Офіційний сайт Катеринопільської районної державної адміністрації і районної ради

drv

mrog

Новини

Призначення субсидій громадянам району

subsidii

  • кількість сімей , які звернулися за субсидією за новим порядком (з 1 травня 2015)  -3919;
  • перебувають на обліку 564 сім’ї , як одержувачі субсидії в 2014-2015 опалювальному періоді (проводяться призначення субсидії без звернення одержувача, автоматично);
  • опрацьовані   3081 заяви , з них 156- вартість послуг у межах норм споживання (тверде паливо та електроенергія) не перевищує обов’язкового платежу для сім’ї та 11- особи не зареєстровані у житловому приміщенні;
  • призначено за новим порядком 2361 особові справи та 564 проведено перерахунки (без звернення).

ОЩАДБАНК ДОПОМОЖЕ ЛЮДЯМ УТЕПЛИТИ БУДИНКИ


скачанные файлы Виявляється, більше 80% жит­лових будинків у країні потре­бують ремонту. В першу чергу це стосується багатоквартирних будинків, побудованих до 1993 року, які не відповідають прин­ципам енергоефективної будів­лі. Наприклад, 30-37% теплов­трат відбувається через стіни, а крізь старі вікна взимку втрача­ється до 24% тепла.

 

Лише зовнішнє утеплення фасаду будівлі дає економію тепла мінімум до 30%, а заміна вікон допоможе підвищити температуру в квартирі на 4-5 градусів.

Встановлення лічильників во­ди, електрики, газу та опалення допоможуть в зниженні суми в квитанціях на 30-50%.

Термомодернізація будинку — це досить дорогий захід, який далеко не кожна сім'я може до­зволити собі за власний кошт. На допомогу людям прийшла дер­жава і Ощадбанк, розробивши кредитну програму «Ощадний дім» не лише для фізичних осіб, але й для об'єднань співвласни­ків багатоквартирних будинків.

Теплий дім для кожного!

Для підтримки громадян у рам­ках реалізації державної програ­ми енергозбереження уряд виді­лив понад 6,3 млн. грн. Це означає, що всі бажаючі утеплити своє по­мешкання за допомогою загально­національної програми «Ощадний дім» вже відчувають підтримку держави та отримують компенса­цію за кредитами.

За програмою «Ощадний дім» людям надається державна під­тримка — відшкодування 20% суми   кредиту   на   придбання окремих видів котлів та 30% су­ми кредиту, наданого на при­дбання енергоефективного об­ладнання та/або матеріалів. На рахунки позичальників вже пе­рераховано 39 млн. грн.

Згідно з прийнятою 12 серпня 2015 року постановою Кабінету Міністрів України № 614 держав­на компенсація для осіб, яким призначено субсидію на оплату житлово-комунальних послуг, збільшується до 70%.

Також постановою уряду пе­редбачено підвищення макси­мальної суми відшкодування позичальникам частини суми кредитів : на придбання котлів, альтернативних газовим - з 5000 грн. до 12000 грн; на придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів з 10000 грн. до

14000 грн.

Створюйте ОСББ та утеплюйтесь!

Енергозберігаючі технології в багатоквартирному будинку найбільш ефективні при впрова­дженні на рівні всього будинку, а не в одній окремо взятій кварти­рі. За програмою «Ощадний дім» ОСББ можуть отримати відшко­дування від 40% суми кредитних коштів, залучених на придбання енергоефективного обладнання та матеріалів.

Щоб краще розібратись, які енергозберігаючі заходи будуть найбільш ефективними для ва­шого будинку, експерти радять провести енергоаудит будівлі та розробити чіткий план послідов­ної модернізації будинку.

Ощадбанк надає кредит на тер­мін до 60 місяців. Ставка - від 23,5% річних, обов'язковий пер­ший внесок - від 5%, одноразова комісія - 1% від суми кредиту. Су­ма кредиту становитиме не біль­ше 95% вартості проекту, але не більше 30 тис. грн. на 1 квартиру в будинку. Жодних прихованих комісій. Можливе встановлення кредитного ліміту та вибірка ко­штів у міру реалізації проекту, але не більше 6 місяців з дати підпи­сання кредитного договору. У ці 6 місяців банк готовий отримува­ти лише відсотки за реально ви­користовуваною клієнтом сумою кредитних коштів. Ваші квартири не є заставою за кредитом.

Звертаємо Вашу увагу на те, що держава компенсує лише при­дбання матеріалів та обладнання. З переліком облад нання та мате­ріалів, що підлягають компенса­ції, можна ознайомитись на сайті банку. Робота до цього переліку не входить, проте вона може бу­ти виконана за рахунок кредит­них коштів. Щоб отримати кредит і компенсацію, потрібно зробити кілька простих кроків.

Перший. Обрати товар, необ­хідний для проведення енергоз­берігаючих заходів.

Другий. Прийняти рішення про реалізацію проекту. Необ­хідна умова для отримання кре­диту — 75% всіх співвласників будинку на загальних зборах го­лосують «ЗА» виконання проек­ту за рахунок кредиту.

Третій. Надати необхідний па­кет документів до банку. Насам­перед - це енергоефективний проект з усіма необхідними роз­рахунками, установчі та фінан­сові документи ОСББ.

Четвертий. Отримати згоду від банку та кредитні кошти.

