Офіційний сайт Катеринопільської районної державної адміністрації і районної ради

drv

mrog

Управління юстиції інформує
Управління юстиції інформує

Управління юстиції інформує (252)

Відповідно до статті 24 Закону України «Про громадські об'єднання» громадське об'єднання зі статусом юридичної особи для виконання своєї статутної мети (цілей) має право володіти, користуватися і розпоряджатися коштами та іншим майном, яке відповідно до закону:

-передане такому громадському об'єднанню його членами (учасниками) або державою;

-   набуте як членські внески;

-   пожертвуване громадянами. підприємствами, установами та організаціями;

- набуте в результаті підприємницької діяльності громадського об'єднання, підприємницької діяльності створених ним юридичних осіб (товариств, підприємств):

- придбане за рахунок власних коштів,  тимчасово надане у користування (крім розпорядження) чи на інших підставах, не заборонених законом.

Право власності громадського об'єднання зі статусом юридичної особи реалізовує його вищий орган управління в порядку, передбаченому законом та статутом громадського об'єднання.

Окремі функції щодо управління майном за рішенням вищого органу управління громадського об'єднаним можуть бути покладені па створені ним відповідно до статуту керівні органи, юридичні особи (товариства. підприємства), відокремлені підрозділи таких об'єднань або передані громадським спілкам, утвореним цими громадськими об'єднаннями.

У разі саморозпуску громадського об'єднання його майно та кошти після задоволення вимог кредиторів передаються за рішенням такого об'єднання на статутні або благодійні цілі іншому (кільком іншим) громадському об'єднанню, а в разі неприйняття такого рішення - зараховуються відповідно до закону до державного або місцевого бюджету.

У разі реорганізації громадського об'єднання його майно, активи та пасиви передаються правонаступнику.

Для отримання свідоцтва про народження дитини, яка народилася на ТОТ (АР Крим, м. Севастополь та окремі райони Луганської та Донецької областей), батькам, родичам, їхнім представникам або іншим законним представникам дитини*

НЕОБХІДНО:
1. Подати до будь-якого суду за межами ТОТ незалежно від свого місця проживання:
• заяву про встановлення факту народження особи (зразок додається);
• належні докази*;
• квитанцію про сплату судового збору (з 01.01.2018 - 352 грн. 40 коп.)

2. Така справа розглядається судом невідкладно з моменту надходження заяви.

3. У разі задоволення заяви, суд невідкладно видає копію рішення заявнику, в якому зазначає дані про дату і місце народження дитини, її стать, відомості про батьків, або надсилає копію рішення до відділу РАЦС за місцем постановлення рішення для державної реєстрації (у разі відсутності заявника під час проголошенні рішення).

Суд повертає заяву – у разі неналежної форми заяви або відсутності вказаних у заяві документів.

Суд відмовляє у задоволенні заяви - у разі недостатності доказів.

4. Для отримання свідоцтва про народження заявник подає до будь-якого відділу державної реєстрації актів цивільного стану копію рішення суду про встановлення відповідного факту та свій паспорт громадянина України.

Важливо! 
* Родичами є: чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, а також особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки, у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі. Законними представниками є батьки (усиновлювачі), опікуни.

* У разі посилання на свідчення свідків заявник повинен переконатись, що вони зможуть з’явитися до суду у день подання заяви про встановлення факту.

* Доказами у справі можуть бути письмові докази: оригінали чи копії медичних документів, пояснення заінтересованих осіб, їхніх представників, свідчення свідків, речові докази, зокрема звуко- і відеозаписи, висновки експертів. Документи, видані органами та установами (в т.ч., лікарняними закладами), що знаходяться на ТОТ, теж можуть братися до уваги судом.

 

ЗРАЗОК

До ________________________

(найменування місцевого суду)

Заявник: __________________,
що проживає за адресою:
__________________________

Заінтересована особа:

__________________________,
що проживає за адресою,

(місцезнаходження):
__________________________.

