Офіційний сайт Катеринопільської районної державної адміністрації і районної ради

drv

mrog

Новини

Про деякі питання надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

Міністерство-юстиції

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

31.03.2015  № 466/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 березня 2015 р.
за № 349/26794

Про деякі питання надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції 
№ 1926/5 від 12.10.2015}

Відповідно до статті 20 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228,НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

Порядок надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що додається;

Порядок отримання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців органами державної влади, органами місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ, органами прокуратури, органами Служби безпеки України, що додається.

2. Установити, що:

виписки, витяги та довідки в паперовій та електронній  формах відповідно до Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг" мають однакову юридичну силу;

у виписках з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, які надаються в обов'язковому порядку при проведенні реєстраційних дій відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", зазначаються відомості, визначені пунктом 13 розділу ІІ Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, затвердженого цим наказом;

суди отримують відомості з Єдиного державного реєстру відповідно до Положення про порядок доступу судів загальної юрисдикції до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 31 липня 2013 року № 1556/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 серпня 2013 року за № 1324/23856 (із змінами);

до 01 жовтня 2015 року отримання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців органами державної влади, органами місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ, органами прокуратури, органами Служби безпеки України та їх посадовими особами може здійснюватись відповідно до розділу VІІ Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 14 грудня 2012 року № 1846/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 грудня 2012 року за № 2105/22417.

3. Унести до Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22 лютого 2012 року № 296/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 лютого 2012 року за № 282/20595 (із змінами), такі зміни:

у розділі І:

абзац третій пункту 3 глави 4 викласти в такій редакції:

"У разі перевірки цивільної дієздатності фізичної особи, яка досягла 16 років і займається підприємницькою діяльністю, нотаріус отримує відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців шляхом пошуку через офіційний веб-сайт розпорядника Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.";

у пункті 1 глави 5 слова "що підтверджується інформацією відповідних державних реєстрів та документами" замінити словами "відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, які отримуються шляхом пошуку через офіційний веб-сайт розпорядника Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, та документів,";

підпункт 3.11 пункту 3 глави 5 розділу ІІ викласти в такій редакції:

"3.11. Факт смерті наймача (орендаря, користувача) підтверджується свідоцтвом про смерть або витягом з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть, факт ліквідації юридичної особи підтверджується відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, які отримуються шляхом пошуку через офіційний веб-сайт розпорядника Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, та документів.".

4. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Міністерства юстиції України від 14 грудня 2012 року № 1846/5 "Про затвердження Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18 грудня 2012 року за № 2105/22417 (із змінами), крім розділу VІІ, який втрачає чинність з 01 жовтня 2015 року;

наказ Міністерства юстиції України від 07 квітня 2014 року № 598/5 "Про затвердження Опису бланка виписки, витягу та довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09 квітня 2014 року за № 396/25173 (із змінами);

наказ Міністерства юстиції України від 16 березня 2012 року № 420/5 "Про затвердження Порядку надання Державній фінансовій інспекції України та її територіальним органам даних в електронному вигляді з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21 березня 2012 року за № 423/20736;

наказ Міністерства юстиції України від 27 червня 2013 року № 1283/5 "Про затвердження Змін до Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за № 1086/23618;

наказ Міністерства юстиції України від 04 листопада 2013 року № 2305/5 "Про затвердження Змін до Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06 листопада 2013 року за № 1897/24429;

наказ Міністерства юстиції України від 09 грудня 2013 року № 2599/5 "Про затвердження Порядку надання органам державної виконавчої служби даних в електронному вигляді з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 13 грудня 2013 року за № 2114/24646;

наказ Міністерства юстиції України від 01 липня 2014 року № 1043/5 "Про внесення змін до Порядку надання Державній фінансовій інспекції України та її територіальним органам даних в електронному вигляді з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07 липня 2014 року за № 742/25519;

наказ Міністерства юстиції України від 10 липня 2014 року № 1105/5 "Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 09 грудня 2013 року № 2599/5", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 липня 2014 року за № 806/25583;

наказ Міністерства юстиції України від 18 липня 2014 року № 1158/5 "Про внесення змін до Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22 серпня 2014 року за № 847/25624;

наказ Міністерства юстиції України від 12 січня 2015 року № 2/5 "Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 09 грудня 2013 року № 2599/5", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 січня 2015 року за № 27/26472.

