Офіційний сайт Катеринопільської районної державної адміністрації і районної ради

drv

mrog

Комісії райдержадміністрації

ПЕРЕЛІК

консультативно-дорадчих органів, які очолюють голова,

перший заступник, заступники голови, керівник апарату райдержадміністрації станом на 01.10.2011

п/п

Назва консультативно-дорадчого органу

Розпоряд-ження про утворення

Проведення

Секретар

Примітка

 

Голова районної державної адміністрації

1

Координаційна рада райдержадміністрації з питань розвитку підприємництва

від

від 30.12.97

№ 525

 

1 раз у місяць

Начальник відділу ринкових відносин управління економіки райдержадміністра-ції

 

Зміни:

від 1.11.2000 № 391

від 16.09.2002 № 233

від 8.01.2004 № 1

від 17.06.2005 № 172

від 19.07.2006 № 244

від 17.04.2007 № 122

від 13.08.2007 № 244

від 10.10.2008 № 221

від 10.04.2009 № 90

від 30.06.2010 № 136

від 28.01.2011 №11

2

Консультативно - дорадча  рада  райдержадміністрації з питань взаємодії з політичними партіями і громадськими організаціями

від 28.01.2004№ 24

За необхідністю але не рідше ніж 1 раз у квартал

Начальник відділу з питань внутрішньої політики, зв'язків з громадськістю, у справах преси та інформації апарату райдержадміністрації (Задвернюк В.Д.)

Зміни:

від 14.09.2005, №276

від 23.08.2007 № 261

від 30.01.2008 № 18

від  11.08.08 № 178

від 19.05.2009 № 120

від 29.10.2010 № 270

3

Районний комітет з економічних реформ

від 08.06.2011 № 161

В разі потреби, але не менше 1 разу на місяць

Перший заступник голови районної державної адміністрації

(О.П.Вовкотруб)

 

4

Постійно діюча комісія при райдержадміністрації з питань розгляду звернень громадян

від 06.03.2008№ 61

 

В разі потреби, але не менше 1 разу на місяць

Провідний спеціаліст юридичного відділу апарату райдержадмініс-трації

(Задвернюк О.А.)

 

5

Комісія з питань захисту прав дитини райдержадміністрації

від

12.12.2008№ 275

 

1 раз на місяць

Завідувач сектору опіки та піклування служби у справах дітей райдержадмініс-трації (Козловський В.В.)

Зміни:

від 20.09.2010 №231;

від 01.06.2011 №159

6

Комісія для закладки документів територіальної оборони

від 08.08.2008№ 174

 

В разі потреби

Начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій оборонної та мобілізаційної

роботи райдержадміністрації

(Завальський В.М.)

 

 

Перший заступник голови районної державної адміністрації з питань з економіки, промисловості, будівництва, житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу, інвестиційної політики та підприємництва

 

7

Тимчасова комісія з погашення заборгованості з виплати заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат

від 27.10.2009№ 235

 

В разі потреби

Головний спеціаліст з оплати праці  управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

(Марченко О.М.)

Зміни:

від 22.12.2010 №314

8

Комісія райдержадміністрації з перевірки знань з питань охорони праці

від

12.05.2008№ 97

 

2 рази на рік

Головний спеціаліст з питань охорони праці відділу праці та соціально-трудових відносин управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

(Уманець М.М.)

 

9

Атестаційна комісія

від 05.05.2009№ 111

 

1 раз на 3 роки

Головний спеціаліст відділу організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації

 

10

Районна рада з питань безпечної життєдіяльності населення району

від 03.07.2006№ 221

 

1 раз у квартал

Головний спеціаліст з питань охорони праці відділу праці та соціально-трудових відносин управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

(Уманець М.М.)

 

11

Комісія райдержадміністрації з організації заходів, пов'язаних з проведенням технічної інвентаризації захисних споруд цивільної оборони

від 09.09.2009№ 205

 

В разі потреби, але не рідше 1 разу на квартал

Заступник начальника відділу з питань надзвичайних ситуацій, оборонної та мобілізаційної роботи райдержадміністрації (Чеберяк А.В.)

