Офіційний сайт Катеринопільської районної державної адміністрації і районної ради

drv

mrog

Сортувати по даті: жовтня 2018

8b97e37834d9ff6e8dcdf4c578e965df_1200_0_0 31 жовтня поточного року  в приміщенні райдержадміністрації відбулась розширена  нарада з питань врегулювання проблем фінансування закладів освіти відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, Законів України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та «Про місцеве самоврядування в Україні».

В  роботі наради  взяли участь голова райдержадміністрації Ольга Ніколенко, голова районної ради Віталій Верета, керівники структурних  підрозділів райдержадміністрації з питань освіти та фінансів, депутати обласної ради, депутати районної ради (голови постійних комісій),  органи місцевого самоврядування, керівники та голови профкомів закладів загальної середньої освіти.

Метою зазначеного заходу було надання інформаційно-роз'яснювальної, методичної допомоги в питанні застосування нового Закону України “Про освіту”  від 5 вересня 2017 року № 2145-VІІІ, який набрав чинності 28 вересня 2017 року (далі-Закон), що регулює суспільні відносини в процесі реалізації конституційного права людини на освіту, права та обов'язки фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у реалізації цього права, визначає компетенцію державних органів та органів місцевого самоврядування у сфері освіти, а також вносить суттєві зміни до цілої низки законів, у тому числі до Законів України “Про дошкільну освіту”, “Про загальну середню освіту” , “Про позашкільну освіту” .

З 2018 рокустартували нові норми освітнього законодавства.  2019 рік стане роком повного виконання нового Закону України “Про освіту” № 2145-VІІІ,  адже до впровадження освітньої реформи, навчальні заклади керувались Законом України “Про загальну середню освіту” (від 13 травня 1999 року № 651-XIV) , Законом України “Про дошкільну освіту”  (від 11 липня 2001 року №2628-III), Законом України “Про позашкільну освіту” ( від 22 червня 2000 року №1841-III ). Наразі ці закони приведені у відповідність до нового Закону України “Про освіту ” і до них внесено відповідні зміни та доповнення.

Фінансування закладів освіти

Вже на початку зустрічі Ольга Ніколенко запевнила  директорів та голів  профкомів навчальних закладів, що заробітна плата педагогічним працівникам буде повністю виплачена до кінця поточного  року,  дефіцит коштів буде забезпечено завдяки отриманню додаткової освітньої субвенції з обласного бюджету та коштів від перевиконання місцевих бюджетів.

Робочою групою Черкаської  облдержадміністрації з питання незабезпеченості видатків по фонду оплати праці у 2018 році , засідання якої відбулося 11.10.2018 року в приміщенні облдержадміністрації,  розглянуто пропозиції Катеринопільської райдержадміністрації , які подано обласною адміністрацією  до Кабінету Міністрів України.  Тому,  додатковий обсяг державної освітньої субвенції очікується  протягом листопада-грудня поточного року.

Крім того, голова райдержадміністрації наголосила, що з районного бюджету дофінансовується не лише дефіцит коштів на виплату заробітної плати педагогічним працівникам , а й повністю забезпечується оплата праці  техперсоналу шкіл, видатки на енергоносії, харчування та підвіз учнів до навчальних закладів.

Сільським головам запропоновано розглянути надані аналітичні матеріали про фактичні видатки на утримання закладів освіти в розрізі навчальних закладів по кожному населеному пункту за 2018 рік, прийняти відповідні рішення щодо спроможності сільських бюджетів співфінансувати видатки на енергоносії, харчування,  підвіз учнів та оплату праці технічного персоналу шкіл у 2019 році.

До 2017 року розмір освітньої субвенції  визначався Кабінетом Міністрів  України  виходячи  із  розрахунку на 1 учня сільської та міської  ( селища міського типу) школи. На 2018 рік обсяг Державної освітньої субвенції    було розраховано за новою Методикою із застосуванням формули, де основними показниками є :

- контингент учнів усіх типів загальноосвітніх навчальних закладів станом на 5 вересня року, що передує поточному;

- щільність учнів -розрахунковий показник, кількість учнів, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади на одиницю загальної площі ( кв.м) даної адміністративної одиниці;

- розрахункова наповнюваність класів- середній розмір наповнюваності класів загальноосвітніх  навчальних закладів даної адміністративно-територіальної одиниці за умови раціональної організації шкільної мережі;

- навчальний план-середня кількість академічних годин на тиждень, що передбачена типовими  навчальними планами для відповідних типів;

- заробітна плата вчителя-середній (розрахунковий) розмір заробітної плати вчителя загальноосвітнього навчального закладу з нарахуваннями ;

- фінансовий норматив  бюджетної забезпеченості одного учня.

Якщо,  за 2017 рік загальна сума видатків (державна освітня субвенція та кошти місцевих бюджетів)  на утримання закладів освіти (без шкіл об'єднаних територіальних громад) склали 39,4 млн.грн., то фактична потреба на 2018 рік за розрахунком становить 46,3 млн.гривень. При цьому, обсяг Державної освітньої субвенції в 2017 році становив 24,8 млн.грн., в 2018 році-25,2 млн.гривень, тобто, забезпечував всього половину від  потреби. Решта видатків було дофінансовано з районного та сільських бюджетів.

