Офіційний сайт Катеринопільської районної державної адміністрації і районної ради

drv

mrog

Вівторок, 14 жовтня 2014, 10:54

Підсумки економічного і соціального розвитку району за І півріччя 2014 року

Метою програми соціально-економічного розвитку району  є створення умов для розвитку виробництва в районі, підвищення ефективності використання фінансового ресурсу, направленого на відновлення та подальший розвиток інфраструктури, підвищення якості послуг (медичних, освітніх, культурних тощо), що надаються населенню. Що дасть змогу, в кінцевому результаті, підвищити якість життя населення, забезпечить умови для подальшого економічного і духовного розвитку  району, посилить систему соціального захисту населення. Наш Катеринопільський район є промислово-аграрним районом, тому розпочну аналіз програми з розвитку промисловості  та аграрного сектору району.


Розвиток промислового комплексу району

В галузі промисловості  протягом І півріччя  2014 року працювало 4  промислових підприємств (ТОВ «Катеринопільський елеватор», ТОВ «Сиророб», ПАТ «Промінь», філія «Єрківський спецкар’єр»ДП «Черкаський облавтодор»).

За  січень-червень  2014  року    реалізовано  промислової продукції підприємствами району  на суму 1млрд  946 млн. 708  тис. грн, що вдвічі  більше  проти  відповідного періоду минулого  року  та становить 12,7 відсотків від  загального обсягу реалізованої продукції по області.

Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення за січень-червень 2014 року становить 79 315,0 грн. ,що  вдвічі більше, порівняно з відповідним періодом попереднього року .

На даний час залишається невирішеним питання роботи ВАТ «Киселівський РМЗ», оскільки на даному підприємстві залишилися збереженими приміщення та основні засоби. По даному підприємству планується залучити виробничі потужності даного заводу до ремонту  різних видів техніки та обладнання, шляхом звернення райдержадміністрації до Міністерства оборони України.

Розвиток аграрного сектору економіки

Станом на 20 серпня 2014 року  в  господарствах району з  площі 12677 га намолочено 59 тис.  тонн зернових та зернобобових культур, зокрема зібрано:озимої пшениці –  37,2 тис. тонн, при середній урожайності 53,4 ц/га , озимого ячменю -  11,2тис. тонн при середній урожайності 40 ц/га , озимого ріпаку – 7,1 тис. тонн, при середній урожайності 29 ц/га.

Оскільки у структурі посівної площі району  соняшник займає 14,4 % від загальної кількості посівів, необхідно провести роботу з керівниками с\г підприємств, які порушують норми Постанови КМУ від 02.11.2011 № 1134 «Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь»  з  метою  недопущення  посівів соняшника більше 10 % від посівних площ.

Збільшення поголів’я ВРХ на даний час є одним із актуальних  напрямків діяльності сільськогосподарських підприємств району, адже, як показав аналіз, середня кількість працівників в господарствах, що мають тваринництво, вище середньорайонного рівня, як і середня заробітна плата та фонд оплати праці. Крім того в даних господарствах наймані працівники працюють протягом року, а не утримуються в зимовий період за рахунок коштів Державного центру зайнятості.    Що стосується тваринництва, то необхідно звернути увагу на зменшення поголів’я ВРХ, яке станом на   20 серпня 2014 року в сільськогосподарських підприємствах  району складає 2067 гол. ВРХ або  88% від передбаченого планом соціально-економічного розвитку району на 2014 рік. Зменшення поголів’я ВРХ зумовлено низькими цінами на продукцію тваринництва. Тому одним із шляхів поліпшення ситуації  та підвищення зацікавленості у розвитку тваринництва є зменшення ставки орендної плати за землю тим господарствам, які утримують тваринництво.