 

12

 

Комісія райдержадміністрації з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

від 25.04.2006 № 128

 

В разі потреби

Заступник начальника відділу з питань надзвичайних ситуацій, оборонної та мобілізаційної роботи райдержадміністрації (Чеберяк А.В.)

Зміни:

від 07.11.2001№ 258

від 25.04.2006 № 128

 

13

Комітет забезпечення доступності інвалідів та інших мало мобільних груп населення до об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури при районній державній адміністрації

від

05.07.2007№ 202

 

 

1 раз на квартал

Заступник начальника управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації (Якубенко Н.О.)

Зміни:

від 30.01.2009 № 21

 

14

Конкурсна комісія з проведення конкурсу на отримання коштів для здійснення підприємницької діяльності через Регіональний Фонд підтримки підприємництва

від 26.06.2007

№ 187

В разі потреби

Начальник відділу ринкових відносин управління економіки райдержадміністрації

Зміни:

від 09.06.2009 № 140

 

15

Комітет райдержадміністрації для визначення пріоритетних напрямків розвитку підприємництва в районі та необхідності надання фінансової підтримки для започаткування діяльності нових суб’єктів підприємницької діяльності

від

19.09.2011

№ 245

 

В разі потреби, але не менше 2 разів на рік

Начальник відділу ринкових відносин управління економіки райдержадміністрації

 

16

Робоча група райдержадміністрації з перевірки функціонування продовольчого "соціального кошика" та насичення закладів торгівлі товарами місцевого виробника

від 19.09.2011

№ 244

В разі потреби, але не менше 2 разів на рік

Начальник відділу ринкових відносин управління економіки райдержадміністрації

 

17

Робоча група для проведення моніторингу цін на продукти харчування

від 02.11.2007

№ 329

1 раз на тиждень

Начальник відділу ринкових відносин управління економіки райдержадміністрації

Зміни:

від 03.03.2011 № 68

 

18

Комісія райдержадміністрації  з питань проведення оцінки стану реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року, її соціально-економічних і екологічних результатів і обґрунтування шляхів забезпечення довготривалої стабільності розвитку

від 25.01.2010

№ 14

В разі потреби, але не

рідше 2 разів на рік

Начальник управління економіки райдержадміністрації (Калиушко І.А.

 

 

19

Рада промисловців при райдержадміністрації

від 04.03.2008 №59

1 раз на квартал

Начальник управління економіки райдержадміністрації (Калиушко І.А.)

 

20

Науково-технічна рада з питань розвитку інформаційного суспільства

від 06.11.2008 № 242

В разі потреби, але не рідше 2 разів на рік

Начальник управління економіки райдержадміністрації (Калиушко І.А.)

Зміни:

від 26.03.2009 № 77

21

Міжвідомча робоча група з перевірки додержання на території району законодавства у сфері державних закупівель

від 08.04.2008 № 79

В разі потреби, але не рідше 1 разу на 3 місяці

Начальник управління економіки райдержадміністрації (Калиушко І.А.)

 

22

Група райдержадміністрації з питань соціального і правового захисту військовослужбовців, працівників міліції, митної служби та членів їх сімей

від

15.05.2001№ 120

 

В разі потреби, але не рідше 1 разу на 3 місяці

Заступник начальника відділу з питань надзвичайних ситуацій, оборонної та мобілізаційної роботи райдержадміністрації (Чеберяк А.В.)

Зміни:

від 12.07.2001 № 166

від 21.01.2003 № 11

від 30.03.2010 №69

 

23

Координаційна рада райдержадміністрації з розроблення та впровадження системи управління якістю в районній державній адміністрації

від

15.02.2007№ 48

 

В разі потреби, але не рідше 1 разу на квартал

Головний спеціаліст відділу організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації, секретар координаційної ради

 

Зміни:

від 08.04.2009 № 87

 

 

Заступник голови районної державної адміністрації з соціальних та гуманітарних  питань

 

24

Районна Координаційна рада з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу

від 20.06.2008№ 129

 

В разі потреби,але не менше 1 разу в квартал

Лікар-фтизіатр центральної районної лікарні

(Пироженко О.О.)