Станом на 1 листопада поточного року дефіцит коштів на виплату заробітної плати педагогічним працівникам складає близько 3,8 млн.грн., з яких, згідно рішення  робочої групи  облдержадміністрації з питання незабезпеченості видатків по фонду оплати праці у 2018 році, 1,6 млн.гривень буде погашено за рахунок обласного бюджету, частина дефіциту -з районного бюджету, частина- за рахунок додаткової державної дотації.

Органи управління закладами освіти

Відділ освіти райдержадміністрації ( до 2016 року),  відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (після 2016 року), згідно Положення про відділ та переданих районною радою повноважень , був визначений органом управління закладами освіти району, про що в статутах навчальних закладів було внесено відповідний запис. До 2017  року, тобто до прийняття Закону України “Про освіту” № 2145-VІІІ, відділ освіти райдержадміністрації ,  а потім  відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації,  в повному розумінні цього слова  мав статус органу управління, виконував цю функцію, а саме, як головний розпорядник коштів, розподіляв отриману Державну освітню субвенцію та співфінансування з районного бюджету по всіх навчальних закладах відповідно до потреби,  видавав накази на призначення та звільнення керівників,  встановлював надбавки та заохочувальні виплати та інше.

Районна рада була і залишається засновником навчальних закладів та балансоутримувачем всіх шкільних приміщень району.

З прийняттям  Закону України “Про освіту”№ 2145-VІІІ,, Постановою Кабінету Міністрів України № 96 від 21 лютого 2018 року було скасовано чинність  “Положення про загальноосвітній навчальний заклад ”, яке діяло з 2010 року, тобто  освітнім закладам надано право самим визначати норми своїх статутів та подавати їх на затвердження районної ради.

З прийняттям нового Закону України “Про освіту”№ 2145-VІІІ,  управління закладом освіти в межах повноважень , визначених законами та установчими документами цього закладу , здійснюють:

або

-засновник (засновники);

або

- керівник закладу освіти;

або

-колегіальний орган громадського самоврядування (педагогічна рада) , відповідно до п.2 статті 39 ЗУ “Про загальну середню освіту”;

або

- колегіальний орган громадського самоврядування (загальні збори колективу або конференція), відповідно до п.3 статті 39 ЗУ “Про загальну середню освіту”;

або

- інші органи , передбачені спеціальними законами та/або установчими документами закладу освіти.

Засновник закладу освіти

Статтею 25 Закону України “Про освіту” визначено права і обов'язки засновника закладу освіти, в якому засновник:

- затверджує установчі документи закладу освіти, їх нову редакцію та зміни до них;

-укладає строковий трудовий договір (контракт) з керівником закладу освіти, обраним (призначеним) у порядку, встановленому законодавством та установчими документами закладу освіти;

-розриває строковий трудовий договір (контракт) з керівником закладу освіти з підстав та у порядку, визначених законодавством та установчими документами закладу освіти;

-затверджує кошторис та приймає фінансовий звіт закладу освіти у випадках та порядку, визначених законодавством;

-здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю закладу освіти;

-здійснює контроль за дотриманням установчих документів закладу освіти;

-забезпечує створення у закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;

-здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;

-реалізує інші права, передбачені законодавством та установчими документами закладу освіти.

Засновник  не має права втручатися в діяльність закладу освіти, що здійснюється ним у межах його автономних прав, визначених законом та установчими документами.

Засновник  може делегувати окремі свої повноваження органу управління закладу освіти та/або наглядовій (піклувальній) раді закладу освіти.

Керівник закладу освіти.

Керівник закладу освіти  відповідно до частини 1 статті 26 Закону:  безпосередньо управляє закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу освіти. Керівник є представником закладу освіти у відносинах з державними органами , органами місцевого самоврядування , юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень , передбачених законом та установчими документами закладу освіти.

Статтю 43 ЗУ “Про загальну середню освіту” доповнено частиною п'ятою, відповідно до якої,   порядок діловодства і бухгалтерського обліку в закладі загальної середньої освіти визначається його керівником відповідно до законодавства. За рішенням керівника закладу загальної середньої освіти бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно закладом освіти або через централізовану бухгалтерію.

Керівник закладу освіти призначається засновником за результатами конкурсного відбору (ст.26 ЗУ “Про  освіту”).

Додаткові кваліфікаційні вимоги до керівника та порядок його обрання (призначення) визначаються спеціальними законами та установчими документами закладу освіти.

Керівник закладу освіти в межах наданих йому повноважень:

організовує діяльність закладу освіти;

вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу освіти;

призначає на посаду та звільняє з посади працівників, визначає їх функціональні обов’язки;

забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;

забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю закладу освіти;

сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування закладу освіти;

сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників закладу освіти;

затверджує штатний розпис закладу (ст.45 ЗУ “Про загальну середню освіту”);

здійснює інші повноваження, передбачені законом та установчими документами закладу освіти.

В зв'язку із введенням в дію нового Закону України “Про освіту”, більша частина повноважень перейшла до керівника закладу освіти, залишивши за відділом освіти лише сервісні функції. Тому в 2019 році  необхідно привести у відповідність як Положення про відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (затверджений ще в червні 2016 року, до введення в дію  нового Закону України “Про освіту”), так і  установчі документи закладів освіти, зокрема статути.

