Офіційний сайт Катеринопільської районної державної адміністрації і районної ради

drv

mrog

Служба у справах дітей

dzvon Традиційно на початку кожного навчального року проводиться Всеукраїнський профілактичний захід „Урок” для виявлення дітей, які не приступили до занять в загальноосвітніх навчальних закладах, ПТУ та ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.

Тож на виконання листа Міністерства соціальної політики України від 21.08.2015 № 10895/0/14-15/57 "Про організацію проведення у 2015 році Всеукраїнського профілактичного заходу "Урок" працівниками служби у справах дітей райдержадміністрації спільно з відділом освіти, районним відділом управління Міністерства внутрішніх справ України в Черкаській області та районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, з метою виявлення дітей шкільного віку, не охоплених навчанням на початок учбового періоду, усунення причин та умов даного явища, соціального захисту виявлених дітей, запобігання їх бездоглядності і безпритульності з 2 по 9 вересня проводився районний профілактичний захід „Урок” у всіх навчальних закладах району.

За результатами проведення рейду встановлено, що в загальноосвітніх закладах району (школах, Мокрокалигірському ПАЛ) навчається 2274 дитини. Станом на 1 вересня 2015 року одна дитина не приступила до навчання в зв’язку з перебуванням разом з батьками за межами України.
Також відвідано родини опікунів, піклувальників, дитячі будинки сімейного типу в яких виховуються діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, а також сім’ї, в яких проживають діти, які опинилися в складних життєвих обставинах з метою контролю за умовами утримання, навчання та виховання дітей.

Четвер, 10 вересня 2015, 15:53

ПАМ'ЯТКА УСИНОВЛЮВАЧУ

clip_image002 1. Що таке усиновлення?

Усиновлення — це прийняття усиновлювачем у свою сім'ю дитини на правах сина або дочки, що здійснене на підставі рішення суду.

 

2. Хто може бути усиновленим?

Усиновленими можуть бути:

- діти-сироти;

- діти, позбавлені батьківського піклування;

- діти батьки, яких діли згоду на усиновлення.

Дитиною є особа від народження до досягнення нею повноліття.

Кількість дітей, яку може усиновити один усиновлювач, не обмежується.

 

3. Хто може бути усиновлювачем?

Усиновлювачем дитини може бути дієздатна особа віком не молодша двадцяти одного року, за винятком, коли усиновлювач є родич дитини.

Усиновлювачем може бути особа, що старша за дитину, яку вона бажає усиновити, не менш як на п'ятнадцять років. Різниця у віці між усиновлювачем та дитиною не може бути більшою ніж сорок п'ять років.

Усиновлювачами можуть бути подружжя, а також особи, які не перебувають у шлюбі, якщо вони проживають однією сім'єю.

 

4. Хто не може бути усиновлювачем?

Усиновлювачами не можуть бути особи, які:

1) обмежені у дієздатності;

2) визнані недієздатними;

3) позбавлені  батьківських  прав,  якщо  ці  права  не  були поновлені;

4) були усиновлювачами (опікунами, піклувальниками, прийомними батьками,  батьками-вихователями) іншої дитини, але усиновлення було скасовано або визнано недійсним (було припинено опіку,  піклування чи  діяльність  прийомної  сім'ї  або  дитячого

будинку сімейного типу) з їхньої вини;

5) перебувають на обліку або на лікуванні у психоневрологічному чи наркологічному диспансері;

6) зловживають спиртними напоями або наркотичними засобами;

7) не  мають постійного місця проживання та постійного заробітку (доходу);

8) страждають на хвороби, перелік яких затверджений Міністерством охорони здоров'я України;

9) є іноземцями, які не перебувають у шлюбі, крім випадків, коли іноземець є родичем дитини;

10) були  засуджені за злочини проти життя і здоров'я,  волі, честі та гідності,  статевої свободи та статевої недоторканості особи, проти громадської безпеки, громадського  порядку та моральності, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх  аналогів  або прекурсорів,  а  також  за  злочини, передбачені статтями 148,  150,  150-1,  164,  166, 167, 169, 181, 187, 324, 442 Кримінального кодексу України, або мають непогашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість за вчинення інших злочинів.