ЗАЯВА
про встановлення факту народження дитини

в порядку статті 317 ЦПК України

Я, _________________________________________________________________________,

(прізвище, ім'я та по батькові)

який (яка) є _____________________________________________________________________

(батько, мати, родич, їх представник або інший законний представник)

________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові дитини)

який (яка) народився(лася) "___" _______________ ____ р. в ____________________________

(місце народження)

________________________________________________________________________________

(описати обставини)

Отримати свідоцтво народження у відділі державної реєстрації актів цивільного стану неможливо, оскільки факт народження відбувся на тимчасово окупованій території України, на якій неможливо отримати медичний документ, що може бути прийнято відділом державної реєстрації актів цивільного стану для здійснення реєстрації народження відповідно до статті 13 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану».

Місцем народження ________________________________________________________.

(назва населеного пункту)

 

Встановлення факту народження необхідно мені ________________________________.

(вказати мету)

На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 315 - 318, 430, 431  Цивільного процесуального кодексу України,

ПРОШУ:

  1. Встановити факт народження дитини _____________ статі "___" ________ __ р.

(стать)                              (дата народження)

у __________________________, а також встановити дані про її (його) батьків.

(місце народження)

  1. Допустити негайне виконання рішення у справі.
  2. Звернути судове рішення до виконання.

Додатки:

1)                      перелік письмових доказів, що підтверджують викладені в заяві обставини;

2)                       клопотання про виклик свідків; вказати їх П.І.Б, адресу та засоби зв’язку.

3)                       копія заяви;

4)                       квитанція про сплату судового збору.

 

 

 

Дата                                                                                                                           Підпис

 

Для отримання свідоцтва про смерть особи, яка померла на ТОТ (АР Крим, м. Севастополь та окремі райони Луганської та Донецької областей), родичам померлого або їх представникам*

НЕОБХІДНО:
1. Подати до суду за місцем проживання чи перебування заявника за межами ТОТ: 
• заяву про встановлення факту смерті (зразок додається);
• належні докази*; 
• квитанцію про сплату судового збору* (з 01.01.2018 - 352 грн. 40 коп.).

2. Така справа розглядається судом невідкладно з моменту надходження заяви.

3. У разі задоволення заяви про встановлення факту смерті особи, суд невідкладно видає копію рішення заявнику або надсилає її до відділу РАЦС за місцем постановлення рішення для державної реєстрації смерті (у разі відсутності заявника під час проголошення рішення).

Суд повертає заяву – у разі неналежної форми заяви або відсутності вказаних у заяві документів.

Суд відмовляє у задоволенні заяви - у разі недостатності доказів.

4. Для отримання свідоцтва про смерть особа подає до найближчого відділу державної реєстрації актів цивільного стану копію рішення суду про встановлення відповідного факту та свій паспорт громадянина України.

Важливо! 
* Родичами є: чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, а також особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки, у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.

* Доказами у справі можуть бути пояснення заявників, свідків, письмові докази (в т.ч., свідоцтва про поховання), речові докази, зокрема звуко- і відеозаписи, висновки експертів. Документи, видані органами та установами (в т.ч., лікарняними закладами), що знаходяться на ТОТ, теж можуть братися до уваги судом.

* У разі посилання на свідчення свідків заявник повинен переконатись, що вони зможуть з’явитися до суду у день подання заяви про встановлення факту.

* Судовий збір не справляється за подання Заяви щодо особи, яка загинула або пропала безвісті в районах проведення воєнних дій або антитерористичних операцій.

 

ЗРАЗОК

До ________________________

(найменування місцевого суду)

Заявник: __________________,
що проживає за адресою:
__________________________.

Заінтересовані особи:

__________________________,
що проживає за адресою,

(місцезнаходження):
__________________________,

 

ЗАЯВА

про встановлення факту смерті

в порядку статті 317 ЦПК України

 

Я, ______________________________________________________________________,

(прізвище, ім'я та по батькові)

який (яка) є ____________________________________________________________________

(родич, їх представник)

_______________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові)

який (яка) помер (ла) загинув (ла) "___" _______________ ____ р. в _____________________

(місце смерті)

за таких обставин: ______________________________________________________

______________________________________________________________________.

(вказати обставини нещасного випадку або інші причини, що потягли за собою смерть особи, стосовно якої встановлюється факт смерті)

Отримати свідоцтво про смерть у відділі державної реєстрації актів цивільного стану неможливо, оскільки факт смерті відбувся на тимчасово окупованій території України, на якій неможливо отримати медичний документ, що може бути прийнято відділом державної реєстрації актів цивільного стану для здійснення реєстрації смерті відповідно до статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стан».

