Офіційний сайт Катеринопільської районної державної адміністрації і районної ради

drv

mrog

Відділ освіти, молоді та спорту
Відділ освіти, молоді та спорту

Відділ освіти, молоді та спорту (92)

 

1. Загальні положення

1.1.     Обласний конкурс бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді (далі – Конкурс) проводиться на виконання Указу Президента України від 06.10.1999 № 1285 «Про заходи щодо забезпечення працевлаштування молоді», наказу Мінмолодьспорт від 27.01.2011 №135 «Про організацію та проведення ХІІІ Всеукраїнського конкурсу бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді».

1.2.     Організаторами Конкурсу є управління у справах сім’ї, молоді та спорту Черкаської облдержадміністрації (далі – управління) та Черкаський обласний молодіжний ресурсний центр (далі – ЧОМРЦ).

1.3.     Конкурс проводиться щорічно відповідно до наказу управління, у якому визначається оголошення про початок Конкурсу та термін подання заявок на участь у ньому;

1.4.     Управління окремими наказами затверджує склад організаційної комісії та Експертної ради та умови проведення фіналу Конкурсу.

1.5.     Організатори конкурсу забезпечують:

-              прийом, реєстрацію, кодування бізнес-планів, які надходять на Конкурс;

-              підготовку засідань Експертної ради;

-              тиражування бізнес-планів для їх експертної оцінки;

-              підготовку проектів підсумкових документів;

-              підготовку та проведення фіналу Конкурсу.

1.6.     Організатори можуть делегувати окремі повноваження щодо проведення Конкурсу установам, які надають послуги молоді з працевлаштування та підтримки її підприємницької діяльності.

2. Мета й завдання конкурсу

2.1.     Головна мета Конкурсу – заохочення молоді до підприємницької діяльності, сприяння реалізації її підприємницьких ініціатив.

2.2.     Завдання Конкурсу:

-              реалізація інтелектуального потенціалу молоді;

-              підтримка розвитку підприємницької діяльності молоді;

-              сприяння науково-технічній діяльності молоді;

-              впровадженню нових технологій у вітчизняне виробництво;

-              допомога у впровадженні перспективних проектів у життя;

-              навчання молоді основ підприємництва завдяки проведенню семінарів, тренінгів, «круглих столів», конференцій, дискусій та ін.;

-              методично-консультативна допомога молодим підприємцям щодо організації власного бізнесу.

3. Умови проведення конкурсу

3.1.     У конкурсі беруть участь громадяни України віком від 14 до 35 років, студентська та аспірантська молодь, а також юридичні особи, діяльність яких спрямована на підтримку та розвиток молодіжного підприємництва.

3.2.     Для участі у Конкурсі претенденти подають:

-              заяву, оформлену за встановленим зразком (додаток 1);

-              бізнес-план, написаний українською мовою, оформлений 14 кеглем, шрифт Times New Roman, полуторний міжрядковий інтервал, формат паперу А4 та відповідно оформлений.

 

3.3.     Бізнес-план має:

-              відповідати вимогам до структури і змісту бізнес-плану (містити дані про автора, мету і завдання проекту, опис продукту чи/та послуги, позиціонування товару на ринку, його відмітні риси, належну кваліфікацію майбутнього персоналу, потрібні приміщення; опис обладнання, відомості про джерела постачання сировини та матеріалів і гарантії їх стабільності, використання субпідрядних організацій, план маркетингу, забезпечення конкурентоспроможності продукції та послуг, механізм ціноутворення, методи стимулювання продажу, рекламний бюджет, кадрову політику та ін.);

-              містити резюме бізнес-плану обсягом до трьох сторінок друкованого тексту формату А 4;

-              мати обсяг до 50 сторінок друкованого тексту формату А 4.

3.4.     Конкурс проводять у двох номінаціях:

-              «виробництво, сфера послуг і торгівля»;

-              «соціальний проект».

