Офіційний сайт Катеринопільської районної державної адміністрації і районної ради

drv

mrog

Територіальні громади району

Катеринопільська райдержадміністрація постійно здійснює аналіз процесів децентралізації в районі в частині забезпечення та використання фінансового ресурсу  як створеними об’єднаними територіальними громадами Єрківською та Мокрокалигірською  так і сільськими радами , які не долучилися до об’єднання.

Надаємо відповідну інформацію до відома жителів району.

І)  Єрківська об'єднана територіальна громада за  6 місяців 2019 року.

Дохідна частина бюджету громади склала  26 518,2 тис.грн., з яких,  власних надходжень  (податків, зборів, платежів)— 18 554,3 тис.грн.( 70 % ), субвенції, дотації, трансферти   з Державного бюджету склали 7 963,9 тис.грн. (30 %).  В порівнянні з аналогічним періодом 2018 року власні надходження громади зросли в 1,4 рази.

Зберігається структура власних надходжень громади:

- прибутковий податок з доходів громадян-76,1 %;

-  єдиний податок від фізичних осіб-підприємців — 10,0 %;

-  податки, які сплачуються сільськогосподарськими товаровиробниками (орендна плата за землю, земельний податок та єдиний сільськогосподарський податок) -8,0 %;

- податок на майно -3,6 %;

- акцизний податок-1,3 % ;

-  неподаткові надходження та інші податки та збори – 1,0 %.

Як бачимо, в структурі власних надходжень громади найбільшу питому вагу (76,1 %) займає податок з доходів фізичних осіб з фонду оплати праці працівників і саме за рахунок нього, фактично,  відбулося збільшення власних надходжень.

Основними бюджетоформуючими підприємствами Єрківської селищної об'єднаної громади  на протязі останніх трьох років залишаються  :

-ТОВ “Катеринопільський елеватор”, який сплатив за 6 місяців 2019 року 11,5 млн.грн.  ПДФО із заробітної плати працівників;

-  ПАТ “Ватутінський комбінат вогнетривів” – 3,4 млн.грн.;

- виконавчий комітет Єрківської селищної ради 1,8 млн.гривень.

Крім власних доходів, Єрківська селищна  громада отримала надходження з Державного бюджету в розмірі 7 963,9 тис.грн.: освітня субвенція-5282,8 тис.грн., медична субвенція-2025,9 тис.грн.( передана районному бюджету на співфінансування витрат по Катеринопільській центральній районній лікарні), субвенцію на формування інфраструктури -244,0 тис.грн., додаткова дотація-258,3 тис.грн.,  інші субвенції-152,9 тис.гривень.

У розрахунку на  1 жителя  Єрківської селищної громади отримані доходи (власні та трансферти  з Державного бюджету) за 6 місяців  2019 року склали 5300 грн., з яких власні  надходження  — 3708 гривень (за 6 міс. 2018 року -2651 грн.) .

ІІ) Мокрокалигірська об'єднана територіальна громада за 6 місяців  2019 року.

Дохідна частина бюджету громади склала 19 337,2  тис.грн., з яких,  власних надходжень  (податків, зборів, платежів)— 10 710,7 тис.грн.( 55 % ), субвенції, дотації, трансферти   з Державного бюджету склали 8 626,5 тис.грн. (45 %).  В порівнянні з аналогічним періодом минулого року  власні надходження громади зросли в 1,4 рази.

Структура власних надходжень громади:

- прибутковий податок з доходів громадян- 56,0 %;

-  податки, які сплачуються сільськогосподарськими товаровиробниками (орендна плата за землю, земельний податок та єдиний сільськогосподарський податок) -37,3 %;

-  єдиний податок від фізичних осіб-підприємців — 2,6 %;

- акцизний податок-0,7 % ;

- податок на майно -0,6 %;

-  неподаткові надходження та інші податки та збори – 2,8 %.

В 2019 році спостерігається тенденція 2018 року в частині збільшення питомої ваги прибуткового податку з доходів громадян у сумі власних надходжень громади.

Крім власних доходів, Мокрокалигірська громада отримала надходження з Державного бюджету в розмірі 8 626,5 тис.грн., а саме: освітню субвенцію-5391,6 тис.грн., медичну субвенцію-1680,6 тис.грн. (була передана районному бюджету на співфінансування витрат по Катеринопільській центральній районній лікарні),  субвенцію на формування інфраструктури -768,0 тис.грн.,   базову дотацію-378,7 тис.грн., додаткову дотацію-357,6 тис.грн. , інші субвенції-50,0 тис.грн.