Місцем смерті є ______________________________________________________.

(назва населеного пункту)

 

Встановлення факту смерті необхідно мені ____________________________________.

(вказати мету)

На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 315 - 318, 430, 431 Цивільного процесуального кодексу України,

ПРОШУ:

  1. Встановити факт смерті _________________________________________________,

(прізвище, ім'я та по батькові )

місце смерті _______________________, яка настала "___" _____________ ____ р.

  1. Допустити негайне виконання рішення у справі.
  2. Звернути судове рішення до виконання.

Додатки:

1)             перелік доказів, що підтверджують викладені в заяві обставини;

2)             клопотання про виклик свідків; вказати їх П.І.Б, адресу та засоби зв’язку;

3)             копія(ї) заяви;

4)             квитанція про сплату судового збору

 

Дата                                                                                                   Підпис

search Он-лайн будинок юстиції - це можливість для кожного громадянина, який має доступ до Інтернету, замовити ряд послуг не виходячи з дому. В режимі он- лайн запроваджено послуги, надання яких викликає найбільші черги та створює бюрократію. Даний сайт забезпечує отримання послуг без контакту з представниками влади. Тут Ви отримаєте необхідні сервіси в електронному режимі. За допомогою цього сайту Ви можете : - отримати повторні документи про державну реєстрацію актів цивільного стану: свідоцтва про народження, шлюб, розірвання шлюбу, смерть, зміну імені, а також відповідні витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян; - здійснити державну реєстрацію громадської організації зі статусом юридичної особи; - скористатися послугою SMS-МАЯК: зареєструватися і отримувати миттєві повідомлення про статус будь-яких об’єктів нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно; - отримати Електронний цифровий підпис за допомогою Програмного комплексу користувача центру сертифікації ключів «ІІТ Користувач ЦСК»; - отримати інформацію з Державних реєстрів. Зокрема, для проведення попередньої правової експертизи документів для державної реєстрації громадської організації необхідно зайти на портал Он - лайн будинок юстиції, зареєструватись в особистому кабінеті, прикріпити та подати скан - копії документів відповідно до ч. 1 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», а саме: - заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи, - примірника оригіналу (нотаріально засвідченої копії) рішення засновників про створення юридичної особи, - реєстру осіб (громадян), які брали участь в установчому з’їзді (конференції, зборах), - відомостей про керівні органи громадського формування, відомостей про особу (осіб), яка має право представляти громадське формування для здійснення реєстраційних дій, - установчого документу юридичної особи. За результатами попередньої правової експертизи заявнику направляється повідомлення. Якщо Ви бажаєте скористатися Он-лайн будинком юстиції - переходьте за адресою: online.minjust.gov.ua

З метою створення належних та зручних умов для подання документів для державної реєстрації громадських формувань на сайті Головного територіального управління юстиції у Черкаській області у розділі Управління державної реєстрації можна ознайомитися з Методичними рекомендаціями щодо взаємодії територіальних органів Міністерства юстиції України з центрами надання адміністративних послуг, центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги при проведенні державної реєстрації громадських об'єднань (зі змінами), в яких містяться зразки заповнених форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. затверджених наказом Міністерства юстиції України Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 18.11.2016 №3268/5.

Крім того, на сайті розміщено типові зразки статуту громадської організації. протоколу установчих зборів засновників громадської організації та зразок відомостей про керівні органи громадської організації.

Звертаємо увагу, що подати документи для державної реєстрації створення громадської організації зі статусом юридичної особи відповідно до частини 1 статті 17 Закону  України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» можна за допомогою сервісу «Он-лайн будинок юстиції». Документи подаються у режимі он-лайн, для цього достатньо зайти на сайт сервісу http://online/minjust.gov.ua.

