Офіційний сайт Катеринопільської районної державної адміністрації і районної ради

drv

mrog

Четвер, 03 березня 2016, 09:37

Від прихованої «в конвертах» заробітної плати втрачає як бюджет* так і роботодавець з працівником?

Автор  Внутрішня політика

images Трудові відносини в Україні регулюються Кодексом законів про працю України (далі - КЗГОТУ), Законом України від 24.03.95 р. №108/95-ВР «Про оплату пралі» (далі - Закон №108) та іншими нормативними актами з інших питань.

Відповідно до статті 2 Кодексу законів про працю громадяни України мають право на працю, тобто на одержання роботи з оплатою праці не нижче встановленого державою мінімального розміру.

Відповідно до статті 3 Закону №108 мінімальна заробітна плата - це законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може провадитися оплата за виконану працівником місячну, а також погодинну норму праці (обсяг робіт). Мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов'язковою на всій території України для підприємств усіх форм власності і господарювання та фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників, яка щорічно встановлюється Законом України «Про Державний бюджет», і не може бути меншою за прожитковий мінімум.

З урахуванням того, що мінімальна зарплата є державною соціальною гарантією, обов'язковою на всій території України для підприємств усіх форм власності і господарювання, то органи ДФС мають право здійснювати контроль за їх нарахуванням.

У разі отримання інформації про використання праці найманих осіб без належного оформлення трудових відносин та виплати роботодавцями доходів у вигляді зарплати без сплати податків до бюджету органи ДФС здійснюють фактичну перевірку без попередження платника податків ( п. 80.1 та гаї. 80.2.7 п. 80.2 ст. 80 ПКУ).

Ненарахування, неутримання або несплата (неперерахування) податків платником податків, у тому числі податковим агентом, до або під час виплати доходу на користь іншого .платника податків, відповідно до пункту 127.1 ПКУ тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі:

-              25% суми податку, що підлягає нарахуванню або сплаті до бюджету;

-              50% суми податку, що підлягає нарахуванню або сплаті до бюджету - за ті самі дії вчинені повторно протягом 1095 днів;

- 75 %  - за ті ж дії, вчинені протягом 1095 днів втретє і більше.

Також статтею 265 Кодексу законів про працю передбачено, що в разі недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці юридичні та фізичні особи - підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу - у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення (цією ж статтею передбачено штрафи і за інші порушення трудового законодавства).

Юридичні та фізичні особи - підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу в разі:

фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час. установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та податків - у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення:

порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі - у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення;

Крім того, посадові особи підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності, що використовують найману працю, за порушення встановлених термінів виплати заробітної плати або її виплату в неповному обсязі, а також за порушення інших вимог законодавства про працю, відповідно до частини 1 статті 41 Кодексу України про    адміністративні    правопорушення    притягаються    до    адміністративної

відповідальності у вигляді штрафу в розмірі від ЗО до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (тобто від 510 до 1 700 гри).

За грубі порушення законодавства про працю службові особи підприємств, установ чи організацій незалежно від форми власності, а також громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності, можуть бути притягнені до кримінальної відповідальності відповідно до статей 172-175 Кримінального кодексу України.

На сьогодні втрати бюджету України від прихованої «в конвертах» заробітної плати значні, водночас фінансово потерпає і найманий працівник, який не має офіційного статусу. Тому дуже важливо, щоб працівники отримували не «тіньову» зарплату, а офіційну, адже лише в цьому випадку вони будуть соціально захищені.

Змінено Четвер, 03 березня 2016, 09:52