Офіційний сайт Катеринопільської районної державної адміністрації і районної ради

drv

mrog

Новини

 

В Україні за часи незалежності закладено конституційні засади місцевого самоврядування, ратифіковано Європейську хартію місцевого самоврядування, прийнято ряд базових нормативно-правових актів, які створюють правові та фінансові основи діяльності органів місцевого самоврядування.

Проте від часу прийняття Конституції України та базових нормативно-правових актів з питань місцевого самоврядування його розвиток фактично здійснювався лише на рівні територіальних громад міст обласного значення, оскільки переважна більшість територіальних громад через їх надмірну подрібненість та надзвичайно слабку матеріально-фінансову базу виявилися неспроможними виконувати всі повноваження органів місцевого самоврядування.

Система місцевого самоврядування на сьогодні не задовольняє потреб суспільства. Функціонування місцевих рад  у більшості територіальних громад не забезпечує створення та підтримку сприятливого життєвого середовища, необхідного для всебічного розвитку людини, її самореалізації, захисту її прав, надання населенню органами місцевого самоврядування, утвореними ними установами та організаціями високоякісних і доступних адміністративних, соціальних та інших послуг на відповідних територіях.

Починаючи з 1991 року чисельність сільського населення в державі зменшилася на 2,5 млн. осіб, а кількість сільських населених пунктів — на 348 одиниць. Разом з тим кількість сільських рад збільшилася на 1067 одиниць.

В Україні утворено близько 12 тис. територіальних громад, у більш як 6 тис. громад чисельність жителів становить менш як 3 тис. осіб, з них у 4809 громадах — менш як 1 тис. осіб, а у 1129 громадах — менш як 500 осіб, у більшості з них не утворено виконавчі органи відповідних сільських рад, відсутні бюджетні установи, комунальні підприємства тощо. Органи місцевого самоврядування таких громад практично не можуть здійснювати надані їм законом повноваження в повному обсязі.

Дотаційність 5419 бюджетів місцевого самоврядування становить понад 70 відсотків, 483 територіальні громади на 90 відсотків утримуються за рахунок коштів державного бюджету.

Удосконалення потребує також система територіальної організації влади з метою підвищення ефективності управління суспільним розвитком на відповідній території. Збереження диспропорційності адміністративно-територіального устрою призводить до конфлікту компетенції як між органами місцевого самоврядування, так і між органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади.

Наболілою проблемою, яка потребує вирішення, є  відсторонення місцевого самоврядування від вирішення питань у сфері земельних відносин, посилення соціальної напруги серед сільського населення внаслідок відсутності повсюдності місцевого самоврядування.

Одним із пріоритетних напрямів роботи нової влади, зокрема Кабінету Міністрів України, є розроблення проекту реформи місцевого самоврядування і територіальної організації влади в Україні.

Кабінетом Міністрів України в квітні 2014 року схвалено Концепцію реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, підготовлено проект змін до Конституції щодо децентралізації державної влади. Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства затверджено План заходів з проведення обговорення змін до Конституції України щодо децентралізації державної влади.

Наша країна не може далі функціонувати без структурних реформ. І  ці реформи повинні починатися з самих найближчих до населення органів влади – сільських, селищних, міських рад.

Тільки тоді, коли місцева рада зможе мати достатні владні повноваження і фінансові можливості для вирішення щоденних питань життєдіяльності громади, вона зможе реально покращити життя громадян. 

Головні завдання, які стоять сьогодні перед  державою – це визначення обґрунтованої територіальної основи для діяльності органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади, здатних забезпечити доступність та належну якість публічних послуг, що надаються такими органами, а також необхідної для цього ресурсної бази; створення належних матеріальних, фінансових та організаційних умов для забезпечення здійснення органами місцевого самоврядування власних і делегованих повноважень; розмежування повноважень у системі органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади на різних рівнях адміністративно-територіального устрою за принципом субсидіарності; розмежування повноважень між органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування на засадах децентралізації влади; запровадження механізму державного контролю за відповідністю Конституції та законам України рішень органів місцевого самоврядування та якістю надання населенню публічних послуг; максимального залучення населення до прийняття управлінських рішень, сприяння розвитку форм прямого народовладдя.