5. Департаменту державної реєстрації (Бенедисюк С.В.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

6. Державному підприємству "Інформаційно-ресурсний центр" (Волошина О.В.) забезпечити:

доопрацювання програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з урахуванням вимог цього наказу;

укладання відповідних договорів з банками, небанківськими фінансовими установами або іншими суб’єктами господарювання, які згідно із законодавством уповноважені надавати окремі види послуг у платіжній системі з переказу коштів, з метою внесення плати через офіційний веб-сайт розпорядника Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців за отримання відомостей з цього реєстру;

надання на погодження проекту договору про отримання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців органами державної влади, органами місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ, органами прокуратури, органами Служби безпеки України.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, але не раніше набрання чинності Законом України від 12 лютого 2015 року № 191-VІІІ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу (дерегуляція)", крім абзацу третього пункту 1, який набирає чинності через 45 днів з дня офіційного опублікування цього наказу.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Севостьянову Н.І.

Міністр

П. Петренко

Оголошено результати виборів депутатів Катеринопільської районної ради

 

Катеринопільська районна виборча комісія на підставі протоколу про результати виборів депутатів Катеринопільської районної ради у багатомандатному виборчому окрузі від 29.10.2015 року інформує:

кількість виборців, включених до списків виборців на виборчих дільницях Катеринопільського району становить – 19792;

кількість виборців, які взяли участь у голосуванні – 10486;

кількість бюлетенів, які визнано недійсними  - 360 бюлетенів.

Підсумки голосування у багатомандатному виборчому окрузі  у розрізі політичних партій:

 

№п/п

Назва партії

Кількість голосів виборців

Відсоток голосів виборців у відношенні до загальної к-сті голосів, поданих за всі партії

Кількість отриманих депутатських мандатів

1

Катеринопільська районна організація політичної партії «Опозиційний блок»

369

3,6441

0

2

Катеринопільська районна організація Політичної партії «НОВА ПОЛІТИКА»

92

0,9086

0

3

Катеринопільська районна організація  Всеукраїнського об’єднання "Свобода"

593

5,8562

2

4

Катеринопільська районна організація Радикальної Партії Олега Ляшка 

2059

20,3338

5

5

Катеринопільська районна організація Всеукраїнського об’єднання "Батьківщина"

1066

10,5274

3

6

Катеринопільська районна організація

ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ»

 

1541

15,2183

4

7

Катеринопільська районна організація

Всеукраїнського об `єднання «Черкащани»

4406

43,5118

12

ВСЬОГО:

 

10126

100

26

 

Районною виборчою комісією на підставі протоколів про підсумки голосування у територіальних виборчих округах було визначено черговість кандидатів у депутати Катеринопільської районної ради, включених до виборчих списків районних організацій політичних партій, які отримали право на участь у розподілі депутатських мандатів.

Відповідно до Закону першими депутатські мандати отримали перші кандидати у депутати, включені до виборчих списків, після чого- кандидати у депутати, закріплені за територіальними виборчими округами, які розташувалися у виборчому списку у порядку зменшення відсотку голосів виборців, поданих за партію у цьому окрузі від загальної кількості голосів виборців, поданих за всі партії у цьому територіальному окрузі.

