Офіційний сайт Катеринопільської районної державної адміністрації і районної ради

drv

mrog

Сортувати по даті: жовтня 2018

сесiяПонад 100 млн грн уже отримали об’єднані громади Черкащини на розвиток своєї інфраструктури. Про це сказав голова ОДА Юрій Ткаченко під час позачергової сесії обласної ради.

Сьогодні депутати мали розглядати питання про внесення змін до Перспективного плану формування територій громад Черкаської області. Однак керівництво обласної ради наполягло, що це суперечить регламенту обласної ради, позаяк через брак кворуму його не розглянула профільна комісія обласної ради.

– Натепер маємо в області 26 об’єднаних територіальних громад, – сказав очільник області Юрій Ткаченко. – Де є ефективна команда, там є результати. Такі громади на власному прикладі показують успішність реформи децентралізації, яку ініціювали Президент України Петро Порошенко й Уряд. Водночас ми маємо ще 27 громад, яким ЦВК призначила перші вибори на 23 грудня. Передовсім змін до Перспективного плану потребують саме ці громади. Бо в такому разі вони перейдуть на прямі міжбюджетні відносини та зможуть скористатись всіма перевагами добровільного об’єднання, зокрема й ресурсом.

Як зауважив голова ОДА, питання формування Перспективного плану перебуває на постійному обговоренні з усіма зацікавленими сторонами. Цей процес публічний і прозорий.

Перспективний план формування територій громад є лише баченням ефективного територіального устрою на базовому рівні, – пояснив Юрій Ткаченко. – Він не зможе влаштувати всіх. Тому слід припинити маніпуляції. Водночас Перспективний план не є догмою. Процес добровільності в об’єднанні територіальних громад триває. У разі створення ОТГ, що поза межами Перспективного плану, ми пропонуватимемо до нього зміни, як досі це робили неодноразово. Доки процес є добровільним, то на першому місці буде ініціатива людей і наша допомога всім, хто об'єднується. Перспективний план не обмежує людей, а навпаки – розширює їхні можливості та підтверджує їхні права. Дає можливості розвивати свою інфраструктуру, розпоряджатися своєю землею, створювати сучасні ЦНАПи, розвивати медичну та освітню сфери. І дозволяє громадам сповна реалізувати своє право на гідне майбутнє.

Додамо, що наступного понеділка голова Черкаської ОДА проведе розширену нараду з питань Перспективного плану об’єднання громад.

Опубліковано в категорії Новини

_DSC0286 На Черкащині запустили другу Школу малого та середнього підприємництва. Двадцять слухачів сьогодні розпочали інтенсивний освітній курс. Привітав зі стартом підприємницьких навчань заступник очільника області Ярослав Березань.

Школу МСП вже традиційно реалізовують на Черкащині фонд Василя Хмельницького K.Fund спільно з Черкаською агенцією регіонального розвитку на замовлення Черкаської облдержадміністрації. Такі навчання втілюють у межах Стратегії розвитку малого та середнього підприємництва-2020.

– Школа МСП – це маленька частинка великого плану, який ми хочемо втілити на Черкащині до 2020 року, – наголосив посадовець. – Ми готуємо своєрідний фундамент для зростання економіки. Оскільки саме малий та середній бізнес є такою рушійною силою до зростання. За даними ЄС, під час світової кризи 2007-2008 років найбільше інвестували у розвиток економіки саме середні та малі підприємці. Втілюваний нами проект у перспективі повинен вирішити ключову проблему для підприємців – це якісна бізнес-освіта. Саме вона – один із пріоритетів нашої Стратегії розвитку МСП до 2020 року. У її рамках упродовж кількох років ми хочемо кардинально змінити підприємницьке середовище. Зокрема створити ту екосистему, в якій будуть засновуватися нові бізнеси та суттєво зростати вже існуючі.

Програма навчання в Школі МСП передбачає 9-денний інтенсивний курс з основних напрямів організації бізнесу та підприємницької діяльності. Опісля протягом 3-х тижнів слухачі працюватимуть над бізнес-планами. Навчання в Школі МСП проводитимуть запрошені викладачі, бізнесмени, представники українських бізнес-шкіл з багаторічним досвідом.

Нагадаємо, перша Школа МСП проходила навесні. Її випускниками стали 31 особа. Нині ж підприємницьку освіту здобуватимуть 20 студентів з 50 кандидатів.

