Офіційний сайт Катеринопільської районної державної адміністрації і районної ради

drv

mrog

Відділ Держгеокадастру в Катеринопільському районі інформує
Відділ Держгеокадастру в Катеринопільському районі інформує

Відділ Держгеокадастру в Катеринопільському районі інформує (68)

Понеділок, 30 березня 2015, 15:02

Земельний фонд району

Автор Внутрішня політика

 

Земельний фонд району станом на 01.01.2015 року відповідно до державної статистичної звітності про наявність земель у районі (форма 6-зем), - становить 67 228,5000 га (або 3,2% території Черкаської області).

У державній власності перебувають землі загальною площею 26863,8808 га земель (що становить 39,96% від загальної площі району), у комунальній власності перебувають землі загальною площею 114,2987га (що становить 0,17% від загальної площі району), у приватній власності перебувають землі загальною площею 40 250,3205 га земель (що становить 59,87% ), в тому числі: загальна площа земель в межах населених пунктів району становить 9 489,9149га з них: у державній власності перебувають землі загальною площею 5682,5558 га земель (що становить 59,9% від загальної площі населених пунктів ), у комунальній власності перебувають землі загальною площею 24,7885га (що становить 0,3% від загальної площі населених пунктів ), у приватній власності перебувають землі загальною площею 3782,5706га (що становить 39,8% від загальної площі населених пунктів).

Сільськогосподарські землі становлять – 56 830,7707 га , що становить 84,5 відсотка від загальної площі району, в тому числі сільськогосподарські угіддя району займають – 55 603,1433 га, з них рілля -50 021,4405 га, що становить 90 відсотків від сільськогосподарських угідь району, багаторічні насадження - 507,5390га, сіножаті – 1379,1087га (що становить 2,5% від с/г угідь району), пасовища – 3695,0551га (що становить 6,6% від с/г угідь району), під господарчими будівлями і дворами -803,6148га, під господарськими шляхами і прогонами – 423,2126га.

Ліси та інші лісо вкриті площі - 5 663, 2715 га, що становлять 8,4 відсотка від загальної площі району, в тому числі лісові землі - 5 596,4715га, полезахисні лісосмуги - 760,8100 га, інші захисні насадження – 415,5607 га .

Забудовані землі – 3078,5108 га, що становлять 4,6 відсотка від загальної площі району.

Відкриті заболочені землі - 493,4078 га, що становлять 0,73відсотка від загальної площі району.

Відкриті землі без рослинного покриву – 508,9695 га, що становлять 0,8 відсотка від загальної площі району.

Землі водного фонду -653,5697га, що становлять 0,97 відсотка від загальної площі району, в тому числі під природними водоймами (річками, струмками) – 361,8849 га, штучними водоймами - 13,5400 га, озерами, прибережними замкнутими водоймами -13,1399 га, ставками – 265,0049га, що становить 40,5відсотка від загальної площі земель водного фонду.

Загальна площа земель державної власності (запас – 4880,1943га, резерв – 5620,6724га, землі державної власності ГУ-891,7800га) становить 11 392,6467 га, в тому числі сільськогосподарського призначення сільськогосподарських угідь 10 160,6284га, з них ріллі - 7 555,0061га.

Передано на умовах оренди земель державної власності загальною площею 8 181,2054га ( що становить 80,5 відсотка від загальної площі сільськогосподарських угідь); укладено 134 договорів оренди землі загальною сумую виплати орендної плати 9 448, 680 тис.грн.; середня плата за 1 га на рік (ріллі) 1 189,04грн.; середній розмір розрахунку орендної плати за землі державної власності складає 4,52 відсотки від нормативної грошової оцінки землі.