За результатом розгляду поданих документів проводиться попередня правова експертиза та на електронну пошту заявника направляється повідомлення щодо відповідності поданих документів вимогам Закону.

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України щодо встановлення факту народження або смерті на тимчасово окупованій території України», статтею 257-1 визначено особливості провадження у справах про встановлення факту народження або смерті особи на тимчасово окупованій території України. Для цього необхідно подати заяву про встановлення факту народження особи на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України, яка може бути подана батьками, родичами, їхніми представниками або іншими законними представниками дитини до будь-якого суду за межами такої території України незалежно від місця проживання заявника.

Заява про встановлення факту смерті особи на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України, може бути подана родичами померлого або їхніми представниками до суду за межами такої території України.

Справи про встановлення факту народження або смерті особи на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України, розглядаються невідкладно з моменту надходження відповідної заяви до суду. У рішенні про встановлення факту народження особи на тимчасово окупованій території України, зокрема, мають бути зазначені встановлені судом дані про дату і місце народження особи, про її батьків.

Ухвалене судом рішення у справах про встановлення факту народження або смерті особи на тимчасово окупованій території України, підлягає негайному виконанню, може бути оскаржено в загальному порядку. Оскарження рішення не зупиняє його виконання.

Копія судового рішення видається особам, які брали участь у справі, негайно після проголошення такого рішення або невідкладно надсилається судом до органу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем ухвалення рішення для державної реєстрації народження або смерті особи".

Протягом 2017 року відділами державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Черкаській області зареєстровано 58 фактів народжень та 86 фактів смертей з них :

-        фактів народження: в Автономній Республіці Крим -31, в м. Севастополі - 11, в Донецькій області - 7, в Луганській області - 9;

-        фактів смертей:  в Автономній Республіці Крим  -9, в м. Севастополі - 8, в Донецькій області - 50, в Луганській області - 19.

Державна реєстрація прав проводиться за заявою заявника шляхом звернення до суб'єкта державної реєстрації прав або нотаріуса.

За результатом розгляду заяви та документів, поданих для державної реєстрації прав, державний реєстратор приймає рішення щодо державної реєстрації прав або щодо відмови в такій реєстрації (пункт 18 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1127 (далі-Порядок).

У разі надходження відповідно до Порядку відомостей з Державного земельного кадастру про відсутність в останньому відомостей про земельну ділянку державний реєстратор за зазначеним у заяві кадастровим номером за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав приймає виключно рішення щодо відмови в державній реєстрації прав.

У разі проведення державної реєстрації права власності на житловий будинок. будівлю або споруду одночасно з державною реєстрацією прав на земельну ділянку, на якій вони розташовані, а також у разі проведення державної реєстрації речових прав, що є похідними від права власності, одночасно з проведенням державної реєстрації права власності на таке майно державним реєстратором приймається одне рішення щодо державної реєстрації прав або щодо відмови в такій реєстрації.

Ріішення щодо державної реєстрації прав або щодо відмови в такій реєстрації за умови вчинення дій та/або процедур, передбачених Порядком під час розгляду заяви приймається   державним реєстратором у будь-який час до закінчення строку державної реєстрації прав.

У 2017 році працівники відділів державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Черкаській області зробили свій внесок для комфорту жінок, які народжують майбутнє покоління.

Прийом документів, необхідних для проведення державної реєстрації народження дитини та видачі свідоцтв про народження дітей безпосередньо у медичному закладі, де приймаються пологи, працівниками відділів державної реєстрації актів цивільного стану Черкаської області здійснюється у 22 закладах охорони здоров'я.

На Черкащині послугою з видачі Першого документа малюка безпосередньо в закладах охорони здоров'я скористались 3968 щасливих батьків.

