Офіційний сайт Катеринопільської районної державної адміністрації і районної ради

drv

mrog

Відділ Держгеокадастру в Катеринопільському районі інформує
Відділ Держгеокадастру в Катеринопільському районі інформує

Відділ Держгеокадастру в Катеринопільському районі інформує (68)

Відділом через Центр надання адміністративних послуг (ЦНаП) при районні державній адміністрації за даний період було надано всього 178 послуги фізичним та юридичним особам з питань надання адміністративних послуг, в тому числі:

державна реєстрація земельних ділянок з видачею Витягу з Державного земельного кадастру - 40;

внесення відомостей до Державного земельного кадастру - 45;

надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі Витягу з ДЗК про земельну ділянку - 84;

видача витягу з технічної документації із землеустрою про нормативну грошову оцінку земельної ділянки - 3;

видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями – 6, в тому числі учаснику АТО – 1.

Наданні інші послуги, які надаються фахівцями Відділу:

інформація на 13 запитів щодо наявності зареєстрованих на правах власності та/або користування земельних ділянок за фізичними, юридичними особами зальною кількістю - 468 ;

погодження документації із землеустрою з видачею висновку - 9;

інформації про обмеження та обтяження на земельні ділянки за документацією із землеустрою - 9.

За даний період Відділом надійшло 1 звернення громадян (з райдержадміністрації), яке було розглянуто в установлений законодавством термін.

З метою надання практичної допомоги і роз’яснення населенню земельного законодавства проводиться особистий прийом громадян керівництвом відділу за вказаний період побувало на особистому прийомі в.о. начальника Відділу 8 громадян , з них 5 часників АТО з питання стосовно надання земельних ділянок у власність для будівництва житлового будинку, господарчих будівель і споруд та для ведення особистого селянського господарства за межами населеного пункту.

Постійно проводиться роз’яснення щодо норм чинного земельного законодавства через засоби масової інформації, за даний період надано для опублікування 1 інформація в районну газету «Катеринопільський вісник», розміщено на веб - сайті Відділу у Головному управлінні Держгеокадастру 1 інформація та на сайті Відділу райдержадміністрації 1 інформація .

Відділ постійно, відповідно до компетенції, на протязі тижня виконує накази, доручення та здійснює організацію проведення, надання поточної інформації і звітів у визначені терміни.

 

 

В.о.начальника Відділу Л.Г.Сидоренко

land Постановою Кабінету Міністрів України № 584 від 12 серпня 2015 року затверджено перелік документів, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві.

До заяви, при передачі земель державної або комунальної влсності для ведення фермерського господарства додаються документи відповідно до встановленого переліку :

1. Виписка з трудової книжки із записами, які підтверджують стаж роботи в сільському господарстві.

2. Архівна довідка, що містить інформацію про стаж роботи в сільському господарстві, видана на підставі архівних документів із зазначенням їх пошукових даних.

3. Копія трудового договору (угоди) між працівником і власником підприємства, організації, уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою (якої) працівник виконував роботи (надавав послуги) у сільському господарстві.

4. Виписка з погосподарській книги про ведення особистого селянського господарства або участь у веденні особистого селянського господарства.

5. Відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про види економічної діяльності в галузі сільського господарства, здійснюються фізичною особою — підприємцем.

Документи, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві, необхідно додати до заяви про отримання (придбання) у власність або в оренду земельної ділянки державної або комунальної власності з метою ведення фермерського господарства. Заява подається в районну держадміністрацію або місцеву раду.

 

В.о. начальника Відділу Л.Г.Сидоренко

Відділ Держгеокадастру у Катеринопільському районі Черкаської

області діє

Відповідно до Положення про Відділ Держгеокадастру у Катеринопільському районі Черкаської області,  Відділом через Центр надання адміністративних послуг (ЦНаП)  при районні державній адміністрації за даний період було надано всього 177  послуги фізичним та юридичним особам з питань надання адміністративних послуг, в тому числі:

державна реєстрація земельних ділянок з видачею Витягу з Державного земельного кадастру - 18;

внесення відомостей до Державного земельного кадастру - 57;

надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі Витягу з ДЗК про земельну ділянку - 77;

видача витягу з технічної документації із землеустрою  про нормативну грошову оцінку земельної ділянки - 5;

видача довідки  з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за  власниками земель, землекористувачами, угіддями – 20,в тому числі учаснику АТО – 1.