Крім вищевказаних осіб, не можуть бути усиновлювачами особи однієї статті, а також інші особи, інтереси яких суперечать інтересам дітей.

 

5. За наявності яких хвороб особа не може бути усиновлювачем?

Особа не може бути усиновлювачем, якщо в неї є такі хвороби: туберкульоз (туберкульоз в активній фазі будь-якої локалізації); лепра (хвороба Гансена); хвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ); органічні, включаючи симптоматичні, психічні розлади; шизофренія, шизотипові та маячні розлади; розлади настрою (афективні); невротичні, пов'язані із стресом і соматоформні розлади; поведінкові синдроми, пов'язані з фізіологічними розладами та фізичними факторами; розлади особистості та поведінки у зрілому віці; розумова відсталість; розлади, пов'язані з психологічним розвитком; розлади поведінки та емоцій, які здебільшого починаються у дитячому та підлітковому віці; розлади психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин; cпінальна м'язова атрофія та споріднені синдроми; багатосистемна дегенерація; епізодичні та пароксизмальні розлади; хвороба Альцгеймера; oнкологічні захворювання четвертої стадії.

 

6. З чого почати усиновлення дитини?

Громадяни України, які бажають усиновити дитину, звертаються з письмовою заявою про взяття їх на облік кандидатів в усиновлювачі до служби у справах дітей за місцем проживання. Заява може бути написана в присутності працівника служби у справах дітей та засвідчена ним.

Заява вважається поданою, якщо до неї додані всі документи, визначені законодавством.

 

7. Які документи необхідні для того, щоб стати кандидатом в усиновлювачі?

До заяви про взяття їх на облік кандидатів в усиновлювачі додаються такі документи:

1) копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;

2) довідка про заробітну плату за останні шість місяців або копія декларації про  доходи за попередній календарний  рік, засвідчена органами державної податкової служби;

3) копія свідоцтва про шлюб,  укладений в органах  реєстрації актів цивільного стану, якщо заявники перебувають у шлюбі;

4) висновок про стан здоров'я кожного заявника, складений за встановленою формою;

5) засвідчена нотаріально письмова згода другого з подружжя на усиновлення дитини  (у разі усиновлення  дитини  одним  з подружжя), якщо інше не передбачено законодавством;

6) довідка про наявність чи відсутність судимості для кожного заявника, видана  органами  внутрішніх справ за місцем проживання заявника;

7) копія документа, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням.

У разі усиновлення дитини одним із подружжя висновок про стан здоров'я та довідка  про наявність  чи  відсутність судимості подаються кожним з подружжя.

Витребування від заявників інших документів не допускається.

Строк дії документів становить один рік з дня їх видачі, якщо інше не передбачено законодавством.

 

8. В яких випадках заявнику може бути відмовлено в постановці на облік кандидатів в усиновлювачі?

Заявники не беруться на облік кандидатів в усиновлювачі, якщо:

- подано не всі документи;

- у поданих документах є виправлення або дописки, не завірені в установленому порядку;

- заявники (один з них) не можуть бути усиновлювачами відповідно до законодавства;

- різниця у віці між дитиною, яку бажають усиновити, та заявниками становить менш як п'ятнадцять або більш як сорок п'ять років;

- житлове приміщення заявників перебуває в незадовільному санітарно гігієнічному стані;

- у житловому приміщенні заявників неможливо влаштувати місце для занять і окреме спальне місце для дитини;

- під час обстеження житлово-побутових умов заявників та бесіди з ними або при вивченні їх документів виявлені обставини чи умови, які можуть мати негативні наслідки для виховання і розвитку дитини;

- вони відмовились від підписання акта про те, що їм роз'яснено порядок та умови усиновлення, права та обов'язки кандидатів в усиновлювачі, усиновлювачів, правові наслідки усиновлення, порядок здійснення контролю за умовами проживання і виховання усиновлених дітей.