3.5.     До номінації «виробництво, сфера послуг і торгівля» входять такі види економічної діяльності:

-              сільське господарство;

-              лісове господарство;

-              рибне господарство;

-              промисловість;

-              будівництво;

-              оптова й роздрібна торгівля, торгівля транспортними засобами, послуги з ремонту;

-              готелі й ресторани;

-              транспорт і зв'язок;

-              фінансова діяльність;

-              операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам;

-              державне управління;

-              освіта;

-              охорона здоров'я та соціальна допомога;

-              колективні, громадські та особисті послуги.

3.6.     Номінація «соціальний проект» передбачає бізнес-плани, які фінансуються за рахунок спонсорських, грантових коштів або коштів з державного бюджету та спрямовані на:

-              покращення умов життєдіяльності особистості чи окремих соціальних груп;

-              надання соціальних послуг.

3.7.     Бізнес-плани, надіслані на Конкурс, авторам не повертають і повторно не розглядають; право інтелектуальної власності зберігається за авторами бізнес-планів.

4. Порядок проведення Конкурсу

4.1.     Конкурс проводять у чотири етапи:

-              І: березень 2015 – інформаційна кампанія, збір конкурсних робіт та заявок для участі у Конкурсі;

-              ІІ: квітень 2015 – робота Експертної ради;

-              ІV: квітень-травень 2015 – проведення фіналу конкурсу.

Перший етап – інформаційна кампанія та збір конкурсних робіт та заявок для участі у Конкурсі

4.2.     Структурні підрозділи у справах сім’ї та молоді райдержадміністрацій та міськвиконкомів відповідно до цього положення:

-              оголошують про початок Конкурсу, зазначаючи умови його проведення і термін прийняття заявок на участь у регіональних конкурсах;

-              проводять рекламну кампанію щодо популяризації Конкурсу, широко залучаючи представників ділових кіл та державних установ;

-              приймають заявки на участь у Конкурсі та бізнес-плани;

-              направляють бізнес-плани та анкети учасників Конкурсу у паперовому варіанті на адресу: Обласний молодіжний ресурсний центр – м. Черкаси, вул. Смілянська, 23, тел. 36-00-59 та в електронному варіанті на ел. скриньку: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду .

Другий етап – робота Експертної ради

4.3.     Експертна рада аналізує та оцінює бізнес-плани, що посіли призові місця в регіональних конкурсах.

4.4.     Експертна рада оцінює бізнес-плани за такими критеріями:

-              відповідність вимогам до структури бізнес-плану;

-              наявність чіткого фінансово-економічного обґрунтування проекту;

-              ефективність використання коштів (період окупності, прибутковість проекту, соціальний ефект);

-              забезпечення створення нових робочих місць для молоді;

-              оригінальність та обґрунтованість ідеї;

-              соціальна значущість проекту, суспільна корисність (прибутковість) від його реалізації.

4.5.     Кожний член Експертної ради оцінює бізнес-плани за 10-бальною шкалою і заносить оцінки до оцінної відомості учасників Конкурсу.

4.6.     За сумою набраних балів визначають не більше шести бізнес-планів у кожній номінації, автори яких мають право брати участь у фіналі Конкурсу.

4.7.     Члени Експертної ради беруть участь у роботі Експертної ради на громадських засадах.

Третій етап – проведення фіналу Конкурсу

4.8.     Фінал конкурсу передбачає презентацію авторами своїх бізнес-планів, відповіді на запитання експертів; визначення переможців та їх нагородження.

4.9.     Бізнес-план має представити автор чи авторський колектив чисельністю не більше як три особи.

4.10. Кожний член Експертної ради оцінює презентацію фіналістом свого бізнес-плану за 10-бальною шкалою і заносить оцінки до оцінної відомості фіналістів Конкурсу. Додаванням балів, отриманих під час загальної оцінки бізнес-планів та під час презентації бізнес-плану, визнають переможців Конкурсу в кожній номінації:

-                                                         перше місце;

-                                                         друге місце;

-                                                         третє місце.

