Офіційний сайт Катеринопільської районної державної адміністрації і районної ради

drv

mrog

Катеринопільський районний військовий комісаріат інформує
Катеринопільський районний військовий комісаріат інформує

Катеринопільський районний військовий комісаріат інформує (27)

Вівторок, 19 квітня 2016, 13:16

Контрактна Армія

Автор Внутрішня політика

Виправлений буклет_сторона 1 Виправлений буклет_сторона 2

Військовослужбовці користуються усіма правами і свободами людини та громадянина, гарантіями цих прав і свобод, закріпленими в Конституції України та законах України, з урахуванням особливостей, встановлених цим та іншими законами (ст. 1 2). Ніхто не вправі обмежувати військовослужбовців та членів їх сімей у правах і свободах, визначених законодавством України (ст. 2).
Військовослужбовцям надається 50-відсоткова знижка плати за користування житлом (квартирної плати) та плати за комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична, теплова енергія та інші послуги) в жилих будинках усіх форм власності в межах встановлених норм, передбачених законодавством. Пільги, передбачені цим пунктом для військовослужбовців, надаються за умови, якщо розмір наданих пільг у грошовому еквіваленті разом із середньомісячним сукупним доходом військовослужбовця за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Військовослужбовці, які мають вислугу на військовій службі не менше 17 років та потребують поліпшення житлових умов, мають право на одержання земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд в населених пунктах, обраних ними для проживання з урахуванням встановленого порядку.
Військовослужбовці, які мають вислугу на військовій службі 20 років і більше та потребують поліпшення житлових умов, мають право на одержання кредитів на індивідуальне житлове будівництво або придбання приватного жилого будинку (квартири) на строк до 20 років з погашенням загальної суми та відсоткових ставок за кредитами за рахунок коштів, призначених у державному бюджеті на утримання Збройних Сил України, Служби безпеки України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань. Зазначений кредит надається військовослужбовцю тільки один раз протягом усього часу проходження ним військової служби (ст. 12).
Військовослужбовці мають право на безоплатний проїзд залізничним, повітряним, водним та автомобільним (за винятком таксі) транспортом:
а) у відрядження;
б) у відпустку в межах України;
в) при переведенні на нове місце проходження військової служби або у зв’язку з передислокацією військової частини;
г) до місця проживання, обраного при звільненні з військової служби, в межах України.
Військовослужбовці, які стали інвалідами внаслідок бойових дій, учасники бойових дій та прирівняні до них особи користуються правом безоплатного проїзду всіма видами міського пасажирського транспорту загального користування (крім таксі) в межах адміністративного району за місцем проживання, залізничного та водного транспорту приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів. Вони мають право на 50-відсоткову знижку при користуванні міжміським залізничним, повітряним, водним та автомобільним транспортом відповідно до закону.

Військовослужбовці при направленні у відрядження, до нового місця проходження військової служби, а також до місця використання відпустки та назад мають право на придбання проїзних документів для себе та членів своєї сім’ї на всі види транспорту поза чергою. При цьому військовослужбовці, які направляються у відрядження, користуються правом на бронювання та отримання поза чергою місця в готелі на підставі посвідчення про відрядження. При виконанні службових обов’язків, пов’язаних з відрядженням в інші населені пункти, військовослужбовцям відшкодовуються витрати на відрядження в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Військовослужбовці мають право на першочергове встановлення квартирного телефону, а також першочергове встановлення квартирної охоронної сигналізації (ст. 14).