Проводиться відповідна робота щодо передачі вирощених нетелів в особистих селянських господарствах іншим громадянам, на даний час вже передано 1 голову ВРХ з виданих нетелів у 2012 році і до кінця року планується передати молодняк від цих нетелів на відгодівлю в інші підсобні господарства в кількості  голів, а протягом 2015 року голів.

Бюджет

Власні та закріплені доходи загального фонду за І півріччя  2014 року  становлять   14356,9 тис. грн. або 115,4 відсотка при плані 12440,1 тис. грн. , понад план мобілізовано до місцевих бюджетів 2472,1 тис. грн. (доходна частина загального фонду районного бюджету без трансфертів виконана на 121 відсоток і становить 7539,3 тис. грн. при плані 6233,1 тис. грн., що на 1306,2 тис. грн. більше планових показників).

Інвестиційна діяльність

Обсяг інвестицій в основний капітал  за січень-червень  2014 року в Катеринопільському районі  за оперативними даними становить 8,7 млн. грн. , що  на 20 % більше, ніж у  відповідному  періоді попереднього року.

Управлінню агропромислового комплексу райдержадміністрації необхідно провести аналіз придбаної фермерськими та с\г підприємствами району техніки та обладнання, адже це також є інвестиції в розвиток сільського господарства району. За 6 місяців поточного року було придбано техніки на загальну суму     5,3 млн. грн.

Підприємництво

Станом на 01.07.2014 року налічується   всього 948 суб’єктів підприємницької діяльності , з них  590 фізичних осіб, 358  - юридичних осіб, середня заробітна плата яких не перевищує мінімальну.

Надходження до зведеного бюджету за січень – червень 2014 року від суб’єктів малого підприємництва  склали 3,3 млн.грн, що становить 9,69   відсотків загальних надходжень, в тому числі від юридичних осіб 1,5 млн.грн, від  фізичних – 1,6  млн.грн.

За  І півріччя 2014 року   державним адміністратором дозвільного центру  зареєстровано 285 звернення субєктів господарювання, видано 36  документів дозвільного характеру, надано  285  консультацій.

Споживчий ринок

Одним із показників підвищення  платоспроможності громадян, є зростання  роздрібного товарообороту, який за аналітичними даними за січень – березень становить 9633 тис.грн. що на 8 відсотків більше, ніж за відповідний  період минулого року. В структурі роздрібного товарообороту питому вагу-65% займає ПАТ Черкасиукрнафта, ТОВ «Катеринопільський елеватор»-24%, Катеринопільське РАЙСТ-12%, решта-фермерські господарства району.

Постійно проводиться  моніторинг цін на продукти харчування на споживчому ринку району, за результатами роботи було направлено лист до Державної інспекції з контролю за цінами, адже по деяких торгових точках району було виявлено значні порушення. Характерними порушеннями є перевищення  торгівельної надбавки до оптової ціни виробника на основні продовольчі товари та перевищення роздрібних цін в порівнянні з середніми цінами по Черкаській області та Україні.

За звітний період  до відділу економічного розвитку , торгівлі та інфраструктури надійшло 2 звернення щодо порушення прав споживача, які було позитивно вирішено на користь заявників.

Транспорт та зв`язок

Розвиток транспортного обслуговування району характеризується   недостатнім забезпеченням автобусного сполучення    населених  пунктів  району,  Протягом січня – червня 2014 року перевезено 344,6 тис. пасажирів, тобто на рівні відповідного періоду минулого року. Проте, транспортні перевезення не забезпечували всі потреби населення району, надходило багато скарг від жителів на невідповідність маршрутів та графіків перевезень їх потребам.

Автобусне перевезення здійснюється шістьма приватними перевізниками по  29 маршрутах,   в тому числі -  9 приміських,  9 міжобласних, 10 внутрішньообласних, 1 міський.

Термін договорів на організацію перевезень пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території району закінчуються в п’ятьох із шести приватних  перевізників в 2015 році та будуть переукладені на умовах конкурсного відбору. Тому  селищними, сільськими радами були подані свої пропозиції щодо безперебійного, оптимального  надання транспортних послуг по відповідних населених пунктах району.

