Офіційний сайт Катеринопільської районної державної адміністрації і районної ради

drv

mrog

Управління юстиції інформує
Управління юстиції інформує

Управління юстиції інформує (444)

З метою створення належних та зручних умов для подання документів для державної реєстрації громадських формувань на сайті Головного територіального управління юстиції у Черкаській області у розділі Управління державної реєстрації можна ознайомитися з Методичними рекомендаціями щодо взаємодії територіальних органів Міністерства юстиції України з центрами надання адміністративних послуг, центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги при проведенні державної реєстрації громадських об'єднань (зі змінами), в яких містяться зразки заповнених форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. затверджених наказом Міністерства юстиції України Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 18.11.2016 №3268/5.

Крім того, на сайті розміщено типові зразки статуту громадської організації. протоколу установчих зборів засновників громадської організації та зразок відомостей про керівні органи громадської організації.

Звертаємо увагу, що подати документи для державної реєстрації створення громадської організації зі статусом юридичної особи відповідно до частини 1 статті 17 Закону  України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» можна за допомогою сервісу «Он-лайн будинок юстиції». Документи подаються у режимі он-лайн, для цього достатньо зайти на сайт сервісу http://online/minjust.gov.ua.

За результатом розгляду поданих документів проводиться попередня правова експертиза та на електронну пошту заявника направляється повідомлення щодо відповідності поданих документів вимогам Закону.

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України щодо встановлення факту народження або смерті на тимчасово окупованій території України», статтею 257-1 визначено особливості провадження у справах про встановлення факту народження або смерті особи на тимчасово окупованій території України. Для цього необхідно подати заяву про встановлення факту народження особи на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України, яка може бути подана батьками, родичами, їхніми представниками або іншими законними представниками дитини до будь-якого суду за межами такої території України незалежно від місця проживання заявника.

Заява про встановлення факту смерті особи на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України, може бути подана родичами померлого або їхніми представниками до суду за межами такої території України.

Справи про встановлення факту народження або смерті особи на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України, розглядаються невідкладно з моменту надходження відповідної заяви до суду. У рішенні про встановлення факту народження особи на тимчасово окупованій території України, зокрема, мають бути зазначені встановлені судом дані про дату і місце народження особи, про її батьків.

Ухвалене судом рішення у справах про встановлення факту народження або смерті особи на тимчасово окупованій території України, підлягає негайному виконанню, може бути оскаржено в загальному порядку. Оскарження рішення не зупиняє його виконання.

Копія судового рішення видається особам, які брали участь у справі, негайно після проголошення такого рішення або невідкладно надсилається судом до органу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем ухвалення рішення для державної реєстрації народження або смерті особи".

Протягом 2017 року відділами державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Черкаській області зареєстровано 58 фактів народжень та 86 фактів смертей з них :

-        фактів народження: в Автономній Республіці Крим -31, в м. Севастополі - 11, в Донецькій області - 7, в Луганській області - 9;

-        фактів смертей:  в Автономній Республіці Крим  -9, в м. Севастополі - 8, в Донецькій області - 50, в Луганській області - 19.

Державна реєстрація прав проводиться за заявою заявника шляхом звернення до суб'єкта державної реєстрації прав або нотаріуса.

За результатом розгляду заяви та документів, поданих для державної реєстрації прав, державний реєстратор приймає рішення щодо державної реєстрації прав або щодо відмови в такій реєстрації (пункт 18 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1127 (далі-Порядок).

У разі надходження відповідно до Порядку відомостей з Державного земельного кадастру про відсутність в останньому відомостей про земельну ділянку державний реєстратор за зазначеним у заяві кадастровим номером за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав приймає виключно рішення щодо відмови в державній реєстрації прав.

У разі проведення державної реєстрації права власності на житловий будинок. будівлю або споруду одночасно з державною реєстрацією прав на земельну ділянку, на якій вони розташовані, а також у разі проведення державної реєстрації речових прав, що є похідними від права власності, одночасно з проведенням державної реєстрації права власності на таке майно державним реєстратором приймається одне рішення щодо державної реєстрації прав або щодо відмови в такій реєстрації.

Ріішення щодо державної реєстрації прав або щодо відмови в такій реєстрації за умови вчинення дій та/або процедур, передбачених Порядком під час розгляду заяви приймається   державним реєстратором у будь-який час до закінчення строку державної реєстрації прав.