Окремо Ольга Петрівна , озвучила коментарі радника міністра освіти, члена робочої групи з розробки Закону “Про освіту” Володимира Бахрушина , члена Національної команди експертів з реформування вищої освіти, головного експерта з питань освіти Реанімаційного пакету реформ, а саме:

- повноваження місцевих органів не передбачають їх втручання  у внутрішню діяльність закладів освіти, але можуть передбачати отримання необхідної інформації;

-місцеві органи не мають ніяких повноважень з безпосереднього управління закладами освіти. Тому вони не можуть делегувати такі повноваження будь-кому, зокрема , обласним , районним відділам освіти . Натомість місцеві органи мають обов'язок забезпечувати розвиток мережі закладів освіти, доступність освіти, підвезення учнів. Для цього вони можуть створювати відповідні структурні підрозділи. Але ці підрозділи мають не управляти закладами , а забезпечувати їх діяльність . Тобто виконувати для них сервісні функції (функції збору і аналізу статистичної інформації , прогнозування, планування (на рівні відповідної території));

- місцеві органи також можуть бути засновниками закладів освіти. Засновник не маєповноважень втручатися в освітню діяльність, вирішення питань організації освітнього процесу, кадрові питання (крім призначення та звільнення керівника закладу за результатами конкурсного відбору);

- право місцевих органів створювати додаткові “уповноважені органи ”є незаконним, оскільки таке їхнє повноваження законом не передбачено;

- законодавство не передбачає і не заважає місцевим органам створювати відділи, департаменти чи інші структурні підрозділи, що будуть опікуватися проблемами розвитку освіти у відповідних областях, районах, містах. Але ці підрозділи не будуть мати повноважень втручатися в освітню , кадрову, організаційну роботу закладів освіти.

Роз'яснення голови райдержадміністрації було доповнено аналітичними матеріалами щодо фінансування закладів освіти району у 2018 році в розрізі кожного навчального закладу району. , які представила учасникам засідання  заступник голови райдержадміністрації О. Шарига .

По закінченню наради керівникам закладів освіти та головам органів місцевого самоврядування   були надані відповіді по обговорюваних питаннях.

Опубліковано в категорії Новини

26 жовтня  2018 року відбулося засідання  чергової двадцятої сесії районної ради сьомого скликання, яку провів голова районної ради Віталій Верета.

У роботі сесії взяли участь голова районної державної адміністрації Ольга Ніколенко, заступники голови райдержадміністрації, керівники управлінь, відділів райдержадміністрації, установ, організацій, підприємств, політичних партій, громадських організацій,  сільські голови.

Перед початком засідання з нагоди 74-ої річниці вигнання нацистів з України в ході Другої світової війни присутні вшанували пам'ять полеглих у цій війні та наших земляків у інших збройних конфліктах хвилиною мовчання. До Обеліска Слави покладено квіти.

Перш за все, депутати внесли  зміни до районного бюджету. З цього питання інформувала начальник фінансового управління райдержадміністрації Тамара Чоловська. Зокрема, збільшено планові показники загального фонду районного бюджету на суму майже півтора мільйона гривень, а саме по податку з доходів фізичних осіб. За рахунок збільшення дохідної частини загального фонду районного бюджету збільшено видатки споживання та направлено кошти загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку), зокрема на галузі освіти, культури, медицини, соціального захисту, на виконання деяких районних програм.

Також збільшено дохідну частину районного бюджету за рахунок субвенцій сільських та селищної рад  на суму 450 тис.грн., відповідно направлено кошти субвенції на видатки Катеринопільській ЦРЛ, Катеринопільського ЦПМСД, відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації для закладів освіти, управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації та інші.

За зверненнями головних розпорядників коштів здійснено перерозподіл видатків районного бюджету.

Крім того, затверджено два розпорядження райдержадміністрації щодо змін до районного бюджету, які  прийнято в міжсесійний період у зв’язку з надходженнями та змінами по державних та обласних субвенціях. Зокрема, враховуючи розпорядження  КМУ, було взято на доходи медичну субвенцію та включено у видатки Катеринопільського  ЦПМСД в сумі 1 млн.грн.  Збільшувалась дохідна частина загального  фонду районного бюджету по субвенції на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, а також інвалідів І чи ІІ груп серед учасників АТО для придбання житла в сумі 1,5 млн. грн. Ці кошти були взяті на доходи та включені у видатки соціального захисту.

Враховуючи рішення обласної ради від 07.09.2018 № 24-41/VІІ збільшено дохідну частину загального фонду в сумі 187,9 тис. грн та спеціального 76 тис. грн. обласної субвенції, яка виділена за сприяння депутатів обласної ради від нашого району на заклади освіти, культури, охорони здоров`я для передачі субвенцій на сільські бюджети.

На запитання депутатів районної ради щодо ситуації з дефіцитом коштів у освіті голова районної державної адміністрації Ольга Ніколенко відповіла, що зараз по цьому питанню вже є певні напрацювання. Готується розширена нарада за участю директорів шкіл, сільських голів, де буде детально розглянуто питання дефіциту коштів по кожному навчальному закладу.