Вівторок, 22 березня 2016, 15:18

Контракт - зразок

Автор Внутрішня політика

ДОДАТОК 1
до Положення про проходження
громадянами України військової
служби у Збройних Силах України,
затвердженого Указом ПрезидентаУкраїни
від від 10 грудня 2008 року № 1153/2008Зразок

(Малий Державний Герб України)

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

КОНТРАКТ
про проходження громадянами України
військової служби у Збройних Силах України

Міністерство оборони України в особі __________________________

_____________________________________________________________________________

(посада, найменування військової частини,

_________________________________________________________________,

військове звання, прізвище, ім'я та по батькові командира (начальника)

з одного боку, та громадянин України (військовослужбовець)

__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, число, місяць,

_____________________________________________________________________________

рік народження, ідентифікаційний номер, а також військове звання,

__________________________________________________________________

найменування військової посади, яку займає *, та особистий номер за наявності,

____________________________________________________________________________ ,

місце проживання, серія і номер паспорта, коли і ким виданий)

з іншого боку, перебуваючи під захистом держави і маючи усі права і свободи, закріплені Конституцією України, відповідно до Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» та Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України уклали цей Контракт про таке:

1. Громадянин України _________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові)

ознайомився із законами та іншими нормативно-правовими актами України, які регулюють порядок проходження військової служби, і добровільно бере на себе зобов'язання:

проходити військову службу у Збройних Силах України протягом строку Контракту відповідно до вимог, визначених законодавством, що регулює порядок проходження військової служби, та цим Контрактом;

свято і неухильно додержуватися Конституції України та законів України, Військової присяги, віддано служити Українському народові, сумлінно і чесно виконувати вимоги військових статутів, накази командирів (начальників);

дорожити бойовою славою Збройних Сил України, честю і гідністю військовослужбовця Збройних Сил України;

знати та сумлінно виконувати службові обов'язки за посадами, які займатиме протягом строку Контракту, а також особливі обов'язки, визначені статутами Збройних Сил України;

добре володіти довіреною технікою (озброєнням), уміло керувати підпорядкованим особовим складом, постійно підвищувати рівень військових професійних знань, удосконалювати свою виучку і майстерність, досягати позитивних результатів з бойової, мобілізаційної та фізичної підготовки;

суворо зберігати державну таємницю;

знати і неухильно додержуватися прийнятих Україною норм міжнародного гуманітарного права;

подавати про себе та членів своєї сім'ї інформацію, необхідну для проходження військової служби та соціального захисту.

2. Міністерство оборони України зобов'язується відповідно до законодавства забезпечити належні умови для проходження військової служби громадянином України______________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові)

додержання його особистих прав і свобод та прав членів його сім'ї, включаючи надання пільг, гарантій і компенсацій, установлених законами та іншими нормативно-правовими актами України;

призначення його на військові посади відповідно до отриманої освіти та військово-облікової спеціальності, присвоєння військових звань, просування по службі з урахуванням ділових і моральних якостей;

навчання у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів, в інших вищих навчальних закладах України, відповідних підрозділах з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації військовослужбовців, навчальних закладах іноземних держав, без відриву від служби;

охорону здоров'я його та членів його сім'ї, які мають право на отримання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Міністерства оборони України;

встановлену тривалість службового часу, крім періоду військових навчань, походів кораблів, бойових стрільб, бойового чергування, несення служби у добовому наряді;

вільне пересування територією України у вихідні, святкові та неробочі дні, крім періоду військових навчань, походів кораблів, бойових стрільб, бойового чергування, несення служби у добовому наряді;

надання відпочинку за виконання службових обов'язків у вихідні, святкові і неробочі дні;

належне матеріальне забезпечення під час проходження військової служби;

харчування за встановленими нормами військовослужбовців рядового складу, сержантського та старшинського складу, осіб офіцерського складу під час військових навчань, походів кораблів, бойових стрільб, бойового чергування, несення служби у добовому наряді;

виплату підйомної допомоги на нього та кожного члена його сім'ї, який переїжджає разом із ним на нове місце проходження військової служби;

виплату грошового забезпечення з урахуванням надбавок за вислугу років, знання та використання іноземної мови, відповідну кваліфікацію, спортивні і почесні звання та інших надбавок, доплат, винагород, премій;

безоплатну соціальну і професійну адаптацію в разі звільнення з військової служби у зв'язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, за станом здоров'я;

жиле приміщення йому та членам його сім'ї або виплату грошової компенсації за піднайом (найом) ним житлового приміщення;

пенсійне забезпечення, виплату одноразової грошової допомоги при звільненні з військової служби;

інші соціальні виплати йому та членам його сім'ї, визначені законами та іншими нормативно-правовими актами.

