Офіційний сайт Катеринопільської районної державної адміністрації і районної ради

drv

mrog

Соціальний захист та зайнятість населення
Соціальний захист та зайнятість населення

Соціальний захист та зайнятість населення (333)

У поточному році на ринку праці зберігається тенденція до скорочення чисельності незайнятих громадян, які звертаються за сприянням у працевлаштуванні до служби зайнятості.

Протягом січня – вересня 2018 року скористалися послугами Катеринопільської районної філії Черкаського ОЦЗ 1009 безробітних осіб, що на 8,2% менше, ніж у відповідному періоді минулого року.

З початку року загальна потреба підприємств у робочій силі збільшилась у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 11,2% (або на 63 одиниці) та складає 627 вакансій. Кількість роботодавців, які подали інформацію до районної філії про наявність вільних робочих місць, також збільшилася на 115,3%. Середня заробітна плата, зазначена у вакансіях, складає 4228,90 грн.

З метою прискорення укомплектування вільних робочих місць, забезпечення доступу до інформації про реальний попит на відповідних працівників і реальні умови праці і заробітну плату, районною філією надаються адреси та контактні телефони підприємств, організацій та установ, які мають відповідну потребу. Інформація надається шукачам роботи не тільки при індивідуальному обслуговуванні в районній філії, а й через різні сучасні засоби масової інформації, зокрема, через Інтернет-ресурси державної служби зайнятості. Рівень укомплектування вакансій протягом періоду становить 97,8%.

За цей час  за направленням служби зайнятості отримали роботу 642 особи, в тому числі 584 безробітних. Рівень працевлаштування безробітних у поточному році становить 57,8% ( в 2017 році - 50,4%).

На нові робочі місця з компенсацією роботодавцю витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування  працевлаштовано 12 безробітних  (6 осіб, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці та 6 осіб, які працевлаштовані суб’єктами малого підприємства в пріоритетних видах економічної діяльності).

Професійне навчання є вирішальним фактором сприяння працевлаштуванню безробітних з недостатнім рівнем профпідготовки та кваліфікації. Крім того, значна частина громадян вимушена переорієнтувати свою професійну діяльність у зв’язку зі зміною кон’юнктури ринку праці.

Районною філією проводиться професійне навчання більш як за 45 професіями і спеціальностями. При цьому роботодавці виступають в якості замовників кадрів, беруть участь у визначенні змісту професійного навчання, кваліфікаційній атестації безробітних, надають робочі місця для їх виробничого навчання, виробничої практики або стажування.

Протягом січня – вересня 2018 року 149 безробітних проходили професійне навчання та підвищення кваліфікації на замовлення роботодавців району, в тому числі шляхом стажування безпосередньо на робочих місцях на підприємствах району. Професійна підготовка та підвищення кваліфікації здійснювалося на потребу ринку праці за такими професіями як: тракторист, водій, слюсар – ремонтник, продавець, птахівник тощо. 47 безробітних пройшли підвищення кваліфікації за курсом „Безпека праці при  транспортуванні, зберіганні, застосуванні та торгівлі пестицидами та агрохімікатами”. 100 % осіб, які закінчили профнавчання, працевлаштовані за направленням служби зайнятості.

Підвищення професійного рівня безробітних – залишається пріоритетом в роботі служби зайнятості. Стоїть завдання зацікавити роботодавців в професійному навчанні майбутніх працівників. Сьогодні  непоодинокі випадки неможливості укомплектувати вакансії з високою заробітною платою, тому що люди не мають базових компетенцій, а це гальмує бізнес. Законом України «Про зайнятість населення» передбачена можливість для безробітних за направленням служби зайнятості підтвердити результати неформального навчання за робітничими професіями, а також можливість особам віком понад 45 років з робочим стажем не менше ніж 15 років отримати ваучер для перепідготовки, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями для пріоритетних видів економічної діяльності.

