Офіційний сайт Катеринопільської районної державної адміністрації і районної ради

drv

mrog

Середа, 04 грудня 2019, 14:37

Семінар-нарада для прийомних батьків, батьків-вихователів, опікунів

1111104.12.2019 відбувся семінар-нарада за участю заступника голови райдержадміністрації Ольги Шариги, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, представника центральної районної лікарні та представників Комунальної установи "Інклюзивно-ресурсний центр" для прийомних батьків, батьків-вихователів, опікунів на тему: «Діяльність  служби у справах дітей Катеринопільської районної державної адміністрації щодо захисту прав та інтересів дітей».

В державі відпрацьована і діє налагоджена система щодо захисту прав та законних інтересів дітей, яка регламентована чинним законодавством України.

Основним міжнародним документом, щодо захисту прав дітей в системі міжнародної спільноти є Конвенція ООН про права дитини (1989), яка має обов’язкову силу для держав, які її ратифікували. Першим законом незалежної України була ратифікація цієї Конвенції 1991році. Зазначена Конвенція передбачає в т.ч. створення спеціальних органів, які забезпечують її впровадження та захист прав дітей.

Дотримуючись ратифікованих міжнародних конвенцій, Україна повинна виконувати зобов’язання щодо поліпшення захисту прав та інтересів дітей, охорони їх здоров’я, забезпечення добробуту. Саме діяльність служб у справах дітей як окремої структури в місцевих органах виконавчої влади та місцевого самоврядування реалізує задекларовані зобов’язання на місцях, працюючи з конкретними дітьми.

Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про місцеві державні адміністрації» на органи місцевого самоврядування та місцеві державні адміністрації покладено функції щодо опіки і піклування, створення передбачених законодавством умов для виховання та влаштування дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, щодо захисту особистих і майнових прав та інтересів дітей тощо.

У зв’язку із цим, Цивільним кодексом України визначено, що органами опіки та піклування є районні, районні в містах Києві та Севастополі державні адміністрації, виконавчі органи міських, районних у містах, сільських, селищних рад.

1222Законом України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» безпосереднє ведення справ та координація діяльності стосовно соціального захисту дітей покладаються на служби у справах дітей як структурні підрозділи органів опіки та піклування.

Діюча нормативно-правова база розроблена таким чином,  що служби у справах дітей  фактично є координатором, організатором, процесів забезпечення прав дітей, захисником, представником  прав дитини та  замовником послуг  для вразливих сімей з дітьми та дітей, позбавлених батьківського піклування.

В Катеринопільському районі забезпечується виконання вимог чинного законодавства України щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей, організації роботи із запобігання дитячої бездоглядності, забезпечення влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування до сімейних форм виховання.

В 2019 році служба у справах дітей райдержадміністрації працює над  реалізацією  заходів Програми економічного і соціального розвитку Катеринопільського району на 2019 рік, в соціально-гуманітарній сфері, а саме:  «Подолання дитячої безпритульності, запобігання сирітству, створення умов для всебічного розвитку та виховання дітей, покращення якості життя дітей соціально вразливих груп». Основними засадами державної політики щодо соціального захисту дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа є:

- створення умов для реалізації права кожної дитини на виховання в сім’ї;

- виховання та утримання дітей за принципом родинності;

- сприяння усиновленню дітей, створення системи заохочення та підтримки усиновлювачів;

- забезпечення пріоритету форм влаштування;

изображение_viber_2019-12-04_11-35-50- захист майнових, житлових та інших прав та інтересів таких дітей;

- створення належних умов для їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, підготовки дітей до самостійного життя;

- забезпечення права на здоровий розвиток;

- забезпечення соціально-правових гарантій;

- створення умов для надання психологічної, медичної та педагогічної допомоги;

- формування системи соціальної адаптації;

- забезпечення вільним вибором сфери професійної діяльності, яка б оптимально відповідала потребам та бажанням особистості дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, а також особи із їх числа та запитам ринку изображение_viber_2019-12-04_11-35-11праці;

- належне матеріально-технічне забезпечення незалежно від форми влаштування та утримання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа, сприяння в наданні реальної допомоги і підтримки підприємствами, установами та організаціями різних форм власності, банківськими установами, культурно-освітніми, громадськими, спортивними та іншими організаціями;

- правової допомоги на підставах та в порядку, встановлених законом, що регулює надання безоплатної правової допомоги.