3. Цей Контракт є строковим та укладається відповідно до строків, установлених законодавством, за погодженням сторін на __________________________________________________________________.

(зазначити строк контракту словами)

4. Сторони зобов'язуються не пізніш як за два місяці до закінчення строку контракту укласти новий контракт або повідомити одна одну про небажання укладати контракт чи відмову в його укладенні з повідомленням причин, визначених нормативно-правовими актами.

5. Контракт укладено у двох примірниках, один з яких зберігається в особовій справі військовослужбовця, другий – у військовослужбовця.

6. При вирішенні питань, не передбачених цим Контрактом, сторони керуються вимогами законів та інших нормативно-правових актів.

7. У разі порушення умов, визначених Контрактом, сторони несуть відповідальність згідно із законом.

8. Інші умови Контракту **

_____________________________________________________________
________________________________

________________________________

(особистий підпис, прізвище та ініціали громадянина України – військовослужбовця)
_____________________________

_____________________________
(посада, найменування військової частини, військове звання, особистий підпис, прізвище та ініціали командира (начальника)


МП

________________ 20___ року _____________________20___ року

9. Умови Контракту можуть бути змінені або доповнені тільки за згодою сторін у письмовій формі.

10. Підписи сторін:
_______________________________

_______________________________
(особистий підпис, прізвище та ініціали громадянина України – військовослужбовця)
______________________________

___________________________________

(посада, найменування військової частини, військове звання, особистий підпис, прізвище та ініціали командира (начальника)


МП

__________________ 20___ року _____________________ 20___ року11. Контракт набирає чинності з ____________________ 20 ___ року.


_______________________________

_______________________________

(посада, найменування військової частини,

військове звання, особистий підпис, прізвище та ініціали командира (начальника)

МП

_____________________ 20___ року

12. Чинність Контракту припинено ____________________20 ____ року

у зв'язку з ________________________________________________________

(підстави припинення Контракту, дата виключення військовослужбовця _______________________________________________________________________
зі списків особового складу, номер наказу)


_______________________________

_______________________________

(посада, найменування військової частини,
військове звання, особистий підпис, прізвище та ініціали командира (начальника)

МП
_____________________ 20___ року


Примітка.
* При укладенні першого контракту не заповнюється.
** Пункт 8 Контракту заповнюється в разі виникнення нових обставин або прийняття сторонами додаткових зобов'язань, які не суперечать законодавству.

Спонсор публикации: Погода для туристов. Прогнозы, статистика, анализ. Погода в Турции в октябре На сайте реализован быстрый и удобный выбор курорта как с помощью карты, так и по названию. Также привлекает точность прогнозов даже при долгосрочном планировании отдыха.

На військову службу за контрактом приймаються громадяни, які пройшли професійно-психологічний відбір і відповідають установленим вимогам проходження військової служби: військовослужбовці, які прослужили на строковій військовій службі не менше шести місяців, громадяни призовного віку, які мають вищу або професійно-технічну освіту і не проходили строкової військової служби, військовозобов’язані, а також жінки, які не мають військових звань офіцерського складу, з відповідною освітою та спеціальною підготовкою віком від 18 до 40 років – на військову службу за контрактом осіб рядового, сержантського і старшинського складу (ст.20,гл. III Закона України "Про військовий обов’язок і військову службу" від 8 лютого 2006 року № 3402 IV ) 

На військову службу за контрактом приймаються громадяни чоловічої статі, які визнані військово-лікарськими комісіями придатними за станом здоров'я до проходження військової служби і мають відповідну фізичну підготовку, та громадяни жіночої статі, які придатні за станом здоров'я до проходження військової служби в мирний час.

Право підписання контракту від імені Міністерства оборони України з особами, які вступають на військову службу і призначаються на посади рядового, сержантського і старшинського складу, надається командиру (начальнику), який має право видавати накази по військовій частині.