Організація робіт тимчасового характеру дозволяє окремим категоріям громадян, особливо тим, хто знаходиться в стані безробіття тривалий час, відновити трудові навички, іноді отримати постійну роботу, а також є можливістю поліпшити матеріальне становище. Завдяки активній співпраці з районною державною адміністрацією, сільськими та селищними радами вдалося досягнути позитивних результатів щодо виділення коштів на організацію та проведення громадських робіт. Всього протягом звітного періоду до громадських та інших робіт тимчасового характеру було залучено 189  безробітних. З них 86 безробітних працювали на тимчасових роботах за рахунок коштів роботодавців, а 103 - приймали участь в громадських роботах, які фінансуються за рахунок місцевих бюджетів та Фонду державного соціального страхування на випадок безробіття. На оплату праці  безробітних, які працювали протягом поточного року на громадських роботах, витрачено всього 329,43 тис.грн. із коштів Фонду страхування на випадок безробіття та місцевих бюджетів. Організація робіт тимчасового характеру дозволяє окремим категоріям громадян, особливо тим, хто знаходиться в стані безробіття тривалий час, відновити трудові навички, іноді отримати постійну роботу, а також є можливістю поліпшити матеріальне становище. Завдяки активній співпраці з районною державною адміністрацією, сільськими та селищними радами вдалося досягнути позитивних результатів щодо виділення коштів на організацію та проведення громадських робіт.

Профорієнтаційними послугами охоплено 1800 осіб, з них 987 осіб мали статус безробітного. Рівень охоплення безробітних цим видом послуг становить 89,3%.

Станом на 1 жовтня 2018 року, на обліку у районній філії перебувало 248 осіб, які мали статус безробітних громадян.

Серед осіб, які у поточному році скористалися послугами служби зайнятості в районі, 43,3 % становлять жінки, 35,1 %  - молодь у віці до 35 років. За рівнем освіти: 60,0 % мають професійно-технічну освіту, 27,2% – мають повну та базову вищу освіту, решта 12,8 % – особи без професії.

З метою забезпечення соціального захисту населення від безробіття служба зайнятості в своїй роботі застосовує адресний підхід до вирішення питання працевлаштування кожного безробітного. Організована системна робота з цільовими групами клієнтів, наприклад, жінками, молоддю, соціально незахищеними категоріями громадян, інвалідами, тощо. Для кожної категорії існує певна специфіка у наданні послуг.

Послугами служби зайнятості протягом 9 місяців користувались 37 осіб з інвалідністю, з них 20 осіб  працевлаштовано. Рівень працевлаштування безробітних даної категорії склав 54,0%. Навчались за направленням служби зайнятості 5 безробітних з інвалідністю, з них всі працевлаштовані, 100% охоплено профорієнтаційними послугами.

Значна увага приділяється роботі з молоддю. У січні – вересні 2018 року послугами служби зайнятості користувались 354 безробітних віком до 35 років. Із загальної чисельності молодих людей працевлаштовано 193 особи, в т.ч. 5 осіб працевлаштовані на новостворені робочі місця з виплатою роботодавцям компенсації ЄСВ. Проходили професійне навчання та підвищення кваліфікації 43 особи, 37 – працювали на громадських та інших роботах тимчасового характеру.

До особливої категорії безробітних відносяться і особи із числа внутрішньо-переміщених громадян. Протягом 9 місяців 2018 року на обліку в районній філії перебували 11 безробітних даної категорії, із них 5 осіб працевлаштовано за направленням РФ, 3 – проходили  профнавчання.

У поточному році послугами районної філії скористалися 30 безробітних з числа військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції (АТО). 16 із них  працевлаштовані за направленням РФ ЧОЦЗ, 1 особа заключила контракт на службу в ЗСУ, 2 - направлені на тимчасові роботи. Станом на 01.10.2018 року на обліку перебувають 6 колишніх учасників АТО.

Службою зайнятості постійно вдосконалюються форми і методи роботи, направлені на задоволення потреб клієнтів; створені умови, коли кожен  клієнт може отримати в повному обсязі весь комплекс послуг з працевлаштування або підбору працівників, тобто реалізувати своє право і законні інтереси на ринку праці. Головне завдання – забезпечити кожного, хто бажає працювати, достойно оплачуваним робочим місцем. Це і є основним фактором соціального благополуччя країни.

У рамках виконання Програми професійної орієнтації на  2017 - 2020 роки та  з метою виховання у молоді спрямованості на самопізнання і власну активність як основу професійного самовизначення, сприяння гармонійному розвитку особи, оптимізації процесу її соціально-професійного становлення  з 10.10.2018  по 20.12.2018 року проводиться обласний конкурс  відеороликів серед дітей старшого та шкільного віку „Світ професій: дитячими очима”.