Зміни:

від 25.09.2009 № 217

від 31.12.2010 № 348

25

Комісія райдержадміністрації  з питань мовної політики

від

05.06.98

№ 168

 

В разі потреби,але не менше 1 разу в квартал

Начальник відділу з питань внутрішньої політики, зв'язків з громадськістю, у справах преси та інформації апарату райдержадміністрації (Задвернюк В.Д.)

Зміни:

від 28.12.98 № 384

від 24.03.2000 № 84

від 31.01.2008 № 20

 

26

Координаційна рада з питань профілактики та боротьби з наркоманією

від 06.02.2001№ 31

 

2 рази на рік

Провідний спеціаліст районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (Ковальчук С.І.)

Зміни:

від 05.04.2004 № 101

від 07.08.2008 № 154

27

Комісія райдержадміністрації щодо розгляду окремих заяв на призначення субсидій, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям та сім'ям з дітьми

від 11.02.2008№ 29

 

1 раз на місяць

Головний державний соціальний інспектор управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

(Кисільова Г.Ф.)

 

28

Комісія райдержадміністрації у справах увічнення пам’яті жертв війни та політичних репресій

від

18.10.96

№ 389

 

В разі потреби але не рідше

2-х разів на рік

Начальник відділу з питань внутрішньої політики, зв'язків з громадськістю, у справах преси та інформації апарату райдержадміністрації (Задвернюк В.Д.)

Зміни:

від 9.03.2004 № 78

від 20.02.2001 № 51

від 07.05.2009 № 113

29

Координаційна рада з питань розвитку українського козацтва в районі

від

29.10.2010№ 267

 

В разі потреби, але не менше  2-х разів на рік

Начальник відділу з питань внутрішньої політики, зв'язків з громадськістю, у справах преси та інформації апарату райдержадміністрації (Задвернюк В.Д.)

 

Зміни:

від 13.12.2002 № 307

від 16.02.2004 № 47

від 14.05.2005 № 111

від 23.08.2007 № 260

від 11.08.2008 № 177

від 30.01.2008 № 16

від 19.05.2009 № 120

30

Комітет з конкурсних торгів

від

24.03.2011№ 97

 

В разі потреби

Начальник управління економіки райдержадміністрації

(Калиушко І.А.)

Зміни:

від 29.10.2010 № 267

 

31

Районна комісія у справах альтернативної служби

від 10.08.2007№ 233

 

1 раз на рік

Головний спеціаліст з питань охорони праці відділу праці та соціально-трудових відносин управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

(Уманець М.М.)

Зміни:

від 30.06.2009 № 157

32

Комісія райдержадміністрації із загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами зумовленими народженням та похованням

від

22.02.2002№ 42

 

В разі потреби

Провідний спеціаліст фінансово-господарського відділу апарату райдержадміністрації (Шматко В.Ф..)

Зміни:

від 15.05.2006 № 161

від 21.06.2005 № 173

від 17.07.2007 № 210

 

33

Евакуаційна комісія райдержадміністрації

від 10.11.2008№ 248

 

 

В разі потреби

Заступник начальника відділу з питань надзвичайних ситуацій, оборонної та мобілізаційної роботи райдержадміністрації (Чеберяк А.В.)

 

34

Координаційний комітет сприяння зайнятості населення

від

25.09.2006

№324

1 раз у квартал

Начальник відділу взаємодії з роботодавцями районного центру зайнятості

(Михайленко В.В.)

 

 

35

Комісія з контролю за станом спортивних та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів

від

30.03.99

№ 116

 

В разі потреби

Начальник відділу  у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації (Ласкавий Л.М.)