Опубліковано в категорії Новини

Мережа скринінгових центрів «Здоров'я жінки» запрацювала на Черкащині. Тепер їх п’ять: у Черкаському обласному онкологічному диспансері, Смілянській міській лікарні ім. Т. Г. Шевченка, у центральних районних лікарнях у Звенигородці, Умані та Золотоноші. Останній центр офіційно відкрили напередодні.

Цей проект зініціювала Черкаська ОДА спільно з Черкаським обласним онкологічним диспансером. За словами фахівців, щороку в області обстежують близько 300 тис. жінок, із них – у 4,5 тис. виявляють рак. Часто на пізніх стадіях.

– Саме посилення профілактики онкозахворювань у жінок і вчасне діагностування недуг були нашими завданнями, – зауважує голова Черкаської ОДА Юрій Ткаченко. – У скринінгових центрах – найсучасніше обладнання. Тут діє принцип «одних дверей». Тобто жінка приходить в один заклад і отримує високоякісне обстеження. Причому максимально близько до дому. І це теж важливо, враховуючи, що часто пацієнтки просто не доїжджали до обласного центру. Саме так, як скринінгові центри, має працювати сучасна медицина.

Усі скринінгові центри «Здоров'я жінки» інформатизовані. Дані кожної пацієнтки тут заносять в електронну картку. База зберігається в обласному онкодиспансері. З його фахівцями працівники скринінгових центрів можуть консультуватися онлайн.

Нагадаємо, цей проект на Черкащині реалізовано коштом Державного фонду регіонального розвитку України та місцевих бюджетів. Зокрема, на закупівлю обладнання спрямували майже 19 млн грн.

20181016_163603 20181016_164126 20181016_165023

Опубліковано в категорії Новини

9 жов­тня 2018 року, в день, коли пра­вос­лав­ні ві­ряни свят­ку­ють день Іва­на Богос­ло­ва, в селі  Су­ха Ка­ли­гір­ка відбулась подія, на яку че­ка­ли бать­ки, діт­ки, та й всі меш­кан­ці се­ла май­же два де­сят­ки ро­ків - від­крит­тя від­ре­мон­то­ва­но­го ди­тя­чо­го са­доч­ка.

Серед гостей, які приїхали на відкриття заходу були: го­ло­ва рай­дер­жад­мініс­тра­ції Оль­га Ні­ко­лен­ко, її зас­туп­ник Оль­га Ша­ри­га, де­пу­тат об­лас­ної ра­ди Олек­сандр Ко­ва­лен­ко, го­ло­ва Мок­ро­ка­ли­гірсь­кої ОТГ Вік­то­рія Пипа, го­лов­ний лі­кар ЦРЛ, де­пу­та­та ра­йон­ної ра­ди Люд­ми­ла Бо­рець­ка. Во­ни ра­зом з гос­по­да­ря­ми Ді­ною При­сяж­нюк та Оле­гом Баб­чен­ком по­бу­ва­ли у від­нов­ле­ній бу­дів­лі.

- При­єм­но вра­же­на по­ба­че­ним, - заз­на­чи­ла Оль­га Ні­ко­лен­ко. – Я знала, що в са­доч­ку про­во­дять­ся ре­мон­тні ро­бо­ти. По­ба­че­не зму­си­ло пе­ре­ко­на­тись, що ви, ша­нов­ні су­хок­али­гір­ці, не ли­ше май­же міль­йон ко­штів витра­ти­ли на рес­тав­ра­цію дош­кіль­но­го зак­ла­ду. У кож­ній кім­на­ті, в кож­но­му ку­точ­ку від­чу­ва­єть­ся теп­ло ду­ші, яко­го не пош­ко­ду­ва­ли ті, хто до­лу­чив­ся до ре­мон­ту. Те, що ви об­ра­ли від­нов­лю­ва­ти са­ме ди­тя­чий са­д­чок - зна­ко­во. Зна­чить у вас да­ле­ког­ляд­ні пла­ни роз­ви­ва­ти й роз­бу­до­ву­ва­ти се­ло. Зи­чу вам нез­лам­ної  ві­ри в  май­бут­нє, нат­хнен­ня й на­по­лег­ли­вос­ті у вті­лен­ні за­ду­мів й по­біль­ше дзвін­ко­го ди­тя­чо­го смі­ху в кож­ній осе­лі.