Конкурс проводиться у два етапи:

І етап: з 10 жовтня по 30 листопада 2018 року – на рівні міст і районів.

ІІ етап: з 30 листопада по 20 грудня 2018 року – на обласному ріні.

Учасники І етапу визначаються відповідно до вікових категорій. Кількість учасників не обмежена, але не менше ніж 30 представників від кожної вікової категорії. Завдання для учасників – відзняти відеоролик про ту професію (представника професії), яка найбільше подобається. Робота має бути гарно оформленою, за змістом і жанром відповідати обраній темі. Відеоролік має тривати не довше 3 хв. І повинен супроводжуватися текстовою інформацією із зазначенням теми, автора, назви населеного пункту, назви школи та номеру класу.

Конкурсна комісія визначить по три переможця у кожній віковій категорії, відповідно перше, друге та третє місце. Відеороліки надсилаються до обласного центру зайнятості для участі у ІІ етапі конкурсу. Переможцям вручаються дипломи та призи, а всім учасникам ІІ етапу конкурсу – грамоти та заохочувальні призи.

Основні критерії оцінювання:

  • Рівень розкриття змісту професії;
  • Відображення в процесі праці;
  • Креативність, творчий підхід;
  • Загальний естетичний вигляд.

Підготовку та проведення конкурсу в Катеринопільському районі здійснює організаційний комітет. Адреса  оргкомітету: смт Катеринопіль, вул. Соборна, 55а, районна філія Черкаського обласного центру зайнятості, тел. 3-01-03, 3–01-02, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Т.Кондратенко, директор районної філії

Четвер, 18 жовтня 2018, 08:56

МІНІ – ЯРМАРОК ВАКАНСІЙ

Автор Внутрішня політика

PA11007311.10.2018 року в приміщенні Катеринопільської районної філії Черкаського обласного центру зайнятості відбувся міні - ярмарок вакансій. Вакансію кредитного інспектора презентувало ТОВ "СМАРТ-ФІНАНС". На ярмарку були присутні 19 шукачів роботи.

Під час ярмарку  представники товариства  поінформували  запрошених на захід безробітних про специфіку діяльності підприємства, вимоги до претендентів на заявлену   вакансію,  рівень її оплати, соціальні гарантії, якими забезпечується персонал.  В ході зустрічі шукачі роботи активно ставили питання щодо умов роботи, графіку.  В результаті кілька осіб зацікавилися перспективою працевлаштування на підприємстві та домовилися про наступну співбесіду з керівництвом.

PA090073 У нинішніх кризових умовах актуальною проблемою сьогодення є тіньовий ринок праці: нелегальна зайнятість населення та виплата заробітної плати у «конвертах». З метою проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед безробітних з питань захисту трудових прав та недопущення випадків нелегальної зайнятості Катеринопільською районною філією Черкаського ОЦЗ спільно з фахівцями Катеринопільського відділення обслуговування населення Головного управління Пенсійного фонду України у Черкаській області щомісяця проводяться профінформаційні семінари «Легальна зайнятість».

От і 9 жовтня у приміщенні районної філії відбувся вищевказаний захід, на який запросили 14 безробітних. Провідний фахівець з профорієнтації Олександр Палубінський ознайомив учасників з актуальними потребами роботодавців району, умовами виникнення такого явища як нелегальна зайнятість, видами не задекларованої праці. Він відмітив: «На жаль, чимало катеринопільчан доволі толерантно ставляться до «тіньової» зайнятості і такої ж заробітної плати. Проте, наймаючись на роботу, громадянам слід пам’ятати, що зазначені явища – це тимчасове благо, яке має негативні наслідки перш за все для самого працівника:

  • Позбавляє можливості отримати гідну пенсію у майбутньому;
  • Відсутні гарантії на безпечні, здорові умови праці, відпочинок, оплату лікарняного, страхових виплат у разі нещасного випадку на виробництві чи профзахворювання, допомоги по безробіттю, тощо».

Провідний фахівець Катеринопільського відділення обслуговування населення ПФУ Алла Шевчук проінформувала присутніх про: умови призначення пенсії по досягненню особою пенсійного віку, у т.ч. на пільгових умовах; вплив рівня заробітної плати, страхового стажу на рівень пенсійного забезпечення; ознайомила з сучасними сервісами контролю за сплатою роботодавцем єдиного соціального внеску. Також вона зазначила, що сьогодні громадяни не тільки мають змогу самостійно контролювати свій страховий стаж шляхом відслідковування сплати страхових внесків, а й повинні це робити. Це пов’язано з одним з видів шахрайства – несплати роботодавцем ЄСВ або сплати у неповному обсязі.