4.11. Члени Експертної ради відкритим голосуванням затверджують список переможців і розподіл призових місць; зачитують експертний висновок про кожний бізнес-план, що виборов призове місце; нагороджують переможців.

4.12. Рішення Експертної ради правомочне у разі присутності більшості членів, його вважають прийнятим, якщо за нього проголосувала проста більшість присутніх.

4.13. Претензії щодо рішення Експертної ради не приймаються.

 

Додаток 1

 

ЗАЯВКА

на участь у обласному конкурсі бізнес-планів

підприємницької діяльності серед молоді

 

в номінації                                                              ¨ «Виробництво, сфера послуг і торгівля»

¨ «Соціальний проект»

 

1. Інформація про конкурсанта:

П.І.Б.:

Дата народження:

Освіта:

Домашня адреса:

Телефон мобільний ( ) , інший контактний телефон

e-mail:

Паспортні дані (дані свідоцтва про народження)

Ідентифікаційний код

 

2. Напрями діяльності за проектом:

·  добувна промисловість

 • обробна промисловість
 • виробництво машин та устаткування
  • інше виробництво, в т.ч. меблів, обробка відходів
 • виробництво електроенергії, газу та води
 • будівництво
 • готелі, ресторани
 • транспорт та зв’язок
 • операції з нерухомістю, здавання під найм
 • діяльність у сфері інформатизації
  • послуги, надавані переважно юридичним особам
  • освіта
  • колективні, громадські та особисті послуги
  • інші

·  оптова й роздрібна торгівля, торгівля транспортними засобами, послуги з ремонту

·  фінансова діяльність

·  дослідження і розробки

·  охорона здоров’я та соціальна допомога

 

3. Назва бізнес-плану:

Короткий зміст бізнес-плану (до 50 слів):

4. Фінансова інформація:

 • вартість бізнес-плану:                      грн.
 • строк окупності:                                міс.
 • сума зовнішнього фінансування:     грн.
 • власний внесок:                                грн.

 

5. Досвід роботи в цій сфері:

6. Очікувана форма співпраці за проектом (пошук ресурсів – зазначити яких, інформаційна підтримка, отримання додаткових знань, навчання, стажування, пошук партнерів, контактів тощо):

7. Додаткова інформація (знання іноземних мов, участь у наукових конференціях чи досягнення в бізнесі):

 

Дата заповнення 2015 року              Підпис

1. Загальні положення

1.1.     Обласний конкурс бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді (далі – Конкурс) проводиться на виконання Указу Президента України від 06.10.1999 № 1285 «Про заходи щодо забезпечення працевлаштування молоді», наказу Мінмолодьспорт від 27.01.2011 №135 «Про організацію та проведення ХІІІ Всеукраїнського конкурсу бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді».

1.2.     Організаторами Конкурсу є управління у справах сім’ї, молоді та спорту Черкаської облдержадміністрації (далі – управління) та Черкаський обласний молодіжний ресурсний центр (далі – ЧОМРЦ).

1.3.     Конкурс проводиться щорічно відповідно до наказу управління, у якому визначається оголошення про початок Конкурсу та термін подання заявок на участь у ньому;

1.4.     Управління окремими наказами затверджує склад організаційної комісії та Експертної ради та умови проведення фіналу Конкурсу.

1.5.     Організатори конкурсу забезпечують:

-              прийом, реєстрацію, кодування бізнес-планів, які надходять на Конкурс;

-              підготовку засідань Експертної ради;

-              тиражування бізнес-планів для їх експертної оцінки;

-              підготовку проектів підсумкових документів;

-              підготовку та проведення фіналу Конкурсу.

1.6.     Організатори можуть делегувати окремі повноваження щодо проведення Конкурсу установам, які надають послуги молоді з працевлаштування та підтримки її підприємницької діяльності.

2. Мета й завдання конкурсу

2.1.     Головна мета Конкурсу – заохочення молоді до підприємницької діяльності, сприяння реалізації її підприємницьких ініціатив.

