Офіційний сайт Катеринопільської районної державної адміністрації і районної ради

drv

mrog

Доступ до публічної інформації

access_to_information Відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації", Указу Президента України від 05.05.2011 № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», доручення  голови обласної державної адміністрації про забезпечення безумовного виконання даних законодавчих актів, райдержадміністрацією здіснюється систематична робота щодо забезпечення права кожного громадянина на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом, та інформації, що становить суспільний інтерес.

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 32, ст. 314)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами

№ 4652-VI від 13.04.2012, ВВР, 2013, № 21, ст.208

№ 4711-VI від 17.05.2012, ВВР, 2013, № 14, ст.89

№ 224-VII від 14.05.2013, ВВР, 2014, № 11, ст.132}

Цей Закон визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом, та інформації, що становить суспільний інтерес

Повідомляємо, що згідно рішення Верховної Ради України внесено зміни щодо порядку оприлюднення нормативно – правових актів. Так згідно частини четвертої - шостої статті 41 Закону України “Про місцеві державні адміністрації” проекти нормативно-правових актів місцевих державних адміністрацій виносяться на громадське обговорення шляхом оприлюднення в порядку, передбаченому Законом України “Про доступ до публічної інформації”, крім випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених законом, коли такі проекти актів оприлюднюються негайно після їх підготовки.