На всі питання, які виникали у учасників під час семінару, вони отримали вичерпні відповіді від фахівців.

03.10.2018 року в рамках проведення акції «Випускник 2019» фахівцями Катеринопільської районної філії Черкаського ОЦЗ проведено групову консультацію з питань вибору професії для 12 учнів  11 класу Катеринопільського економіко-математичного ліцею.

Метою проведення заходу було ознайомлення старшокласників зі станом ринку праці в районі, навчальними закладами області та центрами професійно-технічної освіти ДСЗУ, що здійснюють підготовку за актуальними на ринку праці професіями та професіями майбутнього.

В ході надання консультації особливу увагу молоді привернуто до необхідності самостійної роботи з вивчення власних індивідуально-психологічних якостей,  властивостей темпераменту та співставлення їх з вимогами обраної професії. Зацікавили школярів демонстрація відеороликів про вибір професії та  знайомство з сучасним сервісом служби зайнятості, який може допомогти пізнати себе - «Профорієнтаційна платформа» з доступом до он-лайн тестування. Учням надана інформація і про можливість отримання індивідуальної консультації з вибору професії з використанням тестових методик АРМ «Профконсультант» при безпосередньому зверненні до районної філії. В результаті 5 одинадцятикласників виявили бажання скористатися індивідуальною консультацією з використанням тестування.

PA030073 PA030069

ПЕРЕВАГИ ЕЛЕКТРОННОГО ПЕНСІЙНОГО ПОСВІДЧЕННЯ

Усі пенсіонери, які отримують пенсійні виплати через Державний Ощадний банк України, мають можливість отримати електронне пенсійне посвідчення.

Електронними пенсійними посвідченнями (ЕПП) сьогодні користується вже майже 400 тисяч осіб. Першими таку можливість отримали внутрішньо переміщені особи: саме вони, згідно з постановою Кабінету Міністрів України, були тією категорією пенсіонерів, яким їх почали видавати першими. Тепер одержати ЕПП може будь-який пенсіонер.

ЧИМ ЕЛЕКТРОННЕ ПЕНСІЙНЕ ПОСВІДЧЕННЯ ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ ВІД ЗВИЧАЙНОГО

Електронне пенсійне посвідчення — це унікальний сучасний технологічний інструмент, який дозволяє не тільки отримати пенсію, оплатити послуги онлайн, а ще й повноцінно користуватися всіма державними електронними сервісами:

поєднує функції посвідчення та платіжної банківської картки;

містить електронний цифровий підпис (ЕЦП), який дає змогу отримувати електронні документи на веб-порталах органів влади. Відтепер навіть з дому можна переглядати на веб-порталі послуг Пенсійного фонду інформацію з електронної пенсійної справи про розмір пенсії та її складові, дані про страховий стаж, заробіток, сплачені внески тощо. Електронне пенсійне посвідчення надає можливість написати звернення або подати заяву на перерахунок пенсії через Інтернет без відвідування Пенсійного фонду України;

надає можливість контролювати гроші та керувати ними з дому в будь-який час;

дає змогу здійснювати банківські операції та безготівкові платежі чи поповнювати готівковими коштами картковий рахунок; оперативно, без черг розраховуватися за комунальні послуги і найголовніше — отримувати пенсію вчасно.

ЯК ОДЕРЖАТИ ЕПП

Для того щоб подати заяву на оформлення електронного пенсійного посвідчення, потрібно:

звернутися до органу Пенсійного фонду України за місцем фактичного проживання;

написати заяву на виготовлення ЕПП.

НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ

1 Фото: дві фотографії 30 х 25 мм.

2  Оригінал паспорта.

3  Довідка про надання ідентифікаційного номера (ідентифікаційний код).

4 Для внутрішньо переміщених осіб - довідка переселенця/пенсійне посвідчення.