Далі під час пленарного засідання депутати заслухали інформацію про хід виконання комплексної програми "Турбота" на 2015-2020 роки, затвердили районну програму підтримки розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів  на період до 2020 року, дали дозвіл на створення групи подовженого дня у Вікнинському навчально-виховному комплексі.

В рамках реалізації державної політики щодо реформування закладів первинної медико-санітарної допомоги депутатами прийнято рішення про затвердження статуту комунального некомерційного підприємства “Катеринопільського районного центру первинної медико-санітарної допомоги” та продовження трудових відносин з головним лікарем Оленою Пироженко.

Голова постійної комісії районної ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту, зайнятості населення,  освіти, культури, у справах молоді та спорту  Людмила Борецька прозвітувала про роботу комісії.20181026_092340

Під час розгляду питань затвердження технічної документації не знайшло підтримки у депутатів питання щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок в адмінмежах Потоківської та Ступичненської сільських рад для продажу права оренди на них на земельних торгах. Погляди депутатів знову розділились на тих, хто підтримував питання наповнення сільських бюджетів і тих, хто  відстоював інтереси громадян, які мають намір отримати ці земельні ділянки для особистого селянського господарства. Відповідно рішення з цього питання залишилось не прийнятим.

Внесені на розгляд сесії депутатом районної ради Володимиром Клеценком проекти рішень “Про звернення Катеринопільської районної ради до Верховної Ради України щодо ухвалення Антиолігархічного пакету докорінних перетворень” та “Про звернення Катеринопільської районої ради до Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України Ради національної безпеки і оборони щодо захисту інституції сім`ї в Україні” були схвалені більшістю голосів.

Поданий депутатами районної ради Миколою Ткаченком і Анатолієм Штепаном текст проекту звернення депутатів Катеринопільської районної ради до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України  щодо необгрунтованого підвищення тарифів на газ та інші комунальні послуги для населення, під час голосування не отримав достатньо голосів депутатів.

Виконавчий апарат районної ради

Опубліковано в категорії Новини
П'ятниця, 26 жовтня 2018, 11:52

Відбулась координаційна нарада

23.10.2018 відбулася чергова координаційна нарада з керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.

В ході наради було розглянуто низку важливих питань життєдіяльності району, зокрема:

-  щодо проведення осіннього призову громадян України на строкову військову службу (проблемні питання, робота виконкомів сільських, селищних рад, робота медичної комісії)

На території району продовжується осінній призов на строкову військову службу. Станом на 23.10.2018 11 осіб призвано для проходження строкової військової служби.

про хід виконання завдання по укладанню громадянами району контрактів на військову службу в Збройні Сили України в 4 кварталі 2018 року

За інформацією заступника районного військового комісара з територіальної оборони Ігоря Булавченка станом на 23.10.2018 на військову службу за контрактом в 4 кварталі 2018 року зараховано – 2 особи, ще 2 – готуються до зарахування.

про перспективи виконання районного, місцевих бюджетів за жовтень та 10 місяців поточного року. Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік щодо забезпечення утримання бюджетної сфери району та забезпечення виконання районних програм

Станом на 22.10.2018 всі бюджети району виконали планові показники по виконанню дохідної частини бюджету за січень-жовтень 2018 року. Загальна сума перевиконання по зведеному бюджету району складає 3910,0 тис. грн.

На сесію районної ради, яка має відбутися 26.10.2018, планується винести питання внесення змін до районного бюджету збільшивши планові показники доходів та видатків на 1500,0 тис. грн.

За рахунок даних коштів буде забезпечено: виплату заробітної плати по галузі освіти за вересень, підвіз учнів та їх харчування, частково дофінсування галузі охорони здоров'я та інші нагальні видатки, що не були забезпечені при формуванні бюджету.

щодо готовності об’єктів соціальної і інших сфер та населення району до проведення опалювального сезону 2018/2019 року

Головою  райдержадміністрації прийнято розпорядження №179  від 22.10.2018 «Про початок та закінчення опалювального сезону».

Станом на 26.10.2018 в Катеринопільському районі майже всі заклади соціальної сфери розпочали опалювальний сезон.

В смт Катеринопіль в закладах розпочато опалювальний сезон, за виключенням ЦРД «Сонечко». За інформацією селищного голови  І.Т.Гегедоша,  пуск газу в ЦРД  «Сонечко» відбудеться після встановлення та здачі в експлуатацію комерційного вузла обліку. Дані роботи планують провести  до  29.10.2018.

В Мокрокалигірській об’єднаній територіальній громаді в закладах соціальної сфери  розпочато опалювальний сезон . Температурний режим відповідає санітарим нормам.

В Єрківській об’єднаній територіальній громаді розпочато опалювальний сезон, за виключенням ЗОШ I-III ступенів та ЦРД «Колосок». Пуск газу в закладах відбудеться після здачі в експлуатацію комерційних вузлів обліку, заплановано на 29.10.2018.

