Офіційний сайт Катеринопільської районної державної адміністрації і районної ради

drv

mrog

П'ятниця, 23 вересня 2016, 15:03

Інформація про динаміку стану зайнятості населення району та роль центру зайнятості у вирішенні цього питання

Автор  Внутрішня політика
Оцінити
(0 голоси)

 

clip_image002 Розвиток ситуації на ринку праці безпосередньо залежить від  економічного та  соціального розвитку країни та регіону. І тому процеси, які відбуваються в країні не могли не позначитися на його стані. Під впливом всіх існуючих факторів ситуація  на ринку праці району, як і в Україні в цілому, залишається напруженою.

Як свідчать дані Державної служби статистики в районі продовжується скорочення чисельності штатних працівників, зайнятих у всіх сферах економічної діяльності.

Залишаються значними обсяги вимушеної неповної зайнятості. Протягом 6-ти місяців цього року в відпустках без збереження заробітної плати знаходились 41 особа, або 1,3% штатної чисельності, ще 35 осіб працювали у режимі неповного робочого дня або тижня.

Серед позитивних зрушень необхідно відмітити підвищення мобільності робочої сили. Протягом 1 півріччя чисельність осіб, прийнятих на  підприємства  району вперше за останні два роки перевищила чисельність звільнених.(Прийнято 655 осіб, вибуло 552 особи).

Ці процеси позначилися і на зареєстрованому ринку праці. Загалом послугами районного центру зайнятості протягом 8- ми місяців скористалось   1295 осіб, з них 1240 мали статус безробітного.

Протягом останніх років спостерігаються зміни у структурі клієнтів служби зайнятості як у професійному розрізі, так і за місцем проживання, освітою.

В зв’язку із проведенням реорганізації в органах державного управління, медицині, освіті простежується зростання в загальній чисельності наших клієнтів  частки безробітних, які раніше займали посади службовців. Якщо в 2012 році чверть безробітних становили колишні службовці, то зараз їх понад третини (34,1%). Натомість, підвищення попиту на робітничі професії позначилось на зменшенні частки безробітних серед наших користувачів, які раніше працювали за робітничими професіями. Якщо ще кілька років тому вона становила майже 55%, то зараз таких безробітних менше половини.

За освітнім рівнем понад 27% становлять особи з вищою освітою, 59,5% мають професійно-технічну освіту і 13,5 - середню. Це свідчить не лише про підвищення престижу робітничих професій, але й про наявні перекоси в системі освіти: підготовка кадрів здійснюється без врахування наявних та перспективних потреб економіки.

Розвиток  сільського господарства сприяє підвищенню зайнятості на селі. Так, якщо у 2013 році 68,9% безробітних, зареєстрованих в центрі зайнятості складали мешканці села, то цього року їх частка становить 60,6%.

Необхідно відмітити, що внаслідок зміни структури безробітних, які звертались до центру зайнятості (звільнені держслужбовці, працівники міліції, працівники фінансових установ, учасники АТО, які переважно мали високий рівень заробітної плати за останнім місцем роботи) змінилась і структура одержувачів допомоги по безробіттю.

Простежується тенденція до зменшення частки безробітних, які отримують допомогу по безробіттю у мінімальному розмірі і зростанні частки осіб, які отримують її у мінімальному підвищеному та у розмірі, який залежить від заробітної плати та страхового стажу. Що безпосередньо впливає на суми виплат за цією статтею витрат.

Проведений аналіз свідчить, що середньомісячна чисельність одержувачів допомоги по безробіттю у січні-серпні поточного року, у порівнянні з відповідним періодом минулого року, не зросла (89,7% минулорічних показників). Втім, головною причиною зростання обсягів витрат на виплату допомоги по безробіттю (на сьогоднішній день 107% до заявки 8 місяців 2015 року) є збільшення до 111,8 % чисельності одержувачів допомоги, яким вона призначається в залежності від заробітної плати та страхового стажу.

Протягом 8-ми місяців за сприянням районного центру зайнятості забезпечено роботою 511 безробітних. Свою діяльність з особами, які звертаються у пошуку роботи, в центрі зайнятості організовано таким чином аби якнайшвидше скерувати людину до працевлаштування, підвищити її мотивацію до зайнятості.

Цьому сприяють нові підходи та механізми, які впроваджуються в роботу, зокрема регламентний метод. Як результат у цьому році збільшилась чисельність людей, які отримали роботу в перші дні, ще до набуття статусу безробітного, а тривалість зареєстрованого безробіття скоротилась на 7 днів (становить 159 к.дн.).

Наступним дієвим засобом прискорення працевлаштування є професійне навчання безробітних. В багатьох випадках безробітні не можуть отримати роботу оскільки їх професійні навички не відповідають вимогам роботодавця, або професія чи спеціальність не є затребуваною на ринку праці. В цьому разі їм пропонується пройти професійне навчання, перенавчання або підвищення кваліфікації. Навчання  здійснюється під конкретні замовлення роботодавців або за напрямками, які сприяють само зайнятості та веденню власного бізнесу. Цього року професійне навчання проходили понад 163 безробітних, а рівень охоплення безробітних цією послугою становить – 13,1%, що перевищує показник в цілому по області (12,7%).