Стаття 8 Закону передбачає, що держава здійснює повне забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа.

Допомога та утримання таких дітей не можуть бути нижчими за встановлені мінімальні стандарти, що забезпечують кожній дитині рівень життя, необхідний для фізичного, розумового, духовного, морального та соціального розвитку на рівні, не нижчому за встановлений прожитковий мінімум для таких осіб.

Право на повне державне забезпечення в навчальних закладах мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, віком до вісімнадцяти років та особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, при продовженні навчання до 23 років або до закінчення відповідних навчальних закладів.

Особам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчаються, крім повного державного забезпечення виплачується стипендія в розмірі, який на 50 відсотків перевищує розмір стипендії у відповідному навчальному закладі, а також виплачується 100 відсотків заробітної плати, яка нарахована в період виробничого навчання та виробничої практики.

Особам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчаються, до завершення навчання виплачується щорічна допомога для придбання навчальної літератури в розмірі трьох місячних стипендій. Виплата зазначеної допомоги здійснюється протягом 30 днів після початку навчального року за рахунок коштів, що передбачаються для навчальних закладів у відповідних бюджетах.

При наданні особам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчаються, академічної відпустки за медичним висновком за ними зберігається на весь період академічної відпустки повне державне забезпечення та виплачується стипендія. Навчальний заклад сприяє організації їх лікування.

Випускники навчальних закладів із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, забезпечуються за рахунок навчального закладу або відповідної установи у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, одягом і взуттям, а також одноразовою грошовою допомогою в розмірі не менше шести прожиткових мінімумів для осіб відповідного віку. Нормативи забезпечення одягом і взуттям затверджуються Кабінетом Міністрів України. За бажанням випускників навчальних закладів їм може бути видана грошова компенсація в розмірі, необхідному для придбання одягу і взуття.

На первинному обліку служби, станом на 01.12.2019 року, перебуває 78 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з яких: 76 дітей охоплені сімейними формами виховання (97%), 2 дітей в державних  закладах(за станом  здоров»я).

Протягом 2019 року, 6 дітям було надано статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, по причині ухиляння батьків від виконання батьківських обов’язків та у зв’язку із смертю батьків всі ці діти  влаштовані під опіку  та піклування найближчих родичів, громадян району.

З метою дотримання пріоритетності права дитини на сімейне виховання, розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (усиновлення, опіка та піклування, прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу тощо), в районі, станом на 01.12.2019 року функціонують 3 дитячих будинки сімейного типу, в які влаштовано  23  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, створена 1 прийомна сім»я,до якої влаштовано 3 дітей,позбавлених батьківського  піклування. В  36 сім’ях  опікунів та піклувальників району виховується 56 дітей-сиріт  та дітей, позбавлених батьківського піклування. Службою у справах дітей здійснюється контроль за умовами проживання та виховання дітей в цих сім’ях.

На обліку служби у справах дітей райдержадміністрації перебуває одна сім’я (пройшла курс підготовки кандидатів в опікуни (піклувальники), прийомні батьки, батьки-вихователі при Черкаському ОЦ СССДМ  та рекомендована   для  включення  до Єдиного електронного банку даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування і сім`ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків – вихователів), яка виявила бажання взяти на виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.  Проводиться активна робота по підбору дітей до цієї категорії сім»ї.

Однією із форм реалізації в районі державної політики по забезпеченню права дітей на виховання в сім’ї є усиновлення. Станом на 01.012.2019 року, на регіональному та місцевому обліках з усиновлення перебуває  24 дітей, з яких за поділом по віку:  4 дітей-у віці до 7 років;3 дітей – у віці від 7 до 10 років та 17 дітей старші 10 років. Службою у справах дітей здійснюється нагляд за умовами проживання та виховання 23 усиновлених дітей, які проживають в районі.