Перший контракт з солдатами, матросами, сержантами і старшинами з числа військовослужбовців строкової військової служби, військовозобов'язаними і жінками, прийнятими на військову службу за контрактом на посади рядового, сержантського і старшинського складу укладається на строк не менше 3 років. Військовослужбовці, в яких закінчився строк контракту і які досягли граничного віку перебування на військовій службі, можуть бути залишені на службі за їхнім бажанням після укладення нового контракту на строк не більше 5 років. Залишення зазначених військовослужбовців на військовій службі здійснюється лише за наявності висновку військово-лікарської комісії про їх придатність за станом здоров'я до військової служби.

Після закінчення строку військової служби, визначеного першим контрактом, вона може бути продовжена за новим контрактом посадовою особовою, яка має право приймати на військову службу за контрактом на посади рядового, сержантського і старшинського складу, на строк від 3 до 5 років щоразу до досягнення граничного віку перебування на військовій службі.

Граничний вік перебування на військовій службі для військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять службу за контрактом встановлений до 45 років.

Військовослужбовці рядового, сержантського і старшинського складу, які досягли граничного віку перебування на військовій службі, підлягають звільненню в запас у порядку, визначеному Тимчасовим положенням про проходження військової служби солдатами, матросами, сержантами і старшинами.

Контракт укладається в письмовій формі у двох примірниках, підписується особою, яка вступає на військову службу, і представником Міністерства оборони України, скріпляється гербовою печаткою військової частини і зберігається кожною із сторін.

Контракт припиняється (розривається), а військовослужбовці, які проходять службу за контрактом, звільняються з військової служби:
а) після закінчення строку контракту;
б) за віком - у разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі;
в) за станом здоров'я - на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність або обмежену придатність до військової служби;
г) у зв'язку із скороченням штатів - у разі неможливості використання на службі у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів;
д) через сімейні обставини або інші поважні причини, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України;
е) за службовою невідповідністю;
є) у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем;
ж) у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту командуванням;
з) у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили.

Порядок проходження громадянами України військової служби, їх права та обов’язки, правила укладання контракту з громадянином, припинення (розірвання) контракту та наслідки припинення (розірвання) контракту визначаються Положенням про проходження військової служби відповідними категоріями військовослужбовців від 7 листопада 2001 року N 1053/2001. (інформація з офіційного сайту Центру Комплектування)

1.  Заява

2.   Довідка про трудову діяльність (копія трудової книжки). Якщо трудового стажу немає, то не треба.

3.    Автобіографія (1-друком, 1-власноруч) Зразок

4.    Службова характеристика (з місця попердньої служби, роботи, навчання)

5.     Копія довідки ідентифікаційного коду

6.   Копії документів про:

-        народження

-        освіту

-        сімейний стан

7.  2 фото 9х12, 2 фото 3х4

8.  Ксерокопія паспорту  (стор.1,2,10,11,12,13)

9.  Довідка органів МВС (про відсутність судимості)

10.  Сертифікат наркологічного огляду

11.  Довідка від лікаря – психіатра та невропатолога

12. Результати аналізів та медобстеження (бланки видаються військкоматом)

13. Для сержантів результати спец.перевірки (проводиться військкоматом)

Відтепер:

1. З'явитися у тому військовому комісаріаті, де Ви перебуваєте на обліку.

2. Дізнатися про військові частини, в які йде набір на військову службу за контрактом.

3. Вибрати майбутню спеціальність серед вакантних посад.

4. Прибути до військової частини, яку Ви обрали для проходження військової служби. Отримати згоду командира військової частини.

5. Прибути разом зі згодою до свого військового комісаріату. Згода дійсна на протязі 1 місяця (тобто посада для Вас буде заброньована на місяць).

6. Почати збирати документи, проходити медкомісію, профвідбір.

7. Отримати особову справу та припис у військовому комісаріаті та вибути для проходження військової служби у військову частину (згідно згоди).

8.  Підписати Контракт у військовій частині (протягом доби з моменту прибуття у військову частину)

Мінімальний строк дії контракту - 3 роки. Максимальний - 5 років

Так було раніше (на 178 ТЦК):

1. З'явитися у нас

2. Пройти професійно-психологічний відбір (займе часу - 2 години)

3. Обрати майбутню військову спеціальність та місце служби

4. Отримати направлення на проходження аналізів.