У 2017 році працівники відділів державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Черкаській області зробили свій внесок для комфорту жінок, які народжують майбутнє покоління.

Прийом документів, необхідних для проведення державної реєстрації народження дитини та видачі свідоцтв про народження дітей безпосередньо у медичному закладі, де приймаються пологи, працівниками відділів державної реєстрації актів цивільного стану Черкаської області здійснюється у 22 закладах охорони здоров'я.

На Черкащині послугою з видачі Першого документа малюка безпосередньо в закладах охорони здоров'я скористались 3968 щасливих батьків.

Постановою Кабінету Міністрів України № 1004  від 09.01.2018  внесено зміни до Порядку підтвердження факту народження дитини поза закладом охорони здоров’я.
Зокрема, документ доповнено новими пунктами, які встановлюють порядок утворення комісії, що розглядає    питання стосовно підтвердження факту народження дитини на території, де органи державної   влади   тимчасово   не    здійснюють    свої    повноваження    (далі  -  комісія  з   питань підтвердження   факту   народження   дитини   на   непідконтрольній   території).      Безпосередньо Положення про комісію затверджуються спільним наказом МОЗ та МТОТ.
До складу зазначеної комісії за згодою включаються представники міжнародних гуманітарних організацій, визначених МТОТ.
Комісія  розглядає  питання   щодо  підтвердження  факту  народження   дитини  за  письмовою заявою жінки, яка народила дитину, її родичів, інших осіб, уповноважених представляти її нтереси.

Такі  особи   звертаються  до комісії  з   питань  підтвердження  факту  народження  дитини  на непідконтрольній   території   з  письмовою   заявою, складеною  у  довільній  формі,  щодо підтвердження факту народження дитини.

До заяви додаються:
1) копія паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу;
2) результати аналізів,  ультразвукового дослідження,  проведених  під  час  вагітності  жінки, яка народила дитину на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження;
3) виписка з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого;
4) інші документи, які підтверджують надання медичної допомоги жінці у зв’язку з вагітністю та/або пологами.
Жінка, яка народила дитину, її родичі, інші особи, уповноважені представляти її інтереси, під час    подання   заяви    пред’являють    паспорт  громадянина  України  або інший   документ,  що підтверджує особу. Протягом двох днів після отримання документів комісія приймає рішення про огляд жінки та дитини і направляє їх для проведення такого огляду до закладу охорони здоров’я, розташованого на підконтрольній території.
У  разі   відсутності   можливості   у   жінки   з   дитиною, факт   народження   якої   потребує підтвердження, прибути для проведення огляду в закладі охорони здоров’я, розташованому  на контрольованій   території,   комісія  з  питань підтвердження   факту   народження   дитини  на непідконтрольній   території   в   порядку,  передбаченому   положенням  про зазначену   комісію, протягом десяти календарних днів з дня отримання відповідної заяви приймає рішення про виїзд фахівців за спеціальностями для проведення такого огляду на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження.
Виїзд фахівців є добровільним та здійснюється за умови надання ними письмової згоди на це, а також   дотримання   ними   заходів   особистої   безпеки   та   отримання   відповідного дозволу на перетинання лінії зіткнення для в’їзду на тимчасово неконтрольовану (контрольовану) територію та виїзду  з  неї  через  будь-які   діючі  контрольні   пункти   в’їзду/виїзду,    виданого державним правоохоронним органом спеціального призначення, який забезпечує державну безпеку України. Відмова   відповідного  фахівця  брати   участь та   здійснювати   виїзд на   територію,  де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, для проведення огляду жінки, яка народила дитину, не може бути підставою для притягнення його до дисциплінарної відповідальності.
У  разі  коли огляд  жінки  та дитини  не проводився,   видача висновку є можливою за умови проведення   дослідження на  генетичну   спорідненість  між  жінкою і дитиною, а  також  надання передбачених документів, що підтверджують ймовірну дату народження дитини.
Для   проведення    дослідження  на   генетичну   спорідненість   між   жінкою і дитиною, факт народження   якої   потребує  підтвердження, та  отримання   відповідного   висновку   жінка, яка народила дитину, її родичі, інші особи, уповноважені представляти її інтереси, можуть звернутися до державної спеціалізованої установи, що є суб’єктом судово-експертної діяльності відповідно до статті 7 Закону України «Про судову експертизу» (далі - державна спеціалізована установа).
У разі неможливості прибуття до державної спеціалізованої установи для подання генетичного матеріалу з метою проведення дослідження на генетичну спорідненість між жінкою, яка народила дитину на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та дитиною, забір  цього  матеріалу може здійснити  уповноважений   представник міжнародної гуманітарної організації, члени   якої включені до складу комісії.
Представник міжнародної гуманітарної організації передає отриманий генетичний матеріал для проведення   дослідження  на  генетичну  спорідненість  до    державної  спеціалізованої   установи.
За  результатами  дослідження   державна   спеціалізована  установа  видає  жінці, яка народила дитину,  її родичам,  іншим  особам,  уповноваженим представляти  її  інтереси,  або  представнику міжнародної  гуманітарної  організації   довідку  про генетичну    спорідненість   між  жінкою,   яка народила  дитину  на  території,  де  органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та дитиною.
Жінка, яка   народила   дитину, її родичі, інші особи, уповноважені представляти її інтереси, з метою   отримання   рішення   комісії  з  питань підтвердження   факту   народження   дитини     на непідконтрольній території про підтвердження факту народження дитини подають комісії з питань підтвердження   факту   народження    дитини   на   непідконтрольній   території особисто або через представника    міжнародної    гуманітарної   організації,   члени   якої включені  до  складу комісії, результати дослідження на генетичну спорідненість разом з документами, що підтверджують ймовірну   дату   народження   дитини.   Рішення   про  підтвердження  факту   народження  дитини приймається  комісією  з  питань  підтвердження  факту  народження  дитини  на  непідконтрольній території у разі, коли ймовірна  дата пологів  жінки  збігається з  вірогідним  віком дитини, а також проведено огляд жінки та дитини або надано результати дослідження на генетичну спорідненість.
Рішення   про  підтвердження   або   відмову  у    підтвердженні  факту   народження    дитини приймається комісією з питань  підтвердження  факту   народження   дитини   на непідконтрольній території за результатами розгляду документів не пізніше ніж протягом десяти календарних днів з моменту їх отримання, про що складається відповідний висновок.
На  підставі  висновку  комісія не пізніше ніж протягом двох календарних днів з дати складення висновку видає медичне свідоцтво про народження (із зазначенням дати його видачі) за формою № 103/о, затвердженою наказом МОЗ  (далі  -  медичне свідоцтво про народження),  яке засвідчується підписом керівника лікувального закладу, працівники якого входили до складу комісії.
У разі відмови у підтвердженні факту народження дитини один примірник висновку негайно надсилається територіальним органам Національної поліції в Донецькій або Луганській областях, а другий залишається в матеріалах комісії з питань підтвердження факту народження дитини на непідконтрольній території.