Оль­га Пет­рів­на пе­ре­да­ла по­да­рун­ки від ра­йон­ної дер­жав­ної ад­мі­ніс­тра­ції ви­ну­ват­цям уро­чис­тос­тей.

Пре­зен­ту­ва­ли свої по­да­рун­ки та ад­ре­су­ва­ли най­щи­рі­ші по­ба­жан­ня й ін­ші при­сут­ні на свя­ті.

Гос­по­да­рі ж, щоб хоч якось від­дя­чи­ти тим, хто до­лу­чив­ся до гро­мадсь­кої іні­ці­а­ти­ви вру­чи­ли по­дя­ки.

До­ки до­рос­лі на­со­лод­жу­ва­лись кон­цер­тною прог­ра­мою, діт­ла­хів роз­ва­жа­ли ані­ма­то­ри. Всі охо­чі ма­ли мож­ли­вість пос­ма­ку­ва­ти смач­ни­ми  юш­кою та ко­заць­кою ка­шею.

IMG_8203IMG_8239 IMG_8176

Опубліковано в категорії Новини

_DSC1275

Майже 700 чоловіків мають заступити на службу до підрозділів Збройних сил України. Такий план має Черкащина на осінній призов. Вже наступного тижня проводжатимуть на строкову службу перших 200 призовників. Про це повідомив сьогодні під час прес-конференції обласний військовий комісар Євген Курбет.

Більшість осінніх строковиків нестимуть службу у лавах Збройних сил України, близько 200 осіб – у Нацгвардії, майже сотня – у державній прикордонній службі, до 50 – у державній спеціальній службі транспорту. До виконання завдань в районі проведення Операції об’єднаних сил строковиків не залучатимуть, наголосив обласний комісар. Вони нестимуть службу у навчальних військових частинах, часинах забезпечення, а також пунктах постійної дислокації бойових частин, які залучені до ООС.

– Призов – це обороноздатність нашої держави, підготовка військово-навчених ресурсів, – наголосив Євген Курбет. – На жаль, явка до призовних дільниць зокрема на Черкащині не задовільна. Це пов’язано насамперед з трудовою міграцією населення. Адже велика кількість юнаків працюють зараз в інших країнах. Наразі жоден район не готовий на сто відсотків до виконання поставленого завдання. Кращі результати мають Звенигородщина та Чигиринщина. Тут майже 70 % призовників уже пройшли медкомісію та отримали повістки. Інші райони спрацювали на рівні 50 %. Серед відстаючих – Монастирищенський та Черкаський райони.

Він додав, що за ухилення від призову передбачена як кримінальна, та і адміністративна відповідальність. Зокрема до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку за рік уже притягнуто майже тисячу черкащан.

Опубліковано в категорії Новини

Цьогоріч майже 600 черкащан вже вирішили заступити на військову службу до Збройних сил України за контрактом. Це близько 60 % від планового завдання області від Генштабу на цей рік. Про це повідомив очільник обласного віськового комісаріату Євген Курбет.

Комплектування військових частин військовослужбовцями за контрактом триває постійно. Планове завдання на цей рік – понад 1000 осіб від Черкащини. Насамперед проходить комплектування частин спеціального призначення, високомобільних десантних військ, частин морської піхоти, а також бойових частин, що залучаються до виконання завдань в ООС.

– Наші військовослужбовці проходять службу за контрактом майже в усіх частинах ЗСУ, – говорить Євген Курбет. – Кращі результати із залучення на контрактну службу до лав ЗСУ зараз мають Христинівський, Уманський, Золотоніський, Смілянський. Тут уклали контракти понад 70 % осіб від планового завдання. Набір на службу за контрактом проводиться з метою нарощування бойових можливостей Збройних сил, доукомплектування особовим складом. Всі мають розуміти, що Збройні сили України  не тільки для відбиття агресії, але й для стримування. Якщо у нас буде потужна армія, укомплектована вмотивованим особовим складом, та належно оснащена, то супротивник ще подумає, чи втілювати свої агресивні плани. Адже отримає потужну відсіч у відповідь.

З цією метою на Черкащині на припиняється бойова підготовка резервістів. Так, понад 700 резервістів за різними спеціальностями пройшли навчальні збори. Вони проходили як у бойових частинах, підрозділах корпусу резерву.