Протягом   січня -  червня 2014 року цехом електрозв’язку проводилася робота по  покращенню якості  послуг електрозв’язку, телефонізації помешкань  жителів району  та збільшенню абонентів споживачів Інтернету.

Станом на 01.08.2014 року по цеху електрозв`язку  обліковується 1131 користувачів  широкосмугового доступу  до мережі Інтернет. Протягом  6 місяців  2014 року   підключено 73 абоненти.

Проблемним залишається питання функціонування радіоточок в населених пунктах району та відсутність системи оповіщення під час надзвичайних ситуацій.

Надання послуг по забезпеченню населення району радіомовленням в сучасних умовах не є актуальним питанням для ВАТ Укртелеком, перш за все власник компанії відмовився від надання цього виду послуг, а всі роботи по обслуговуванню точок радіомовлення проводиться за власний кошт колективу ВАТ Укртелеком, адже на сьогоднішній день існують більш сучасні системи зв’язку.

Вирішенням питання забезпечення радіомовленням може бути лише створення приватного суб’єкта господарювання по наданню даних послуг.

Будівництво

У січні – червні    2014 р. ПП «Регіон плюс»  виконано будівельних робіт на 270 тис.грн, що становить 135 відсотків  до відповідного періоду минулого року.

Протягом І півріччя 2014 року у районі прийнято в експлуатацію 4житлових будинків загальною площею 420 кв.м., що у 2,9 раза більше, ніж у відповідному періоді попереднього року. Усе житло збудовано індивідуальними забудовниками.

На 2014 рік передбачена субвенція на ремонт доріг комунальної власності у населених пунктах області, що перераховується з державного бюджету місцевим бюджетам на загальну суму 674,6 тис.грн., з яких на капітальний ремонт доріг 459,6 тис.грн, на поточний ремонт-215,0 тис.грн. Станом на 01.08.2014 року надійшло субвенції 312 400 грн., зареєстровано платіжних доручень на 81124 грн.

За рахунок коштів обласного бюджету району передбачено на 2014 рік 124,6 тис.грн., які планується використати через структури облавтодору на ремонт вулиць смт Катеринопіль.

Проблемою є освоєння цих коштів в зв’язку з їх невчасним надходженням та проходженням через управління Державного казначейства у Катеринопільському районі та зволіканням сільських рад з подачею платіжних доручень. Сільським, селищним головам було надіслано листи з вимогою терміново зареєструвати казначейські зобов’язання на ремонт доріг комунальної власності.

Житлово  – комунальне господарство

Житлово -комунальне господарство  району  представлено  підприємствами:  КП «Катеринопільське  селищне житлово – комунальне господарство» та  комунальне  підприємство  селища  Єрки, основними завданнями яких,є надання  послуг  з водопостачання, водовідведення, благоустрою та вивезення твердих побутових відходів. До кінця поточного року планується створити житлово-комунальне підприємство в с.Мокра Калигірка, основним видом діяльності якого буде надання послуг щодо вивезення твердих побутових відходів з с.Мокра Калигірка та прилеглих населених пунктів.

Щодо роботи КП «Катеринопільське  селищне житлово – комунальне господарство» співдоповідачі більш детально висвітлять шляхи вирішення проблем, наявних в даному господарстві.

Стан розрахунку за спожиті енергоносії

За січень -  червень 2014 року рівень оплати за спожиту електроенергію  становить 100,1 відсотки, а за спожитий газ-95,5% .

Найбільша заборгованість за спожиту електроенергію на сьогоднішній день по комунальному підприємству «Катеринопільське селищне житлово-комунальне підприємство» Катеринопільської селищної ради-28,4 тис.грн.