Найпоширенішими іменами, які надавалися дітям при державній реєстрації народження були:

1)       жіночі імена - Анна, Софія, Анастасія, Валерія, Злата, Єва, Єлизавета, Марія, Поліна, Крістіна (Христина), Кіра, Мілана, Каріна, Дарина (Дар'я), Аріна, Соломія, Аліса.

2)       чоловічі імена - Артем, Андрій, Давид, Іван, Ілля, Макар, Максим, Назар, Олександр, Ярослав, Тимофій, Матвій, Даніїл, Владислав, Богдан, Данило, Марк, Дмитро.

Найрідше при державній реєстрації народження дітям надавались імена:

1)  жіночі імена- Азіз, Вожена, Габрієла, Джудія, Дорофея, Маріка, МІшель, Хатіджа, Орина, Тіні, Амалія, Евеліна, Леонора, Сара, Дорофея, Земфіра, Азіза, Лусіне, Лейла, Славяна, Евсенія, Еріка, Есміральда, Мія,
Милослава, Рузана, Жасміна, Аполінарія, Ася, Каталея, Саміра, Мадлен, Аіша, Анджеліна, Раміна.

Для дівчаток також вибирали подвійні імена: Дея-Марія, Габріель-Ламія , Анна-Мілена, Ануш-Хан, Хавла-Маліка.

2)  чоловічі імена - Гордєй, Емір, Ерік, Єлисей, Ігнат, Ніхат, Самуїл,
Тесей, Кай, Адам, Арман, Крістіан, Аскольд, Равін, Едвін, Орест, Ренат Фелікс, Самір, Яремій, Ібрахім, Клим, Топрак, Агат, Едріан, Арей, Бореслав, Асьхаб,  Фаді, Еміф, Джонатан, Ертугру.

Головне територіальне управління юстиції у Черкаській області доводить до відома наступну інформацію.

