Офіційний сайт Катеринопільської районної державної адміністрації і районної ради

drv

mrog

Новини

збройні сили - разом

На рахунок ради ветеранів надійшло 82630,41 грн.:

-         сільськогосподарські підприємства – 25667 грн.;

-         промислові підприємства – 14500 грн.

-         бюджетні організації –14989,41 грн.;

-         сільські та селищні ради – 5213 грн.;

-         приватні підприємці та перевізники – 5842 грн.;

-         населення – 670 грн.

-

школи та НВК – 15749 грн.;

Інша грошова допомога становить 95898 грн. :

-         сільськогосподарські підприємства –  20000 грн.;

-         промислові підприємства –51693 грн.;

-         бюджетні організації – 7755 грн.;

-         сільські та селищні ради – 5490 грн.;

-         школи та НВК – 8960 грн.;

-         приватні підприємці та перевізники – 2000 грн.;

-         населення -  0 грн.

-

Сума коштів витрачених на товарно-матеріальні цінності складає 59582 грн.:

-         сільськогосподарські підприємства –13835 грн.;

-         промислові підприємства – 7761 грн.;

-         бюджетні організації – 5660 грн.;

-         сільські та селищні ради – 8987 грн.;

-         школи та НВК – 18939 грн.;

-         приватні підприємці та перевізники – 4000 грн.;

-         населення – 400

Всього 238110,41

 

 

Допомога на АТО за січень 2015 року

На рахунок ради ветеранів надійшло 51168 грн.:

-         сільськогосподарські підприємства –  17155грн.;

-         промислові підприємства – 25250 грн.

-         бюджетні організації –6553 грн.;

-         сільські та селищні ради – 1910 грн.;

-         школи та НВК – 0 грн.;

-         приватні підприємці та перевізники – 300 грн.;

-         населення – 0 грн.

Інша грошова допомога становить 15900 грн. :

-         сільськогосподарські підприємства –  0 грн.;

-         промислові підприємства – 1000 грн.;

-         бюджетні організації – 3310 грн.;

-         сільські та селищні ради – 4960 грн.;

-         школи та НВК – 4430 грн.;

-         приватні підприємці та перевізники – 2200 грн.;

-         населення -  0 грн.

-

Сума коштів витрачених на товарно-матеріальні цінності складає 51312 грн.:

-         сільськогосподарські підприємства – 9300 грн.;

-         промислові підприємства – 7802 грн.;

-         бюджетні організації – 12935 грн.;

-         сільські та селищні ради – 550 грн.;

-         школи та НВК – 8650 грн.;

-         приватні підприємці та перевізники – 12075 грн.;

-         населення – 0

Всього 118380

Всього за грудень – січень 356490,41

Однією зі складових частин підвищення ефективності охорони громадського порядку, захисту прав і свобод громадян, зміцнення правопорядку є участь у цій діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку.

Основним нормативним документом, який регламентує залучення населення, у тому числі таких громадських формувань, які створені на базі недержавних охоронних структур, до охорони громадського порядку, профілактики правопорушень, є Закон України від 22 червня 2000 року № 1835-ІІІ ”Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону”, яким визначено повноваження органів державної влади, у тому числі й органів внутрішніх справ, стосовно залучення населення до охорони громадського порядку, порядок створення та реєстрації громадських формувань з охорони громадського порядку, основні функції, права та обов’язки їх членів, а також засади правових гарантій і соціального захисту громадян, які беруть участь у цих заходах. Формування можуть користуватися на договірних засадах майном підприємств, установ, організацій та інших власників, у тому числі транспортними засобами.

Склад громадського формування повинен бути не менше 10 осіб. (В деяких сільських радах  є по 8 -9  )

Свою діяльність громадське формування з охорони громадського порядку має здійснювати на основі статуту про нього, який має відповідати формі, визначеній Типовим статутом про громадські формування з охорони громадського порядку і державного кордону, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2000 року № 1872.

Розроблений статут громадського формування з охорони громадського порядку узгоджується з керівництвом відповідного територіального органу внутрішніх справ, а також виконавчого органу ради за місцем діяльності цього громадського формування.