У розрахунку на 1 жителя  Мокрокалигірської сільської  громади доходи за 6 місяців 2019 року  склали  4611 гривень (за І півріччя 2018 року - 3696 грн.), з яких власні надходження - 2554 гривень (за І півріччя 2018 -1789 грн.).

Таким чином, доходи Мокрокалигірської громади  формуються за рахунок податку із фонду заробітної плати працівників бюджетних установ (освіта, охорона здоров’я, органи управління та ін..) податкових платежів від обробітку землі, податку з доходів фізичних осіб з орендної плати за земельні ділянки.

ІІІ) Громади (18 сільських рад), які, згідно перспективного плану, сформують Катеринопільську селищну громаду за 6 місяців  2019 року.

Дохідна частина бюджету умовної Катеринопільської  громади склала  107 647,3 тис.грн., з яких,  власних надходжень  (податків, зборів, платежів)— 31 303,7 тис.грн.( 29 % ), субвенції, дотації, трансферти   з Державного бюджету склали 76 343,5 тис.грн. (71 %).  В порівнянні з аналогічнм періодом минулого року власні надходження громади зросли в 1,4 рази.

Зберігається структура власних надходжень громади:

- прибутковий податок з доходів громадян-46,3 %;

-  податки, які сплачуються сільськогосподарськими товаровиробниками (орендна плата за землю, земельний податок та єдиний сільськогосподарський податок) -35,4 %;

-  єдиний податок від фізичних осіб-підприємців — 8,4 %;

- акцизний податок-2,0 % ;

- рентна плата-1,2 %;

-адміністративні платежі -1,1 %;

- податок на майно -0,8 %;

-  неподаткові надходження та інші податки та збори - 4,7 %.

Крім власних доходів, Катеринопільська громада (умовна) отримала надходження з Державного бюджету в розмірі 76 343,5 тис.грн., а саме: медичну субвенцію  -4 937,5 тис.грн. освітню субвенцію -16 783,4 тис.грн., базову дотацію-581,4 тис.грн.,   дотацію з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам-3435,62 тис.грн., субвенція з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам- 50 604,55 тис.грн., цільові фонди- 1,07  тис.грн.

У розрахунку на 1 жителя  Катеринопільської громади  доходи  за 1 півріччя 2019 року  склали 7383 грн. (за 1 півріччя 2018 року – 3629  грн.), з яких власні  надходження - 2147 гривень (за 1 півріччя 2018 року - 1918 грн.).

Отже, власні доходи Катеринопільської громади (умовної) у переважній більшості складаються з  прибуткового податку із фонду заробітної плати працівників бюджетних установ (освіта, охорона здоров'я , органи управління та ін.),  податкових платежів від обробітку землі, , податку з доходів фізичних осіб з орендної плати за земельні ділянки.

Фінансова стабільність життєдіяльності кожної з громад залежить від бази оподаткуваня: площі земель сільськогосподарського призначення, кількості створених робочих місць, тобто, фонду оплати праці, наявної кількості суб'єктів підприємницької діяльності, обсягів реалізації підакцизних товарів (паливно-мастильних матеріалів, тютюнових та горілчаних виробів).

Таким чином, найбільш забезпеченою власними надходженнями, в розрахунку на 1 жителя,  за результатами 6 місяців 2019  року була Єрківська  громада  - 3708 гривень. Цей показник у  Мокрокалигірській громаді становить 2147 грн., у  Катеринопільській (умовній) громаді -2147 гривень.

У той же час,  найбільш стабільними доходами  є податки  від використання землі. І цей показник в розрахунку на 1 жителя  найвищий в  Мокрокалигірській громаді  -952 гривні. У  Катеринопільській (умовній) – 761 грн. Найнижчі надходження вищезгаданих податків у Єрківській громаді – 295 гривень на 1 жителя.

Рівень залежності власних надходжень громад від прибуткового податку із фонду заробітної плати  працівників  найвищий   у Єрківській  (73 %). У Катеринопільській селищній громаді (умовній) він складає (38 %)  та  Мокрокалигірській громаді  він складає всього 34 %.

