Офіційний сайт Катеринопільської районної державної адміністрації і районної ради

drv

mrog

Управління юстиції інформує
Управління юстиції інформує

Управління юстиції інформує (207)

З метою правового захист) щодо порушених прав власників земель та землекористувачів, пов'язаних з орендою землі. а також протидії спроб рейдерського захоплення, крадіжок врожаю і землі, створено обласний оперативний штаб з протидії аграрному рейдерству. Зі складом оперативного штабу можна ознайомитись на офіційному сайті Головного територіального \правління юстиції у Черкаській області (httр://uргаv\.ск.mіnjust.gvо.uа).

Чергове засідання оперативного штабу відбудеться у середу 30 серпня 2017 року об  11.00. Адреса місця розташування : м. Черкаси, бул. Шевченка. 185. каб. № 244. Номер телефону гарячої лінії : (0472) 33-00-27.

Щотижня мобільні точки доступ)' з надання безоплатної правової допомоги у Черкаській області, до складу яких входять представники ГТУЮ \ Черкаській області. Регіонального центру з надання безоплатної правової допомоги у Черкаській області та нотаріуси, здійснюють виїзди у райони з метемо надання якісної правової допомоги у сфері земельних відносин.

На наступному тижні виїзд буде здійснено в такі населені пункти Черкаської області:

28.08.2017 р. – смт  Драбів, вул. Центральна, 69,

30.08.201 7 р.- м. Чигирин, вул. Богдана Хмельницького, 36,

З 1.08.2017 р. - м. Черкаси, вул. В'ячеслава Чорновола. 157.

Запрошуємо громадян, землевласників, землекористувачів, громадські організації, засоби масової інформації!

До регіональних (місцевих) творчих спілок належать спілки, діяльність яких поширюється на територію відповідної адміністративно-територіальної одиниці або регіону; їх державна реєстрація здійснюється після реєстрації всеукраїнської творчої спілки. Порядок державної реєстрації визначений законами України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки» та «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осІб-підприємців та громадських формувань».

Перелік документів, які подаються на державну реєстрацію:

- заява про державну реєстрацію створення юридичної особи (форма 1);

-     заява про обрання юридичною особою спрощеної системи
оподаткування та/або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як
платника податку на додану вартість, та/або заява про включення до Реєстру
неприбуткових установ та організацій за формами, затвердженими відповідно
до законодавства, - за бажанням заявника;

-    документ, що підтверджує створення регіональної (місцевої) творчої спілки, відповідність статуту юридичної особи, на підставі якого діє регіональна (місцева) творча спілка (для територіальних осередків всеукраїнських творчих спілок);

-    реєстр осіб, які брали участь у загальних зборах (з'їзді, конференції) регіональної (місцевої) творчої спілки;

-    відомості про керівні органи регіональної (місцевої) творчої спілки, відомості про особу (осіб), яка має право представляти громадське формування для здійснення реєстраційних дій;

-    установчий документ юридичної особи - у разі створення регіональної (місцевої) творчої спілки на підставі власного установчого документа;

-    документ про сплату адміністративного збору. За державну реєстрацію регіональної (місцевої) творчої спілки справляється реєстраційний збір у сумі 0,07 прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Державну реєстрацію регіональної (місцевої) творчої спілки здійснюють головні територіальні управління юстиції в областях. Строк розгляду документів складає 30 робочих днів з дати подання документів для державної реєстрації. З моменту реєстрації регіональна (місцева) творча спілка набуває статусу юридичної особи.

З метою захисту прав аграріїв від спроб рейдерських захоплень землі чи урожаю, ГТУЮ у Черкаській області спільно з Регіональним центром з надання безоплатної правової допомоги у Черкаській області розробило графік роботи мобільних точок доступу до системи безоплатної правової допомоги.