Відносини, які виникають у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, урегульовані Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (далі - Закон).

Положеннями частини першої етапі 9 Закону встановлено, що зберігання реєстраційних справ у паперовій формі здійснюється виключно виконавчими органами міських рад міст обласного та/або республіканського Автономної республіки Крим значення, Київською, Севастопольською міськими, районними, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями за місцезнаходженням відповідного майна.

Наказом Міністерства юстиції України від 18.11.2016 № 3267/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18.11.2016 за № 1499/29629, затверджено Порядок формування та зберігання реєстраційних справ (далі - Порядок), яким визначено загальні засади формування та зберігання реєстраційних справ у паперовій формі у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, шо не мають статусу юридичної особи, права і обов'язки суб'єктів, що забезпечують зберігання реєстраційних справ, га інших суб'єктів, що є учасниками зазначеної процедури.

Так, пунктом 1 розділу VI Порядку передбачено, що передача у випадках. передбачених законом, реєстраційної справи або документів для долучення до реєстраційної справи суб'єкту, що забезпечує зберігання реєстраційних справ, здійснюється державним реєстратором, нотаріусом або уповноваженою особою фронт-офісу, що забезпечував прийняття, зберігання та видачу документів, поданих для державної реєстрації, протягом трьох робочих днів з дати проведення відповідної державної реєстрації поштовим відправленням за описом або нарочно за описом.

Опис має містити відомості про реєстраційний помер справи із зазначенням кількості аркушів, прізвища, імені та по батькові державного реєстратора, нотаріуса або уповноваженої особи фронт-офісу. що забезпечував прийняття, зберігання та видачу документів, поданих для державної реєстрації, який передає зазначену реєстраційну справу, та повне найменування відповідного суб'єкта державної реєстрації, фронт-офісу, найменування нотаріального округу або назви нотаріальної контори.

У разі передачі документів для долучений до реєстраційної справи, що знаходиться на зберіганні у суб'єкта державної реєстрації, опис, крім вищезазначених відомостей, має містити також відомості про повний перелік документів, які передаються, із зазначенням кількості аркушів кожного окремого документа.

Враховуючи викладене, зазначаємо, що нормами чинного законодавства не встановлено обмеження щодо кількості реєстраційних справ/документів для долучений до реєстраційної справи, які приймаються протягом робочого дня суб'єктом, що забезпечує зберігання реєстраційних справ у паперовій формі.

Рішення, дії або бездіяльність державних реєстраторів, суб'єктів державної реєстрації можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України, територіальних органів Міністерства юстиції України або до суду.

При Міністерстві юстиції України та Головному територіальному управлінні юстиції у Черкаській області створено Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації.

Державним реєстратором у сфері державної реєстрації нерухомого майна, бізнесу є особа, яка перебуває у трудових відносинах з суб'єктом державної реєстрації, нотаріус, державний виконавець та приватний виконавець (у разі державної реєстрації обтяжень, накладених під час примусового виконання рішень відповідно до закону, а також у разі державної реєстрації припинення іпотеки у зв'язку з придбанням (передачею) за результатом прилюдних торгів (аукціонів) нерухомого майна, що є предметом іпотеки).

Суб'єктом державної реєстрації у сфері державної реєстрації нерухомого майна, бізнесу є виконавчі органи сільських, селищних та міських рад, Київська та Севастопольська міські, районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації, акредитовані суб'єкти. Міністерство юстиції України розглядає скарги:

>      на рішення державного реєстратора про державну реєстрацію прав (крім випадків, коли таке право набуто на підставі рішення суду, а також коли щодо нерухомого майна наявний судовий спір);

>      на проведені державним реєстратором реєстраційні дії (крім випадків, якщо такі реєстраційні дії проведено на підставі рішення суду);

>      на рішення, дії або бездіяльність територіальних органів Міністерства юстиції України.

Територіальні  органи   Міністерства юстиції        України        розглядають скарги:

>      на   рішення   (крім   рішення   про   державну   реєстрацію   прав),   дії   або бездіяльність державного реєстратора;

>      на рішення (крім рішення, згідно з яким проведено реєстраційну дію), дії або бездіяльність державного реєстратора;

на дії або бездіяльність суб'єктів державної реєстрації.

Крок 1: Скаржник подає письмову скаргу (вимоги до оформлення скарги визначені статтею 37 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», статтею 34 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань»).

Крок 2: Комісія розглядає скарги в строк, що не перевищує 45 днів.