Громадянами району відповідно до статей 118,121 Земельного кодексу України безоплатно приватизованоземельні ділянки по населених пунктах з виготовленням документації із землеустрою та отриманням правовстановлюючих документів на право власності на земельну ділянку загальною кількістю 12 284 (становить 74% від загальної кількості поданих заяв 16 641)загальною площею 7 304,5000га , в тому числі: 7 865- для ведення особистого селянського господарства площею 4 282га та 4 419- для будівництва та обслуговування житлового будинку , господарчих будівель і споруд (присадибна ділянка).

 

 

Заступник начальника відділу Л.Г.Сидоренко


Відповідно до пункту десятого статті 28-1 розділу VII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Державний земельний кадастр» визначено, що документи, якими було посвідчено право власності чи право постійного користування земельною  ділянкою,  видані  до  набрання чинності цим Законом, є дійсними.

Також згідно із пунктом 2 розділу VII “Прикінцеві та перехідні положення ” Закону України “Про Державний земельний кадастр ” встановлено, що земельні ділянки, право власності (користування) на які виникло до 2004 року, вважаються сформованими незалежно від присвоєння їм кадастрового номера. У разі якщо відомості про зазначені земельні ділянки не внесені до Державного реєстру земель, їх державна реєстрація здійснюється на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за заявою їх власників (користувачів земельної ділянки державної чи комунальної власності).

Розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) здійснюється відповідно до статей 26, 27, 55 Закону України “Про землеустрій ” на платній основі на умовах та в строк, що визначені договором з розробником такої документації із землеустрою.

З переліком суб’єктів господарювання, що мають кваліфікаційні сертифікати на провадження господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт, можна ознайомитися на офіційному веб-сайті Держземагентства України (http://www.land.gov.ua) або в територіальному органі Держземагентства України за місцем знаходження земельної ділянки.

Успадкування земельної ділянки без кадастрового номера неможливо, наявність кадастрового номеру є істотною умовою відповідно до вимог статті 132 Земельного кодексу України, угоди про перехід права власності на земельні ділянки (міни, ренти, дарування, успадкування та інших цивільно-правових угод) укладаються у письмовій формі, нотаріально посвідчуються та земельна ділянка повинна пройти державну реєстрацію (присвоєння кадастрового номера та відкриття Поземельної книги).

Зазначаємо, що з 01.01.2013 року набрали чинність Закон України «Про Державний земельний кадастр», Порядок ведення Державного земельного кадастру, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 року за № 1051 (далі – Порядок).

Згідно із статтею 24 Закону України “Про Державний земельний кадастр ” державна реєстрація земельних ділянок здійснюється за місцем їх розташування відповідним Державним кадастровим реєстратором центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин.

Зазначаємо, що відповідно до пункту 29 Порядку визначено, що кадастровим номером земельної ділянки є індивідуальна, що не повторюється на всій території України, послідовність цифр та знаків, яка присвоюється земельній ділянці під час її державної реєстрації і зберігається за нею протягом усього часу існування.

Кадастровий номер земельної ділянки присвоюється за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

Кадастровий номер присвоюється земельній ділянці незалежно від форми власності. У разі переходу права власності на земельну ділянку від однієї особи до іншої, виникнення інших, крім права власності, речових прав на земельну ділянку, зміни речових прав на земельну ділянку, інших відомостей про неї кадастровий номер не змінюється.

Пунктом четвертим статті 24 Закону України «Про Державний земельний кадастр» передбачено, що для державної реєстрації земельної ділянки Державному кадастровому реєстратору, який здійснює таку реєстрацію подаються: заява про реєстрацію земельної ділянки; оригінал документації із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки; документація із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки у формі електронного документа.

Заява з доданими документами надається заявником особисто чи уповноваженою ним особою або надсилається поштою цінним листом з описом вкладення та повідомленням про вручення.

На підтвердження державної реєстрації земельної ділянки заявнику безоплатно видається витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку. Витяг містить всі відомості про земельну ділянку, внесені до Поземельної книги. Складовою частиною витягу є кадастровий план земельної ділянки.