Водночас, обласний комісар зауважив, що бойова ситуація на Сході досі лишається складною. Загалом за час проведення АТО та ООС Черкащина втратила 134 військовослужбовці. Від захворювань та інших причин, що не стосуються виконання бойових завдань, загинули ще 48 військовослужбовців Черкащини. 99 родин загиблих військових вже отримали одноразову грошову допомогу. Призначення ще 5 – на розгляді в Міністерстві оборони України.

Опубліковано в категорії Новини

_DSC0121 Підприємці Черкащині обурені високими штрафами за порушення у трудовому законодавстві. З вимогою допомогти у вирішенні цієї ситуації вони звернулися до обласної влади. Шляхи врегулювання напрацьовували на спільній нараді під головування першого заступника голови ОДА Віталія Коваля.

Значно більші штрафи сплачуватимуть підприємці, у яких інспектори з держпраці виявили порушення трудового законодавства. Йдеться про 111 тисяч гривень й більше. Власники ж власної справи Черкащини стверджують, що це не підйомні суми. Особливо для малого та середнього бізнесу.

Наразі вони готують звернення до депутатів обласної ради, аби порушити це питання на державному рівні. Зокрема вимагають запровадити диференційований підхід до накладання штрафів, надати два тижні для усунення виявлених недоліків. Допоки ж просять обласну владу посприяти у врегулюванні цього питання. Серед запропонованих варіантів: комісійний розгляд конкретних випадків за участі фахівців держпраці, юстиції та інших профільних органів щодо правомірності накладеного штрафу за порушення підприємцем трудового законодавства.

– Будемо фіксувати й розглядати конкретні випадки з конкретними особами, – наголосив Віталій Коваль. – Зараз у нас в області за таким принципом діє антирейдерський штаб. І вже маємо результати. Тож пропоную й нашу роботу з підприємцями налагодити таким чином. Кожні два тижні будемо розглядати звернення з конкретними порушеннями. Наприклад, інспектор занадто часто ходить з перевірками до визначених підприємців та інші. Ми ці факти будемо перевіряти. Тільки такими методами, спільно працюючи, можемо якось вплинути на ситуацію.

Водночас, окрім комісійного розгляду справ, присутні домовилися, що для підприємців фахівці управління Держапраці в області спільно з управлінням ДФС сьогодні проведуть семінар. На ньому фахівці роз’яснювали положення трудового законодавства, ризики для підприємців, відповідали на їхні запитання. Також в управлінні напрацюють пам’ятку для малого та середнього бізнесу.

Опубліковано в категорії Новини

З нагоди Дня захисника України та Дня Українського козацтва в смт Катеринопіль відбувся мітинг та урочисте відкриття пам’ятного знаку-стели героям Небесної сотні та загиблим учасникам АТО. Участь у заходах взяли голова районної ради Віталій Верета, перший заступник голови  райдержадміністрації Володимир Коваленко, заступник голови райдержадміністрації Ольга Шарига, депутат обласної ради Олександр Коваленко, депутати районної ради, керівники та колективи установ та організацій смт Катеринопіль, молодь та жителі селища.

Ідея встановлення пам’ятного знаку на честь Героїв Небесної Сотні та загиблих учасників антитерористичної операції зародилася тоді, коли Катеринопільщина почала один за одним втрачати своїх хлопців у неоголошеній війні на сході України: Сергій Бохонько, Руслан Бабуров, Віталій Чумак, Дмитро Пономаренко. Вже на рідній землі відійшли у вічність учасники АТО: Юрпольський Ігор Олександрович (смт Катеринопіль), Школьний Віктор Глібович (с.Ярошівка), Фертюк Руслан Миколайович (с.Мокра Калигірка), Шаповал Ігор Леонідови (смт Єрки), Поліщук Іван Іванович (с.Бродецьке), Подобій   Віктор Миколайович    (смт.Катеринопіль).

Втілення в життя ідеї встановлення цього пам’ятного знаку організовувала ініціативна група при районній раді під керівництвом голови районної ради Віталія Верети, за участі депутатів Володимира Клеценка та Анатолія Штепана, районної державної адміністрації, селищної ради, спілки учасників АТО, а також фахівців цієї справи- художників та архітекторів.

Душевні рядки вірша “Герої не вмирають” Іллі Марʼяна, випускника Мокрокалигірської загальноосвітньої школи I-III ступенів, вкарбовані на пам’ятному знаку.