Ринок праці  та соціальний захист населення

Протягом  І півріччя 2014 року в районі створено 77 нових робочих місць, в тому числі  46 - за рахунок зареєстрованих трудових угод фізичних осіб-суб'єктів господарювання з найманими працівниками, 31 – зареєстровано фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності.

Середньомісячна заробітна плата    за  І півріччя  2014 року  за статистичними  даними становить  2562 грн, що  на 145 грн. менше, ніж за відповідний  період минулого року .

Протягом   І півріччя  2014 року   заборгованість із виплати заробітної плати складає 87,4 тис.грн.   в т.ч. на філіях «Єрківський спецкар’єр» - 24,0 тис.грн., «Катеринопільський райавтодор» - 35,0 тис.грн., комунальне господарство-53,4 тис.грн.

Загальна сума нарахувань різних видів соціальної допомоги сім'ям з дітьми за І півріччя 2014 року склала 15,7  млн. грн. проти 13,5 млн.  грн.  2013 року.

Власні надходження  до бюджету  Пенсійного фонду  в Катеринопільському районі за 6 місяців 2014 року склало 22,5 млн. грн.,  забезпеченість власними коштами  становить 30,6 %.

Розвиток галузі освіти

У І півріччі 2014 навчальному році відділ освіти забезпечував ефективну і стабільну діяльність навчальних закладів, виходячи з фактичних обсягів фінансування галузі в районі.

У районі функціонує 25 дошкільних навчальних закладів, 13 з яких перебувають у складі навчально-виховних комплексів.

Охоплено дошкільною освітою 961 дитина, що становить 95%  від загальної  кількості дітей 1-6 років, що проживають у районі.

1 червня 2014 року відновлено роботу дошкільного закладу «Ромашка» с. Ямпіль, який не працював більше року. На реконструкцію будівлі дошкільного навчального закладу витрачено понад 120 тис. грн. (кошти від соціальних угод, спонсорські кошти).

Вирішується проблема організованого підвезення дітей до місця навчання. За спеціалізованими маршрутами 7-ма шкільними автобусами підвозиться 271 учень з 16 населених пунктів. Шкільними автобусами обслуговується 8 навчальних закладів.

Видатки на утримання галузі освіти за І півріччя 2014 року склали 11,2 млн  грн. або 82%  від запланованих.

Вартість утримання 1 учня по районуза перше півріччя 2014 року – 7288,00 грн., в тому числі: найбільший  у Гуляйпільському НВК -11339 грн  а  найменші кошти  в Єрківській ЗОШ -2470 грн.

Середньомісячна заробітна плата працівників галузі становила – 2359,00 грн., в т.ч. педагогічних працівників – 2726,00 грн.

Протягом останніх двох років  з метою оптимізації  як видатків на здійснення навчально-виховного процесу  так і з метою отримання якісної та доступної освіти планується продовжити  реорганізацію  навчально -  виховних закладів  району. З 01.09.2014 року не буде працювати Єлизаветський НВК, а з 2015 навчального року буде реорганізовано навчальні заклади с.Гулейполе, с.Вербовець та с.Бродецьке.

Розвиток  культури

Протягом 6 місяців  2014 року в районі продовжувала діяти мережа закладів культури . На утриманні районного бюджету знаходяться:

центральна районна бібліотека, районний краєзнавчий музей, районний Будинок культури, дитяча музична школа,  фінансово-господарська група відділу культури.

На утриманні сільських та селищних бюджетів знаходиться 25 сільських бібліотек філій, 27 сільських будинків культури та клубів .

Станом на 01.07.2014  року проведені поточні ремонти в 8 сільських  закладах культури на суму 4,5тис.грн. Проведено розрахунки по переходу на альтернативні вили опалення з метою скорочення використання природного газу.

Розвиток галузі медицини

Протягом 6 місяців  2014 року звітному періоді потреби закладів охорони здоров’я району профінансовано на 92% від передбачених асигнувань.