Крок 3: За результатами розгляду скарги Міністерство юстиції України та його територіальні органи приймають мотивоване рішення про:

1) відмову в задоволенні скарги;

2)      задоволення (повне чи часткове) скарги.

Крок 4: Прийняті Комісією рішення, пов'язані із внесенням відомостей до реєстрів, виконуються не пізніше наступного дня після прийняття такого рішення.

Скаргу можна подати або надіслати до:

-     Міністерства юстиції України (вул. Архітектора Городецького, 13, м. Київ, 01001);

-     Головного територіального управління юстиції у Черкаській області (бульв. Шевченка, 185, м. Черкаси, 18001).

Згідно п. 53 Порядку про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень для державної реєстрації права власності та інших речових прав на земельну ділянку, права власності на об'єкт нерухомого майна, реєстрацію яких проведено до 1 січня 2013 р. відповідно до законодавства, що діяло на момент їх виникнення, у зв'язку із втратою, пошкодженням чи псуванням відповідного державного акта на право власності чи постійного користування земельною ділянкою. свідоцтва про право власності на нерухоме майно використовуються відомості з Державного земельного кадастру або Реєстру прав власності на нерухоме майно, який є архівною складовою частиною Державного реєстру прав, та паперовий носій інформації (реєстрові книги, реєстраційні справи, ведення яких здійснювали підприємства бюро технічної інвентаризації).

У разі наявності в заявника копії примірника втраченого, пошкодженого чи зіпсованого державного акта, свідоцтва про право власності на нерухоме майно подається також відповідна копія.

Державна реєстрація прав у випадку, передбаченому цим пунктом, проводиться виключно за умови встановлення державним реєстратором наявності зареєстрованих речових прав на підставі таких документів у Державному земельному кадастрі чи в Реєстрі прав власності на нерухоме майно, або на паперових носіях інформації (в реєстрових книгах, реєстраційних справах, ведення яких здійснювали підприємства бюро технічної інвентаризації), з обов'язковим зазначенням у Державному реєстрі прав відомостей про втрату, пошкодження чи зіпсування відповідного документа.

Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» (далі - Закон) передбачено, що відомості, які містяться в Єдиному державному реєстрі, є відкритими і загальнодоступними (крім реєстраційних номерів облікових карток платників податків та паспортних даних) та у випадках, передбачених Законом, за їх надання стягується плата.

Відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, надаються у  вигляді:

1)  безоплатного доступу через портал електронних сервісів;

2)оприлюднення публічної інформації з Єдиного державного реєстр) у формі відкритих даних відповідно до Закон}' України «Про доступ до публічної інформації»:

3)       безоплатного доступ) через персональний кабінет до документів. поданих юридичною особою, фізичною особою - підприємцем та громадським формуванням, що не має статус) юридичної особи, для проведення реєстраційних дій, відомостей про результати їх розгляд)', документів, що містяться в реєстраційній справі таких осіб в електронній формі, та відомостей про цих осіб, які актуальні на моменту та на визначену дату;

4)       документів у паперовій та електронній формі, що містяться в реєстраційній справі;

5)       виписок у паперовій формі для проставлення апостилю та в електронній формі;

6)         витягів у паперовій та електронній формі, що містять відомості, актуальні на момент запиту або на визначену дату:

7)          суб'єктам приватного права може надаватися прямий доступ до Єдиного державного реєстру в електронному вигляді у режимі реального часу на платній основі на підставі договорів, укладених з технічним адміністратором.

Кабінет Міністрів України може визнана ги Інші форми надання відомостей з Єдиного державного реєстру та розмір плати за їх надання.

Порядок надання відомостей з Єдиного державного реєстру, перелік додаткових відомостей, до яких налається безоплатний доступ через портал електронних сервісів, форма та зміє і виписки, ви і ягу визначаються Міністерством юстиції України в Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру.

Державні органи, у тому числі суди, органи Національної поліції, органи прокуратури, органи Служби безпеки Україні і, а також органи місцевого самоврядування та їх посадові особи безоплатно отримують відомості з
Єдиного державного реєстр) з метою здійснення ними повноважень. визначених законом, виключно в електронній формі через портал електронних сервісів у порядку, визначеному Міністерством юстиції України в Порядку
надання відомостей з Єдиного державного реєстр), крім випадків, передбачених Законом.

<< Початок < Попередня 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Наступна > Кінець >>
Сторінка 20 з 32