5. Принести результати аналізів та інші необхідні документи.

6. Пройти військову медичну комісію (займе часу - 2 години)

7. Якщо Ви військовозобов'язаний (служили строкову військову службу), то отримуєте особову справу та вирушаєте до військової частини, яку обрали для проходження служби. Контракт підписується у військовій частині протягом 3-х днів.

8. Призовникам, жінкам та військовозобов'язаним, які обрали нову спеціальність (не ту за якою служили раніше) прийдеться чекати відправки до навчальної частини. Відправки відбуваються 4 рази на рік (зимою, весною, літом та восени).

9. Навчання у навчальній військовій частини займає від 1,5 до 6 місяців, в залежності від спеціальності (в більшості випадків  3 місяці). Під час навчання військовослужбовці повністю забезпечуються речовим майном, харчуванням та отримують мінімальну зарплату (900 грн.). Контракт підписується у навчальній частині протягом 3-х днів.

10 Після закінчення навчання Ви убуваєте до військової частини, яку обрали для проходження служби.

a83dbf8f328c8f8a2ea02b57368f062d Військова служба за контрактом у Збройних Силах України

Сухопутні війська, Військово-морські Сили, Повітряні війська

Можливість вибору місця проходження військової служби та посади

Заробітна платня від 7000 грн/міс до 12000 грн/міс

Робочий день з 9 до 18 або з 8 до 17 та 4 добові наряди (вахти) на місяць після яких надаються вихідні.

Можливість прийняти участь у миротворчому контингенті НАТО за кордоном. Зарплатня 1000-1200 євро.

Безкоштовне 4 разове харчування

Безкоштовне проживання у гуртожитках

Соціальний пакет (мед.обслуговування, пільги, можливість безкоштовного навчання та здобуття спеціальності)

 

Вимоги до кандидатів:

 

Вік 18-40 років

Здоровий, придатний до військової служби (призовник або військовозобовязаний)

Відсутність судимості, психіатричного та наркологічного обліку.

Читайте більше тут: http://zik.ua/news/2016/01/27/minoborony_oprylyudnylo_dani_pro_zbilshene_groshove_zabezpechennya_viyskovyh_666704

Відповідно до ініціативи Президента України — Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, підтриманої Урядом, з 1 січня 2016 року відбулося суттєве збільшення грошового забезпечення військовослужбовців. З урахуванням підвищення, розмір грошового забезпечення для основних типових посад становить:

командир бригади, полковник - 16 000 грн.

командир батальйону, підполковник - 13 000 грн.

командир роти, капітан - 11 000 грн.

командир взводу, лейтенант - 9 500 грн.

командир відділення, мол. сержант - 8 000 грн.

стрілець, солдат - 7 000 грн.

З метою впорядкування виплати винагороди військовослужбовцям за участь в антитерористичній операції, дотримання принципів соціальної справедливості в реалізації права кожного військовослужбовця незалежно від військового звання та займаної посади на матеріальне стимулювання за виконання завдань, пов’язаних з підвищеним ризиком для життя, відповідно до їх складності та тривалості, припинення випадків невиправданих виплат особовому складу, який перебуває в зоні проведення антитерористичної операції і виконує завдання небойового характеру, та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 січня 2016 року № 18 «Деякі питання грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу» Міністр оборони України підписав Наказ, яким встановлюються наступні виплати особовому складу:

військовослужбовцям, які несуть службу на лінії бойового зіткнення, виплачувати грошову винагороду за участь в АТО у сумі 4200 гривень, в інших місцях дислокації в межах визначеної зони проведення воєнного конфлікту (антитерористичної операції) — 1200 гривень.

Таким чином, солдат-стрілець на лінії бойового зіткнення повинен отримувати 11200 грн. (7000 + 4200), а в інших місцях дислокації в межах зони АТО – 8200 грн. (7000 + 1200).