Зміни:

від 20.02.2001 № 43

36

Спостережна комісія райдержадміністрації

від 30.01.2008№ 17

 

В разі потреби, але не менше 1 разу в місяць

Провідний спеціаліст по  роботі з правоохоронними органами апарату райдержадміністрації (Дріжчаний Д.В.)

Зміни:

від 21.09.2009 № 211

від 18.01.2010 № 4

 

37

Районна координаційно-методична рада з правової освіти населення

від 28.11.2012 № 325

В разі потреби, але не рідше 1 разу на півріччя

Провідний спеціаліст районного управління юстиції (Дишлева Г.В.)

 

 

 

 

38

Комісія з питань координації дій щодо попередження насильства в сім'ї жорстокого поводження з дітьми

від

27.09.2004№ 258

 

2 рази на рік

Головний спеціаліст  у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації (Кожушко І.Ю.)

Зміни:

від 17.10.2011 № 284

39

Робоча група з легалізації найманої робочої сили та виконання трудових угод з найманими працівниками

від

10.11.2006№ 373

 

Не рідше 1 разу на півріччя

Головний спеціаліст з оплати праці  управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

(Марченко О.М.)

Зміни:

від 19.07.2007 № 212

від 11.10.2007 № 305

від 30.06.2009 № 158

від 25.05.2010 № 103

від 04.07.2011 № 194

 

40

Координаційна рада райдержадміністрації з оздоровлення, відпочинку, зайнятості дітей, учнівської молоді

від 17.11.2008 № 255

 

1 раз у квартал

Головний спеціаліст відділу  у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації (Кожушко І.Ю.)

Зміни:

від 17.10.2011 № 279

41

Комісія з питань надання одноразової грошової допомоги громадянам за рахунок коштів районного бюджету

від 10.10.2008№ 222

 

В разі потреби

Головний державний соціальний інспектор управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

(Кисільова Г.Ф.)

 

42

Робоча група райдержадміністрації з питань сприяння реалізації Програми боротьби з незаконним виробництвом, розповсюдженням і реалізацією аудіо- і відеопродукції, компакт-дисків та інших об'єктів інтелектуальної власності

від 06.02.2004№ 40

 

В разі потреби

Провідний спеціаліст відділу освіти райдержадміністрації

(Химич В.І.)

Зміни:

від 24.05.2006 № 181

від 26.06.2009 № 152

від 21.09.2010 №235

43

Координаційна рада з питань ранньої реабілітації дітей-інвалідів

від

10.02.2003№ 34

 

2 рази на рік

Головний спеціаліст відділу з соціально-побутового обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

(Іщенко В.О.)

 

 

Зміни:

від 30.01.2008 № 15

 

44

Районна комісія для розгляду питань, пов'язаних із встановленням статусу учасника війни

від 21.08.2009№ 188

 

В разі потреби

Спеціаліст

сектору з нагляду за правильним призначенням (перерахунком) виплати пенсій

управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації (Радванська С.В.)

Зміни:

від 09.07.1996 № 458

від 17.10.2011 № 282

45

Опікунська рада райдержадміністрації з питань захисту прав фізичних осіб, які визнані недієздатними або цивільна дієздатність яких обмежена

від 21.09.2009№ 213

 

В разі потреби, але не рідше ніж 1 раз на 3 місяці

Заступник начальника управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації (Якубенко Н.О.)

 

46

Про інформаційно-консультативний центр з питань пенсійного реформування в Україні.

від

22.03.2007

№ 93

В разі потреби, але не рідше 1 разу на 3 місяці

Спеціаліст

сектору з нагляду за правильним призначенням (перерахунком) виплати пенсій

управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації (Радванська С.В.)

Зміни:

від 29.04.2009 № 110

Заступник голови районної державної адміністрації з питань агропромислового комплексу

47

Надзвичайна протиепізоотична комісія

від

05.07.1999№ 231

 

1 раз на рік

Провідний спеціаліст управління ветеринарної медицини району (Воскреса Л.М.)

