закону;

3) право власності на об'єкт незавершеного будівництва.

Рішення про державну реєстрацію прав приймаються державним реєстратором.

Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єкта державної реєстрації прав можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України, його територіальних органів або де суду.

При        Міністерстві        юстиції України              та Головному

територіальному управлінні юстиції у Черкаській області працюють постійно діючі комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації.

Комісія з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Черкаській області розглядає скарги на рішення (крім рішення про державну реєстрацію прав та рішення, згідно з яким проведено реєстраційну дію), дії або бездіяльність державних реєстраторів, суб'єктів державної реєстрації, які здійснюють діяльність у межах Черкаської області.

Скарга розглядається протягом ЗО днів (у деяких випадках термін може продовжуватись до 45 днів).

Скаргу можна подати або надіслати до:

-     Міністерства юстиції України (вул. Архітектора Городецького, 13,

м. Київ, 01001).

-     Головного територіального управління юстиції у Черкаській області (бульв. Шевченка, 185, м. Черкаси, 18001).

У разі виникнення питань щодо оформлення скарги та її подачі консультації надаються за тел. 33-00-27.

Відповідно до частини 1 статті 2 Закону України «Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності» (далі - Закон) роботодавці мають право об'єднуватися в організації роботодавців, вільно вступати до таких організацій та виходити з них, брати участь в їх діяльності на умовах та в порядку, визначених їх статутами.

Організації роботодавців, їх об'єднання можуть створювати об'єднання організацій роботодавців, вступати до таких об'єднань та виходити з них, брати участь в їх діяльності на умовах та в порядку, визначених статутами об'єднань організацій роботодавців.

Частиною 3 статті 2 Закону передбачено, що член організації роботодавців чи об'єднання організацій роботодавців має право в будь-який час припинити своє членство в організації роботодавців чи об'єднанні організацій роботодавців шляхом подання заяви до відповідних статутних органів. Членство в організації роботодавців чи об'єднанні організацій роботодавців припиняється з дня подання такої заяви та не потребує додаткових рішень. З того самого дня припиняється перебування члена організації роботодавців чи об'єднання організацій роботодавців на будь-яких виборних посадах в організації роботодавців чи об'єднанні організацій роботодавців.

02.11.2016 набрав чинності Закон України від 06.10.2016 №1666-VIII «Про внесення   змін   до   деяких   законодавчих   актів   України   щодо   вдосконалення  державної реєстрації прав на нерухоме майно та захисту прав власності» (далі -Закон ), яким внесені зміни до низки нормативних актів, якими передбачається забезпечення захисту прав власності, економічних інтересів громадян та інвесторів, а також зменшення ризиків незаконного заволодіння майном.

Зокрема, частину третю статті 2 Закону «Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності» доповнено абзацом другим, згідно якого, дія абзацу першого цієї частини не поширюється на членів організації роботодавців чи об'єднання організацій роботодавців, обраних на посади керівника та заступника керівника організації роботодавців чи об'єднання організацій роботодавців. Членство в організації роботодавців чи об'єднанні організацій роботодавців зазначених керівників припиняється з дня, наступного за днем обрання нового керівника чи його заступника.

Частиною 2 статті 15 Закону «Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності» передбачено, що рішення про внесення змін до статутних документів, у складі виборних органів організації роботодавців, об'єднання організацій роботодавців приймається організацією роботодавців, об'єднанням організацій роботодавців у визначеному статутом порядку та оформляється протоколом засідання уповноваженого органу організації роботодавців, об'єднання організацій роботодавців.

Звертаємо увагу, що відповідно до частини 3 статті 15 Закону про прийняте уповноваженим органом організації роботодавців, об'єднання організацій роботодавців рішення повідомляється в 60-денний термін суб'єкт державної реєстрації в порядку, визначеному Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».

Одним із способів забезпечення захисту прав власності, а також зменшення ризиків незаконною оволодіння майном є зупинення державної реєстрації прав.

Проведення реєстраційних дій зупиняється на підставі рішення суду про заборону вчинення реєстраційних дій, що набрало законної сили, або на підставі заяви власника об'єкта нерухомого майна про заборону вчинення реєстраційних дій щодо власного об'єкта нерухомого майна. Про зупинення реєстраційних дій на підставі рішення суду про заборону вчинення реєстраційних дій державний реєстратор невідкладно повідомляє власника об'єкта нерухомого майна.

У разі наявності зареєстрованих заяв на проведення реєстраційних дій. державний  реєстратор, який здійснює розгляд таких заяв, невідкладно повідомляє про зміцнення реєстраційних дій відповідних заявників.