На наступному тижні прийом буде здійснено:

06.09.2017р. – смт Катеринопіль, вул. Соборна, 12,

Запрошуємо громадян, землевласників, землекористувачів, громадські організації, засоби масової інформації!

clip_image001 Останні роки в України стає все більше прихильників серед подружжя або наречених з бажанням укласти шлюбний договір. Так, шлюбним договором є домовленість наречених або подружжя щодо встановлення майнових прав та обов’язків подружжя, пов’язаних з укладанням шлюбу, його існуванням та припиненням.

Статтею 92 Сімейного кодексу України (далі — СКУ), закріплено право на укладання шлюбного договору:

1. Шлюбний договір може бути укладено особами, які подали заяву про реєстрацію шлюбу, а також подружжям.

2. На укладення шлюбного договору до реєстрації шлюбу, якщо його стороною є неповнолітня особа, потрібна письмова згода її батьків або піклувальника, засвідчена нотаріусом.

Відповідно до законодавства при укладанні шлюбного договору нареченими необхідно надати нотаріусу доказ того, що такі особи подали заяву про реєстрацію шлюбу до органу ДРАЦС (стаття 28 СКУ). Якщо сторонами шлюбного договору є особи, які перебувають у шлюбі (подружжя), то вони повинні надати нотаріусу свідоцтво про державну реєстрацію шлюбу. За чинним в Україні сімейним законодавством шлюбний вік для чоловіків та жінок встановлено у вісімнадцять років (стаття 22 СКУ). Сторонами шлюбного договору можуть бути не лише повнолітні, а й неповнолітні особи (віком від 14 до 18 років). Порядок укладання шлюбного договору такими особами залежить від обсягу їхньої дієздатності. У передбачених законом випадках особа, навіть будучи неповнолітньою, може набути повний обсяг дієздатності.

Шлюбний договір, як і всі інші правочини, повністю дієздатні неповнолітні особи укладають самостійно (частина 2 статті 203 ЦКУ). Якщо особа взяла шлюб до досягнення повноліття, вона після державної реєстрації шлюбу вправі укласти шлюбний договір самостійно, тому що державна реєстрація шлюбу є підставою для набуття особою повної дієздатності.

Укладання шлюбного договору неповнолітніми особами, які не мають повного обсягу дієздатності, відбувається в іншому порядку. Відповідно до частини 2 статті 92 СКУ, такі особи укладають шлюбний договір лише з письмової згоди їхніх батьків (піклувальника). Справжність підпису батьків (піклувальника) на заяві про їхню згоду на здійснення правочину від імені неповнолітніх у віці від 14 до 18 років повинна бути засвідчена нотаріально. Шлюбний договір, на відміну від більшості інших правочинів майнового характеру, нерозривно пов’язаний з особою його учасника. З цих міркувань відносно шлюбного договору не допускається також заміна сторони в договорі (уступлення вимоги або переведення боргу). Дружина або чоловік не можуть передати свої права й обов’язки за договором третім особам.

Чинне законодавство України не називає суб’єктами шлюбного договору осіб, які перебувають у фактичних шлюбних відносинах (жінку та чоловіка, які проживають однією сім’єю, але не перебувають у шлюбі між собою або в будь-якому іншому шлюбі). Такий підхід є послідовним, тому що шлюбний договір нерозривно пов’язаний з реєстрацією шлюбу. Відсутність шлюбу або наміру сторін на його укладання виключає можливість укладання ними шлюбного договору.

Статтею 94 СКУ, встановлена обов’язкова нотаріальна форма шлюбного договору: «Шлюбний договір укладається у письмовій формі і нотаріально посвідчується».