Постановою Кабінету Міністрів України № 1004  від 09.01.2018  внесено зміни до Порядку підтвердження факту народження дитини поза закладом охорони здоров’я.
Зокрема, документ доповнено новими пунктами, які встановлюють порядок утворення комісії, що розглядає    питання стосовно підтвердження факту народження дитини на території, де органи державної   влади   тимчасово   не    здійснюють    свої    повноваження    (далі  -  комісія  з   питань підтвердження   факту   народження   дитини   на   непідконтрольній   території).      Безпосередньо Положення про комісію затверджуються спільним наказом МОЗ та МТОТ.
До складу зазначеної комісії за згодою включаються представники міжнародних гуманітарних організацій, визначених МТОТ.
Комісія  розглядає  питання   щодо  підтвердження  факту  народження   дитини  за  письмовою заявою жінки, яка народила дитину, її родичів, інших осіб, уповноважених представляти її нтереси.

Такі  особи   звертаються  до комісії  з   питань  підтвердження  факту  народження  дитини  на непідконтрольній   території   з  письмовою   заявою, складеною  у  довільній  формі,  щодо підтвердження факту народження дитини.

До заяви додаються:
1) копія паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу;
2) результати аналізів,  ультразвукового дослідження,  проведених  під  час  вагітності  жінки, яка народила дитину на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження;
3) виписка з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого;
4) інші документи, які підтверджують надання медичної допомоги жінці у зв’язку з вагітністю та/або пологами.
Жінка, яка народила дитину, її родичі, інші особи, уповноважені представляти її інтереси, під час    подання   заяви    пред’являють    паспорт  громадянина  України  або інший   документ,  що підтверджує особу. Протягом двох днів після отримання документів комісія приймає рішення про огляд жінки та дитини і направляє їх для проведення такого огляду до закладу охорони здоров’я, розташованого на підконтрольній території.
У  разі   відсутності   можливості   у   жінки   з   дитиною, факт   народження   якої   потребує підтвердження, прибути для проведення огляду в закладі охорони здоров’я, розташованому  на контрольованій   території,   комісія  з  питань підтвердження   факту   народження   дитини  на непідконтрольній   території   в   порядку,  передбаченому   положенням  про зазначену   комісію, протягом десяти календарних днів з дня отримання відповідної заяви приймає рішення про виїзд фахівців за спеціальностями для проведення такого огляду на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження.
Виїзд фахівців є добровільним та здійснюється за умови надання ними письмової згоди на це, а також   дотримання   ними   заходів   особистої   безпеки   та   отримання   відповідного дозволу на перетинання лінії зіткнення для в’їзду на тимчасово неконтрольовану (контрольовану) територію та виїзду  з  неї  через  будь-які   діючі  контрольні   пункти   в’їзду/виїзду,    виданого державним правоохоронним органом спеціального призначення, який забезпечує державну безпеку України. Відмова   відповідного  фахівця  брати   участь та   здійснювати   виїзд на   територію,  де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, для проведення огляду жінки, яка народила дитину, не може бути підставою для притягнення його до дисциплінарної відповідальності.
У  разі  коли огляд  жінки  та дитини  не проводився,   видача висновку є можливою за умови проведення   дослідження на  генетичну   спорідненість  між  жінкою і дитиною, а  також  надання передбачених документів, що підтверджують ймовірну дату народження дитини.
Для   проведення    дослідження  на   генетичну   спорідненість   між   жінкою і дитиною, факт народження   якої   потребує  підтвердження, та  отримання   відповідного   висновку   жінка, яка народила дитину, її родичі, інші особи, уповноважені представляти її інтереси, можуть звернутися до державної спеціалізованої установи, що є суб’єктом судово-експертної діяльності відповідно до статті 7 Закону України «Про судову експертизу» (далі - державна спеціалізована установа).
У разі неможливості прибуття до державної спеціалізованої установи для подання генетичного матеріалу з метою проведення дослідження на генетичну спорідненість між жінкою, яка народила дитину на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та дитиною, забір  цього  матеріалу може здійснити  уповноважений   представник міжнародної гуманітарної організації, члени   якої включені до складу комісії.
Представник міжнародної гуманітарної організації передає отриманий генетичний матеріал для проведення   дослідження  на  генетичну  спорідненість  до    державної  спеціалізованої   установи.
За  результатами  дослідження   державна   спеціалізована  установа  видає  жінці, яка народила дитину,  її родичам,  іншим  особам,  уповноваженим представляти  її  інтереси,  або  представнику міжнародної  гуманітарної  організації   довідку  про генетичну    спорідненість   між  жінкою,   яка народила  дитину  на  території,  де  органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та дитиною.
Жінка, яка   народила   дитину, її родичі, інші особи, уповноважені представляти її інтереси, з метою   отримання   рішення   комісії  з  питань підтвердження   факту   народження   дитини     на непідконтрольній території про підтвердження факту народження дитини подають комісії з питань підтвердження   факту   народження    дитини   на   непідконтрольній   території особисто або через представника    міжнародної    гуманітарної   організації,   члени   якої включені  до  складу комісії, результати дослідження на генетичну спорідненість разом з документами, що підтверджують ймовірну   дату   народження   дитини.   Рішення   про  підтвердження  факту   народження  дитини приймається  комісією  з  питань  підтвердження  факту  народження  дитини  на  непідконтрольній території у разі, коли ймовірна  дата пологів  жінки  збігається з  вірогідним  віком дитини, а також проведено огляд жінки та дитини або надано результати дослідження на генетичну спорідненість.
Рішення   про  підтвердження   або   відмову  у    підтвердженні  факту   народження    дитини приймається комісією з питань  підтвердження  факту   народження   дитини   на непідконтрольній території за результатами розгляду документів не пізніше ніж протягом десяти календарних днів з моменту їх отримання, про що складається відповідний висновок.
На  підставі  висновку  комісія не пізніше ніж протягом двох календарних днів з дати складення висновку видає медичне свідоцтво про народження (із зазначенням дати його видачі) за формою № 103/о, затвердженою наказом МОЗ  (далі  -  медичне свідоцтво про народження),  яке засвідчується підписом керівника лікувального закладу, працівники якого входили до складу комісії.
У разі відмови у підтвердженні факту народження дитини один примірник висновку негайно надсилається територіальним органам Національної поліції в Донецькій або Луганській областях, а другий залишається в матеріалах комісії з питань підтвердження факту народження дитини на непідконтрольній території.