щодо проведення ремонтних робіт на автошляхах району в поточному року

Через складну фінансову ситуацію, та ряду інших причин ДП «Черкаський облавтодор» не зміг продовжити, розпочаті в червні цього  року, роботи по поточному дрібному ремонту доріг в Катеринопільському районі, тому, у вересні, було залучено ТОВ «Будсервіс Ко» (м.Ватутіно), як субпідрядну організацію, яка в жовтні приступила до ямкового ремонту доріг. Виконавши  частину робіт, дана організація не отримала кошти від ДП «Черкаський облавтодор», відповідно домовленості, і призупинила роботи по ліквідації ямковості на дорогах загального користування місцевого значення району. Станом на 24.10.2018 із 62,7 км доріг, які підлягають ремонту, виконано роботи тільки на 14,8 км. В зв'язку з цим,  райдержадміністрацією неодноразово направлені листи до облдержадміністрації та ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Черкаській області» щодо вжиття певних заходів для пришвидшення підготовки доріг загального користування місцевого значення району до експлуатації в осінньо-зимовий період 2018-2019 р.

Разом з тим, станом на 24.10.2018, залучено кошти  сільських бюджетів та сільгосптоваровиробників на виконання  робіт  по  поточному, капітальному ремонту доріг комунальної власності району на суму 2 275 тис. гривень. Роботи проведені в населених пунктах: Вікнине, Пальчик, Киселівка, Гончариха, Лисича Балка, Шостакове, Ступичне, Вербівець, Розсохуватка .

-          щодо проведення ремонтних робіт в центральній районній лікарні

В Катеринопільській ЦРЛ продовжується проведення ремонтних робіт, зокрема: капітальний ремонт кабінету офтальмолога, ремонт кабінету УЗД та капітальний ремонт центрального входу в ЦРЛ.

Завершені роботи системи водопостачання від водонапірної башти до основного корпусу районної лікарні – 250 м та електричної мережі.

про хід проведення навчального 2018/2019 року в закладах освіти району

У закладах освіти району  триває навчальний рік. Забезпечено впровадження  концепції «Нова українська школа», у т.ч. Державного стандарту початкової освіти. За рахунок різних джерел фінансування придбано оргтехніку, комп’ютерне та мультимедійне обладнання для 1-х класів; проведено процедуру закупівлі меблів та дидактичних матеріалів.

про вжиті заходи щодо упорядкування мережі первинної і вторинної ланки галузі медицини району відповідно до виділеного фінансового ресурсу на їх утримання

У звʼязку з проведенням реорганізації Катеринопільського районного центру первинної допомоги із бюджетної організації у комунальне некомерційне підприємство, працівниками закладу проводиться робота щодо затвердження  Статуту підприємства,  складання його фінансового плану та  колективного договору. Після реорганізації, кошти на первинну ланку закладів охорони здоровʼя  будуть виділятися Національною службою здоровʼя України  відповідно  до  кількості заключених декларацій з наявним населенням.

про роботу районного центру первинної медико – санітарної допомоги (хід підписання Декларацій тощо)

Станом на 22.10.2018 року проводовжується робота по підписанню декларацій з пацієнтами, яких на даний час укладено - 7462 або 51 % , з них 1562 дітей, а саме:

-         Сурженко М.М. (терапевт) –           2000

-         Гень Н.І. (сімейний лікар) –             2000

-         Піддяча А.О. (педіатр) –                  866

-         Поліщук О.М. (педіатр) 255

-         Ломакіна К.Я. (педіатр) –                102

-         Стоп’ятюк А.О. (сімейний лікар) –    957

-         Маскіс Н.Т. (сімейний лікар) –         1291

про виконання урядової програми «Доступні ліки»

У районі діє урядова програма «Доступні ліки», згідно якої, виділено – 350,8 тис. грн. Протягом січня-вересня поточного року в рамках Програми використано 286,8 тис. гривень, залишок коштів достатній для забезпечення хворих безкоштовними ліками, відповідно до Програми.

щодо надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка»

Згідно постанови Кабінету Міністрів України 20.06.2018р. №512 «Деякі питання реалізації пілотного проекту із надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”» та сумісного наказу  Департаменту соціального захисту населення Черкаської облдержадміністрації і Управління охорони здоров’я Черкаської  облдержадміністрації №41/916 від 31/VIII-2018р.  пологове відділеня Катеринопільської ЦРЛ  повністю забезпечено  «пакунками  малюка», які отримують згідно заяв матерів при виписуванні новонароджених із відділення райлікарні. Наразі з 1 вересня  пакунки отримали 16 щасливих сімей.

про стан заборгованості із виплати заробітної плати в районі

За даними проведеного моніторингу  заборгованість із заробітної плати на підприємствах району станом на 22.10.2018 відсутня.

щодо призначення субсидій на оплату житлово – комунальних послуг на опалювальний період 2018/2019 року

За призначенням субсидії на тверде паливо та скраплений газ із заявами звернулось 1532 сімей, з них призначено 1170, відмовлено 331 в зв’язку з тим, що вартість послуг не перевищує обов’язковий платіж, 31 заява  зареєстрована та перебуває в опрацюванні.

19 жовтня 2018 після доопрацювання програмного комплексу «Житлові субсидії»,  проведено перереєстрацію 2431 особових справ одержувачів житлової субсидії на природний газ, які будуть призначені автоматично без звернення громадян.   Призначення наразі не проводяться, оскільки програмне забезпечення ще не доопрацьовано Мінсоцполітикою в зв'язку з прийняттям   постанови КМУ від 17.10.2018 року.