Без затримок фінансується зарплата та енергоносії, по решті кодів видатків склалася заборгованість 52,0 тис. грн.

На придбання лікарських засобів та виробів медичного призначення за рахунок коштів місцевого бюджету у звітному періоді профінансовано 59,8 тис.грн., що складає 113,9% від плану поточного періоду, у т.ч. для виконання регіональних програм - 39,8 тис. грн.

У звітному періоді центральною районною лікарнею отримано від спонсорів сучасний апарат УЗД з кардіологічним датчиком (вартістю близько 100 тис. грн.), що дало змогу населенню Катеринопільського району проходити ультразвукове дослідження серця безпосередньо в ЦРЛ без виїзду в медичні установи ІІІ рівня.

Також за рахунок спонсорських коштів проведено поточні ремонти в ЦРЛ (кабінет лікаря-кардіолога, палати для дітей-інвалідів дитячого відділення) на загальну суму близько 36 тис. грн.

Крім того, проведені поточні ремонти в амбулаторіях та ФАПах власними силами медичних працівників, на що було використано близько 2 тис. грн. власних коштів працівників.

Перелік основних проблемних питань галузі охорони здоров’я Катеринопільського району, що потребують нагального вирішення

-       придбання медичного обладнання,

-       придбання 5 од. санітарного транспорту для закладів охорони здоров’я району, у першу чергу для амбулаторії с. Гуляйполе (внесено пропозицію до районної ради придбати автомобіль за місцеві кошти сільських рад приписних сіл до амбулаторій с.с. Гуляйполе, Ямпіль, Бродецьке, Пальчик, Луківка);

-       проведення капітального ремонту господарчої частини ЦРЛ за рахунок коштів місцевого бюджету (орієнтовна вартість робіт – 200 тис. грн.);

-       забезпечення житлом медичних працівників, у першу чергу молодих фахівців. Станом на 01.07.2014 р. у черзі на житло перебуває 1 лікар;

-       укомплектування вакантних посад лікарів різного профілю, насамперед 4-х посад сімейних лікарів (ЛА без фізичних осіб лікарів взагалі - с.Ярошівка).

Демографічна ситуація

Наявна чисельність на 01.07.2014 становить 24,5 тис.осіб, в т.ч. міські поселення – 9,6 тис.осіб, сільська місцевість – 14.8тис.осіб. За січень-травень народилося 106 особи, померло – 169 осіб.

Міграційний рух населення характеризується такими даними: число прибулих за січень-травень  2014року – 193 осіб, число вибулих – 151 осіб, міграційний приріст склав- 42 особи.

Залишаються ще не вирішеними ряд   питань, основними яких є:

  1. Продовження ремонту доріг державної та комунальної власності ;
  2. Закінчення ремонту доріг у населених пунктах району: 100 – відсоткове освоєння субвенцій з державного бюджету  на ремонт доріг комунальної власності;
  3. Забезпечення збирання пізніх зернових культур, вжиття заходів для забезпечення посіву під урожай 2015 року;
  4. Легалізація найманої робочої сили;
  5. Підготовка об’єктів соціальної інфраструктури до роботи в осінньо-зимовий період;
  6. Реконструкція водогону та каналізаційних мереж смт Катеринопіль;
  7. Утилізація невідомих та непридатних до використання отрутохімікатів в смт Єрки.
  8. Створення комунальних підприємств в с.Мокра Калигірка та с.Петраківка, з метою ліквідації стихійних сміттєзвалищ та розширення надання різних видів комунальних послуг населенню району.
  9. Реформування  комунального підприємства «Катеринопільське житлово-комунальне підприємство» Катеринопільської селищної ради , з метою підвищення ефективності його роботи та покращення якості послуг населенню селища.

На завершення хочу наголосити, що головним завданням влади   є покращення життя громадян. І метою   районних  програм є  підвищення  добробуту кожного громадянина району, незважаючи на цей складний час.