Отже, особи, які подали заяву про державну реєстрацію шлюбу, а також подружжя мають право за власним бажанням укласти договір щодо вирішення питань життя сім’ї, яким регулюються майнові відносини між подружжям, у тому числі визначаються їхні майнові права та обов’язки як батьків.  Однак шлюбний договір не може регулювати особисті відносини подружжя, а також особисті відносини між ними та дітьми. Крім цього, шлюбний договір не може зменшувати обсягу прав дитини, які встановлені СКУ, а також ставити одного з подружжя у надзвичайно невигідне матеріальне становище. За шлюбним договором не може передаватися у власність одному з подружжя нерухоме майно та інше майно, право на яке підлягає державній реєстрації (стаття 93 СКУ).

Шлюбний договір може включати в себе наступні умови:

-  визнання майна, що є спільною сумісною власністю, тобто набуте подружжям в період перебування в зареєстрованому шлюбі, таким, що вважатиметься їх спільною частковою власністю або приватною власністю кожного з них (того з подружжя, на чиє ім’я таке майно було придбано);

- визначення майна, яке передається чоловіком чи дружиною на спільні потреби сім’ї, а також встановлення правового режиму майна, подарованого подружжю у зв’язку з державною реєстрацією шлюбу (зокрема, подружжя може вважати це майно спільною власністю або особистою власністю кожного з них);

-  визначення можливого порядку поділу майна, в тому числі в разі розірвання шлюбу;

- встановлення порядку користування майном, в тому числі порядок користування житлом, що належить одному з подружжю, іншим з подружжя, а також порядок вселення і виселення з житла;

-  домовленість про проживання в житловому приміщенні, що належить на праві особистої власності одному з подружжя або є їх спільною власністю, їхніх родичів;

-  надання утримання одному з подружжю, строк і розмір виплати аліментів;

- будь-які інші умови, що врегульовують майнові відносини між подружжям (порядок користування грошовими коштами, порядок виконання кредитних чи інших майнових зобов’язань, зобов’язання одного з подружжя щодо здійснення оплати за лікування чи навчання іншого або дитини тощо).

Крім того, зміни та доповнення до шлюбного договору також підлягають обов’язковому нотаріальному посвідченню. Відповідно до  статті 101 СКУ одностороння відмова від шлюбного договору не допускається. Подружжя має право відмовитися від шлюбного договору. У такому разі, за вибором подружжя, права та обов'язки, встановлені шлюбним договором,  припиняються з моменту його укладення або в день подання нотаріусу заяви про відмову від нього. Згідно зі статтею 102 СКУ розірвання шлюбного договору можливе лише в судовому порядку.

Таким чином, для припинення шлюбного договору подружжя повинно подати нотаріусу спільну заяву про відмову від нього. В односторонньому порядку відмовитися від шлюбного договору неможливо.

В сучасних умовах розвитку України значно посилюється роль фінансування місцевого самоврядування. Місцеві бюджети є основним джерелом, фінансовою базою органів місцевого самоврядування, активною формою акумуляції певної частини фонду фінансових ресурсів. Реформа децентралізації повноважень у сфері державної реєстрації була і залишається пріоритетною у 2017 році, оскільки однією із безумовних її переваг є нарахування адміністративного збору на державну реєстрацію нерухомості та бізнесу до місцевих бюджетів.   Станом на 01.08.2017 року на території Черкаської області держави реєстрацію у сфері нерухомості та бізнесу здійснюють державні реєстратори усіх районних державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських, сільських та селищних рад, 2 акредитованих суб'єктів, державні та приватні нотаріуси області. Так, на період з 01.01.2017 по 01.08.2017 року до місцевих бюджетів Черкаської області зараховано: за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно. їх обтяжень - 4 981 078.05 грн.;  - на державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців 1 360 477.78" грн.

Четвер, 17 серпня 2017, 08:42

«До відома громадян!»

Автор Внутрішня політика

З метою запобігання рейдерських атак, випадків підробки документів та рішень уповноважених органів управління юридичних осіб справжність підписів засновників, уповноважених ними осіб або голови та секретаря (у ран прийняття такого рішення загальними зборами} на рішенні, то подасться для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу засвідчується нотаріально.