Наданні інші послуги, які надаються фахівцями Відділу:

інформація на 16 запитів щодо наявності зареєстрованих на правах власності та/або користування земельних ділянок за  фізичними, юридичними особами зальною кількістю  - 576 ;

погодження документації із землеустрою з  видачею висновку - 7;

інформації про обмеження та обтяження на земельні ділянки за документацією із землеустрою - 7.

За даний  період Відділом  надійшло 1 звернення   громадян (з райдержадміністрації), яке було розглянуто в установлений  законодавством термін.

З метою надання практичної допомоги і роз’яснення населенню земельного законодавства проводиться особистий прийом громадян керівництвом відділу  за вказаний період   побувало на особистому прийомі   В.о. начальника Відділу  5 громадян , з них 1  часник АТО з питання стосовно надання земельних ділянок  у власність для будівництва житлового будинку та господарчих споруд та для ведення особистого селянського господарства  за межами населеного пункту.

Постійно проводиться роз’яснення щодо норм чинного земельного законодавства     через засоби масової інформації, за даний період надано для опублікування  1 інформація в районну газету «Катеринопільський вісник»,  розміщено на веб - сайті Відділу у Головному управлінні Держгеокадастру  3 інформація та на сайті Відділу райдержадміністрації 1 інформація .

Відділ постійно, відповідно до компетенції, на протязі тижня виконує накази,  доручення  та здійснює організацію проведення, надання поточної інформації і звітів у визначені терміни.

 

 

В.о.начальника Відділу                                       Л.Г.Сидоренко

Наказом Держгеокадастру  України від 30.07.2015 №220, лист  від 08.08.2015 №1001-23-0.52-9756/2-15 Головного управління Держгеокадастру у Черкаській області, доручення  Голови районної державної адміністрації №53-Д п.6  від 18.08.2015 зазначено обов’язкове виготовлення документації із землеустрою та приведення у відповідність з чинним законодавством правовстановлюючі документи на земельні ділянки, які перебувають у користуванні державних підприємств, установ, організацій, органів державної влади,  але право  на них не зареєстровано у встановленому законом порядку (статей 92,93, 122,123,124,125,126 Земельного кодексу України, статей 25,26,50,55 Закону України «Про землеустрій» з метою  проведення їх інвентаризації  для внесення  відомостей до Державного земельного кадастру.

 

В.о. начальника Відділу                                   Л.Г.Сидоренко

спеціалістами Відділу та реєстраторами  на яких покладені обов’язки державних кадастрових реєстраторів було прийнято та опрацьовано 111 заяв громадян та юридичних осіб з питань надання адміністративних послуг, з них:

12 - щодо реєстрації земельних ділянок;

49 -внесення відомостей до Державного земельного кадастру;

2 -  щодо видачі витягів з Державного земельного кадастру;

8  - щодо видачі витягу з технічної документації про нормативну -грошову оцінку земельної ділянки;

24 - щодо видачі довідки про кількісні характеристики земельної ділянки, розподілення земель між власниками і користувачами (за даними державної статистичної звітності форма 6-зем) в тому числі учасникам АТО - 1;

3   -щодо видачі висновку про погодження документації із землеустрою;

10   - запитів щодо надання інформації  про наявність зареєстрованих на правах власності та/або користування земельних ділянок за  фізичними або юридичними особами зальною кількістю  363 ;

3- щодо інформації про обмеження та обтяження на земельні ділянки.

За даний  період Відділом  надійшло 1 звернення   громадян (з райдержадміністрації), яке буде розглянуто в установлений  законодавством термін.

З метою надання практичної допомоги і роз’яснення населенню земельного законодавства проводиться особистий прийом громадян керівництвом відділу  за вказаний період   побувало на особистому прийомі   В.о. начальника Відділу  6 громадян , з них 4  часники АТО з питання стосовно надання земельних ділянок  у власність для ведення особистого селянського господарства  за межами населеного пункту.