Членами громадського формування з охорони громадського порядку можуть бути громадяни України, які досягли 18-річного віку, виявили бажання брати участь в охороні громадського порядку та здатні за своїми діловими, моральними якостями і станом здоров’я виконувати на добровільних засадах взяті на себе зобов’язання.

Члени громадських об’єднань мають наступні права

1) Брати активну участь в охороні громадського порядку, припиненні адміністративних правопорушень і злочинів та запобіганні їм.

2) Під час виконання обов'язків мати особисте посвідчення члена громадського формування та нарукавну пов'язку – потрібно взяти на замітку. Знов же таки – нескладно.

3) доставляти в міліцію осіб, які вчинили адміністративне правопорушення, з метою його припинення, якщо вичерпано інші заходи впливу, встановлення особи порушника, складення протоколу про адміністративне правопорушення у разі неможливості скласти його на місті вчинення правопорушення, якщо складення протоколу є обов'язковим.

Члени громадських формувань під час виконання своїх обов'язків з охорони громадського порядку після обов'язкового пред'явлення посвідчення члена громадського формування мають право: вимагати від громадян додержання правопорядку, припинення адміністративних правопорушень і злочинів, а у разі підозри у вчиненні адміністративних правопорушень і злочинів перевіряти у громадян документи, що посвідчують їх особу

Мають право під час виконання обов'язків члена громадського формування використовувати за власним бажання свій або інший приватний автомобіль та навіть застосовувати в установленому порядку заходи фізичного впливу, спеціальні засоби індивідуального захисту та самооборони.

Щодо останніх то ним присвячений цілий розділ – «Застосування заходів фізичного впливу і спеціальних засобів». Тож члени громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону під час спільної з працівниками органів внутрішніх охорони порядку мають право застосувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби індивідуального захисту та самооборони, заряджені речовинами сльозоточивої та дратівної дії у випадках і в порядку, передбачених законом. Забороняється під час виконання своїх обов'язків з охорони громадського порядку використовувати холодну та вогнепальну зброю, в тому числі мисливську, яка згідно з чинним законодавством перебуває в їх особистому користуванні.

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, посадові особи цих органів, керівники підприємств, установ, організацій у межах своєї компетенції, а також громадяни сприяють громадським формуванням в охороні громадського порядку (стаття 15).

Злісна непокора членові громадського, а також його образа та інші дії, що перешкоджають виконанню покладених на нього обов'язків, тягнуть за собою відповідальність згідно з законом (стаття 17). У цій самій статті прописані навіть правові і соціальні гарантії членам таких формувань, а також можливі види заохочення (стаття 18)!

Про те, чим зобов’язані органи місцевого самоврядування та місцеві державні адміністрації допомогти громадським формуванням йдеться в статті 19. Це - службові приміщення, необхідний інвентар та засоби зв'язку. Приміщення надаються у місячний термін після їх реєстрації.

Повертаючись до тексту статті 6 Законі України «Про міліцію», нагадаємо ще раз, що в ньому закріплено не просто право громадян сприяти міліції в охороні громадського порядку та боротьбі із злочинністю. Ці дії визначені як обов’язок громадян.

Наш з вами обов’язок – захистити нас самих, наші сім’ї та наших дітей!

Органи внутрішніх справ, у разі потреби, можуть надавати на договірних засадах громадським формуванням на період їх чергування або проведення цільових заходів мобільні, радіотехнічні та спеціальні засоби, інші предмети екіпірування.

Координацію діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку здійснюють відповідні місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування.

Повсякденна діяльність таких формувань організовується, спрямовується і контролюється відповідними органами внутрішніх справ.

Відповідно до статті 35 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 січня 2015 №47-р «Про встановлення режимів підвищеної готовності та надзвичайної ситуації», розпорядження обласної державної адміністрації від 24.01.2015 № 12 «Про захист громадян та охорону об’єктів інфраструктури і об’єктів з масовим перебуванням людей» відповідним  розпорядження голови районної державної адміністрації від 28.01.2015 №9, з метою вжиття дієвих заходів щодо організації охорони та оборони стратегічних та економічно важливих об’єктів населених пунктів району головам виконкомів сільських та селищних рад необхідно терміново вжити заходи щодо посилення охорони об’єктів інфраструктури і об’єктів з масовим перебуванням людей з залученням до участі в патрулюванні та охороні об'єктів громадських формувань

 

За інформацією Катеринопільського РВ УМВС лист №448 від 09.02.2015 року станом на 09.02.2015 року  в районі діє 19 громадських формувань  з охорони громадського порядку, а також зараховано із числа їх членів 6 осіб громадськими помічниками дільничних інспекторів міліції.