Справжність підписів па рішенні, то подасться для державної реєстрації змін до відомостей про громадське об’єднання чи благодійну організацію нотаріально засвідчується лише у разі наявності такої вимоги в установчих документах відповідного громадського об’єднання чи благодійної організації.

Згідно Конституції України держава сприяє розвиткові етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і національних меншин України.

З метою створення належних умов для захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини, забезпечення рівних можливостей для її участі у соціально-економічному та культурному житті держави Інтеграція в українське суспільство ромської національної меншини на сьогодні є соціально значущим питанням.

За даними Всеукраїнського перепису 2001 року, 47,6 тис. осіб визначили свою належність до ромської національності.

Роми в Україні мають ті ж проблеми, що і представники цієї національної меншини в інших державах Європи, зокрема: низький освітній рівень, високий рівень безробіття, незадовільний стан здоров’я, відсутність у більшості ромів документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство, свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, низький рівень житлово - побутових умов, наявність фактів упередженого ставлення до ромів. Відповідно до статті 3 Закону України «Про національні меншини в Україні» від 25 червня 1992 року № 2494-Х11 ( надалі - Закон № 2494 -XII) до національних меншин належать групи громадян України, які не с українцями за національністю, виявляють почуття національного самоусвідомлення та спільності між собою.

Відповідно до статті 6 Закону № 2494 -XII - держава гарантує всім національним меншинам права на національно-культурну автономію: користування і навчання рідною мовою чи вивчення рідної мови в державних навчальних закладах або через національні культурні товариства, розвиток національних культурних традицій, використання національної символіки,відзначення національних свят, сповідування своєї релігії, задоволення потреб > літературі, мистецтві, засобах масової інформації, створення національних культурних і навчальних закладів та будь-яку іншу діяльність, що не суперечить чинному законодавству. Пам’ятки історії і культури національних меншин на території України охороняються законом. Також розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.11.2015 № 1393-р затверджено План заходів щодо реалізації Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року. Метою Стратегії с визначення засад захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини шляхом забезпечення рівних прав і можливостей для її участі в соціально-економічному та культурному житті держави, а також активізації співпраці з громадськими об’єднаннями ромів

Відповідно до статті 7 Закону України «Про громадські об'єднання» засновниками громадської організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років, а молодіжної та дитячої громадської організації -14 років.

Засновниками громадської спілки можуть бути юридичні особи приватного права, у тому числі громадські об'єднання зі статусом юридичної особи. Засновниками громадської спілки не можуть бути політичні партії, а також юридичні особи, щодо яких прийнято рішення щодо їх припинення або які перебувають у процесі припинення.

Кількість засновників громадського об'єднання не може бути меншою, ніж дві особи.

Засновниками громадської спілки не можуть бути юридичні особи приватного права, єдиним засновником яких є одна і та сама особа.

Засновником громадської спілки не може бути юридична особа приватного права, якщо засновник (власник істотної участі) цієї юридичної особи внесений до переліку осіб, пов'язаних зі здійсненням терористичної діяльності, або щодо яких застосовано міжнародні санкції.

Під істотною участю у цьому Законі слід розуміти пряме та опосередковане, самостійне або спільно з іншими особами володіння 10 і більше відсотками статутного (складеного) капіталу або голосів за придбаними акціями (частками)    юридичної особи або незалежно від формального володіння можливість значного впливу на управління чи діяльність юридичної особи.

Засновником громадської організації не може бути особа, яку визнано судом недієздатною.

Повноваження засновника громадського об’єднання закінчуються після державної реєстрації громадського об’єднання в установленому законом порядку.

Частиною 2 статті 28 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (далі - Закон) визначено підстави для відмови у державній реєстрації фізичної особи - підприємця:

1) документи подано особою, яка не має на це повноважень;

2)  у Єдиному державному реєстрі містяться відомості про судове рішення щодо заборони у проведенні реєстраційної дії;

3)   не усунуто підстави для зупинення розгляду документів протягом встановленого строку;

4)       наявні обмеження на зайняття підприємницькою діяльністю, встановлені законом;

5)  наявність в Єдиному державному реєстрі запису, що фізична особа вже зареєстрована як фізична особа - підприємець.