Зміни:

від 17.08.2001 № 201

від 14.01.2004 № 10

від 12.05.2006 № 159

від 04.04.2008 № 74

48

Комісія райдержадміністрації з питань поводження з відходами

від

25.09.2001№ 226

 

В разі потреби

Начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій, оборонної та мобілізаційної роботи райдержадміністрації (Завальський В.М.)

Зміни:

від 21.01.2003 № 12

від 09.12.2003 № 305

від 28.05.2004 № 156

49

Комісія райдержадміністрації з організації вирішення  майнових питань, що виникають у процесі реформування аграрного сектора економіки

від

04.04.2006№ 101

 

В разі потреби

Завідувач сектору розвитку сільської місцевості, врегулювання відносин власності та функціонування аграрного ринку

(Тараненко С.І.)

Зміни:

від 20.02.2001 № 52

від15.02.2002 № 32

від 07.06.2004 № 170

від 04.04.2006 № 101

від 07.05.2006 № 126

від 06.04.2009 № 83

50

Про утворення конкурсної комісії з визначення підприємств агропромислового комплексу всіх форм власності для здійснення фінансової підтримки через механізм здешевлення короткострокових та середньострокових кредитів

від

27.04.2007№ 141

 

В разі потреби

Головний спеціаліст сектору економічного аналізу, фінансово-кредитного забезпечення ревізійної роботи та соціально трудових відносин управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

(Клопотенко Т.А.)

 

51

Комісія із справляння збору та використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва і  хмелярства

від

26.04.2008№ 92

 

В разі потреби

Завідувач сектору розвитку сільської місцевості, врегулювання відносин власності та функціонування аграрного ринку

(Тараненко С.І.)

Зміни:

від 27.10.2009 № 234

52

Комісія райдержадміністрації з розгляду матеріалів по наданню в користування, передачу в оренду, приватну власність земельних ділянок та визначення доцільності розміщення на них об'єктів

від 29.09.2008№ 204

 

В разі потреби

Головний

спеціаліст 1 категорії управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

(Козак А.В.)

Зміни:

від 08.02.2011 № 35

53

Комісія з вибору земельних ділянок для розміщення об'єктів

від

29.07.2005№ 216

В разі потреби

Начальник відділу Держкомзему в районі (Вельган П.Г.)

Зміни:

від 08.06.2006 № 194

 

54

Робоча група райдержадміністрації з організації вирішення майнових питань, що виникають у процесі реформування аграрного сектора економіки

від

04.04.2006№ 101

 

Завідувач сектором розвитку сільської місцевості, врегулювання відносин власності та функціонування аграрного ринку управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

Зміни:

від 06.04.2009 № 83

 

 

Керівник апарату районної державної адміністрації

55

Конкурсна комісія райдержадміністрації для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців

від

26.07.2002№ 191

 

В разі потреби

Головний спеціаліст відділу організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації

Зміни:

від 24.07.2007 № 217

від 08.04.2009 № 86

від 10.10.2008 №213

від 14.07.2008 № 152

від 02.09.2010 № 216

від 05.04.2011 № 119

56

Районна рада по роботі з кадрами

від

26.10.2000№ 376

 

2 рази на рік

Головний спеціаліст відділу організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації

 

Зміни:

від 22.04.2009 № 100

від 03.03.2011 № 69

57

Комісія райдержадміністрації з розгляду пропозицій щодо відзначення державними нагородами України

від

19.10.2011№ 289

 

В разі потреби

Головний спеціаліст відділу організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації

Зміни:

від 03.02.2004 № 35

від 21.01.2005 № 10

від 10.08.2008 № 218

(від 11.10.2011 № 265 -про втрату чинності від 03.02.2004 №35)

58

 

Комісія з перегляду нормативно-правових актів райдержадміністрації

від 08.07.2002№ 144

 

В разі потреби

Начальник юридичного відділу апарату райдержадміністрації (Кучеренко Л.В.)

Зміни:

від 28.01.2004 № 29

від 17.07.2007 № 208

від 08.09.2008 № 193