Право відкрити пам’ятний знак Небесній Сотні та воїнам АТО «Героям Слава» було надано учням козацького класу Катеринопільського навчально-виховного комплексу №2,  козакам Калниболотського куреня Володимиру Пономаренку та Олександру Скороходу.

Голова районної ради Віталій Верета у своєму виступі зазначив що  майже 5 років тому в Україні відбулась безпрецедентна подія – народ повстав проти свавілля корумпованої влади. Внаслідок злочинного насильства проти громадян мирний протест перетворився на революційний рух. Він призвів до докорінних політичних змін,  і в першу чергу змін у свідомості українців. Наголосив, що за нашу свободу, свободу наших дітей  й надію на оновлення країни заплачено страшну ціну: своє життя віддали найкращі.  І більшість  з них – молоді, сильні. Ті, хто лише починав жити…. Ми не маємо права забути, втратити, їх подвиг в плині часу. Висловив вдячність всім, хто долучився до цієї справи, назвавши всіх поіменно, хто зробив вклад в цю благородну місію.
Символічно, що відкриття пам’ятного знаку воїнам АТО — тим, які поклали своє життя заради майбутнього вільної та незалежної України і тим, хто зараз, не шкодуючи сил і самого життя, захищають нашу неньку Україну,  відбулося  напередодні 14 жовтня - дня, коли збігаються три всенародні свята: День захисника України, День українського козацтва і свято Покрови Пресвятої Богородиці. Районовий  отаман Калниболоцького куреня Черкаського крайового товариства Українського козацтва Василь Кураш, у своєму виступі він привітав всіх захисників України, схиляючи голову перед їх мужністю і шануючи подвиги загиблих Героїв.

Також він звернувся до молодшого покоління, які прийшли на відкриття пам'ятного знаку: щоб берегли здобутки Революції гідності, не ставали байдужими та не були осторонь тих подій, які відбуваються у нашій державі.

Зі словами вдячності до присутніх звернувся і голова громадської організації спілки учасників АТО Катеринопільщини Віталій Калюжний.

Священник Української православної церкви Київського патріархату протоієрей Іван освятив пам’ятний знак.

Почесну місію нагородження виконав перший заступник голови районної державної адміністрації Володимир Коваленко, який вручив учасникам АТО нагрудні знаки «Холодний яр» за вагомий внесок у захист територіальної цілісності, державного суверенітету на Сході України та з нагоди дня Захисника України. Також наші земляки були нагороджені відзнакою Президента України – медаллю  “За участь в антитерористичній операції”.

Пронизані шаною, повагою, душевністю і скорботою, художні номери у виконанні  працівників районного будинку культури та талановитих дітей не залишили байдужими присутніх.

На завершення заходу присутні вшанувати пам'ять загиблих на Майдані та   на Сході України, запаливши свічки та  поклавши квіти.

Ми завжди будемо пам’ятати наших земляків і берегти світлу пам’ ять про них.

Тепер кожний перехожий щодня, проходячи біля цього знаку, буде знати і згадувати у своїх молитвах Героїв, завдячуючи яким маємо чисте і мирне небо над нашим селищем.

Голова районної ради та її виконавчий апарат висловлює вдячність  працівникам відділу культури районної державної адміністрації та районного будинку культури за підготовку і проведення заходу.

 

Виконавчий апарат районної ради

DSCN3839

Опубліковано в категорії Новини

ramki-s-ukr-simvolikoj-shablon-vidkritka-pusta-fon

Опубліковано в категорії Новини

12 жовтня 2018 року біля "Обеліску Слави" відбулось відкриття пам’ятного знак-стели героям Небесної сотні та загиблим учасникам АТО. В ході заходу за вагомий внесок у захист територіальної цілісності, державного суверенітету на Сході України та з нагоди дня Захисника України перший заступник голови райдержадміністрації Володимир Коваленко вручив нагрудні знаки «Холодний яр":

Кокоуліну Анатолію Віталійовичу-жителя села Мокра Калигірка
Фартуха Олексія Анатолійовича-жителя селища Катеринопіль
Андрущенко Вадиму Дмитровичу- жителю селища Катеринопіль.

Крім того, в цей було на могили загиблих учасників АТО було покладено квіти.

IMG_3484 IMG_3487 IMG_3489

Опубліковано в категорії Новини
<< Початок < Попередня 1 2 3 Наступна > Кінець >>
Сторінка 1 з 3