Офіційний сайт Катеринопільської районної державної адміністрації і районної ради

drv

mrog

Про запобігання поширення на території району хвороби COVID-19

images

Придбані та  передані  закладам  товаро - матеріальні  цінності

на суму  612,5 тис.грн. в тому числі:

1. Агрохолдінг «Миронівський  хлібопродукт»,  Благодійна організація «Благодійний фонд «КХП - Громаді»,  Катеринопільська  та Розсохуватська  філії  ТОВ «НВФ «Урожай» (засоби захисту, засоби  дезінфекції, індивідуальні  оприскувачі, ПММ) – 208 622 грн.

До кінця тижня  Розсохуватською філією  ТОВ «НВФ «Урожай» буде надана  гуманітарна допомога  Мокрокалигірському  психоневрологічному інтернату, Новоселицькому  стаціонарному відділенні, Новоселицькому і Розсохуватському ФАПам.

2. ФГ «Дрибас А.С.» - 94 000 грн. (дефібрилятор).

3. Коваленко О.А. – 58 720 грн. (засоби  захисту, оргтехніка, продукти харчування, ППМ).

4. Бабченко О.М. – 50 000 грн. (кисневий  концентратор).

5. ТОВ «Катеринопільський торговий дім» - 36 000 грн. (захисні костюми).

6. Трохименко В.М. та  Трохименко О.П. – 50 000 грн. (кисневий концентратор).

7. ФОП Лісовий О.М. – 19 399 грн. (електрокардіограф, інгалятор, пульсометр).

8. Франчук Т.М. і Франчук  Р.І. – 16 170 грн. (рециркулятор кварцевий).

9. ФГ Сиваченко , ФГ Зарічанка – 15 000 грн. (аспіратор медичний).

10. Єрківська селищна рада – 11 668 грн. (продукти харчування).

11.Катеринопільська  селищна рада -  3 700 грн. (оприскувач бензиновий, засоби  дезінфекції для  пожежної частини).

12. ФОП Деркач Л.А. - 2 000 грн. (засоби  захисту).

13. Народний депутат 196 округ Стріхарський  А.П. – 2115 (засоби захисту).

14. Народний депутат Яценко А.В.  – 960 грн. (засоби захисту).

15. ФОП Баліцький  - 472 грн. (2 оприскувачі, засоби дезінфекції ).

16. ФОП Савранський Г.А. – 300 грн. (засоби захисту).

17. Районний бюджет – 43 410 грн. (спецкостюми, респіратори, засоби захисту, ППМ для  пожежної частини, поліції, санепідемстанції  та медицини).

Без названия

За даними  КНП «Катеринопільська центральна районна лікарня»  та  КНП «Катеринопільський  районний  центр  первинної медико-санітарної допомоги»  за період  з 19.03 по 23.04.2020  медичним закладам  була надана  грошова та  матеріальна допомога   по боротьбі з  коронавірусом  на загальну суму  711,3 тис.грн. в тому числі :

 

Грошові  кошти – 98,8 тис.грн.

1.  СТОВ ім. Шевченка – 5000 грн.

2. ФГ «Хлібороб» - 200 грн.

3. ФГ «Промінь» - 500 грн

4. ФГ «Нове життя» - 1000 грн.

5. ФГ «Колос» - 500 грн.

6. ФГ «Михайлець» - 1000 грн.

7. СТОВ ім.Ватутіна – 3000 грн.

8. ФГ «Бабушко» - 1000 грн.

9. ФГ «Наталі» - 1000 грн.

10. ФГ «Братів Дроботів» - 2000 грн.

11. ФГ «Осієвська» - 1000 грн.

12. ФГ «Світанок» - 1000 грн.

13. ФОП Личак Ю.В. – 3000 грн.

14. ФОП Жовноватий Р.М. – 2000 грн.

15. Ямпільська с/рада, ФГ, с/в – 10 000 грн.

16. Вікнине  с/рада – 1320 грн.

17. Відділ освіти  РДА – 2733 грн.

18. ЗОШ № 1 – 5613 грн.

19. ЗОШ № 2 – 3000 грн.

20. Ліцей – 2730 грн.

21. ЗОШ Новоселиця -  3039 грн.

22. ЗОШ Розсохуватка – 2850 грн.

23. ЗОШ Ступичне – 2750 грн.

24. ЗОШ Гуляйполе – 850 грн.

25. ЗОШ Киселівка – 680 грн.

26. Районна державна адміністрація – 2330 грн.

27. Районна рада – 1800 грн.

28. Управління соціального захисту райдержадміністрації – 850 грн.

29. Центральна бібліотечна система - 2000 грн.

30. ФОП Снігур – 2000 грн.

31. Жителі району – 32023 грн.

 

За кошти було закуплено :

1. Засоби  індивідуального захисту  на 17490 грн.

2. Концентратор  кисню – 33150 грн.

3. Опромінювачі  бактерицидні  3 шт.- 15000 грн.

4. Монітор  пацієнта – 28650 грн.

5. Електрокардіограф  - 3957 грн.

Всього на суму -  98247 грн.

IMG_20200319_151637 Го­лов­не в си­ту­а­ції, що скла­ла­ся — не па­ні­ку­ва­ти. Чіт­ко дот­ри­му­ва­тись ви­мог і ре­тель­но сте­жи­ти за ста­ном влас­но­го здо­ров­'я. У рай­лі­кар­ні ство­ре­но не­об­хід­ний за­пас ме­дич­них ма­сок, за­хис­них кос­тю­мів,  за­со­бів де­зін­фек­ції та ме­ди­ка­мен­тів.