Прийом заяв на призначення житлової субсидії на опалювальний період  триває.

щодо виплати жителям району сум невикористаних житлових субсидій опалювального сезону 2017/2018 років

Чисельність отримувачів субсидії, що звернулися до УСЗН з заявою щодо виплати частин невикористаних субсидій:

по газопостачанню - 2240 осіб  на суму 1 336, 9 тис. грн.

по електропостачанню - 8 осіб на суму 1080 грн.

про збір урожаю 2018 року та хід посівної кампанії урожаю 2019 року

Продовжується збирання пізніх зернових та технічних культур.

Станом на 23.10.2018 року зібрано пізніх зернових та зернобобових на площі 9,5 тис. га, що становить 68 % до фактичних площ (13988 га) при середній урожайності – 94 ц/га (в 2017 році – 84 ц/га)  намолочено 89 тис. тонн, в тому числі кукурудзи зібрано на площі – 9 тис. га, що становить 67 % до запланованих площ (13440 га) з урожайністю 98 ц/га ( в 2017 році – 85 ц/га, площа 12 440 га).

Крім того, під урожай 2019 року, посіяно озимого ріпаку на площі 1,6 тис.га., що на 200 га більше минулого року.

Озимої пшениці посіяно – 8200 га, що становить 100 % до запланованих площ (8,2 тис. тонн), з них 1500 га населенням. (минулий рік  8200). Озимого ячменю посіяно 760 га, що становить 85% до запланованих площ. (2017 – 1150 га)

Посіви озимих зернових проведено з внесенням мінеральних та органічних добрив. Схожість зернових знаходиться в доброму та задовільному стані.

Проведено обробіток грунту на площі 20 тис.га, що становить  65% від загальної площі.

про роботу районної філії обласного центру зайнятості щодо покращення ринку праці в районі

Станом на 22.10.2018 року на обліку перебувають 238 безробітних. Як і раніше спостерігається  суттєвий дисбаланс між пропозицією робочої сили та попитом на неї. Кількість вакансій, заявлених роботодавцями у звітному періоді становила 665 одиниць.   Укомплектовано за направленням служби зайнятості 657 вакансій, рівень укомплектування становить 98,8%. Кількість роботодавців, які мали вакансії у звітному періоді, становить 139. Середня заробітна плата по заявленим вакансіям складає 4228,90 грн.

про ліквідацію та профілактичні заходи щодо недопущення виникнення надзвичайних ситуацій в районі

За інформацією районного сектору Управління ДСНС України в області протягом останніх 2 тижнів на території Катеринопільського району виникло 4 надзвичайні події (пожежі – 3 випадки, падіння дерева – 1 випадок). Так у с. Залізнячка внаслідок пожежі було знищено легковий автомобіль Шкода Октавія, у с. Ямпіль – 4 тони соломи, а у с. Стійкове внаслідок необережності під час куріння, виникла пожежа постільних речей та ліжка, що призвело до загибелі винуватця пожежі. Ліквідацію пожежі в с. Ямпіль було організовано сільським головою із залученням пристосованої техніки місцевих жителів.

Крім того, інспекторським складом районного сектору проведено 11 профілактичних рейдів, а саме:

1) дотримання правил пожежної безпеки населенням перед опалювальним сезоном у с. Петраківка, с. Стійкове, с. Пальчик, с. Вікнине, с. Кайтанівка, с. Вербовець та смт Катеринопіль.  Під час рейдів розповсюджено 110 пам’яток та листівок із попереджувальним змістом. Загалом охоплено 89 домоволодінь, де проживають 103 жителя;

2) дотримання правил пожежної безпеки у побуті, у навчальних закладах с. Вікнине, с. Кайтанівка та с. Петраківка. Загалом охоплено 60 учнів різного віку;

3) дотримання правил безпеки при збиранні грибів у лісових масивах Катеринопільського району.

Опубліковано в категорії Новини

портал На 30 он-лайн послуг більше тепер можна замовити через Портал адміністративних послуг Черкащини. Загалом в електронному вигляді тут вже доступні 65 послуг, повідомив заступник голови облдержадміністрації Ярослав Березань.

Портал адміністративних послуг Черкаської області запустили цьогоріч у серпні. Відтоді тут поступово поповнюється кількість послуг, які можна отримати он-лайн. Також міститься інформація про 335 адміністративних послуг.

– Підвищення якості надання адміністративних послуг та наближення їх до людей – серед основних викликів сьогодення, – певен посадовець. – Електронна послуга економить для громадянина найцінніший його ресурс – час. Між тим, невід’ємною частиною надання он-лайн послуг є впровадження системи електронного документообігу. На сьогодні до системи електронного документообігу вже підключені облдержадміністрація, 12 РДА, 2 МВК та лише 1 ОТГ. Поки що 6 райдержадміністрацій не спрямували кошти для цього.

Водночас заступник очільника області додав, що в області триває робота з географічного наближення адміністративних послуг до людей. Зокрема, в ОТГ. Так, у вересні 11 ОТГ та міськвиконкомів області із 16 поданих, що найбільше в Україні, пройшли відбір у другому раунді конкурсної програми «U-LEAD з Європою» щодо створення центрів надання адміністративних послуг. Тут, після проходження необхідної перевірки та експертизи, будуть відкриті сучасні ЦНАПи. Надалі їх планують використовувати і як інформаційно-консультаційні пункти для малого та середнього бізнесу.