Проводиться роз’яснювальна робота серед населення про зміни у чинному законодавстві, роз’яснення норм чинного земельного законодавства     через засоби масової інформації, за вказаний період надано для опублікування  1 стаття в районну газету «Катеринопільський вісник»,  розміщено на веб-сайті відділу   1 інформація та на сайті райдержадміністрації 1 інформація .

Відділ постійно на протязі тижня, відповідно до компетенції, виконує накази,  доручення  та здійснює організацію проведення, надання поточної інформації і звітів у визначені терміни.

 

 

В.о.начальника Відділу                                       Л.Г.Сидоренко

 

Відділ Держгеокадастру у Катеринопільському районі Черкаської

області діє відповідно до Положення про Відділ Держгеокадастру у Катеринопільському районі Черкаської області, яке затверджене наказом Держгеокадастру України від 03.03.2015 № 19 (із  змінами ).

У І  півріччі  2015 року  спеціалістами Відділу та реєстраторами  на яких покладені обов’язки державних кадастрових реєстраторів було прийнято та опрацьовано 2395 заяви громадян та юридичних осіб з питань надання адміністративних послуг, з них:

429  щодо реєстрації земельних ділянок;

1379  щодо видачі витягів з Державного земельного кадастру;

149  щодо видачі витягу з технічної документації про нормативну -грошову оцінку земельної ділянки;

222  щодо видачі довідки про кількісні характеристики земельної ділянки, розподілення земель між власниками і користувачами (за даними державної статистичної звітності форма 6-зем);

216 щодо видачі висновку про погодження документації із землеустрою.

За звітний період Відділом  розглянуто 19 звернень   громадян, 1 -безпосередньо від громадян, 1- з Головного управління Держземагентства у Черкаській області, 17- з райдержадміністрації. Всі звернення   громадян розглянуті в установлений  законодавством термін.

З початку року до відділу надійшло 4 колективних звернень .

У зверненнях громадян актуальними залишаються питання , що стосуються роз’яснень  норм чинного земельного законодавства – 15 звернень (79 відсотків), вирішення земельних спорів -1 (5 відсотків), надання земельних ділянок – 3 звернення (16 відсотків) .

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12.08.2009 № 898 „Про взаємодію органів виконавчої влади та державної установи «Урядовий  контактний центр» відділом   розглянуто 1 звернення   громадян, яке надійшли до урядової гарячої лінії «Урядовий контактний центр» у І  півріччі  2015 року .

З метою надання практичної допомоги і роз’яснення населенню земельного законодавства проводиться особистий прийом громадян керівництвом відділу  за вказаний період   побувало на особистому прийомі   заступника начальника Відділу (в.о.начальника) 41 громадянин, з них 7  прийнято у сільській місцевості та в тому числі 15 учасників АТО.

Серед питань, які порушуються на особистих прийомах, більшу частину складають питання з приводу надання земельних ділянок  у власність або оренду для ведення особистого селянського господарства  за межами населеного пункту.

Проводиться роз’яснювальна робота серед населення про зміни у чинному законодавстві, роз’яснення норм чинного земельного законодавства     через засоби масової інформації, за вказаний період опубліковано 5 статей в районній газеті «Катеринопільський вісник»,  розміщено на веб-сайті відділу   41 інформація та на сайті райдержадміністрації 15 інформацій .

Відділом аналізуються причини які змушують звертатись громадян за допомогою до посадових осіб органів  виконавчої влади (основними з них є недостатня обізнаність громадян із законами, неврегульованість окремих питань чинним законодавством), приділяється належна увага розгляду звернень громадян, надаються авторам звернень обґрунтовані та повні відповіді з дотриманням термінів їх розгляду .

