Офіційний сайт Катеринопільської районної державної адміністрації і районної ради

drv

mrog

Як правильно оформити скаргу до Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації? До якого суб’єкта слід звернутися зі скаргою?

Автор  Внутрішня політика
Оцінити
(0 голоси)

Суб’єкти розгляду скарг:

ü Міністерство юстиції України;

ü Територіальні органи Міністерства юстиції України.

Міністерство юстиції України розглядає скарги:

ü на рішення державного реєстратора про державну реєстрацію прав (крім випадків, коли таке право набуто на підставі рішення суду, а також коли щодо нерухомого майна наявний судовий спір);

ü на проведені державним реєстратором юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань реєстраційні дії (крім випадків, якщо такі реєстраційні дії проведено на підставі рішення суду);

ü на рішення, дії або бездіяльність територіальних органів Міністерства юстиції України.

Територіальні органи Міністерства юстиції України розглядають скарги:

ü на рішення (крім рішення про державну реєстрацію прав та рішення, згідно з яким проведено реєстраційну дію);

ü на дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єктів державної реєстрації.

Вимоги до термінів подачі скарги:

ü скарга має бути поданою протягом 60 календарних днів з дня прийняття рішення, що оскаржується, або з дня, коли особа дізналася чи могла дізнатися про порушення її прав відповідною дією чи бездіяльністю.

Вимоги до змісту скарги:

ü необхідно вказати реквізити рішення державного реєстратора, яке оскаржується (у сфері реєстрації нерухомості);

ü необхідно викласти зміст оскаржуваного рішення, дій чи бездіяльності;

ü вказати норми законодавства, які порушено на думку скаржника;

ü викласти обставини, якими обґрунтовуються вимоги;

ü мають бути вказані відомості про наявність чи відсутність судового спору з порушеного у скарзі питання, що може мати наслідком скасування оскаржуваного рішення державного реєстратора та/або внесення відомостей до відповідних реєстрів.

Вимоги до оформлення скарги:

ü необхідно вказати повне найменування (ім’я) скаржника, його місце проживання чи перебування (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб);

ü необхідно вказати найменування (ім’я) представника скаржника, якщо скарга подається представником;

ü необхідно зазначити дату складання скарги;

ü скарга має бути підписана.

Вимоги до супровідних документів:

ü якщо скарга буде подаватися представником, необхідна довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження такого представника (або копія такого документа, засвідчена в установленому порядку);

ü до скарги додаються засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують факт порушення прав скаржника (за наявності).

Що означає «копія засвідчена в установленому порядку» та з чого складається відмітка про засвідчення копії?

Відмітка про засвідчення копії складається:

ü зі слів «згідно з оригіналом»;

ü назви посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища;

ü дати засвідчення копії;

ü засвідчуватися повинна кожна сторінка документа з відтиском печатки підприємства (за наявності), установи, організації, іншої юридичної особи.

Додати коментар

Захисний код
Оновити