 

 

 

Список  обраних депутатів до Катеринопільської районної ради

 

Прізвище, ім’я, по батькові

Рік народження

Освіта

Партійність

Посада

Місце роботи

Місце проживання

Катеринопільська районна організація

Всеукраїнського об `єднання «Черкащани»

 

Коваленко

Олександр

Анатолійович

1969

Вища

ВО «ЧЕРКАЩАНИ»

Голова

Фермерське господарство «Агро-Вікторія»

с.Шостакове

 

Ярмоленко

 Олександр

 Іванович

1960

Вища

ВО «ЧЕРКАЩАНИ»

Голова

Фермерське господарство

с. Новоселиця

с. Новоселиця,

 

Приходько

Сергій

Мусійович

1961

Вища

ВО «ЧЕРКАЩАНИ»

Директор

філія АФ «Мрія»

смт. Катеринопіль,

 

Андрущенко

Володимир

Борисович

1974

Вища

ВО «ЧЕРКАЩАНИ»

Голова

Фермерське господарство с .Вербовець

с. Вербовець

Янковенко

Галина

Володимирівна

1975

Вища

ВО «ЧЕРКАЩАНИ»

Головний бухгалтер

 ТОВ НВФ «Урожай»

с. Бродецьке

 

Дашівець

Едуард

Валентинович

1959

Вища

ВО «ЧЕРКАЩАНИ»

Директор з матеріально-технічного забезпечення

ТОВ «ЕІК»

с. Лисича Балка,

 

Гордієнко

Олександр

Юрійович

1979

Вища

ВО «ЧЕРКАЩАНИ»

Голова

Фермерське господарство

с. Петраківка

с. Петраківка

 

Шукало

Володимир

Сергійович

1982

Вища

ВО «ЧЕРКАЩАНИ»

Головний агроном

ТОВ НВФ «Урожай»

с. Шостакове

Верета

Віталій

Іванович

1969

Вища

ВО «ЧЕРКАЩАНИ»

Приватний підприємець

Приватний підприємець

смт. Єрки

 

Вовкотруб

Микола

Вікторович

1966

Вища

ВО «ЧЕРКАЩАНИ»

Директор

ТОВ НВФ «Урожай»

смт. Катеринопіль

 

Шевченко

 Микола

Васильович

1968

Вища

ВО «ЧЕРКАЩАНИ»

Завідуючий господарством

Залізняцький  НВК «Сонечко»

смт. Єрки

Качуровський

 Ігор

Борисович

1968

Вища

ВО «ЧЕРКАЩАНИ»

Відповідальний секретар

районна організація ветеранів України

смт. Катеринопіль

Катеринопільська районна організація Радикальної Партії Олега Ляшка

 

Колісник

Сергій

Миколайович

 

 

1973

 

вища

 

член РПЛ

 

директор

ТОВ “Торговий Дім. Катеринопільська фінансово-промислова група”

смт. Катеринопіль

 

 

Ткаченко

Микола

 Вікторович

 

 

1963

 

вища

 

безпартійний

начальник

відділ освіти Катеринопіль-ської районної державної адміністрації

смт. Катеринопіль

 

Редчіц

 Петро

 Фабіянович

1966

професійно технічна

безпартійний

Приватний підприємець

Приватний підприємець

с. Гончариха

 

      Кураш

Василь

 Іванович

 

 

1972

 

вища

 

безпартійний

 

директор

 

Вікненський НВК

с. Вікнено

 

Вишемірський

Сергій

 Вікторович

 

 

1982

 

вища

 

член РПЛ

 

вчитель

 

Катеринопіль-ський ліцей

смт. Катеринопіль

 

Катеринопільська районна організація

ПАРТІЇ « БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ»

 

Ніколенко

Ольга

Петрівна

1963

Вища

Безпартійна

Голова районної державної адміністрації

 

Катеринопільська РДА

смт Катеринопіль

Кисіль

Костянтин

Миколайович

1974

Вища

Безпартійний

Керівник апарату

Катеринопільська РДА

смт Катеринопіль

Борецька

Людмила

 Андріївна

 

 

1953

 

 

Вища

 

 

Безпартійна

Головний лікар

Катеринопільська ЦРЛ

смт Катеринопіль

Дерикіт

Микола

Олександрович

1967

Вища

Безпартійний

Лікар

Катеринопільська ЦРЛ

с.Вікнине

Катеринопільська районна організація Всеукраїнського об’єднання "Батьківщина"

Штепан

Анатолій

Васильович

1952

професійно технічна

ВО «Батьківщина»

Пенсіонер

Пенсіонер

смт. Катеринопіль

 

