Офіційний сайт Катеринопільської районної державної адміністрації і районної ради

drv

mrog

Понеділок, 17 вересня 2012, 15:52

РОЗПОРЯДЖЕННЯ Про забезпечення виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації"

 

Відповідно до  Закону України "Про доступ до публічної інформації", Указу Президента України від 05.05.2011 № 547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації":

 

1. Затвердити :

1.1 Форму запиту на інформацію, розпорядником якої є  районна державна адміністрація, додається.

1.2 Порядок складання, подання запитів  в усній, письмовій чи іншій формі (поштою,факсом,телефоном,електронною поштою), додається .

2. Облік запитів на інформацію здійснюється відділом з питань внутрішньої політики зв’язків з громадськістю у справах преси та інформації апарату райдержадміністрації.

3. Відділу з питань внутрішньої політики зв’язків з громадськістю, у справах преси та інформації апарату райдержадміністрації, керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації забезпечити системне і оперативне оприлюднення розпоряджень, доручень голови райдержадміністрації, планів заходів та інших документів райдержадміністрації на офіційному веб-сайті райдержадміністрації, в офіційних друкованих виданнях, інформаційних стендах в інший прийнятий для громадян спосіб інформації, зазначеної у статті 15 Закону України "Про доступ до публічної інформації", форм запитів на інформацію.

4. Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації зі статусом юридичної особи до 20.05.2011 затвердити власними розпорядчими документами відповідні порядки доступу до публічної інформації та визначити осіб, відповідальних за організацію в установленому порядку доступу до публічної інформації та, у разі необхідності, затвердити переліки відомостей, що становлять службову інформацію.

5. Визначити особу, відповідальну за організацію в установленому порядку доступу до публічної інформації у райдержадміністрації керівника апарату райдержадміністрації Кисіля К.М.

6. Функції із забезпечення доступу запитувачів до інформації у райдержадміністрації покласти на відділ з питань внутрішньої політики, зв'язків з громадськістю, у справах преси та інформації апарату райдержадміністрації (Ковтун Н.І.).

7. Начальнику відділу з питань внутрішньої політики, зв'язків з громадськістю у справах преси та інформації апарату райдержадміністрації Ковтун Н.І. привести у відповідність до покладених функцій Положення про відділ та посадові інструкції працівників відділу.

8. Керівнику апарату райдержадміністрації Кисілю К.М. до 20.05.2011:

вжити заходів щодо визначення спеціального місця для роботи запитувачів з документами чи їх копіями та виділення відповідної комп’ютерної техніки;

забезпечити проведення навчань і підвищення кваліфікації керівників структурних підрозділів райдержадміністрації та відповідальних осіб з питань забезпечення доступу до публічної інформації.

9. Начальнику загального відділу райдержадміністрації Давидибі Л.В. з метою доступу до публічної інформації та її збереження створити систему обліку документів (з можливістю надання доступу), що знаходяться у райдержадміністрації та містять публічну інформацію.

10. Загальному відділу апарату райдержадміністрації (Давидиба Л.В.) забезпечити обов’язкову реєстрацію у цій системі зазначених вище документів.

11. Відділу з питань внутрішньої політики, зв'язків з громадськістю, у справах преси та інформації апарату райдержадміністрації у встановленому порядку, у тому числі через районну газету "Катеринопільський вісник", довести до громадськості порядок складання, подання запитів в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою).

12.  Рекомендувати виконкомам сільських, селищних рад вжити заходів щодо забезпечення доступу громадян до публічної інформації.

13. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

 

Голова державної адміністрації                                     О. В. Бардаченко

 

смт Катеринопіль

16 травня 2011 року

№ 142

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови райдержадміністрації

16.05.2011 № 142

 

 

ПОРЯДОК

складання, подання запитів в усній, письмовій чи іншій формі

(поштою, факсом, телефоном, електронною поштою)

Усі запити на публічну інформацію, які надходять до райдержадміністрації (у тому числі електронною (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою), реєструються  відділом з питань внутрішньої політики, зв'язків з громадськістю, у справах преси та інформації апарату райдержадміністрації. Письмовий запит може бути як у довільній формі, так і шляхом заповнення відповідної форми визначеної розпорядженням голови райдержадміністрації.

Облік запитів на інформацію ведеться окремо.

Запити, оформлені неналежним чином (без зазначення прізвища, ім’я особи, адреси або інших вимог, встановлених статтею 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації"), не розглядаються.

Запит на публічну інформацію розглядається головою райдержадміністрації та залежно від змісту направляється заступникам голови райдержадміністрації, керівнику апарату райдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень для відповідного реагування. Згідно з резолюцією, виконавець надає відповідну інформацію або готує проект відповіді.

Райдержадміністрація надає відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, райдержадміністрація може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження, про що повідомляє запитувача у письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі, коли райдержадміністрація відповідно до компетенції, визначеної Законом України "Про місцеві державні адміністрації в Україні", не володіє інформацією, стосовно якої зроблено запит, або порушено інші вимоги, зазначені статтею 22 Закону України "Про доступ до публічної інформації", вона відмовляє в задоволенні запиту на інформацію, про що заявник повідомляється письмово.

Якщо райдержадміністрації відомо, хто володіє або має володіти запитуваною інформацією, про це повідомляється запитувача, а запит переадресовується відповідній структурі разом із супровідним листом.

 

Керівник апарату державної адміністрації                                    К.М.Кисіль

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови райдержадміністрації

16.05.2011 № 142

 

Форма запиту на інформацію

 

 

 

Голові Катеринопільської районної державної адміністрації

 

 

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

 

_______________________________

(ПІБ або назва юридичної особи, поштова

_______________________________

(електронна) адреса, контактний телефон)

_______________________________

_______________________________

 

 

 

Відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації"
прошу надати мені інформацію, можливість ознайомитися з

(необхідне підкреслити)

________________________________________________________________________________________________________________________

(вказується яка інформація)

Відповідь прошу надати поштою / особисто

(необхідне підкреслити)

__________________                                                  _________________

(дата)                                                                         (підпис)

 

Керівник апарату державної адміністрації                         К.М.Кисіль

Змінено П'ятниця, 16 січня 2015, 11:36

Додати коментар

Захисний код
Оновити