ПЕНСІОНЕРИ, НЕПОВНОЛІТНІ ТА НЕДІЄЗДАТНІ ОДЕРЖУВАЧІ ПЕНСІЙ

Пенсіонери віком понад 80 років, інваліди I та II груп і немічні люди, які неспроможні особисто прийти в управління Пенсійного фонду за місцем фактичного проживання, можуть звернутися в управління Фонду телефоном із проханням подати заяву вдома.

Від їхнього імені документи можуть подавати законні представники, опікуни, піклувальники (їм треба взяти із собою документи, що підтверджують їхній статус; паспорт; ідентифікаційний код).

ЯКЩО ТЕРМІН ДІЇ ЗВИЧАЙНОЇ ПЕНСІЙНОЇ КАРТКИ ЗАКІНЧИВСЯ, А ЕЛЕКТРОННУ ВИ ЩЕ НЕ ОТРИМАЛИ

Протягом терміну виготовлення ЕПП пенсіонер зможе одержувати пенсію через каси банку без використання картки.

Нарахування пенсії здійснює Пенсійний фонд України, а банківська установа виплачує кошти, які надходять від Фонду. Якщо Пенсійний фонд перераховуватиме кошти на пенсійний картковий рахунок, банк видаватиме їх пенсіонерові.

ЧИ ПОТРІБНО ВІДКРИВАТИ РАХУНОК ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ ЕПП

Громадяни, які не мають рахунку в Ощадбанку, можуть відкрити такий рахунок або перед зверненням в управління Пенсійного фонду, або ж тоді, коли забиратимуть виготовлене ЕПП.

Для відкриття рахунку будуть потрібні паспорт, ідентифікаційний код і пенсійне посвідчення.

Якщо пенсіонер уже має відкритий картковий рахунок у цій банківській установі, на який здійснюється зарахування пенсії, то новий рахунок відкривати не треба.

images

P9200074 З метою реалізації заходів передбачених Програмою професійної орієнтації населення на 2017-2020 роки 20 вересня 2018 року у приміщенні Катеринопільської районної філії Черкаського обласного центру зайнятості було організовано та проведено профорієнтаційний  масовий захід «День відкритих дверей центру зайнятості». Гостями районного центру стали 25 учнів 8-х класів Катеринопільського НВК №1.

Метою проведення такого заходу було ознайомлення з діяльністю центру зайнятості як сервісної організації, що діє на ринку праці та допомагає безробітним у пошуку роботи. В ході екскурсії діти знайомилися з послугами, які надає центр зайнятості, у тому числі для учнівської молоді, ознайомлено зі станом ринку праці та актуальними професіями, інформаційними куточками. Також учні переглянули мультиплікаційні відеоролики з вибору професії та ознайомилися з сучасним сервісом «Платформа з профорієнтації та розвитку кар’єри», що розміщується на сайті державної служби зайнятості.  Особливо акцентувалася увага молоді на необхідність власної активності у виборі майбутньої професії. Використання тестових методик на різних сайтах та встановленому у школі «Профорієнтаційного терміналу» дають можливість глибше пізнати власні індивідуально-психологічні якості, темперамент тощо. Мандруючи центром зайнятості учні з цікавістю розпитували про призначення куточків, комп’ютера вільного доступу.

На завершення з учнями було проведено опитування щодо їх професійних намірів та проведено тестування, результати якого допомогли їм пізнати певні риси свого характеру.

Молодість - пора вибору. Вибір життєвого маршруту - один із перших кроків молодих людей. Особливе місце в структурі уявлень про особисте майбутнє у молоді займають мотиви праці, професійної діяльності. Юнаки та дівчата бачать себе представниками конкретних професій, яким вдається здійснити професійний і соціальний  ріст.

P9070066 Як зробити, щоб ці світлі очікування в сфері професійного самовизначення в наш час не обернулися розчаруванням? Як допомогти молоді в пошуках відповіді на питання: «Якої професії віддати перевагу, який професійний життєвий маршрут обрати, рахувати доцільним?»

В світі більше 40 тисяч професій-потрібних, важливих, цікавих. Але обрати доведеться одну. Вдало обрана професія допоможе в повній мірі розкрити здібності кожної людини, досягти високих результатів в конкретному виді професійної діяльності. Існує така думка - немає безталанних людей, є люди, що займаються не своєю працею.