Опубліковано в категорії Новини

Обсяг мобілізованих коштів до державного та місцевих бюджетів області сягнув близько 11 млрд грн за дев’ять місяців цього року. Про це сказав очільник Черкащини Юрій Ткаченко на засіданні колегії ОДА.

_DSC0565 Ця сума на 1,4 млрд грн більша, порівняно з відповідним періодом минулого року. Водночас місцеві бюджети отримали податків і платежів на 628 млн грн більше, ніж за цей час торік.

– Звичайно, можна говорити про різні показники надходжень до бюджетів у різних регіонах, – зауважив голова ОДА Юрій Ткаченко. – Але є чітка закономірність: працюєш над наповненням бюджету – отримуєш результат. Цього року нам вдалося збільшити розмір орендної плати за землю до 8,1% по області. Приміром, в Єрківській ОТГ маємо взагалі 11,2%, у Степанецькій – 10,5%. Водночас в Селищанській ОТГ – 4,5%, Ротмістрівській – 4,6%. А це – невикористаний резерв і ресурс на соціальні програми. Це ж стосується податку на доходи фізичних осіб та акцизного податку з роздрібної торгівлі алкогольними та тютюновими виробами. Приміром, ПДФО з розрахунку на 1 жителя у Мліїївській ОТГ – 835 грн, а в Степанецькій – 8959 грн; у Монастирищенському районі – 1052 грн, а в Чорнобаївському – 1693 грн. Бюджетна децентралізація, а це політика Президента й Уряду, дає свої результати і створює додаткові можливості громадам для розвитку їхніх територій.

Як наголосив обласний керманич, основними джерелами наповнення бюджетів є скорочення заборгованості з платежів до місцевих бюджетів, встановлення розміру орендної плати за використання земельних часток (паїв) на рівні не менше 12 % грошової оцінки землі, жорсткий контроль за розрахунками господарств області із власниками земельних паїв та сплатою податку на доходи фізичних осіб, а також максимальне охоплення договірними відносинами використання землі сільськогосподарського призначення та водних об’єктів.

 

 

 

Опубліковано в категорії Новини

колегiя_(2) Очільник Черкащини закликав місцевих владців до пріоритетності в бюджетних питаннях. Так Юрій Ткаченко відреагував на проблему дефіциту коштів на зарплату працівникам бюджетної сфери в окремих містах і громадах області. Це питання розглядали на колегії ОДА.

Натепер така проблема зафіксована у Ватутіному, Каневі, Смілі, Умані, а також Катеринопільському і Тальнівському районах, Кам’янській міській і Ротмістрівській сільській ОТГ.

– Ця проблема виникла не сьогодні, – зауважив голова Черкаської ОДА. – Регіони знали про ризики ще з початку року. Ми неодноразово акцентували увагу місцевих владців на необхідності пошуку додаткових джерел надходжень до місцевих бюджетів і раціонального використання фінансового ресурсу. Приміром, Канів заявляє про дефіцит коштів на зарплату педагогічним працівникам у сумі 8 млн грн. Водночас із початку року на стимулювальні виплати та матеріальну допомогу на оздоровлення по Канівській міській раді вже використано 7,9 млн грн із міського бюджету. Середня зарплата по міській раді за 8 місяців склала 14 134 грн. А от у Золотоноші, де немає дефіциту, вона становить лише 10 тис. грн. Я розумію, що працівників треба мотивувати, але чому для одних ресурс є, а для інших – все по залишковому принципу. Скрізь має бути державницький підхід. Слід працювати з бюджетами, над резервами. У більшості випадків у місцевої влади вдосталь потенціалу для вирішення нагальних проблем.

Як наголосив обласний керманич, місцевим владцям слід дотримуватися протокольних домовленостей, ухвалених на засіданні робочої групи з питань забезпечення виплат заробітної плати працівникам бюджетних установ.

– Я переконаний, що за умови злагодженої роботи та відповідальності всіх учасників бюджетного процесу ми завершимо бюджетний рік із хорошим результатом, – підсумував Юрій Ткаченко.

Опубліковано в категорії Новини

_DSC0617 Начальник управління освіти і науки Черкаської ОДА Валерій Данилевський у ході колегії ОДА закликав керівників райдержадміністрацій, об’єднаних громад, міських голів відновити роботу недіючих закладів дошкільної освіти, відкрити додаткові групи на базі функціонуючих закладів та в цілому вирішити питання повернення в освітню галузь приміщень, які перебувають у частковій або повній оренді.

В області нині функціонує 657 закладів дошкільної освіти. Усіма формами дошкільної освіти охоплено 99 % дітей віком від 3 до 6 (7) років та 100 % дітей 5-річного віку. Хоча Черкащина є лідером в Україні з дошкілля, водночас не можемо зупинятися на досягнутому. Упродовж 9 місяців цього року відкрито 10 дошкільних груп на 198 місць, також в Умані 1 приватний заклад дошкільної освіти на 30 місць, що загалом дає можливість додатково охопити ще 228 дітей. При цьому існує потреба в значно більшій кількості.