Постійно на протязі І півріччя 2015 року Відділ відповідно до компетенції виконує Укази, доручення  Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, закони України, доручення: Держгеокадастру України та Головного управління Держгеокадастру у Черкаській області, голови обласної та районної державних адміністрацій, обласної та районної ради, прокуратури України та районної прокуратури,  ГУ ДФС області, інше та здійснювалась організація проведення, надання інформацій і звітів:

- щодо наявності та використання земель державної власності на загальну площу 10750 га, в тому числі сільськогосподарського призначення сільськогосподарських угідь 9 968 га, з них ріллі - 7 330 га. В користування  на умовах  оренди  передано земель державної власності загальною площею

8184,0000 га, що становить 82 відсотка від загальної площі сільськогосподарських угідь, укладено в кількості 142 договори оренди землі;

- щодо укладання між сільськогосподарськими товаровиробниками та власниками земельних паїв договорів оренди землі в кількості 9 329,5 на загальну площу 29 291,20га з нарахуванням орендної плати на загальну  суму 44 333,70 тис. грн. Суб’єктами господарювання власникам земельних (паїв) виплачено за поточні місяці 2015 року  орендної плати на  23 відсотки;

- щодо проведення  інвентаризації  земель населених пунктів  із загальної площі 9 489,9149га, проведена інвентаризація  на площу 4100,6315га в межах населених пунктів,  що становить 43,2 відсотка. За межами населених пунктів на землі несільськогосподарського призначення загальною площею 7263,2234 проведена інвентаризація  на площу 3759,0280 га,  що становить 51,8 відсотка;

щодо надходження та використання коштів, які поступили по втратах сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва : кошти  на загальну суму – 57 902,52 грн. залишаються невикористаними

( Катеринопільська селищна рада – 19 775,42 грн. (субвенція на суму 18227,42 грн. районного бюджету);  Мокрокалигірська сільська рада – 6 471,60 грн.; Гуляйпільська сільська рада - 18 983,34 грн.; Катеринопільська районна рада – 12 672,16 грн.), передбачено використати дані кошти  на інвентаризацію земель;

-        щодо продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення та продаж права оренди на земельні ділянки через земельні торги органами місцевого самоврядування, так :

проведено продаж   однієї земельної ділянки несільськогосподарського призначення, землі комунальної власності, забудовані землі промисловості  загальною площею 0,1979 га загальною сумою 85,0970 тис.грн.;

проведено продаж права оренди на земельні ділянки через земельні торги на три  лоти (земельні ділянки ) несільськогосподарського призначення, землі комунальної власності  загальною площею 0,195 га , річною орендною платою 3,68665 тис.грн..

Відділом  постійно в межах повноважень на протязі першого півріччя надавалася різна  поточна інформація відповідно до чинного законодавства.

 

 

В.о.начальника відділу                                       Л.Г.Сидоренко

1407322146-2932--znua Питання надання земельних ділянок військовослужбовцям та іншим учасникам бойових дій, задіяним в антитерористичній операції (надалі – АТО) в Донецькій та Луганській областях, котрі захищають територіальну цілісність України, є вкрай важливим для суспільства.

Соціальна ініціатива щодо виділення земельних ділянок учасникам АТО у складний для країни час набула неабиякого резонансу, адже пересічному громадянину надважко реалізувати своє право на безоплатну приватизацію земельних ділянок за звичайних умов.

Передусім, виділення земельних ділянок таким категоріям громадян можна вважати одним з видів державної підтримки.

Пільга учаснику АТО щодо першочергового виділення землі Президент України, підписавши відповідні зміни до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального статусу» (надалі – Закон), прийняті Верховною Радою України 01.07.2014 року, надав статус учасника бойових дій усім військовослужбовцям, а також членам інших силових структур, які беруть участь в АТО на Сході України.

Учасник бойових дій (члени сім’ї у випадку його загибелі, пропажі безвісти, смерті внаслідок поранення, контузії тощо; надалі – члени його сім’ї) згідно з вказаним Законом має низку пільг. З-поміж інших, йому надаються пільги в частині першочергового відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва. При цьому, учасник АТО (члени його сім’ї), як і будь-який громадянин України, має право набути у власність земельну ділянку у порядку, визначеному Земельним кодексом України (надалі – ЗК України). Окремого нормативно-правого акту, який регулює питання надання у власність земельних ділянок учасникам АТО, немає. Проте Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального статусу» (надалі – Закон), прийняті Верховною Радою України 01.07.2014 року, встановлено першочергове забезпечення земельними ділянками учасників АТО (членів їх сімей), яким повинні керуватися чиновники в процесі виділення земельних ділянок даним особам.