Державний реєстратор приймає рішення про відновлення реєстраційних дій на підставі рішення суду про скасування рішення суду, яке було підґрунтям для прийняття рішення про зупинення проведення реєстраційних дій, або на підставі заяви власника об'єкта нерухомою майна про відкликання власної заяви про заборону вчинення реєстраційних дій. зареєстрованих у Державному реєстрі прав.

Державний реєстратор також приймає рішення про відновлення реєстраційних дій. якщо власником об'єкта нерухомого майна, яким подано заяву про заборону   вчинення реєстраційних дій. у строк, що не перевищує

десяти     робочих     днів,     не     подано рішення суду про заборону вчинення реєстраційних дій, що набрало законної сили.

Народження дитини для кожної сім'ї - чи не найголовніша, найважливіша подія у житті. Але. слід пам'ятати, що з моменту народження малюк є громадянином нашої держави, який згідно з діючим сімейним законодавством має правовий статус дитини, права та інтереси якого забезпечуються і охороняються державою. Забезпечуючи виконання прав та інтересів дитини, держава покладає ряд обов'язків на її батьків, закріплюючи їх законодавчо.

Необхідність державної реєстрації народження встановлюється нормами Цивільного кодексу України. Відповідно до статті 49 Цивільного кодексу народження фізичної особи ї актом цивільного стану, який підлягає державній реєстрації відповідно до закону.

Державна реєстрація актів цивільного стану є правовим інститутом \ державі. спрямованим на забезпечення реалізації прав і свобод громадян, а актові записи. складені державним органом державної реєстрації актів цивільного стану, є безспірними доказами засвідченою в них факту і як правило, не потребують додаткових доказів.

Відповідно до пункту 3 статті 13 Закону України «Про держави} реєстрацію актів цивільного стану» державна реєстрація народження дитини проводиться не пізніше одного місяця з дня її народження, а у разі народження дитини мертвою - не пізніше трьох днів.

Сімейним кодексом України, зокрема, статтею 144. на батьків покладено обов'язок зареєструвати народження дитини в державному органі реєстрації актів цивільного стану.

Невиконання цього обов'язку є підставою для покладення на батьків відповідальності, передбаченої частиною 2 статтею 212-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, в якій зазначено, що несвоєчасна, без поважної причини, реєстрація батьками народження дитини в державних органах реєстрації актів цивільного стану тягне за собою накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Статтею 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення посадовим особам органів державної реєстрації актів цивільного стану надано право складати протокол про адміністративне правопорушення по відношенню батьків чи одного з них, у разі несвоєчасної реєстрації народження дитини.

З метою створення сприятливих умов, щодо державної реєстрації народження дитини Міністерством юстиції України запроваджено сервіс, який передбачає прийняття працівниками відділів державної реєстрації актів цивільною стану документів, необхідних для проведення державної реєстрації народження дитини, та видачу свідоцтва про народження дитини безпосередньо в закладах охорони здоров'я де приймаються пологи. З повним переліком медичних закладів охорони здоров'я Черкаської області, в яких працівниками відділів ДРАЦС надається дана адміністративна послуга можна ознайомитись на сайті Головного територіальною управління юстиції у Черкаській області.

Тож, шановні батьки, своєчасно зверніться до органу державної реєстрації актів цивільного стану для проведення державної реєстрації народження вашої дитини та почніть життя нового громадянина без правопорушень.

свідоцтва Якщо Ви загубили, пошкодили чи знищили свідоцтво про державну реєстрацію акту цивільного стану (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про розірвання шлюбу, свідоцтво про зміну імені чи свідоцтво про смерть), то повторно можна отримати втрачене свідоцтво у відділі державної реєстрації актів цивільного стану (раніше - ЗАГС, зараз - ДРАЦС) за місцем звернення, незалежно від місця державної реєстрації акту цивільного стану та місця проживання заявника.

Повторна видача свідоцтва про державну реєстрацію акту цивільного стану здійснюється за заявою особи, щодо якої складено запис, батьків, усиновлювачів, опікунів, піклувальників, представника закладу охорони здоров'я, навчального або іншого дитячого закладу, де постійно перебуває дитина, органу опіки та піклування. Свідоцтво про державну реєстрацію акту цивільного стану видається представникам зазначених установ за довіреністю установи та при пред'явленні документів, що посвідчують їх особу.

Особам, яким виповнилося 16 років, свідоцтво про державну реєстрацію акту цивільного стану може повторно видаватися за наявності паспорта (паспортного документа).

Свідоцтва про народження дітей повторно видаються їх батькам і усиновителям незалежно від віку дитини.