2.2.     Завдання Конкурсу:

-              реалізація інтелектуального потенціалу молоді;

-              підтримка розвитку підприємницької діяльності молоді;

-              сприяння науково-технічній діяльності молоді;

-              впровадженню нових технологій у вітчизняне виробництво;

-              допомога у впровадженні перспективних проектів у життя;

-              навчання молоді основ підприємництва завдяки проведенню семінарів, тренінгів, «круглих столів», конференцій, дискусій та ін.;

-              методично-консультативна допомога молодим підприємцям щодо організації власного бізнесу.

3. Умови проведення конкурсу

3.1.     У конкурсі беруть участь громадяни України віком від 14 до 35 років, студентська та аспірантська молодь, а також юридичні особи, діяльність яких спрямована на підтримку та розвиток молодіжного підприємництва.

3.2.     Для участі у Конкурсі претенденти подають:

-              заяву, оформлену за встановленим зразком (додаток 1);

-              бізнес-план, написаний українською мовою, оформлений 14 кеглем, шрифт Times New Roman, полуторний міжрядковий інтервал, формат паперу А4 та відповідно оформлений.

 

3.3.     Бізнес-план має:

-              відповідати вимогам до структури і змісту бізнес-плану (містити дані про автора, мету і завдання проекту, опис продукту чи/та послуги, позиціонування товару на ринку, його відмітні риси, належну кваліфікацію майбутнього персоналу, потрібні приміщення; опис обладнання, відомості про джерела постачання сировини та матеріалів і гарантії їх стабільності, використання субпідрядних організацій, план маркетингу, забезпечення конкурентоспроможності продукції та послуг, механізм ціноутворення, методи стимулювання продажу, рекламний бюджет, кадрову політику та ін.);

-              містити резюме бізнес-плану обсягом до трьох сторінок друкованого тексту формату А 4;

-              мати обсяг до 50 сторінок друкованого тексту формату А 4.

3.4.     Конкурс проводять у двох номінаціях:

-              «виробництво, сфера послуг і торгівля»;

-              «соціальний проект».

3.5.     До номінації «виробництво, сфера послуг і торгівля» входять такі види економічної діяльності:

-              сільське господарство;

-              лісове господарство;

-              рибне господарство;

-              промисловість;

-              будівництво;

-              оптова й роздрібна торгівля, торгівля транспортними засобами, послуги з ремонту;

-              готелі й ресторани;

-              транспорт і зв'язок;

-              фінансова діяльність;

-              операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам;

-              державне управління;

-              освіта;

-              охорона здоров'я та соціальна допомога;

-              колективні, громадські та особисті послуги.

3.6.     Номінація «соціальний проект» передбачає бізнес-плани, які фінансуються за рахунок спонсорських, грантових коштів або коштів з державного бюджету та спрямовані на:

-              покращення умов життєдіяльності особистості чи окремих соціальних груп;

-              надання соціальних послуг.

3.7.     Бізнес-плани, надіслані на Конкурс, авторам не повертають і повторно не розглядають; право інтелектуальної власності зберігається за авторами бізнес-планів.

4. Порядок проведення Конкурсу

4.1.     Конкурс проводять у чотири етапи:

-              І: березень 2015 – інформаційна кампанія, збір конкурсних робіт та заявок для участі у Конкурсі;

-              ІІ: квітень 2015 – робота Експертної ради;

-              ІV: квітень-травень 2015 – проведення фіналу конкурсу.

Перший етап – інформаційна кампанія та збір конкурсних робіт та заявок для участі у Конкурсі

4.2.     Структурні підрозділи у справах сім’ї та молоді райдержадміністрацій та міськвиконкомів відповідно до цього положення:

-              оголошують про початок Конкурсу, зазначаючи умови його проведення і термін прийняття заявок на участь у регіональних конкурсах;

-              проводять рекламну кампанію щодо популяризації Конкурсу, широко залучаючи представників ділових кіл та державних установ;

-              приймають заявки на участь у Конкурсі та бізнес-плани;

-              направляють бізнес-плани та анкети учасників Конкурсу у паперовому варіанті на адресу: Обласний молодіжний ресурсний центр – м. Черкаси, вул. Смілянська, 23, тел. 36-00-59 та в електронному варіанті на ел. скриньку: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду .

Другий етап – робота Експертної ради

4.3.     Експертна рада аналізує та оцінює бізнес-плани, що посіли призові місця в регіональних конкурсах.

4.4.     Експертна рада оцінює бізнес-плани за такими критеріями:

-              відповідність вимогам до структури бізнес-плану;

-              наявність чіткого фінансово-економічного обґрунтування проекту;

-              ефективність використання коштів (період окупності, прибутковість проекту, соціальний ефект);

-              забезпечення створення нових робочих місць для молоді;

-              оригінальність та обґрунтованість ідеї;

-              соціальна значущість проекту, суспільна корисність (прибутковість) від його реалізації.

4.5.     Кожний член Експертної ради оцінює бізнес-плани за 10-бальною шкалою і заносить оцінки до оцінної відомості учасників Конкурсу.

4.6.     За сумою набраних балів визначають не більше шести бізнес-планів у кожній номінації, автори яких мають право брати участь у фіналі Конкурсу.

4.7.     Члени Експертної ради беруть участь у роботі Експертної ради на громадських засадах.

Третій етап – проведення фіналу Конкурсу

4.8.     Фінал конкурсу передбачає презентацію авторами своїх бізнес-планів, відповіді на запитання експертів; визначення переможців та їх нагородження.

4.9.     Бізнес-план має представити автор чи авторський колектив чисельністю не більше як три особи.

4.10. Кожний член Експертної ради оцінює презентацію фіналістом свого бізнес-плану за 10-бальною шкалою і заносить оцінки до оцінної відомості фіналістів Конкурсу. Додаванням балів, отриманих під час загальної оцінки бізнес-планів та під час презентації бізнес-плану, визнають переможців Конкурсу в кожній номінації:

-                                                         перше місце;

-                                                         друге місце;

-                                                         третє місце.

4.11. Члени Експертної ради відкритим голосуванням затверджують список переможців і розподіл призових місць; зачитують експертний висновок про кожний бізнес-план, що виборов призове місце; нагороджують переможців.

4.12. Рішення Експертної ради правомочне у разі присутності більшості членів, його вважають прийнятим, якщо за нього проголосувала проста більшість присутніх.

4.13. Претензії щодо рішення Експертної ради не приймаються.

 

Додаток 1

 

ЗАЯВКА

на участь у обласному конкурсі бізнес-планів

підприємницької діяльності серед молоді

 

в номінації                                                              ¨ «Виробництво, сфера послуг і торгівля»

¨ «Соціальний проект»

 

1. Інформація про конкурсанта:

П.І.Б.:

Дата народження:

Освіта:

Домашня адреса:

Телефон мобільний ( ) , інший контактний телефон

e-mail:

Паспортні дані (дані свідоцтва про народження)

Ідентифікаційний код

 

2. Напрями діяльності за проектом:

·  добувна промисловість

 • обробна промисловість
 • виробництво машин та устаткування
  • інше виробництво, в т.ч. меблів, обробка відходів
 • виробництво електроенергії, газу та води
 • будівництво
 • готелі, ресторани
 • транспорт та зв’язок
 • операції з нерухомістю, здавання під найм
 • діяльність у сфері інформатизації
  • послуги, надавані переважно юридичним особам
  • освіта
  • колективні, громадські та особисті послуги
  • інші

·  оптова й роздрібна торгівля, торгівля транспортними засобами, послуги з ремонту

·  фінансова діяльність

·  дослідження і розробки

·  охорона здоров’я та соціальна допомога

 

3. Назва бізнес-плану:

Короткий зміст бізнес-плану (до 50 слів):

4. Фінансова інформація:

 • вартість бізнес-плану:                      грн.
 • строк окупності:                                міс.
 • сума зовнішнього фінансування:     грн.
 • власний внесок:                                грн.