І тут мають оперативно спрацювати Городищенський, Смілянський, Тальнівський, Чорнобаївський райони, міста Золотоноша, Канів, Єрківська, Білозірська, Кам'янська, Тальнівська ОТГ.

Зауважу, на сотню місць припадає 97 дітей (місто – 114, село – 78). По Україні – 112 дітей. Проте їхня кількість на 100 місць значно перевищує норми у Городищенському, Черкаському, Корсунь-Шевченківському районах, містах Чорнобай, Маньківка, Драбів, Жашків, Золотоноша, Черкаси та кількох інших, в Шполянській, Єрківській, Стеблівській, Білозірській громадах. Значне перевищення – в районних центрах. У деяких ця кількість сягає 120-150 осіб.

Потребує вирішення і питання перебування дітей на черзі до закладів дошкільної освіти, яких в області налічується 981. Найбільше їх у м. Черкаси – 538, м. Умань – 84, в Черкаському районі – 124, Канівському районі – 37.

Опубліковано в категорії Новини

dbac6186786f46e5502f2abdd01b3ee0-e1540364596756 Вступили в дію принципові зміни в підході до відбору проектів, які втілюються коштом Державного фонду регіонального розвитку. Дотримуватися мінімальної вартості при підготовці проектів на 2019 рік закликав директор Департаменту регіонального розвиту ОДА Роман Карманнік.

Нині мінімальна кошторисна вартість для проектів з будівництва становить 5 млн грн та 1 млн грн – для інших проектів. Це дозволить реалізувати масштабні ініціативи, а не витрачати кошти на «ремонтні» проекти.

– Наразі із зареєстрованих проектів від Черкащини на порталі Держфонду на 2019 рік фактично немає таких, які б відповідали встановленим вимогам, – каже посадовець. – Зокрема із понад сотні поданих проектів готові до оцінювання 10, із них лише 5 відповідають фінансовим обмеженням. Тому закликаю суб’єктів подання готувати та оперативно надавати проекти ДФРР з урахуванням нинішніх вимог і з урахуванням Стратегії розвитку регіону-2020.

Опубліковано в категорії Новини

^9B9CCE00487C5388265C14A27B2283CD46C46F69E4F49A8F5D^pimgpsh_fullsize_distr 25 жовтня розпочнуть процес зарибнення Кременчуцького водосховища. Планують випустити до водойми понад 74 т рослиноїдних риб. При цьому увесь зарибок місцевий – із державного підприємства «Іркліївський риборозплідник», поінформували сьогодні на засіданні профільної робочої групи, що діє при ОДА.

Як зауважив перший заступник очільника області Віталій Коваль, в області успішно втілюють обласну програму із розвитку рибного господарства водойм регіону. В межах неї, за ініціативи керівника області Юрія Ткаченка та при підтримці депутатів обласної ради, як і торік, так і нинішнього року, на зарибнення виділили 2 млн грн.

– Минулого року нам вдалося випустити до водосховища майже 96 т. дворічок. Це і короп, і білий амур, і товстолоб – ті види, що особливо необхідні для очищення водойм від синьо-зелених водоростей. Нинішньої осені ми продовжуємо важливу справу зарибнення. Більше того, залучаємо до роботи все більше однодумців. Приміром, за кошти промислових рибалок вже закупили 20 т зарибку, минулого було лише 9 т. І ми не зупинятимемося. Зміцнюватимемо співпрацю в цьому напрямку із підприємствами-забруднювачами, а також сусідніми областями.

Під час робочої наради начальник управління агропромислового розвитку облдержадміністрації Ігор Колодка повідомив, що переможцем тендеру на зарибнення визначено Державне підприємство «Іркліївський розплідник рослиноїдних риб», з яким підписано договір на виконання робіт. Тендерні процедури провели 20 вересня відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» за системою ProZorro.

Спільно з керівником ДП «Іркліївський розплідник рослиноїдних риб», депутатами обласної ради, фахівцями структурних підрозділів на нараді обговорили організаційні питання щодо зариблення, зокрема про систему підвозу зарибку, місця та період проведення робіт. Вирішили також спрямувати офіційні звернення до відповідних районів в акваторії водосховища про необхідність виділення на зарибнення коштів із місцевих бюджетів, а також про співпрацю щодо цього з Полтавською та Кіровоградською областями.

Зауважимо також, що місцева влада Звенигородщини долучилася до реалізації обласної програми, передбачивши відповідне фінансування на зарибнення Звенигородського водосховища.

Опубліковано в категорії Новини

31 жовтня  2018 року з  11.00 до 13.00  на третьому поверсі в малій залі Катеринопільської районної державної адміністрації (вул. Соборна, 12)  керівництвом управління екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації буде проводитись виїзний особистий прийом громадян.

Попередній запис на прийом проводиться відповідальним працівником управління до 30 жовтня 2018 року за телефоном (0472) 63-36-55

За довідками звертайтесь в Управлінні агропромислового і економічного розвитку та інфраструктури Катеринопільської райдержадміністрації: за адресою 20501, вул. Соборна 12, смт Катеринопіль, Черкаська область (приміщення райдержадміністрації, 3 поверх). Телефон 2-26-16

Опубліковано в категорії Новини
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 Наступна > Кінець >>
Сторінка 1 з 4