У ра­зі пі­доз­ри на сим­пто­ми ко­ро­на­ві­ру­су те­ле­фо­нуй­те до сво­го сі­мей­но­го лі­ка­ря. Но­ме­ри те­ле­фо­нів роз­мі­ще­ні ниж­че.

Гень Н. І. (сі­мей­ний лі­кар) — 098-006-84-41

Стоп­'я­тюк А.О. (сі­мей­ний лі­кар) — 097-866-03-45

Мас­кіс Н.Т. (сі­мей­ний лі­кар) 068-041 -87-54

По­лі­щук В.С. (сі­мей­ний лі­кар) — 098-649-12-95

Під­дя­ча А.О. (пе­ді­атр) — 068-367-45-44

По­лі­щук О.М. (пе­ді­атр) — 098-791-88-73

Ло­ма­кі­на К.Я. (пе­ді­атр) — 096-342-26-21

Ре­єс­тра­ту­ра: 096-858-53-12.

Пацієнтам Сурженко М.М. телефонувати Гень Н.І.

Чіт­ко опи­шіть свій стан і лі­кар виз­на­чить по­даль­ші дії та лі­ку­ван­ня. На цен­траль­но­му вхо­ді вста­нов­ле­но без­кон­так­тний тер­мо­метр, де чер­го­вий мед­пра­ців­ник, в за­леж­нос­ті від сим­пто­мів роз­по­ді­ляє по­тік хво­рих. Осо­би з пі­доз­рою на ві­рус нап­рав­ля­ють­ся на при­йом в ка­бі­нет №6 з ок­ре­мим вхо­дом з ву­ли­ці.

При пі­доз­рі на ко­ро­на­ві­рус хво­рий зна­хо­ди­ти­меть­ся в об­сер­ва­ції в спе­ці­аль­но об­лад­на­ній па­ла­ті в ін­фек­цій­но­му від­ді­лен­ні до при­їз­ду спе­ці­аль­ної бри­га­ди екс­тре­ної до­по­мо­ги для по­даль­шо­го тран­спор­ту­ван­ня в спе­ці­а­лі­зо­ва­ні зак­ла­ди в Чер­ка­си або Умань.

З ме­дич­ни­ми пра­ців­ни­ка­ми рай­лі­кар­ні про­во­дить­ся не тіль­ки ін­фор­ма­цій­но-роз­'яс­ню­валь­на ро­бо­та, а й прак­тич­ні за­нят­тя щодо дій у ви­пад­ку зах­во­рю­ван­ня на ко­ро­на­ві­рус.

По­ряд з тим звер­та­юсь до па­ці­єн­тів з хро­ніч­ни­ми зах­во­рю­ван­ня­ми, лю­дей по­важ­но­го ві­ку з про­хан­ням мак­си­маль­но об­ме­жи­ти від­ві­ду­ван­ня по­лік­лі­ні­ки.

Ре­цеп­ти на ме­дич­ні пре­па­ра­ти за прог­ра­мою "Дос­туп­ні лі­ки" та ін­су­лін мож­на от­ри­ма­ти в лі­ка­ря в те­ле­фон­но­му ре­жи­мі.

1.Гарячі лінії та інтернет-ресурси

Обласна «гаряча лінія» працює в робочий час з 8:00 до 18:00 (окрім суботи та неділі) за номерами:
64-91-82
64-92-39

та цілодобово за телефонами :
0678093154
0504201356

- Telegram-бот для оперативної відповіді на ваші запитання щодо коронавірусу в Україні: https://bit.ly/3cOyccp

- Telegram-канал „Коронавірус_інфо“ з оперативною та поточною інформацією щодо ситуації з вірусом COVID-19 в Україні: https://bit.ly/39DEYQm

- Телеграм-канал для лікарів: https://bit.ly/2Q4zVkn

- Сторінка Міністерства охорони здоров’я України: https://bit.ly/2Q5UHQu

- Сторінка Центру громадського здоров’я України: https://bit.ly/2IAGyXm

2. Офіційний портал

Що треба знати про новий коронавірус? (https://covid19.com.ua/?fbclid=IwAR0Y1gdxnEkEkaZ4AlVdUS01yhciv8gAFpHxceysVVPcptsCGJR0UC9YjD0)

3. Відеоролики:

http://bit.ly/2wP103Y

https://youtu.be/V1nLcbyBNoE

https://youtu.be/Brd4nNmxorw

https://youtu.be/YjPGNHlew-0

4. Інфографіка – за вебпокликанням https://fex.net/ru/s/nattxak.

Гень Н.І.(сімейний лікар) – 098-006-84-41;

Стоп*ятюк А.О. (сімейний лікар) – 097-866-03-45;

Маскіс Н.Т. (сімейний лікар) – 068-041-87-54;

Поліщук В.С. (сімейний лікар) - 098-649-12-95;

Піддяча А.О. (педіатр) - 068-367-45-44;

Поліщук О.М.(педіатр) – 098-791-88-73;

Ломакіна К.Я. (педіатр) – 096-342-26-21.

 

Номер реєстратури: 0968585312

Четвер, 19 березня 2020, 12:27

Увага!!!Працює "Гаряча лінія"!!!

У Катеринопільській центральній районній лікарні працює "Гаряча лінія", яка надає інформацію щодо отримання медичної допомоги у разі появи симптомів схожих на коронавірусну інфекцію (COVID-19). Телефон ″Гарячої лінії‟ :0968585312.