 

5. Досвід роботи в цій сфері:

6. Очікувана форма співпраці за проектом (пошук ресурсів – зазначити яких, інформаційна підтримка, отримання додаткових знань, навчання, стажування, пошук партнерів, контактів тощо):

7. Додаткова інформація (знання іноземних мов, участь у наукових конференціях чи досягнення в бізнесі):

 

Дата заповнення 2015 року              Підпис м

 

ПОЛОЖЕННЯ

про обласний фотоконкурс „Молоде обличчя України”

 1. 1. Загальні положення

1.1.          Регіональний етап Всеукраїнського фотоконкурсу „Молоде обличчя України” (далі – Фотоконкурс) проводиться управлінням у справах сім’ї, молоді та спорту Черкаської облдержадміністрації (далі – управління) та Черкаським обласним молодіжним ресурсним центром.

1.2.          Фотоконкурс проводиться з метою поліпшення підтримки та розвитку візуального мистецтва та утвердження патріотизму молодого покоління.

 1. 2. Організація та проведення Фотоконкурсу

2.1.          З метою конкурсного відбору фоторобіт та визначення переможців наказом управління формується компетентне журі, до складу якого входять фотохудожники, професійні фотографи, представники зацікавлених органів місцевого самоврядування, громадськість тощо.

2.2.          Фотоконкурс поводиться у кілька етапів:

 1. проведення інформаційної кампанії – березень 2015 року;
 2. організація прийому фоторобіт, заявок, довідок, фотографій на конкурс; формування журі для розгляду поданих робіт – квітень 2015 року;
 3. журі Фотоконкурсу визначає переможців (І, ІІ, ІІІ місця) в кожній тематичній рубриці – травень 2015 року;
 4. за результатами проведення регіонального Фотоконкурсу у кінці квітня-на початку травня 2015 року організатори забезпечують друк робіт-переможців, оформлення їх в рамки та публічну виставку, а також – нагородження переможців Фотоконкурсу;
 5. роботи-переможці Фотоконкурсу, яким присуджено перші місця за всіма тематичними рубриками та довідки про їх авторів передаються до Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту для участі у Всеукраїнському фотоконкурсі „Молоде обличчя України”.
 6. 3. Умови проведення Фотоконкурсу

3.1.          У Фотоконкурсі бере участь молодь віком від 14 до 28 років. Кількість фоторобіт, які подаються учасниками, необмежена.

3.2.          До конкурсу допускаються роботи всіх фотографічних жанрів (портрет, репортаж та ін.), зроблені за останні три роки, за тематичними рубриками:

–                   „Молодь і держава”;

–                   „Професії молодих”;

–                   „Талановита молодь України”;

–                   „Українське студентство”;

–                   „Дозвілля молоді”;

–                   „Вибір молоді – здоров’я”;

–                   „Всі різні – всі рівні”;

–                   „Нас єднає Україна”.

3.3.          Надіслані на Фотоконкурс роботи мають відображати реальні життєві ситуації. Зміст фотографії має донести до глядача реально існуючі в нашому житті тенденції щодо розвитку молоді, її творчих успіхів та досягнень в розбудові держави, реалізації творчих задумів, формування активної життєвої позиції тощо. Фотографії повинні бути зроблені в Україні.

3.4.          Для участі у фотоконкурсі автор фоторобіт подає заявку (додаток 1), довідку про творчі досягнення (оформляється у вільній формі і подається на паперовому та електронному носіях), фотороботи та власне фото в електронному вигляді).

Підпис автора засвідчує зобов’язання подавати правдиву інформацію про себе.

3.5.          Приймаються фотороботи у електронному вигляді з роздільною здатністю знімка не менше 300 пікселів/дюйм. В електронному вигляді ім’я кожної фотороботи має співпадати з її назвою.

3.6.          Фотографії, які не відповідають зазначеним у цьому Положенні вимогам, не розглядаються.