Вибір професії відображає певний рівень особистих домагань людини, які включають оцінку власних об’єктивних можливостей і здібностей. Рішення цього питання багато в чому визначається мірою інформованості щодо обраної професії. Школярі часто недостатньо добре знають коло професій, із якого їм треба буде вибирати, конкретні особливості кожної професії, що робить їхній вибір в значної мірі випадковим. І навіть ті, хто достатньо повно орієнтовані в світі професій, можуть здійснити помилку при обранні професійного шляху. Певні труднощі тут пов’язані з часто невірною самооцінкою молодою людиною власних особливостей, а тому вони потребують кваліфікованої допомоги спеціалістів. Суттєву допомогу у вирішенні цих питань надають саме фахівці з профорієнтації служби зайнятості.

З метою розширення уявлень молоді про світ професій 07 вересня 2018 року був проведений виїзний профорієнтаційний захід в Шостаківський навчально-виховний комплекс. Провідний фахівець з профорієнтації Катеринопільської районної філії Черкаського ОЦЗ Олександр Палубінський під час проведення заходу розповів учням 8 та 9 класу про стан районного ринку праці та попит на конкретні професії, про послуги служби зайнятості випускникам шкіл, про правила вибору професії, ознайомив з професіями майбутнього.

Знайомство з барометром професій наочно  підтвердило значення працівників робітничих професій для діючих підприємств, а цікава інформація про сучасні професії викликала неабиякий інтерес в учнів.

Всього участь в  заході взяли 12 учнів Шостаківського НВК.

P9100076 З метою розкриття переваг легального працевлаштування 10 вересня 2018 року в Катеринопільській районній філії Черкаського обласного центру зайнятості провели семінар для 13 безробітних на тему: «Легальна зайнятість».

У програмі семінару головним було донесення інформації щодо легальної зайнятості та відповідальності роботодавців за порушення законодавства про працю та зайнятість.

В семінарі взяла участь провідний фахівець Катеринопільського відділення обслуговування населення Головного управління Пенсійного фонду України Алла Шевчук. «Захист прав людини - один із критеріїв правового та демократичного суспільства. Кожен повинен знати свої обов’язки та права. Легальне працевлаштування, легальна виплата заробітної плати – все це складова успішного майбутнього кожного громадянина», - зазначила А.Шевчук. Також вона ознайомила присутніх із сучасними сервісами, що дозволяють громадянам самостійно контролювати стан сплати внесків.

В ході семінару провідний фахівець з профорієнтації Олександр Палубінський ознайомив присутніх з поняттям не задекларована праця та їх видами, а також видами трудових договорів та особливостями їх застосування. Підвищення обізнаності населення про негативні наслідки неофіційного працевлаштування та розкриття переваг легальної зайнятості, дозволить збільшити зацікавленість шукачів роботи до зайняття офіційних робочих місць.

Під час заходу учасники цікавилися останніми змінами щодо умов виходу на пенсію, величиною потрібного страхового стажу, умов виходу на пільгових умовах тощо. По закінченню семінару всім бажаючим були надані індивідуальні консультації з питань трудових відносин, нормування праці, робочого часу та часу відпочинку, оплати праці.

Інформуємо, що на порталі служби зайнятості www.dcz.gov.ua активовано сервіс «Електронний кабінет». За допомогою даного сервісу шукаючий роботу або безробітний має можливість переглянути свої реєстраційні дані, внесені до ПК, інформацію для пошуку роботи, дані про фактичні та заплановані відвідування фахівців центру зайнятості та інформаційних заходів, отримати інформацію про нарахування та виплату допомоги по безробіттю. Крім того, є можливість створити власне резюме, здійснити пошук роботи, дізнатися про заходи, що заплановані в центрі зайнятості та записатися на ті, що зацікавили тощо.

Для створення електронного кабінету шукаючого роботу або безробітного необхідно виконати 2 дії:

  1. Зайти на сайт www.dcz.gov.ua, вибрати вкладку «Електронний кабінет» та зареєструватися, користуючись інструкцією.
  2. Якщо особа має статус безробітного, вона повідомляє фахівцю центру зайнятості електронну адресу, логін, пароль, що використані для реєстрації. Фахівець вносить відповідні дані до закладки ЕКШ (раніше була назва ЕКБ)  в ПК безробітного. Після збереження цих даних в ПК, безробітний матиме доступ до інформації щодо відвідування центру зайнятості, виплати допомоги по безробіттю тощо.
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>
Сторінка 1 з 24