Водночас звертаємо увагу, що ч. 4 ст. 116 ЗК України встановлено, що передача земельних ділянок безоплатно у власність громадян у межах норм, визначених цим Кодексом, провадиться один раз по кожному виду використання.

Тому норму Закону про першочерговість відведення земельних ділянок для учасників АТО (членів їх сімей) слід визначати в комплексі з земельним кодексом України

Таким чином, за умови не реалізації дотепер свого права на безоплатну приватизацію земельних ділянок учасник АТО (члени його сім’ї) мають можливість здійснити це в порядку, передбаченому чинним земельним законодавством.

За період 2015 року у районі, станом на  14.08.2015 року зверталися  38 громадян учасників АТО з вирішення питань щодо передачі земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства (особисто або за дорученням їх родини ).

Головним управлінням Гержгеокадастру у Черкаській області прийнято наказів про надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності за межами населених пунктів   Катеринопільського району  в кількості 12 шт. на загальну площу 23,98га для ведення особистого селянського господарства. Відділом Держгеокадастру проведена реєстрація земельних ділянок у Державному земельному кадастрі в кількості 8шт. на загальну площу 15,98га,

прийнято 8 наказів про затвердження проектів землеустрою Головним управлінням на загальну площу 15,98га  та передано у власність;

прийнято 1 рішення щодо передачі  у власність земельну ділянку в межах населеного пункту ;

надано 4- дозволи на розробку проектів землеустрою Головним управлінням, які на даний час у процесі розроблення ДП «Центр ДЗК» та погодження;

12 - звернулися за дозволом на розробку проекту землеустрою до Головного управління;

13- надано консультації (роз’яснення) щодо отримання земельних ділянок згідно чинного законодавства.

В.о. начальника Відділу                                Л.Г.Сидоренко

Згідно із Законом № 418-VIII від 14.05.2015 Розділ X Перехідні положення Земельного кодексу Українидоповнено пунктом 20.

Установити, що у разі, якщо до 1 січня 2013 року була розроблена технічна документація із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку, на підставі рішення відповідного органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про надання або передачу земельної ділянки у власність або надання в користування, у тому числі на умовах оренди, формування земельної ділянки як об’єкта цивільних прав, крім випадків, визначених статтею 79-1 цього Кодексу, здійснюється за такою технічною документацією.


Земельного кодексу України в частині першій, другій статті 103 (добросусідство) зазначено, що власники та землекористувачі земельних ділянок повинні обирати такі способи використання земельних ділянок відповідно до їх цільового призначення, при яких власникам, землекористувачам сусідніх земельних ділянок завдається найменше незручностей (затінення, задимлення, неприємні запахи, шумове забруднення тощо). Тобто власники та землекористувачі земельних ділянок зобов’язані не використовувати земельні ділянки способами, які не дозволяють власникам, землекористувачам сусідніх земельних ділянок використовувати їх за цільовим призначенням (неприпустимий вплив).

Разом з тим, зазначаємо, що згідно з частиною третьою статті 158 Земельного кодексу України органи місцевого самоврядування вирішують земельні спори у межах населених пунктів щодо меж земельних ділянок, що перебувають у власності і користуванні громадян, та додержання громадянами правил добросусідства, а також спори щодо розмежування меж районів у містах.

Частиною другою статті 158 Земельного кодексу України передбачено, що виключно судом вирішуються земельні спори з приводу володіння, користування і розпорядження земельними ділянками, що перебувають у власності громадян і юридичних осіб, а також спори щодо розмежування територій сіл, селищ, міст, районів та областей.

Додатково повідомляємо, що відповідно до вимог статей 15, 16 Цивільного кодексу України кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання та має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

 

Заступник начальника відділу Л.Г.Сидоренко


<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 Наступна > Кінець >>
Сторінка 3 з 5