Найпоширенішими іменами, які надавалися дітям при державній реєстрації народження були:

1)       жіночі імена - Анна, Софія, Анастасія, Валерія, Злата, Єва, Єлизавета, Марія, Поліна, Крістіна (Христина), Кіра, Мілана, Каріна, Дарина (Дар'я), Аріна, Соломія, Аліса.

2)       чоловічі імена - Артем, Андрій, Давид, Іван, Ілля, Макар, Максим, Назар, Олександр, Ярослав, Тимофій, Матвій, Даніїл, Владислав, Богдан, Данило, Марк, Дмитро.

Найрідше при державній реєстрації народження дітям надавались імена:

1)  жіночі імена- Азіз, Вожена, Габрієла, Джудія, Дорофея, Маріка, МІшель, Хатіджа, Орина, Тіні, Амалія, Евеліна, Леонора, Сара, Дорофея, Земфіра, Азіза, Лусіне, Лейла, Славяна, Евсенія, Еріка, Есміральда, Мія,
Милослава, Рузана, Жасміна, Аполінарія, Ася, Каталея, Саміра, Мадлен, Аіша, Анджеліна, Раміна.

Для дівчаток також вибирали подвійні імена: Дея-Марія, Габріель-Ламія , Анна-Мілена, Ануш-Хан, Хавла-Маліка.

2)  чоловічі імена - Гордєй, Емір, Ерік, Єлисей, Ігнат, Ніхат, Самуїл,
Тесей, Кай, Адам, Арман, Крістіан, Аскольд, Равін, Едвін, Орест, Ренат Фелікс, Самір, Яремій, Ібрахім, Клим, Топрак, Агат, Едріан, Арей, Бореслав, Асьхаб,  Фаді, Еміф, Джонатан, Ертугру.

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>
Сторінка 6 з 18