Для командира відділення, відповідно, ці суми становитимуть 12200 грн. (8000 + 4200) та 9200 грн. (8000 + 1200).

Виплата винагороди зберігається на час безперервного перебування на стаціонарному лікуванні у закладах охорони здоров’я після отриманих під час безпосередньої участі у воєнних конфліктах чи АТО, інших заходах в умовах особливого періоду поранень (контузії, травми, каліцтва), психічних та поведінкових розладів.

http://www.mil.gov.ua/news/2016/01/27/rozyasnennya-shhodo-zbilshennya-groshovogo-zabezpechennya-vijskovosluzhbovcziv--/

Стенограма вступної частини засідання Кабінету Міністрів України від 20 січня 2016 року20.01.2016 | 14:41 
ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ

ЯЦЕНЮК А.П. – Шановні представники ЗМІ, вітаю всіх!

Сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів  України  буде розглядатись декілька питань. Я хотів би розпочати з одного з найважливіших питань для української держави – це питання забезпечення українських Збройних Сил і грошової винагороди для українських військовослужбовців Міноборони, МВС, Національної гвардії і всіх наших хлопців, які воюють за незалежність і територіальну цілісність української держави.

В поточному році завдяки тому, що Уряд прийняв разом із членами парламенту правильний бюджет, ми збільшили загальний обсяг фінансування сектору національної безпеки і оборони приблизно на 16 млрд. грн. Тобто загальний обсяг коштів, який буде виділений на всі силові відомства, які відносяться до сектору національної безпеки і оборони, складає 114 млрд. грн. Левова частка цих коштів звичайно піде на грошове утримання для українських військовослужбовців. Сьогодні Уряд ухвалює рішення щодо суттєвого підвищення рівня грошового забезпечення для українських військовослужбовців.

25 числа ми плануємо розглянути питання щодо державного оборонного замовлення. Це саме ті кошти і те фінансування, яке потрібно для закупівлі нової техніки, для ремонту техніки і для модернізації українського війська. Таким чином, Уряд також схвалить державне оборонне замовлення для придбання нових видів озброєнь, нової військової техніки і для модернізації українських Збройних Сил. Ми провели декілька зустрічей з Міністром оборони, Міністром внутрішніх справ, Національною гвардією, всіма силовими підрозділами країни. Я просив би Міністра оборони України сьогодні проінформувати про те, який буде рівень грошового забезпечення українських військовослужбовців у 2016 р. Степане Тимофійовичу, будь ласка.

 

ПОЛТОРАК С.Т. – Я хотів би, Ви вже про це сказали, Арсенію Петровичу, прийняти протокольне доручення щодо підвищення грошового забезпечення військовослужбовців в межах бюджетного призначення на поточний рік. Хотів би відзначити, що минулий рік був дійсно дуже важкий, але держава все, що могла, дала на оборонну безпеку, безпеку держави, всі гроші, які мала надати. Ми максимально корисно плануємо їх використати для того, щоб і забезпечити зростання грошового забезпечення і максимально закупити нове озброєння і техніку.

Я хотів би зауважити, що завдяки зусиллям Президента України, Прем’єр-міністра, членів Уряду, з урахуванням державного бюджету на 2016 рік сьогодні ми маємо можливість розглянути питання щодо збільшення розмірів грошового забезпечення для українського війська для Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, в межах бюджетного асигнування.

Головна мета – це, звичайно, забезпечення обороноздатності української армії, проведення необхідних реформ вітчизняного оборонного сектору, комплектування вітчизняного війська на основі професійних військових, максимально залучити до лав Збройних Сил професійних військових, які мають досвід участі в бойових діях, готових до надважких умов несення служби, патріотів України, які з першого дня виконували бойові завдання по захисту нашої країни на сході України. І зараз вони демобілізовані, багато з них готові повернутися знову до лав Збройних Сил, Національної гвардії, Прикордонної служби.