Концепцією передбачається залишити за органами місцевого самоврядування базового рівня (сільськими, селищними, міськими радами) такі повноваження: забезпечення місцевого економічного розвитку (залучення інвестицій, розвиток підприємництва); розвиток місцевої інфраструктури, зокрема доріг, мереж водо-, тепло-, газо-, електропостачання і водовідведення, інформаційних мереж, об’єктів соціального та культурного призначення; планування розвитку території громади; вирішення питань забудови території (відведення земельних ділянок, надання дозволів на будівництво, прийняття в експлуатацію будівель); благоустрою території; надання житлово-комунальних послуг (централізоване водо-, теплопостачання і водовідведення, вивезення та утилізація відходів, утримання будинків і споруд, прибудинкових територій  комунальної власності); організації пасажирських перевезень на території громади; утримання вулиць і доріг у населених пунктах; громадської безпеки; гасіння пожеж; управління закладами середньої, дошкільної та позашкільної освіти; надання послуг швидкої медичної допомоги, первинної охорони здоров’я, з профілактики хвороб; розвитку культури та фізичної культури (утримання та організація роботи будинків культури, клубів, бібліотек, стадіонів, спортивних майданчиків); надання соціальної допомоги через територіальні центри; надання адміністративних послуг через центри надання таких послуг.

Структурні підрозділи територіальних органів центральних органів виконавчої влади на базовому рівні надаватимуть послуги з санітарно-епідеміологічного захисту; соціального захисту населення (виплата пенсій, субсидій, компенсацій, забезпечення надання пільг); казначейського обслуговування; реєстрації актів цивільного стану.

Основними повноваженнями органів місцевого самоврядування районного рівня планується визначити забезпечення виховання та навчання дітей у школах-інтернатах загального профілю; надання медичних послуг вторинного рівня.

Основними повноваженнями органів місцевого самоврядування обласного рівня має стати забезпечення регіонального розвитку; охорони навколишнього природного середовища; розвитку обласної інфраструктури, насамперед обласних автомобільних доріг, мережі міжрайонних та міжобласних маршрутів транспорту загального користування; професійно-технічної освіти; надання високоспеціалізованої медичної допомоги; розвитку культури, спорту, туризму.

Концепцією запропоновано певні критерії для визначення адміністративно-територіальних одиниць різного рівня. По-перше, адміністративно-територіальний устрій буде складатися з трьох рівнів: базового (громади), районного (райони), регіонального (області). По-друге, територія адміністративно-територіальної одиниці має бути нерозривною, у межах адміністративно-територіальної одиниці не може бути інших адміністративно-територіальних одиниць того ж рівня. По-третє, територія адміністративно-територіальної одиниці базового рівня визначається з урахуванням доступності основних публічних послуг, що надаються на території громади (час прибуття для надання швидкої медичної допомоги в ургентних випадках та пожежної допомоги не має перевищувати 30 хвилин).

На кожному рівні адміністративно-територіального устрою мають функціонувати відповідні органи місцевого самоврядування та органи виконавчої влади:

на базовому рівні — сільська, селищна, міська ради та їх виконавчі органи, представництва (представники) окремих органів виконавчої влади;

на районному рівні — районні ради та їх виконавчі органи, райдержадміністрації, територіальні органи центральних органів виконавчої влади;

на регіональному рівні —обласні ради та їх виконавчі органи, облдержадміністрації, територіальні органи центральних органів виконавчої влади.

 

Детальніше із етапами реалізації Концепції та самої реформи місцевого самоврядування пропонуємо ознайомитися з інтерв’ю Віце-прем’єр-міністра України – Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Володимира Гройсмана, яке він нещодавно надав інформаційному агентству “Укрінформ”  за ссилкою: http://www.minregion.gov.ua/news/intervyu-vice-premer-ministra--ministra-volodimira-groysmana-ia-ukrinform-192631/.

Виконавчий апарат районної ради

IMG_1155 16.06.2014 року голова райдержадміністрації провела координаційну нараду з керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, керівників територіальних органів міністерств, інших органів виконавчої влади, головами виконкомів Катеринопільської та Єрківської селищних рад.

IMG_1140 13.06.2014 в актовому залі  районної державної адміністрації відбулися урочистості до Дня медичного працівника та 70-річчя від дня створення центральної районної лікарні.

Всі ми з острахом і болем в душі спостерігаємо і чуємо в новинах про страшні події, що сколихнули південно-східні області України, про жахливі умови в яких проживають їх мешканці, про смерті невинних мирних громадян. Люди не в змозі терпіти , залишають власні домівки, роботу щоб знайти притулок і допомогу в інших областях.