Структура власних доходів та трансфертів продемонстровано у таблицях , що наведено нижче:

Власні доходи

 

Найменування джерел фінансування

Катеринопільська громада (умовна)

Єрківська ОТГ

Мокрокалигірська ОТГ

сума, тис.грн.

%

на 1 жителя

сума, тис.грн

%

на 1 жителя

сума, тис.грн

%

на 1 жителя

ПДФО

14488,7

46,3

994

14116,1

76,1

2821

5994,6

56,0

1429

в т.ч. із заробітної плати

11959,2

-

820

13451,2

-

2688

3618,3

-

863

в т.ч. за паї

2529,5

-

174

664,9

-

133

2376,3

-

566

акциз

625,7

2

43

243,6

1,3

49

70,9

0,7

17

податок на майно

255,0

0,8

17

673,7

3,6

135

60,32

0,6

14

Земельні податки (орендна плата, податок на землю з юридичних та фізичних осіб), єдиний податок сільськогосподарських товаровиробників

11089,0

35,4

761

1478,2

8

295

3991,6

37,3

952

Єдиний податок (з юридичних та фізичних осіб)

2637,3

8,4

181

1848,39

10

369

281,0

2,6

67

Неподаткові надходження та інші податки та збори

2208,0

7,1

151

194,3

1

39

312,1

2,8

75

Всього власних доходів (без трансфертів)

31303,7

100

2147

18554,3

100

3708

10710,6

100

2554

Трансферти

 

Найменування джерел фінансування

Катеринопільська громада (умовна)

Єрківська ОТГ

Мокрокалигірська ОТГ

сума, тис.грн.

на 1 жителя

сума, тис.грн

на 1 жителя

сума, тис.грн

на 1 жителя

Базова дотація

581,4

40

-

-

378,7

90

Субвенція з державного бюджету на формування інфраструктури ОТГ

-

-

244,0

-

768,0

-

Освітня субвенція

16783,4

1151

5282,8

1056

5391,6

1286

Медична субвенція

4937,5

339

2025,9

405

1680,6

401

дотація з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

3435,62

-

-

-

-

-

субвенція з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

50604,55

-

-

-

-

-

додаткова дотація

-

-

258,3

52

357,66

85

Цільові фонди

1,07

-

-

-

-

-

Інші субвенції

-

-

152,92

-

50,0

-

Всього  трансферти

76343,54

5236

7963,92

1592

8626,53

2057

 

DSC0261 Нагальні для вирішення питання стосовно подальшого розвитку об’єднаних територіальних громад обговорювали сьогодні в малій сесійній залі Будинку рад. До обласного центру цього дня прибули керівники ОТГ. Спільно з очільником області Ігорем Шевченком та його першим заступником Тарасом Висоцьким, а також керівниками структурних підрозділів ОДА вирішували проблеми в різних напрямах.

Ігор Шевченко закликав голів об’єднаних громад до конструктивної співпраці та запевнив у подальшій підтримці:

– Надважливими нині в області є питання екології, освітньої галузі, сфери земельних відносин, у цілому виконання місцевих бюджетів та низка інших. І я готовий до спільної з вами роботи та напрацювання чітких пропозицій і планів, які б сприяли ефективному розвитку.

DSC0283 Під час зустрічі до очільника області звернулись керівники Білозірської громади, Іваньківської, Шполянської, Мокрокалигірської, Тернівської та ін. Йшлося про налагодження співпраці громад із районними адміністраціями, ремонту місцевих автошляхів та доріг державного значення, реанімації місцевих бюджетоформуючих підприємств, перспективи залучення інвесторів, функціонування освітніх та медичних закладів та ін.

Деякі ініційовані представниками громад пропозиції спрямують в подальшому на розгляд уже новосформованого Уряду.

DSC0298 Між тим, у ході сьогоднішнього засідання детально розглянули кілька блоків, зокрема ремонту доріг, екологічного напряму, фінансів та освітньої галузі.