Протягом 2019 року в районі не було жодного факту покинутої дитини в пологовому будинку та влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування до інтернатних закладів.

Службою у справах дітей райдержадміністрації забезпечується ведення обліку дітей, які перебувають  в складних життєвих обставинах. Так, станом на 01.12.2019 року на обліку служби перебувають 19 дітей із 9 сімей, по причині ухиляння батьків від виконання батьківських обов’язків.  Під час проведення спільних рейдів в сім’ю, працівники служби у справах дітей, спільно з іншими суб’єктами соціальної роботи, проводять обстеження умов проживання дітей та профілактичні бесіди з дітьми та  їх батьками, які  спрямовані на посилення відповідальності батьків за виховання, навчання своїх дітей, недопущення скоєння насилля в сім’ї, правопорушень та злочинів, ведення здорового способу життя.

За звітний період 2019 року здійснено 58 рейдових відпрацювань, серед них рейд «Неблагополучна родина», »Відпочинок», »Діти вулиці». Під час проведення таких рейдів обстежено 58  сімей,  вилучено 5 дітей та влаштовано в заклад охорони здоров’я,  попереджено 18 дітей та 9  батьків  про виконання батьківських обов»язків.

Службою у справах дітей забезпечується представництво інтересів неповнолітніх в судових засіданнях. Протягом поточного 2019 року, працівниками служби прийнято участь у 8 судових засіданнях.

Однією із форм реалізації державної політики з охорони дитинства в районі є діяльність Комісії з питань захисту прав дитини райдержадміністрації.         У 2019 році, проведено 8 засідань Комісії з питань захисту прав дитини при райдержадміністрації.

Під час проведення літньої оздоровчої кампанії, в  2019 році, за бюджетні кошти,  оздоровлені всі  діти - сироти та діти, позбавлені  батьківського піклування,які підлягають оздоровлено віком від 7 до 17 років, з них: 23 дітей з прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, 2 дітей з ПС, 56 дітей, які виховуються в сім’ях  опікунів та піклувальників.

До основних проблемних питань можна віднести питання забезпечення дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, соціальним впорядкованим, безкоштовним житлом. Станом на 01.06.2019 року на первинному обліку служби у справах дітей райдержадміністрації перебувають 78 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з них: 2 дітей мають житло на праві власності, 15 дітей  на праві користування, 7 дітей житла не мають.

Так, на виконання Закону України «Про  забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року N 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини», рішеннями виконавчих комітетів сільських та селищних рад району, на території яких знаходиться житло та майно дітей,  призначено опіку над житлом і майном та закріплено відповідальних за його збереження. Копії даних розпорядчих документів зберігаються в особових справах дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

З метою  захисту житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, службою у справах дітей ведеться контроль за постановкою на квартирний облік даної категорії дітей. За клопотання служби у справах дітей райдержадміністрації 3 дітей позбавлених батьківського піклування поставленні на облік громадян, що потребують поліпшення житлових умов (квартирний облік) при виконавчих комітетах сільських та селищних рад.

Взято під особистий контроль сільських та селищних голів питання збереження та ремонту жилих приміщень, які належать на праві власності чи праві користуванні дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, особам з їх числа чи забезпечення житлом  таких дітей та осіб, в яких житло відсутнє

Відповідно до п.59 постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року   № 866, службою вжито заходів до встановлення опіки над майном неповнолітніх, рішеннями виконавчих комітетів закріплено відповідальних за збереження майна неповнолітніх.  Щорічно перед службою у справах дітей опікуни звітують  про стан збереження майна підопічних.

З метою захисту житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та на виконання  постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 866 "Питання впровадження діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини , службою у справах дітей райдержадміністрації ведеться та постійно поновлюється реєстр житла  та майна дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Опікуни та піклувальники щорічно у звітах зазначають порядок використання майна, житла свої підопічних, здійснюють контроль за його збереження. Фактів  незаконного  відчуження житла,  яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування,  передачі його в оренду чи інше користування не виявлено. Незаконної передачі житлових приміщень, земельних паїв, які належать дітям стороннім особам в оренду, без укладення договорів, безоплатно  також не виявлено.