Задирака

Микола

Іванович

1960

Вища

ВО «Батьківщина»

Тимчасово не працює

Тимчасово не працює

с. Стійково

Крамар

Микола

Кіндратович

1961

професійно технічна

ВО «Батьківщина»

Приватний підприємець

Приватний підприємець

с.Потоки

Катеринопільська районна організація  Всеукраїнського об’єднання "Свобода"

Клеценко

 Володимир Володимирович

1984

вища

Член ВО «Свобода»

вчитель

Катеринопільський ліцей

смт Катеринопіль

 

Голик

Андрій

Васильович

1983

 

вища

Член ВО «Свобода

Торговий представник

 

ПСП “Ньютон”

 

смт. Катеринопіль

 

 

            Крім того, районна виборча комісія  роз’яснює, що відповідно до ст.. 88 Закону України “Про місцеві вибори” офіційне оприлюднення результатів виборів є підставою для прийняття рішення обраними депутатами про припинення дії іншого представницького мандату у разі їх одночасного обрання депутатом до іншої ради чи сільським, селищним головою.

У разі одночасного обрання одного з кандидатів депутатом до районної ради та депутатом до сільської, селищної ради чи сільським, селищним головою, такий кандидат вважається обраним відповідно депутатом сільської чи селищної ради, чи сільським, селищним головою. У такому випадку кандидат у депутати повідомляє про своє обрання районну територіальну виборчу комісію. Районна виборча комісія протягом одного дня з дня отримання такого повідомлення або відповідного повідомлення Центральної виборчої комісії приймає рішення про визнання обраним депутатом наступного за черговістю кандидата в депутати у виборчому списку відповідної місцевої організації партії.

У разі обрання одного з кандидатів, одночасно депутатом до районної та обласної ради, такий кандидат має право звернутися для його реєстрації депутатом лише однієї місцевої ради.

 

Голова районної виборчої комісії                                                                     Л.В.Гавриш

Органи влади інформують

1409980

На полях району завершується збір пізніх зернових та технічних культур. Зібрано соняшника 26175 тонн при середній урожайності 30,0 ц/га, що на 4666 тонн більше проти минулого року, сої намолочено 12159 тонн, що на минулорічному рівні, при  урожайності 17,5 ц/га, кукурудзи на зерно намолочено 77000 тонн,  більше від минулого року на 12420 тонн,  при середній урожайності цієї культури  70,0 ц/га.

.............................................................................................................

 

За січень-вересень 2015 року в районі введено в експлуатацію житлових будинків, побудованих за власні кошти громадян, на  загальну площу 1130,2 кв.м

...............................................................................................................................

В Катеринопільському районному Будинку культури  ведеться робота  по встановленню нового твердопаливного котла, а також розпочато капітальний ремонт площі біля приміщення районної бібліотеки. Наразі триває ремонт одного з примішень районного краєзнавчого музею.

..................................................................................................

На минулому тижні  пройшла виставка-вшанування «Ми не забудемо Вас, герої», відбулася правознавча вікторина «Мандруємо світом Законів»,  година-реквієм «Їх імена ввійшли в безсмертя», фольклорно-інформаційна година «А над світом українська вишивка цвіте» та  відео - подорож по професіях «Обрав професію - обрав долю». Крім цього сюди було закуплено та завезено нові стільці для відвідувачів.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,..

У центральній районній лікарні проведено І тур імунізації дитячого населення  проти поліомієліту. Також відбулися  виїзди бригад педіатричної служби Катеринопільської ЦРЛ у села Потоки та Лисича Балка, де  на базі медичних закладів було  оглянуто  дітей, які проживають у цих населених пунктах.

...........................................................................................................................

На минулому тижні за сприянням районного центру зайнятості , 11 громадян працевлаштовано  за направленням  цієї установи, 10 безробітних направлені на громадські  та інші роботи тимчасового характеру, 5осіб, в  тому  числі  1 безробітна із числа внутрішньо переміщених осіб  направлені на навчання з подальшим працевлаштуванням.  Для  допомоги громадянам, які перебувають на обліку, в районному центрі зайнятості проведено інформаційний семінар   «Як розпочати свій бізнес», семінар з орієнтації на громадські та інші роботи тимчасового характеру, а також семінар на тему «Легальна зайнятість».