Одночасно звертаємо увагу, що на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523-р “Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг ” з 01.01.2015 адміністративні послуги надаються виключно через центри надання адміністративних послуг, утворені при місцевих державних адміністраціях та органах місцевого самоврядування.

 

Заступник начальника відділу                             Л.Г.Сидоренко

 

Порядок безоплатної  приватизації земельних ділянок громадянами визначено статтею 118 Земельного кодексу України. З метою отримання громадянами  земельної ділянки у власність із земель державної або комунальної власності для ведення особистого селянського господарства,  подають клопотання до відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно до повноважень,  визначених статтею 122 цього кодексу. У клопотанні зазначаються цільове призначення земельної ділянки та її  орієнтовні розміри. До клопотання додаються   графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки, погодження землекористувача (у разі вилучення земельної ділянки, що перебуває у користуванні інших осіб).

З 01.01.2013 набули чинності зміни до Закону України від 06.09.2012 № 5245-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності» якими внесено зміни до Земельного кодексу України, в частині повноважень щодо розпорядження земельними ділянками сільськогосподарського призначення державної власності. А саме  частиною 4 статті  122 Кодексу визначено, що центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів у галузі земельних відносин та його територіальні органи   передають земельні ділянки  сільськогосподарського призначення державної власності, крім випадків визначених частиною 8 цієї статті,  у власність або у користування для всіх потреб.

Відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи комунальної власності  у власність відповідно до повноважень, розглядає клопотання у місячний строк , і  за результатами розгляду  приймається рішення (видається наказ) про надання дозволу на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, який є підставою для замовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у відповідній землевпорядній організації.

Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробляється за замовленням громадян суб’єктами господарювання, що є виконавцями робіт із землеустрою згідно із законом, у строки, що обумовлюються угодою сторін.

Відповідний орган виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної власності або комунальної власності у власність у двотижневий строк з дня отримання погодженого відповідно до  повноважень статті 186-1 Земельного кодексу України (висновок про погодження відповідним органом надається протягом  десяти робочих днів) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приймає рішення (наказ) про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання її у власність.

Державний кадастровий реєстратор відповідно до статті 24 Закону України «Про Державний земельний кадастр»  на підставі документації із землеустрою (оригінал проекту землеустрою), обмінного файлу (електронний документ) формує земельну ділянку, перевіряє відповідність документів вимогам законодавства та  здійснює державну реєстрацію земельних ділянок, протягом чотирнадцяти днів з дня реєстрації заяви.

Згідно статті 125 Земельного кодексу України право власності на земельну ділянку виникає з моменту державної реєстрації цих прав.

За статтею 126 Земельного кодексу України оформлення речових прав власності на земельну ділянку оформляється відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень» (у районі - реєстраційна служба Катеринопільського району управління юстиції Черкаської області).

Зазначимо, що згідно ст. 121 Земельного кодексу, громадяни України мають право на безоплатну передачу їм земельних ділянок із земель державної або комунальної власності в таких розмірах :

а) для ведення особистого селянського господарства – не більше 2,0 гектара;

б) для ведення садівництва – не більше 0,12 гектара;

в) для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у селах – не більше 0,25 гектара, в селищах – не більше 0,15 гектара, в містах – не більше 0,10 гектара;

г) для індивідуального дачного будівництва – не більше 0,10 га ;

д) для будівництва індивідуальних гаражів – не більше 0,01 га.

Відповідно до частини  4  статті 116 Земельного кодексу України передача земельних ділянок безоплатно у власність громадян,  провадиться один раз по кожному виду використання .

 

 

 

Заступник начальника

відділу Держземагентства                                    Л.Г.Сидоренко

Питання стосовно активізації проведення земельних торгів на сьогодні набуло особливої ваги. Спрощення підготовки лотів до продажу на земельних торгах та організація їх шляхом залучення не бюджетних коштів розглянуто на нараді Кабінету міністрів України 8 травня 2014 року.

