Офіційний сайт Катеринопільської районної державної адміністрації і районної ради

drv

mrog

Зразки заяв

 

 

Археологічна інспекція Черкаської

обласної держадміністрації

Приватного підприємця

(прізвище, ім’я, по батькові)______________________________

(юридична адреса, телефон)______________________________

______________________________________________________

(ідентифікаційний код)__________________________________

(№ свідоцтва платника податку)___________________________

 

 

ЗАЯВА

           Прошу провести обстеження земельної ділянки площею ________ га, яка відводиться під розміщення ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

в ______________________________________________________________________________________

                        (адреса розміщення земельної ділянки)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________                                                          ______________________                           ___________________________

             (дата)                                                                                               (підпис)                                                                  (прізвище)

П'ятниця, 10 червня 2011, 08:24

Супровідна картка

Супровідна картка

(додається до кожної дозвільної справи, що передається адміністратором у місцевий дозвільний орган)

 

до справи від «_____»_____________ 20_____р.,      реєстраційний номер ___________________

 

прийнятої адміністратором___________________________________________________________________________________________________

                                                                (Прізвище, ім’я, по-батькові)     

від_________________________________________________________________________________________________________________________

                                       (найменування суб’єкта господарювання)

Виконавець_________________________________________________________________________________________________________________________

 

№ п/п

Перелік документів, які додаються до заяви

Кількість аркушів, шт..

Примітка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отримано «___» _________ 20__р.  термін виконання «___» __________ 20__р.

 

Представник дозвільного органу,

якому передано для розгляду дозвільну справу:

посада___________________________________

П.І.Б.____________________________________

Підпис___________________________________

 

Повернено адміністратору «____» _____________ 20____ р.

Результат розгляду _________________________________

 

Представник дозвільного органу,

який повернув матеріали по розгляду дозвільної справи:

посада___________________________________

П.І.Б.____________________________________

Підпис___________________________________

 

 

Голові Смілянської районної

державної адміністрації

Зайцеву С.А.

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

(назва та П.І.Б. заявника, поштова адреса, № телефона)

 

 

 

ЗАЯВА

           Прошу Вас направити на розгляд комісії при Смілянській райдержадміністрації з розгляду питань , пов’язаних з погодженням документації із землеустрою. Матеріали для погодження проекту землеустрою ______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

До заяви додається:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

___________                                                           ______________                                              ______________________

         (дата)                                                                    (підпис)                                                                        (П.І.Б.)

 

Четвер, 09 червня 2011, 14:12

Заява