У 15 населених пунктах проведено їх перереєстрацію та переглянуто кількісний та якісний склад. Але незважаючи на звернення Катеринопільського РВ УМВС з проханням перереєстрації громадських формувань    Шостаківська, Гуляйпільська сільські ради проігнорували це звернення. Катеринопільська селищна  та Новоселицька сільська ради в даний час здійснюють перереєстрацію громадських формувань.

Взагалі перестали діяти громадські формування в населених пунктах Ступичне, Киселівка, Пальчик, Стійкове та смт.Єрки.  Хоча в селі Пальчик та смт. Єрки здійснюються заходи щодо реєстрації громадських формувань, визначено кількісний склад та визначено графіки роботи формувань.

 

Тому терміново сільським радам сіл Ступичне, Киселівка, Шостаково та Гуляйполе необхідно включитись в цю роботу.

На координаційних нарадах та нарадах з силовими структурами району   головою райдержадміністрації  було дано відповідні доручення щодо  перереєстрації громадських формувань з  метою їх ефективної діяльності на території району. Визначено, що координувати цю роботу буде голова районної ради Комаренко О.М. По всіх питаннях, що виникають  щодо створення, перереєстрації та діяльності громадських формувань ви можете звертатись до головного спеціаліста по роботі з правоохоронними органами Вовкотруба О.П.

Головою районної ради Комаренком О.М. спільно з працівниками  райдержадміністрації проведено наради з керівниками установ та організацій в смт. Катеринопіль та Єрки щодо  роботи громадських формувань. На нарадах було прийнято рішення щодо перереєстрації членів громадських формувань, визначено транспортні засоби, які будуть залучені до патрулювання та маршрути об’їзду  об’єктів патрулювання.

Голові Катеринопільської селищної ради необхідно вирішити питання організації відеоспостереження особливо – важливих  об’єктів  в смт. Катеринопіль.

Сьогодні  на Вас як головах членів виконкомів лежить велика відповідальність за забезпечення життєдіяльності своїх населених пунктів.

Тому в першу чергу необхідно визначитись з стратегічно важливими об’єктами на території своїх населених пунктів (мости, шляхопроводи, водонапірні башти, заклади освіти, медицини, культури, газопроводи,  та ін..). Розробити маршрути та графіки патрулювання, рішеннями виконкомів сільських та селищних рад здійснити перереєстрацію членів громадських формувань, затвердити  їх  персональний склад та обрати керівника.  В кого немає обов’язково затвердити статути створених громадських формувань.  Громадські формування повинні бути дієвими та мобільними, в разі виникнення надзвичайних ситуацій  знати місце дислокації  членів громадського формування,   алгоритм дій  та план евакуації жителів в місця визначені заздалегідь.

Для ефективної роботи головам сільських та селищних рад  необхідно звернути увагу на організацію співпраці з дільничними  інспекторами міліції.

На жаль у нас не всі населені пункти забезпечені дільничними інспекторами.

Необхідно також звернути увагу на залучення до цієї роботи громадських помічників дільничних інспекторів міліції.

Тут необхідно покращити відвідуваність дільничних інспекторів міліції в населені пункти району, забезпечити оперативність прибуття інспекторів на повідомлення громадян про скоєні злочини та правопорушення.

Райдержадміністрацією  розроблено детальний план заходів  щодо активізації участі громадських формувань з охорони громадського порядку, громадських помічників дільничних інспекторів міліції в сільській місцевості в забезпеченні правопорядку в якому визначено основні напрямки роботи.

В проекті  розпорядження вказано конкретні терміни та завдання які нам спільно з вами необхідно виконати для виконання поставлених завдань.

Особливу увагу необхідно звернути на проведення роз'яснювальної роботи з населенням щодо посилення патрулювання, необхідності громадян бути пильними, повідомляти про підозрілі предмети, людей, їх наміри.

Нам необхідно з повною відповідальністю віднестися до поставлених завдань з метою недопущення  виникнення надзвичайних ситуацій на території нашого району.