 

9. Як здійснюється пошук дитини для усиновлення?

Інформація про дітей, які можуть бути усиновлені, надається кандидатам в усиновлювачі службами у справах дітей за місцем їх обліку, Міністерством у справах сім'ї і молоді АР Крим, службами у справах дітей обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрації та центральним органом виконавчої влади з питань усиновлення та захисту прав дитини. Для пошуку дитини кандидати в усиновлювачі можутьсамостіно звертатись до зазначених вище установ.

При ознайомленні з інформацією про дитину кандидату в усиновлювачі надаються відомості про ім'я, вік, стать дитини, стан її здоров'я, правові наслідки для усиновлення, форму влаштування, наявність або відсутність братів, сестер. Ознайомлення з інформацією про дитину супроводжується показом її фото.

 

10. Як здійснюється знайомство з дитиною?

Кандидати в усиновлювачі знайомляться з дитиною за місцем її проживання (перебування) у присутності представника служби у справах дітей, працівників дитячого або іншого закладу, в якому проживає (перебуває) дитина; прийомних батьків, батьків виховалелів, опікунів, піклуваотників.

Знайомство та встановлення контакту з дитиною здійснюється за направленням служби у справах дітей.

Строк дії направлення 10 днів, у разі необхідності він може бути продовжений за заявою кандидата в усиновлювачі, але не більше ніж на 10 робочих днів. Якщо протягом строку дії направлення кандидат не подав до служби у справах дітей заяву про усиновлення дитини вважається, що він відмовився від її усиновлення.

 

11. Хто приймає рішення про усиновлення дитини?

Рішення про усиновлення дитини приймається судом, за заявою кандидатів в усиновлювачі.

 

12. Які особисті дані про дитину можна змінити при її усиновленні?

За рішення м суду при усиновленні дитини може бути змінено ім'я дитини, відомості про місце її народження, дату народження та місце складання актового запису про народження.

Дата народження дитини може бути змінена не більш як на шість місяців.

 

13. Які правові наслідки усиновлення?

Усиновлення надає усиновлювачеві права і накладає на нього обов'язки щодо дитини, яку він усиновив у такому ж обсязі, які мають батьки щодо дитини.

images 13.08.2015 робочою групою в складі начальника служби у справах дітей райдержадміністрації Тетяни Лисенко, в.о. директора районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Людмили Заремби, дільничного інспектора міліції РВ УМВС України в Черкаській області Вікторії Постоленко та секретарів сільських рад с.Мокра Калигірка, с.Єлизаветка проведено рейд „Діти вулиці” та обстежено населені пункти с.Мокра Калигірка, с.Суха Калигірка, с.Єлизаветка з метою виявлення, проведення соціального інспектування та супроводження сімей, які опинились в складних життєвих обставинах, безпритульних дітей, які займаються бродяжництвом та схильних до правопорушень.

Під час проведення рейду перевірено житлово-побутові умови проживання, утримання і виховання дітей в 4 сім’ях, в яких 3 дітей перебуває на обліку служби, які потрапили в складні життєві обставини, сім’ї, які опинилися в кризовій ситуації та перебувають на обліку виконавчих комітетів селищних, сільських рад, складено акти обстеження. Проведено профілактичну роботу з батьками та попереджено про виконання батьківських обов’язків стосовно дітей 2 батьків. Виконавчим комітетам сільських рад рекомендовано систематично здійснювати контроль за умовами утримання і виховання дітей за місцем проживання.

З метою здійснення контролю за умовами утримання, навчання, виховання дітей, які влаштовані у дитячий будинок сімейного типу, відвідано родину Куценків Павла Павловича і Алли Сергіївни. Батьки-вихователі належним чином виконують умови договору та свої обов’язки щодо виховання, утримання, забезпечення навчання дітей-вихованців, їх догляду, лікування, сприяють набуттю дітьми досвіду щодо зайнятості у вільний час та розвитку здібностей дітей.

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>
Сторінка 7 з 15