Підвищення грошового забезпечення українських військових надасть можливість нам максимально залучити до служби за контрактом у армії військових з дефіцитними спеціальностями. Це надасть можливість нам зекономити на підготовці, тому що дефіцитні спеціальності (танкісти, артилеристи і таке інше) ми з кожної хвилі мобілізації або кожний раз, коли ми набираємо, нам приходиться їх перенавчати. Зараз при певній заробітній платі, яку ми пропонуємо, я переконаний в тому, що кількість бажаючих буде набагато більша.

Я хотів би звернути увагу на те, що не зважаючи на важкі економічні умови, вперше в історії нашої держави грошове забезпечення військовослужбовців за контрактом буде більше середньої плати в цілому по Україні. Такого ні разу за весь час незалежності України не було, коли у військового є можливість обрати професію захисника Вітчизни, і за це отримати достойне грошове забезпечення.

Звичайно, що все це ми робимо для того, щоб зміцнити Збройні Сили, інші військової формування, забезпечити реформування військ і зміцнити нашу обороноздатність.

Ми на таблиці приводимо приклад деяких окремих посадових осіб, командирів, починаючи від стрілка, командира відділення, командира взводу, роти, батальйону, бригади. Це безпосередньо та категорія, яка бере участь у бойових діях.

І я хотів би звернути вашу увагу на різницю, яке вони зараз отримують грошове забезпечення і яке вони будуть отримувати після прийняття відповідного рішення.

Так, наприклад, стрілець, він зараз отримує 2 тис. 341 грн., це той хлопець, який прийняв рішення і підписав перший контракт. Ми плануємо, що він буде отримувати 7 тис. грн. Командир відділення – 8 тис., командир взводу – 9,5 і так далі. Командир роти, звичайно, практично вдвічі грошове забезпечення буде збільшено в порівнянні з тим, що вони отримують зараз. Це надасть нам можливість розширити залучення до війська професіоналів.

Шановний Арсенію Петровичу, у зв`язку з динамічною зміною обстановки в зоні антитерористичної операції, яка постійно змінюється, я хотів би попросити Вас винести на розгляд Уряду зміни до постанови Кабінету Міністрів від 31 січня 2015 р. № 24 "Про особливості виплати винагород в зоні проведення антитерористичної операції для військовослужбовців" та надати можливість встановлювати розміри винагороди для військовослужбовців відповідним центральним органам виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні військовослужбовців, для того, щоб ми оперативно могли приймати рішення і в залежності від того наскільки складна ситуація в зоні проведення антитерористичної операції.

 

ЯЦЕНЮК А.П. – Шановний Степане Тимофійовичу, скажіть, будь ласка, після ухваленого рішення Уряду разом з Мінфіном, ці нові розміри грошового утримання військовослужбовців з якого числа почнуть діяти?

 

ПОЛТОРАК С.Т. – Вони практично будуть діяти в січні – кінці січня, в лютому вони вже почнуть отримувати грошове забезпечення.

 

ЯЦЕНЮК А.П. – Тобто з лютого ми здійснюємо нарахування за новими розмірами грошової винагороди в тих розмірах, які озвучені щойно Міністром оборони країни.

 

ПОЛТОРАК С.Т. – Так точно.

 

АВАКОВ А.Б. – Це питання торкається професійних військових, тобто контрактна армія стає пріоритетом.

 

ПОЛТОРАК С.Т. – Це надасть можливість нам залучати дійсно професіоналів. Тому що зараз той аналіз, який у нас є, статистика підтверджує, що багато людей, які мають досвід, готові повернутися назад, готові служити. Але за 2 тис. 341 грн. таких бажаючих не дуже багато. Я сподіваюся, що таким чином ми можемо і підняти стан військової дисципліни в Збройних Силах, і підвищити престижність проходження служби в Збройних Силах.

Ту постанову, яку я запропонував щодо виплати грошової винагороди в зоні АТО, я теж хотів би, щоб ми підтримали, тому що це надасть можливість нам оперативно приймати рішення на місцях, в міністерствах щодо винагород до тих військових, які безпосередньо виконують бойові завдання.

 

<< Початок < Попередня 1 2 Наступна > Кінець >>
Сторінка 2 з 2