Свідоцтво про смерть повторно видається другому з подружжя, а також дітям, у тому числі й усиновленим, та їх законним представникам, близьким родичам померлого (братам і сестрам, онукам, діду і бабі як з боку батька, так і з боку матері), особі, яка є спадкоємцем за законом або заповітом, представникові органу опіки та піклування у разі виконання ним повноважень з опіки та піклування стосовно осіб, які мають право на отримання такого свідоцтва.

Особі, позбавленій батьківських прав, свідоцтва про народження дітей повторно не видаються.

Після припинення шлюбу внаслідок його розірвання свідоцтва про шлюб повторно не видаються. У таких випадках на письмове прохання заявників відділ державної реєстрації актів цивільного стану видає витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про шлюб щодо підтвердження дошлюбного прізвища.

Свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану можуть повторно видаватись представнику особи, яка має право на повторне отримання свідоцтва про державну реєстрацію акту цивільного стану, у разі документального підтвердження його повноважень.

Особам, які звернулися до відділу державної реєстрації актів цивільного стану особисто, свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану повторно видаються того самого дня при пред'явленні ними паспорта або паспортного документа.

За заявою щодо повторної видачі відповідного свідоцтва про державну реєстрацію акту цивільного стану, яка надійшла поштою, свідоцтво надсилається в 15-денний строк до відділу державної реєстрації актів цивільного стану України за місцем проживання заявника, про що доводиться до його відома.

розлучення Якщо обидві сторони прагнуть припинити сімейні стосунки за спільною згодою, розлучення в Україні можна оформити через відділ державної реєстрації актів цивільного стану (далі - ДРАЦС).

Як діяти:

- Подружжю слід звернутися у відділ ДРАЦС за місцем офіційної реєстрації (прописки) будь-кого з них.

- Необхідно мати при собі документи: свідоцтво про шлюб, паспорти громадян України.

- Подати заяву – кожна зі сторін повинна заповнити відповідну частину єдиного документа і цим підтвердивши свій намір розлучитися.

З моменту подання заяви має сплинути 1 місяць, після чого шлюб може бути розірвано. Посадова особа призначить дату, коли подружжя зобов'язано з'явитися у відділ ДРАЦС для реєстрації розлучення. Ті, хто прийняв рішення дати шлюбу другий шанс, можуть відкликати раніше подану заяву без жодних негативних наслідків для себе.

У випадку, якщо чоловік/дружина не має змоги з'явитися до відділу ДРАЦС (необхідно підтвердити поважність причини неявки документально), шлюбний партнер може подати заяву самостійно. Для цього необхідно:

- Заздалегідь отримати формуляр заяви, заповнити свою частину (відповідну графу), та обов'язково завірити справжність підпису у нотаріуса.

- Друга сторона заповнює свою частину заяви та подає її в офіційний орган.

- Призначається дата розірвання шлюбних відносин.

Увага: якщо сторони не можуть з'явитися у відділ ДРАЦС – слід повідомити про цей факт заздалегідь при подачі заяви.

Вам необхідно письмово повідомити про свою згоду на розірвання шлюбу без вашої особистої присутності. Постійно проживаєте в іншій місцевості – вкажіть адресу відділу ДРАЦС, куди слід направити свідоцтво про розірвання шлюбу.

Якщо є обставини, які не дають подружжю змоги з'явитися до відділу ДРАЦС у встановлений день, тоді складається заява про перенесення дати реєстрації. Законодавець дозволяє розривати шлюб протягом 1 року після подачі заяви, але не пізніше.

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державної реєстрації прав на нерухоме майно та захисту прав власності» від 06.10.2016 року № 1666 внесено зміни до статті 25 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Зокрема, проведення реєстраційних дій зупиняється також на підставі заяви власника об'єкта нерухомого майна про заборону вчинення реєстраційних дій щодо власного об'єкта нерухомого майна.

Про зупинення реєстраційних дій на підставі рішення суду про заборону вчинення реєстраційних дій державний реєстратор невідкладно повідомляє власника об'єкта нерухомого майна.

Рішення суду або заява власника об'єкта нерухомого майна про заборон)' вчинення реєстраційних дій реєструється у Державному реєстрі прав.

Державний реєстратор приймає рішення про відновлення реєстраційних дій на підставі рішення суду про скасування рішення суду, що було підставою для прийняття рішення про зупинення проведення реєстраційних дій. або на підставі заяви власника об'єкта нерухомого майна про відкликання власної заяви про заборону  вчинення реєстраційних дій. зареєстрованих у Державному реєстрі прав.

Державний реєстратор також приймає рішення про відновлення реєстраційних дій, якщо власником об'єкта нерухомого майна, яким подано заяву  про заборону вчинення реєстраційних дій, у строк, що не перевищує десяти робочих днів, не подано рішення суду про заборону вчинення реєстраційних дій, що набрало законної сили.