П'ятий. Надати до банку до­кументи, що підтверджують цільове використання грошей (акти приймання-передавання, накладні або інші документи щодо постачання обладнання і матеріалів)

Шостий. Отримати компенса­цію не менше 40% суми кредиту.

Нещодавно внесені зміни до чинного законодавства надали можливість Ощадбанку, який є ключовим партнером уряду в реалізації державної програ­ми енергоефективності, значно спростити процедуру отриман­ня енергоефективних кредитів ОСББ, а саме:

♦        зменшено з 95 до 85% обов'язковий рівень надходжень платежів ОСББ, строк існуван­ня яких становить більше 12 мі­сяців;

♦        скасовано вимогу щодо кількості власників квартир/ нежитлових приміщень, які обов'язково мають бути членами

ОСББ;

А тепер розглянемо приклад на практиці. Наприклад, ОСББ бе­ре кредит для установки індиві­дуального теплового пункту на суму 500 тис. грн. строком на 60 місяців. Кількість квартир в бу­динку - 100. Середня площа од­нієї квартири - 60 кв. м. У цьому випадку місячний платіж по кре­диту становитиме 15,5 тис. грн., з однієї квартири - 155 грн. Витра­ти за квартиру - 948 грн. (за тари­фами на 01.06.2015). Проект на­дасть можливість заощадити до 30% тепла. Витрати з економією в 30% - 664 грн., разом з кредитом - 819 грн. Щомісячна економія з кредитом складе 129 грн. (без компенсації). Якщо вартість ма­теріалів і обладнання становить 400 тис. грн., держава компенсує 160 тис. одноразово, що означає, що термін вашого кредиту ско­ротиться з 60 до 30 місяців, а за­гальна економія становитиме 160 тис. грн. по тілу кредиту і близь­ко 230 тис.грн. по відсотках за­вдяки скороченню терміну кре­дитування. Погодьтесь, вигідно!

 

«Ощадбанк» б'є власні рекорди кількості виданих «теплих» кредитів -600 за день, що свідчить про ефективність та доступність такого кредиту для кожного.

 

Слід зауважити, що в чер­каському регіоні діє меморан­дум про співпрацю з Держенер-гоефективністю, згідно якого мешканці Монастирищенскь-кої, Чорнобаївської, Драбівської, Корсунь-Шевченківської, Мань-ківської, Катеренопільської, Звенигородської, Шполянської та Жашківської РДА та Канів­ської, Золотоніської та Ватутін-ської міської ради отримають до­датково відшкодування від 5 до 20 відсотків компенсації.

Детальніше про програму «Ощад­ний дім» можна дізнатись на офі­ційному сайті АТ «Ощадбанк» або у найближчому відділені.

Підведено підсумки місцевих виборів - 2015

25 жовтня 2015 року проведено чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних голів.

В результаті виборів до Катеринопільської районної ради обрано 26 депутатів.  П’ять партій  подолали п’ятивідсотковий бар’єр та отримали таку кількість депутатських мандатів:

політична партія Всеукраїнське об’єднання “Черкащани” – 12;

Радикальна Партія Олега Ляшка – 5;

ПАРТІЯ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА “СОЛІДАРНІСТЬ” – 4;

політична партія Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”- 3;

політична партія Всеукраїнське об’єднання “Свобода” – 2;

 

До Катеринопільської селищної ради обрано 26 депутатів,  в тому числі 14 – від політичної партії Всеукраїнське об’єднання “Черкащани”, 2 – від політичної партії Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” та 10 – шляхом самовисування.

В 17 сільських радах обрано по 12 депутатів, всього – 204,  в тому числі від політичної партії Всеукраїнське об’єднання “Черкащани” 12 депутатів.

         В Єрківську  та Мокрокалигірську об’єднану територіальну громади обрано  по 22 депутати, 3 - депутати від політичної партії Всеукраїнське об’єднання “Черкащани”, решта шляхом самовисування.

В результаті виборів обрано 20 сільських, селищних голів,   з них 4  вперше обрані, 19 самовисуванців та один від політичної партії Всеукраїнське об’єднання “Черкащани”.

                                                                                                          Виконавчий апарат районної ради

ЗНИЖУЄМО ЕНЕРГОВИТРАТИ У ВЛАСНІЙ ОСЕЛІ

images

ВИМИКАЙТЕ ЗА СОБОЮ СВІТЛО.

При розумній економії можна зберегти до 25% електроенергії.

НЕ ВМИКАЙТЕ ЦЕНТРАЛЬНЕ ОСВІТЛЕННЯ

без зайвої потреби. Торшер або настільна
лампа потребують менше енергії, до того
ж роблять квартиру затишною.

ЧИСТІТЬ ЧАЙНИК.

Накип збільшує витрати на нагрів води на 10%.

Грійте у чайнику тільки необхідну на даний час кількість води.

ЗАВАНТАЖУЙТЕ ПРАЛЬНУ МАШИНУ ПОВНІСТЮ.

Так зменшується перевитрата енергії до 15%. Невірний режим прання перевитрата електроенергії до 30%.

СЛІДКУЙТЕ ЗА ПОЛУМ'ЯМ.

Не готуйте на великому вогні.

Коли готуєте, закривайте посуд кришками — їжа приготується значно швидше з найменшими витратами газу і електрики.

 

СУБСИДІЯ - це єдиний шлях зменшення плати за комунальні послуги. Значно економить кошти вміння раціонально використовувати газ, світло, воду. Це суттєво заощадить кошти не тільки сімейного бюджету, а держави в цілому.