Головний спеціаліст по роботі з

правоохоронними органами РДА                                        О.П.Вовкотруб                                                     охорона правопорядку

На доукомплектування Черкаської мобільної оперативної групи додатково виділено з обласного бюджету 872,5 тисяч гривень. Про це повідомив під час засідання урядової комісії з техногенно-екологічної безпеки з надзвичайних ситуацій в Україні в режимі відеоконференції голова обласної комісії з ТЕБ НС, заступник голови – керівник апарату облдержадміністрації Віталій Коваль. За його словами, на позачерговій сесії обласної ради, яка відбулась 6 лютого, прийнято рішення про внесення змін до «Комплексної програми функціонування та розвитку системи цивільного захисту області, забезпечення мобілізаційної готовності та мобілізації, створення регіонального матеріально-технічного резерву щодо попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій у мирний час та особливий період на 2014-2015 роки».

– Таким чином, близько 900 тисяч гривень планується спрямувати на придбання спеціального обладнання, яке дозволить істотно підвищити ефективність проведення пошукових та рятувальних робіт, навіть в умовах радіаційної та хімічної загрози. Придбане спорядження та майно сприятиме удосконаленню зв'язку, передачі інформації та ефективності взаємодії служб оперативного реагування, які входять до складу обласної мобільної групи, – говорить Віталій Коваль.

Попередження та подолання наслідків надзвичайних ситуацій державного рівня соціального та воєнного характеру, які спричинило загострення оперативної ситуації на деяких територіях України, загрози вчинення терористичних актів, а також з метою організації заходів оперативного реагування на надзвичайні ситуації, обласна мобільна група реагування потребувала підсилення спеціальним рятувальним обладнанням, спорядженням та майном.

Принагідно Віталій Володимирович звернувся до заступника Міністра охорони здоров’я України Альони Терещенко з ініціативою допомоги переселенцям. Зокрема, він повідомив, що на адресу Міністерства охорони здоров’я підготовлений лист про можливість використання районної лікарні в селі Ротмістрівка Смілянського району для довготривалого перебування понад 200 переселенців. Як зазначає заступник голови, в приміщенні закладу є ліфти, які дозволять переміщувати навіть дітей з обмеженими можливостями. На це заступник Міністра повідомила, що в разі позитивних результатів перевірки закладу спільно з Державною санітарно-епідеміологічною службою України, область отримає відповідне погодження на використання приміщення.

Середа, 11 лютого 2015, 12:34

У райони навідаються ревізори

 

Вони перевірятимуть готовність на місцях до надзвичайної ситуації. Зокрема, захисні споруди, мобільні групи та матеріальні резерви. Про це на координаційній нараді в Черкаській ОДА повідомив директор департаменту з питань цивільного захисту й оборонної роботи Олександр Криворучко.

– Ці виїзди будуть раптовими, тобто без попереджень, – наголошує посадовець. – Ми вже перевірили мобільні групи для реагування на надзвичайні ситуації в Черкасах і Городищі. Тепер черга районів. Прохання до тамтешньої влади: пришвидшити інвентаризацію захисних споруд. Наприклад, Городищенський, Черкаський, Чорнобаївський, Шполянський, Монастирищенський, Канівський райони, а також Умань мають найгірші показники.

Загалом на Черкащині вже проінвентаризовано 52 % захисних споруд. Це більше, аніж у середньому по країні. Натепер в області щодня засідає оперативний штаб. Його рішення, нагадує керівникам районів голова Черкаської ОДА, обов’язкові для виконання.

– Це стосується і посилення патрулювання вулиць, і охорони небезпечних об’єктів, і роз’яснювальної роботи серед населення, і перевірки системи сповіщення, – зауважує Юрій Ткаченко. – На минулій сесії обласної ради ми, серед іншого, спрямували кошти на закупівлю спецавтомобілів для патрульних, а також на поповнення матеріальних резервів. Прошу попрацювати з місцевими бюджетами в цьому напрямі.

Нагадаємо, на Черкащині також створено Регіональну комісію з надзвичайних ситуацій. Це все пов’язано з урядовим рішенням про запровадження стану підвищеної готовності по всій Україні. Як виняток – лише Луганська та Донецька області. Там запроваджено стан надзвичайної ситуації.