Сільські та селищні ради Катеринопільського району


Назва сільської, селищної ради

Сільський, селищний голова (ПІП)

Поштова, електронна адреса

Телефон

Найменування населених  пунктів

1

Катеринопільська

 

Гегедош

Іван Тіберійович

20500 Черкаська обл., смт Катеринопіль,

вул. Соборна,12

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

2-26-70

2-25-10


смт Катеринопіль


2

Єрківська ОТГ

Польовий

Леонід Олексійович

20505 Черкаська обл. Катеринопільський район,

смт Єрки, вул. В. Чорновола, 2

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

2-25-64

9-02-18

смт Єрки

с. Залізнячка

с. Радчиха


3

Бродецька


Білоус

Микола Петрович

20521 Черкаська обл. Катеринопільський район,

с. Бродецьке, вул. Ватутіна,18

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду


9-72-42


с. Бродецьке


4

Вербовецька


Кравцова

Валентина Миколаївна

20516 Черкаська обл. Катеринопільський район,

с. Вербовець,

вул. Центральна,13в

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду


9-45-42


с. Вербовець


5

Вікнинська


Батора

Юрій Андрійович

20510 Черкаська обл. Катеринопільський район,

с. Вікнине, вул. Третяка, 4б

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду


9-99-12


с. Вікнине

с. Грушківка


6

Гончариська


Бибик

Василь Юрійович

20530 Черкаська обл. Катеринопільський район,

с. Гончариха, вул. Ватутіна, 51

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду


9-16-31

с. Гончариха

с-ще Новоукраїнка

с. Ромейкове


7

Гуляйпільська

Гаркавий

Микола Володимирович

20520 Черкаська обл. Катеринопільський район,

с. Гуляйполе, вул. Комарова, 1а

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду


9-76-18


с. Гуляйполе

8

Кайтанівська


Шевченко

Тетяна Мефодіївна

20515 Черкаська обл. Катеринопільський район,

с. Кайтанівка,

вул. Миру, 121а

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду9-26-31с. Кайтанівка


9

Киселівська


Сусіда

Юрій Іванович


20513 Черкаська обл. Катеринопільський район,

с. Киселівка, вул. Шкільна, 4

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду9-43-31


с. Киселівка


10

Лисичо-Балківська


Дашівець

Едуард Валентинович

20532 Черкаська обл. Катеринопільський район,

с. Лисича Балка, вул. Шкільна

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду9-56-31с. Лисича Балка


11

Мокрокалигірська ОТГ


Пипа

Вікторія Вікторівна


20540 Черкаська обл. Катеринопільський район,

с. Мокра Калигірка, вул. Б.Хельницького, 21

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду


9-12-42

91-2-49


с. Мокра

Калигірка

с. Любисток

с. Суха Калигірка

с. Єлизаветка

с. Ярошівка


12

Новоселицька

Прокопенко

Павло Володимирович

20506 Черкаська обл. Катеринопільський район,

с. Новоселиця,

вул. Д. Пономаренко,123

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду


9-32-18


с. Новоселиця


13

Пальчиківська

Бобров

Микола Вікторович

20522 Черкаська обл. Катеринопільський район,

с. Пальчик, вул. Шкільна, 16

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду


9-62-31


с. Пальчик

с. Луківка


14

Петраківська

Соколюк

Володимир Леонідович

20531 Черкаська обл. Катеринопільський район,

с. Петраківка вул. 1 Травня, 9

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду


9-52-31


с. Петраківка


15

Потоківська


Бойко

Надія Федорівна


20533 Черкаська обл. Катеринопільський район,

с. Потоки, вул. Кобилянської

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду


9-53-31


с. Потоки

с. Кобилянка


16

Розсохуватська


Москаленко

Сергій Васильович

20507 Черкаська обл. Катеринопільський район,

с. Розсохуватка, вул. Покровська, 1а

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду


9-42-31


с.Розсохуватка


17

Стійківська


Круценко

Лідія Григорівна

20531 Черкаська обл. Катеринопільський район,

с. Стійкове,

вул. Погорецького, 42

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду9-52-89с. Стійкове


18

Ступичненська

Коваль

Володимир Петрович

20514 Черкаська обл. Катеринопільський район,

с. Ступичне, вул. Шкільна

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду


9-23-31


с. Ступичне


19

Шостаківська


Піщаний

Микола Петрович

20504 Черкаська обл. Катеринопільський район,

с. Шостакове,              вул. Центральна, 29

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду


2-25-12


с. Шостакове


20

Ямпільська


Стеценко

Олена Іванівна

20523 Черкаська обл. Катеринопільський район,

с. Ямпіль, вул. Миру, 24

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду


9-33-31


с. Ямпіль