...........................................................................................

Центром надання адміністративних послуг протягом тижня, що минув, райдержадміністрації надано 66  адміністративних послуг.

.......................................................................................................

Станом на 04.11.2015 управлінням соціального захисту населення зареєстровано 4483 заяви від громадян на отримання субсидій. 3331 особі – 74 ,3 відсотки від поданих заяв – субсидії вже призначено.

Соціальний захист населення в дії.

1412086854_photos_overall_0036_socalniy-zahist (1) Станом на 03.11.2015 в районі зареєстровано 251 тимчасово переселених осіб, (сімей – 149, з них дітей – 60, інвалідів – 8, пенсіонерів - 93, працездатних осіб 71, отримувачів соціальних допомог – 16). Видано 207 довідок про взяття на облік особи, яка переміщується. Протягом останнього тижня переселенці до району не прибували.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 №79  визначено порядок взаємодії управління соціального захисту населення з державною міграційною службою із врахуванням закону України «Про захист персональних даних», згідно якої державна міграційна служба у двомісячний строк має провести перевірку відомостей щодо фактичного місця проживання тимчасово переміщених осіб. Станом на 03.11.2015 до державної міграційної служби звернулося 149 осіб з числа вимушених переселенців, яким в довідці проставлено відмітку про фактичне місце перебування, в зв’язку з чим зазначеній категорії буде продовжено виплати щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території. Протягом останнього тижня з приводу вирішення даного питання переселенці не зверталися.

Консультації стосовно вирішення проблем переселенців у сфері соціального захисту протягом тижня надано 27 особам.

З метою оперативного вирішення соціально – побутових проблем сімей мобілізованих військовослужбовців спеціалістами управління здійснюється моніторинг потреб сімей мобілізованих.  В Катеринопільському районі  станом на 01.11.2015 року мобілізовано 175 осіб, демобілізовано 28 осіб. Статус учасника бойових дій отримали 22 особи. Запроваджено механізм надання послуг для вирішення проблем демобілізованих та мобілізованих учасників АТО за принципом «Єдиного вікна» (оформлення пільг, допомог, надання соціальних послуг, забезпечення санаторно – курортним лікуванням, технічними та іншими засобами реабілітації тощо). Проводиться робота щодо організації соціальних паспортів потреб демобілізованого учасника АТО. Прийнято 34 заяви комісією з питань надання одноразової грошової допомоги громадянам за рахунок коштів районного бюджету.

До   відділу  персоніфікованого обліку за період з  26.10.2015 по 03.11.2015 року  з статусом УБД  (АТО) звернулось 4 особи, яким було надано роз′яснення щодо надання  пільг на житлово-комунальні послуги в розмірі 75%. На виконання постанови № 389 від 04.06.2015 року « Про затвердження Порядку надання пільг окремим категоріям  громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім′ї», постійно проводиться роз′яснювальна робота серед населення про надання пільг згідно постанови. Опрацьовано  9 справ (багатодітні сім′ї), яким нараховано компенсацію на тверде паливо. Надано розбіжності  по відшкодуванню пільг на організації надавачів послуг.

Відділ соціально-трудових відносин інформує, що згідно статистичних даних  заборгованість із заробітної плати  на підприємствах району станом на 01.10.2015  становила  201.9 тис.грн., в т.ч.   на філії «Катеринопільський райавтодор» - 113,1 тис.грн.,   на філії «Єрківський спецкар’єр»  - 88,8 тис.грн.

Згідно проведеного моніторингу станом на 30.10.2015  заборгованість із заробітної плати  на підприємствах району становить 153,3тис.грн., що  на 48,6 тис.грн. або на 24,1 % менше, ніж на початок місяця – погашено частину заборгованості на  філії «Катеринопільський райавтодор» та на філії «Єрківський спецкар’єр»  .