З  прийняттям Закону України "Про внесення змін до Земельного кодексу Украни щодо порядку проведення земельних торгів у формі аукціону" на законодавчому рівні врегульовано пороцедуру проведення  продажу земельних ділянок та прав на них на земельних торгах.

Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку державної реєстрації речових прав на земельні ділянки державної та комунальної власності у зв'язку з їх розмежуванням" скасовано плату для органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за адміністративні послуги під час проведення державної реєстрації права власності держави чи територіальної громади на земельні ділянки при підготовці їх до продажу на земельних торгах.

Практика свідчить про значний потенціал проведення земельних торгів як у частині ціноутворення на земельні ділянки та їх прав, так і в частині надходжень до відповідних бюджетів.

Так у 2014 році по Україні середня ціна проданих земельних ділянок несільськогосподарського призначення та прав на них на неконкурентних засадах склала 70грн за 1 кв.м, а на земельних торгах - 106,1грн за 1 кв.м, або в 1,5 рази вище.

Активізація проведення земельних торгів є одним з пріоритетних напрямків діяльності Держземагентства України.

Отже, на сьогодні створені сприятливі законодавчі умови для проведення земельних торгів та відповідного наповнення бюджетів.

Відділ Держземагентства у Катеринопільському районі Черкаської області є територіальним органом Державного агентства земельних ресурсів України. Відділ підпорядкований Держземагентсву України таГоловному управлінню Держземагентства у Черкаській області.

Голова Катеринопільської районної державної адміністрації координує діяльність Віддлу і сприяє йому у виконані покладених на нього завдань.

Відділ Держземагентства у Катеринопільському районі Черкаської області діє відповідно до Положення про Відділ Держземагентства у Катеринопільському районі Черкаської області, яке затверджене наказом Держземагентства України від 05.09.2012 № 417(із змінами).

Відділом Держземагентства у Катеринопільському районі з 5 грудня 2014 року розпочато надання послуги у сфері земельних відносин через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП)Катеринопільської райдержадміністрації . Укладено угода з ЦНАП відповідно до Закону України “Про адміністративні послуги”. Державний кадастровий реєстратор забезпечено робочим місцем, надано оснащене необхідне обладнання та програмне забезпечення (відділом Держземагентства), телефонним та інтернет-зв’язком, що дозволило вчасно приступити до виконання своїх обов’язків.

Відповідно до статей  38, 39  Земельного кодексу України регламентують використання земель житлової та громадської забудови, до яких належать земельні ділянки в межах населених пунктів, що використовуються для розміщення житлової забудови, громадських будівель і споруд, інших об'єктів загального користування. Використання земель житлової та громадської забудови здійснюється відповідно до генерального плану населеного пункту та іншої містобудівної документації з дотриманням будівельних норм, державних стандартів і норм.

Відділом Держземагентства у Катеринопільському районі повідомлено всі органи місцевого самоврядування у районі про першочергове отримання військовослужбовцями, що виконують завдання по здійсненню антитерористичної операції, у власність земельних ділянок в межах норми безоплатної передачі для будівництва і обслуговування житлових будинків ) у селах - не більше 0,25 гектара, в селищах - не більше 0,15 гектара, в містах - не більше 0,10 гектара , господарських будівель і споруд, для ведення садівництва - не більше 0,12 гектара, для індивідуального дачного будівництва - не більше 0,10 гектара, для ведення особистого селянського господарства - не більше 2,0 гектара, для будівництва індивідуальних гаражів - не більше 0,01 гектара.

У Катеринопільському районі на сьогодні власники земельних паїв отримали від товаровиробників 26, 708 41 млн. грн.. (89,86 %) орендної плати. Загальна сума нарахувань за використання земельних паїв у 2014 році складає 34,833 12 млн. гривень.

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 Наступна > Кінець >>
Сторінка 4 з 5