Офіційний сайт Катеринопільської районної державної адміністрації і районної ради

drv

mrog

Четвер, 07 листопада 2013, 15:39

Первинна медико-санітарна допомога

Автор  Внутрішня політика
Оцінити
(0 голоси)

Первинна медико-санітарна допомога (далі - ПМСД) передбачає:
консультацію лікаря, забезпечує діагностику і лікування найпоширеніших хвороб, травм, отруєнь та інших станів, проведення індивідуальних санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів, медичної профілактики захворювань, гігієнічного виховання та санітарної просвіти населення, реалізацію прав людини щодо охорони здоров'я дитини, матері та батька, а також направлення пацієнтів на отримання вторинної, третинної медичної допомоги та санаторно-курортного лікування.

За умови наявності у пацієнта відповідних медичних показань за направленням, виданим лікарем, подається планова спеціалізована (вторинна) та високоспеціалізована (третинна) медична допомога. Зазначене направлення не є обов'язковим. Первинна медико-санітарна допомога подається переважно лікарями загальної практики-сімейними лікарями або дільничними терапевтами і педіатрами.  Основними структурними одиницями первинного рівня надання медичної допомоги є центри первинної медико-санітарної допомоги та амбулаторії загальної практики - сімейної медицини.  Наказом МОЗ України від 04.11.2011 № 755 затверджено Положення про центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (далі – ЦПМСД).  ЦПМСД створюється за рішенням Черкаської міської ради (далі - Засновник) відповідно до його повноважень та підпорядковується Засновнику ЦПМСД є юридичною особою, комунальним некомерційним підприємством або комунальною некомерційною установою. Відповідно до покладених завдань ЦПМСД забезпечує:   надання населенню ПМСД; належну та рівну доступність ПМСД для населення шляхом розвитку мережі підрозділів ПМСД, наближених до місць проживання населення; реалізацію права громадян вільно вибирати лікаря, що надає ПМСД (лікар загальної практики - сімейний лікар, у тому числі лікар загальної практики - сімейний лікар, що провадить господарську діяльність з медичної практики як фізична особа - підприємець, що перебуває з ЦПМСД у цивільно-правових відносинах, лікар-терапевт/педіатр дільничний).  - наступність та послідовність обстеження, лікування та реабілітації пацієнтів у взаємодії з іншими закладами охорони здоров'я відповідно до медичного маршруту пацієнта; скерування пацієнтів для отримання медичної допомоги на вторинному та третинному рівнях; здійснення диспансеризації населення; діяльність з придбання, перевезення, зберігання,відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, їх аналогів або прекурсорів, замісників їх аналогів, прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих засобів, психотропних речовин за наявності ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності у ЦПМСД, амбулаторіях як його відокремлених підрозділах у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2009 року N 589 ( 589-2009-п ) "Про затвердження Порядку провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом";  надання паліативної допомоги пацієнтам на останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань, яка включає комплекс заходів, спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів; проведення санітарно-просвітницької роботи, навчання населення здоровому способу життя, основам надання самодопомоги та взаємодопомоги; раннє виявлення та профілактику неінфекційних захворювань, соціально небезпечних захворювань; проведення разом із санітарно-епідеміологічною службою заходів масової та індивідуальної профілактики інфекційних захворювань; встановлення наявності показань та здійснення відбору хворих для отримання санаторно-курортного лікування; проведення експертизи тимчасової втрати працездатності; направлення осіб з ознаками стійкої втрати працездатності на медико- соціальну експертизу, спрямування пацієнтів на медико-соціальну реабілітацію; виписку рецептів для пільгового забезпечення медикаментами окремих груп населення відповідно до чинного законодавства; взаємодію своїх структурних підрозділів з дитячими дошкільними закладами, навчальними закладами, соціальними службами, правоохоронними органами, підприємствами, установами та організаціями, засобами масової  інформації, громадськими організаціями в інтересах збереження та зміцнення здоров'я населення; управління та контроль якості надання медичної допомоги у структурних підрозділах; здійснення збору, узагальнення та контроль достовірності статистичної  інформації, проведення аналіз стану здоров'я населення, планування лікувально-профілактичних заходів відповідно до потреб населення; здійснення закупівлі лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та інвентарю, інших засобів, необхідних для функціонування ЦПМСД та його підрозділів; - утримання будівель, споруд і технічних засобів ЦПМСД та його підрозділів у належному стані; належну експлуатацію та функціонування медичного обладнання у підрозділах ЦПМСД; контроль за використанням матеріально-технічних ресурсів у підрозділах ЦПМСД; облік матеріальних цінностей, у тому числі медичного обладнання та інвентарю; планування ремонтно-будівельних робот, оснащення медичним обладнанням та інвентарем. На період до 01.01.2020 року амбулаторії можуть комплектуватися лікарями-терапевтами дільничними (з розрахунку 0,5 посади на 1000 прикріпленого дорослого населення) та лікарями-педіатрами дільничними (з розрахунку 1,25 посади на 1000 прикріпленого дитячого населення до 18 років). На цей період до штатного розпису центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги можуть включатися посади лікарів акушерів-гінекологів, які надаватимуть первинну медичну допомогу при певних захворюваннях з урахуванням розмежування функцій між первинною та вторинною (спеціалізованою) медичною допомогою, з розрахунку 0,05-0,1 посади на 1000 дорослого та дитячого населення, охопленого обслуговуванням лікарів-терапевтів та лікарів-педіатрів дільничних, а також посади лікарів хірургів, офтальмологів, отоларингологів,невропатологів та психіатрів, які надаватимуть первинну медичну допомогу при певних захворюваннях з урахуванням розмежування функцій між первинною та вторинною (спеціалізованою) медичною допомогою, з розрахунку 0,1 посади лікарів спеціалістів, за усіма згаданими спеціальностями, на 1000 дорослого та дитячого населення, охопленого обслуговуванням терапевтів та педіатрів дільничних. Кількість посад лікарів спеціалістів за кожною окремою спеціальністю визначається з урахуванням потреби та наявної можливості укомплектування кадрами.

Змінено Четвер, 07 листопада 2013, 15:41

Додати коментар

Захисний код
Оновити