Повідомлення про відмову у проведенні державної реєстрації повинно містити посилання на конкретну норму (пункт, статтю) законодавства із зазначенням, що саме порушено під час оформлення та подання документів, а також повинно бути зазначено, який саме пункт чи стаття поданого заявником документа (статуту, протоколу тощо) не відповідає нормам законодавства.

Відмова у державній реєстрації з підстав, не передбачених цією статтею, а також відмова у державній реєстрації (легалізації) професійної спілки, її організації або об’єднання не допускається.

Відмова у державній реєстрації здійснюється протягом 24 годин після надходження документів, поданих для державної реєстрації, крім вихідних та святкових днів.

Відмова у державній реєстрації громадських формувань здійснюється у строки, встановлені статтею 26 цього Закону.

Повідомлення про відмову у державній реєстрації із зазначенням виключного переліку підстав для відмови та рішення суб'єкта державної реєстрації про відмову у державній реєстрації розміщуються на порталі електронних сервісів у день відмови у державній реєстрації.

У разі відмови у державній реєстрації документи, подані для державної реєстрації (крім документа про сплату адміністративного збору), повертаються (видаються, надсилаються поштовим відправленням) заявник)' не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від заявника заяви про їх повернення.

Після усунення причин, що були підставою для відмови у державній реєстрації, заявник може повторно подати документи для державної реєстрації.

Відповідно до частини 1 статті 34 Закону рішення, дії або бездіяльність державною реєстратора, суб'єкта державної реєстрації можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України та його територіальних органів або до суду.

При Головному територіальному управлінні юстиції у Черкаській області діє Комісія з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Черкаській області, тому скаргу можна подати або надіслати за адресою: бульв. Шевченка, 185, м. Черкаси, 18001.

Діяльність Комісії здійснюється виключно на безоплатній основі, що є відмінним від оскарження наведених дій в судовому порядку, де необхідно сплачувати судовий збір.

бюро допомоги З метою правового захисту, швидкого реагування щодо порушених прав власників земель та землекористувачів, пов’язаних з орендою землі, з правом на урожай, протидії спроб рейдерського захоплення, крадіжок  врожаю і землі при Черкаській обласній державній адміністрації створено обласний оперативний штаб з протидії аграрному рейдерству в Черкаській області.

14 серпня 2017 проведено перше установче засідання обласного оперативного штабу з протидії аграрному рейдерству в Черкаській області із залученням представників органів внутрішніх справ, Держгеокадастру,  ДФС,  аграрних та фермерських асоціацій Черкаської області. В подальшому засідання проводитиметься щосереди, а у разі виникнення необхідності проводитиметься  позачергово.

Звернутися до оперативного штабу можна за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 185, каб. 244 або зателефонував на гарячу лінію: (0472) 33-00-27.

З 16 серпня  на території області  розпочинають діяти мобільні точки доступу до системи безоплатної правової допомоги, утворені Головним територіальним  управлінням  юстиції у Черкаській області спільно з  Регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Черкаській області. Графік  консультування розроблено з урахуванням концентрації фермерських господарств у районах області, аби кожен  житель області, навіть найвіддаленіших та найменших сіл та селищ, був обізнаний  у своїх правах, механізмах їх захисту, а також мав можливість отримати якісну правовому допомогу як стосовно захисту власності, так і інших життєво важливих правових питань.

З графіком роботи мобільних  точок доступу до системи безоплатної правової допомоги ви можете ознайомитись на сайті Головного територіального управління юстиції у Черкаській області (uprav.ck.minjust.gov.ua).

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>
Сторінка 10 з 15