Наш район завжди був дефіцитним щодо можливостей прикладання праці. І зараз, незважаючи на те, що кількість роботодавців, які співпрацюють з центром зайнятості збільшилась, цьому сприяло проведення масштабної інформаційно-роз’яснювальної роботи, попит на робочу силу вдвічі менший від її пропозиції. Так спочатку року заявлена потреба роботодавців становила 513 вакансій в той же час роботу шукали більше  1200 безробітних. Тобто на одну вакансію претендувало  2,4 особи, особливо висока конкуренція існує серед працівників фінансової сфери, керівників середньої ланки.

В цій ситуації для зменшення напруження на ринку праці традиційно використовуються можливості служби зайнятості щодо організації та проведення громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру. Для безробітних громадян участь у таких роботах дозволяє зберегти або відновити мотивацію до праці, отримати додатковий дохід.  Крім цього, громадські роботи є своєрідним механізмом підбору постійних працівників. Не рідко, саме під час проведення таких робіт, керівники підприємств, оцінивши здібності безробітних, запрошують їх на постійну роботу.

З початку року тимчасову зайнятість забезпечено майже для 450 безробітних, це більше ніж у січні - серпні минулого року. А рівень охоплення безробітних тимчасовою зайнятістю суттєво перевищує показник середній по області і становить – 36,2%, (Україна - 24,2%)

Досягненню таких результатів сприяє активна співпраця центру зайнятості з місцевими органами влади. Так, з початку року  14 органів місцевого самоврядування, в т.ч. 2 місцевих громади та Управління соціального захисту населення передбачили в своїх бюджетах 209 тис. грн. на проведення таких робіт на паритетних засадах.

Станом на 15 вересня укладено 15 договорів на проведення громадських робіт на їх фінансування з коштів Фонду використано 159,3 тис. грн., (у січні-серпні 2015 року – 117,8 тис. грн.), відповідна сума використана і з коштів місцевих бюджетів.

Зараз розпочинається роботу з органами місцевого самоврядування  стосовно визначення видів та виділення коштів для проведення таких робіт наступного року.

В своїй роботі фахівці центру зайнятості керуються тим правилом, що необхідно забезпечити індивідуальний підхід до вирішення питання зайнятості кожної людини, яка переступила поріг центру.

Але особливої уваги потребують соціально вразливі верстви населення. Це і молодь, і люди з інвалідністю, особи, які були вимушені покинути місця постійного проживання в зв'язку  з подіями останніх двох років. Окремої підтримки потребують військовослужбовці, які повертаються з АТО.

 

В своєму арсеналі центр зайнятості має певні напрацювання та механізми щодо роботи з кожною категорією наших клієнтів. Серед традиційних методів роботи необхідно відмітити проведення семінарів, орієнтованих на цільову аудиторію, організація ярмарок - вакансій, індивідуальний супровід окремих категорій населення, що  сприяє закріпленню на робочому місці.

Популярною, як серед роботодавців, так і серед безробітних  стала послуга з працевлаштування шляхом надання компенсації єдиного соціального внеску. Протягом 8-ми місяців поточного року таким чином вже працевлаштовано 9 осіб, а сума компенсації роботодавцям  єдиного соціального внеску склала 43,4 тис. гривень.

Серед нових ефективних механізмів, які застосовуються в роботі  треба зазначити використання відеопрезентації клієнтів, це стосується як роботодавців так і пошукачів роботи. Це так звані відео-резюме та відео презентація роботодавця та вакансії.

В підсумку, незважаючи на складнощі в працевлаштуванні зазначених категорій наших клієнтів, нам вдалося досягти результатів, кращих ніж в цілому по Україні.

Так, з початку року за сприяння центру зайнятості регіону роботу отримали

-         14 осіб з інвалідністю, рівень їх працевлаштування становить 31,1 %, по області 23,0%;

-         209 осіб у віці до 35 років, рівень працевлаштування перевищує показник середній по області (29,2%) та складає 37,2%;

-         6 учасників АТО, або кожен восьмий з тих, що звернувся до служби.

З 30 серпня 2016 року можливості щодо працевлаштування цієї категорії клієнтів розширилися, оскільки законодавством про зайнятість вони відносяться до квотної категорії і можуть бути працевлаштовані з наданням роботодавцю ЄСВ;

-         5 вимушених переселенців, або 50% від тих, які перебували на обліку, в цілому по області працевлаштовано кожного третього переселенця;

-         111 осіб із числа соціально- вразливих верств населення, рівень їх працевлаштування вищий, ніж в інших регіонах і становить 36,9% (по області 29,3%).

 

Станом на 01.09.2016 року на обліку перебувають 350 осіб.

Службою зайнятості створені умови, коли кожен її клієнт може отримати в повному обсязі весь комплекс послуг з працевлаштування або підбору працівників, тобто реалізувати своє право і законні інтереси на ринку праці. Головне завдання – забезпечити кожного, хто бажає працювати, достойно оплачуваним робочим місцем.

Основними факторами, за рахунок яких передбачається  збільшення зайнятості населення в районі, будуть: зростання самозайнятості населення, легалізація робочих місць та заробітної плати працівників. Серед позитивних факторів щодо зайнятості очікується підвищення попиту на робочу силу на окремих підприємствах (за умови випуску конкурентоспроможної продукції і розширення обсягів виробництва), серед негативних - скорочення неефективних робочих місць і вивільнення  працівників.

Змінено Понеділок, 26 вересня 2016, 15:17

Додати коментар

Захисний код
Оновити