З метою надання якісних та сучасних послуг населенню за допомогою мережі Інтернет Міністерством юстиції України створено он-лайн простір юстиції під назвою «ОНЛАЙН будинок юстиції», однією з рубрик якого є сервіс «СМС - МАЯК».

SМS -МАЯК   сервіс   моніторингу   реєстраційних   дій   щодо   об'єктів нерухомого майна фізичних та юридичних осіб. Зазначений сервіс надає наступні можливості:

1.  Інформування  фізичних  та  юридичних  осіб   про   зміну  статусу нерухомості у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;

  1. Інформування фізичних та юридичних осіб про початок і перебіг реєстраційної процедури.

Для отримання послуги щодо інформування фізичних та юридичних осіб про зміну статусу нерухомості у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно необхідно здійснити наступні кроки:

КРОК 1. Через автоматизовану систему «Он-лайн будинок» зайдіть в розділ SМS -МАЯК.

КРОК 2. Зареєструйтесь на сайті  LIGА:ZАКОN. •

КРОК 3. Увімкніть SМS -МАЯК.

КРОК 4. Заповніть пошагово всі розділи SМS -МАЯК.

КРОК 5. Для завершення процедури здійсніть оплату за користування сервісом в розмірі 30 грн. на місяць за об'єкт нерухомого майна.    .

Для отримання послуги щодо інформування фізичних та юридичних осіб про початок і перебіг реєстраційної процедури необхідно здійснити наступні кроки:

КРОК 1. Отримайте електронний цифровий підпис.

КРОК 2. Через автоматизовану систему «Он- лайн будинок» знайдіть
розділ SМS -МАЯК.

КРОК 3. Зареєструйтесь на сайті LІGА:ZАКОN

КРОК 4. Увімкніть SМS -МАЯК.

КРОК 5. Заповніть пошагово всі розділи SМS -МАЯКА.

КРОК6. Для завершення процедури здійсніть оплату за користування сервісом в розмірі 300 грн. на місяць за об'єкт нерухомого майна.

ЗАЗНАЧАЄМО: сповіщення про зміни щодо об'єкта нерухомого майна, поставленого на контроль, будуть надходити sms повідомленням на телефон, листом на електронну пошту та до «особистого кабінету» користувача послуги.

УВАГА! Зазначені послуги надаються виключно за умови наявності зареєстрованого права власності на окремий індивідуально визначений об'єкт нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав, із присвоєнням йому відповідного реєстраційного номера.

В разі виникнення питань звертайтесь за телефонами: (0472) 54-20-64; 33-69-15; 33-00-27.

Відповідно до ч. 8 ст. 34 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (далі - Закон) від сплати адміністративного збору під час проведення державної реєстрації речових прав звільняються:

1)  фізичні та юридичні особи - під час проведення державної реєстрації прав, які виникли та оформлені до проведення державної реєстрації прав у порядку, визначеному цим Законом;

2)  громадяни, віднесені до категорій 1 і 2 постраждалих внаслідок
Чорнобильської катастрофи;

3)    громадяни, віднесені до категорії 3 постраждалих внаслідок
Чорнобильської катастрофи, які постійно проживають до відселення чи
самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного (обов'язкового) і гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали в зоні безумовного (обов'язкового) відселення не менше двох років, а в зоні гарантованого добровільного відселення - не менше трьох років;

4)    громадяни, віднесені до категорії 4 потерпілих внаслідок
Чорнобильської катастрофи, які постійно працюють і проживають або постійно проживають на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що станом на 1 січня 1993 року вони прожили або відпрацювали в  цій зоні не менше чотирьох років;

5)   інваліди Великої Вітчизняної війни, особи із числа учасників
антитерористичної операції, яким надано статус інваліда війни або учасника бойових      дій,      та      сім'ї      воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи;

6)      інваліди І та II груп;

7)  Національний банк України;

8)      органи державної влади, органи місцевого самоврядування;

9)      інші особи за рішенням сільської, селищної, міської ради, виконавчий орган якої здійснює функції суб'єкта державної реєстрації прав.

У разі якщо державна реєстрація права власності або Інших речових прав, відмінних від права власності, проводиться у строки менші, ніж передбачені статтею 19 цього Закону, особи, визначені пунктами 1-9 цієї частини, не звільняються від сплати адміністративного збору.

Адміністративний збір не справляється за внесення до записів Державного реєстру прав змін, пов'язаних із приведенням у відповідність із законами України у строк, визначений цими законами.

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>
Сторінка 6 з 12