3.7.          Надіслані на Фотоконкурс фотороботи авторам не повертаються. Організатори фотоконкурсу залишають за собою право використовувати ці фотороботи в проведенні подальших виставок, підготовці та виданні інформаційних матеріалів, публікацій тощо із збереженням права інтелектуальної власності автора фотороботи.

3.8.          До конкурсу не допускаються роботи, які пропагують насильство, релігійну та етнічну ворожнечу, містять політичну рекламу.

 

Відповідно розпорядження голови Катеринопільської райдержадміністрації від 03.02.2015 № 17 „Про передачу повноважень щодо видачі посвідчень батьків і дитини з багатодітної сім’ї” всі повноваження видачі посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім'ї передано до управління соціального захисту населення районної державної адміністрації.

 

За інформацією відділу у справах сім'ї, молоді та спорту РДА

26.01.2015-7 День Соборності України сьогодні в нашій країні зовсім по-іншому сприймається кожним із нас, не залишає байдужим жодного серця, об’єднує українців у пориві бути разом, підтвердити ще раз, що ми – велика нація. У цей день у закладах освіти Катеринопільщини відбулися урочисті заходи та патріотичні акції на підтримку бійців-захисників єдиної України.  У заходах взяли участь голова Катеринопільської районної державної адміністрації  Ольга Ніколенко, заступник голови Ірина Міненко, представник Міжнородного волонтерського руху «За Україну, її славу і волю» Людмила Турган, начальник відділу освіти районної державної адміністрації Микола Ткаченко.

нарада 16.01.2015 Розпочався новий календарний рік, що вносить ряд суттєвих коректив у діяльність як органів управління освітою, так і безпосередньо кожного навчального закладу, окремих зацікавлених організацій.

16 січня 2015 року відбулася позачергова нарада керівників закладів освіти, на розгляд учасників якої було запропоновано нагальні питання забезпечення діяльності освітянського загалу у новому році:

Понеділок, 15 грудня 2014, 08:39

Олімпіада з математики

Автор Внутрішня політика

олімпіда 2 13 грудня 2014 року  серед учнів 3- 4 класів проведено районну олімпіаду з математики.  Цього року в ІІ етапі олімпіади з математики  взяло  участь 25 учнів з 12 навчальних закладів. Запропоновані завдання розроблені відповідно до шкільних програм, з метою виявлення та розвитку обдарованих дітей. За результатами проведення районної олімпіади з математики в початкових класах переможцями стали :

Відповідно до ст. 14, 15 Закону України „Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в України” та з метою підтримки громадської активності молоді, створення банку молодіжних суспільно-корисних ініціатив управління у справах сім’ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації розпочинає конкурсний відбір проектних пропозицій від громадських організацій, ініціативних груп та благодійних фондів за такими пріоритетами діяльності управління для формування плану й обсягів фінансування на 2015 рік з питань становлення та розвитку молоді:

Вівторок, 16 вересня 2014, 15:31

«До школи – з радістю!»

Автор Внутрішня політика

IMG_0702 На виконання наказу управління у справах сім’ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації від 27.08.2014 № 20/05 в районі відбулася щорічна акція «До школи – з радістю!», головним спеціалістом відділу у справах сім'ї, молоді та спорту Катеринопільської райдержадміністрації відвідано ряд навчальних закладів району.

Відділ освіти Катеринопільської райдержадміністрації, навчальні заклади продовжують працювати над виконанням 6-ти районних цільових програм у галузі освіти.

У І півріччі цього року відділом освіти проведено атестаційні експертизи 3 загальноосвітніх та 1 дошкільного навчальних закладів.

22 8 липня відбулася робоча поїздка начальника відділу освіти Катеринопільської РДА Мовчан Т.Ю. та методиста з дошкільної освіти РМК Гонтаренко Н.В. по дошкільним навчальним закладам району з метою контролю за станом організації оздоровлення дітей, та проведення ремонтних робіт по підготовці до нового 2014/ 2015 навчального року.

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 Наступна > Кінець >>
Сторінка 4 з 7