Офіційний сайт Катеринопільської районної державної адміністрації і районної ради

drv

mrog

П'ятниця, 15 квітня 2016, 08:15

Інформація про консультації з громадськістю заплановані у березні 2016 року у Катеринопільському районі

Автор  Внутрішня політика

з/п

Питання або проект нормативно-правого акта

Захід, що проводитиметься у рамках консульта-цій з громадськіс-тю

Строк прове-дення консу-льтацій

Соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиме-ться дія рішення, що буде прийняте за результатами консультацій

Відповіда-льна особа

за проведення заходу

1.

Про внесення змін до Програми соціально – економічного розвитку району

Участь громадсько-сті в засіданнях колегії райдержад-міністрації

Квітень

Громадянські активісти, представники громадських об’єднань

Задвернюк В.Д., провідний спеціаліст відділу інформаційно – аналітичної роботи та суспільно – політичних питань ,районної державної адміністрації