Офіційний сайт Катеринопільської районної державної адміністрації і районної ради

drv

mrog

Служба у справах дітей

Про здійснення патронату над дитиною

87e4086add7b1bac0a5ba19f52177996 На даний час державна політика у сфері захисту прав дітей перебуває у стані реформування інтернатних закладів та пошуку альтернативних форм влаштування дітей. Зокрема, однією із таких форм є патронат над дітьми. Патронатна форма виховання дітей визначається главою 20 Сімейного кодексу України та прийнятою постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2017 року №148 «Деякі питання здійснення патронату над дитиною»,   як  тимчасовий догляд, виховання та реабілітація дитини в сім’ї патронатного вихователя на період подолання дитиною, її батьками або іншими законними представниками складних життєвих обставин. Актуальність теми полягає в тому що дитинство в Україні визнається загальнонаціональним пріоритетом і здійснюється з метою забезпечення реалізації прав дитини на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист та всебічний розвиток.

Патронат над дитиною передбачає надання в сім’ї патронатних вихователів тимчасового догляду, виховання та реабілітації для дитини, яка опинилася в складних життєвих обставинах (насильство, бездоглядність, загроза життю і здоров’ю, проблеми з житлом, хвороба батьків або їх ув’язнення тощо). У цей же час фахівці надаватимуть комплексну підтримку біологічній родині дитини у вирішенні проблем, щоб дитина невдовзі змогла до неї повернутись.  Якщо ж повернення і рідну сім’ю буде неможливим, для дитини підберуть альтернативні форми сімейного виховання – усиновлення, опіка/піклування, прийомна сім’я чи дитячий будинок сімейного типу.

Патронатним вихователем може бути громадянин України, який має досвід виховання дитини, відповідні житлові умови для надання послуг з догляду, виховання та реабілітації дитини у своєму помешканні.

Кандидат у патронатні вихователі подає до соціального закладу за місцем проживання такі документи:

1) заяву;

2) копію паспорта громадянина України;

3) копію трудової книжки (у разі наявності);

4) висновки про стан здоров'я кандидата у патронатні вихователі та осіб, які проживають разом з ним, складені за формою згідно з додатком 5 до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. N 866;

5) довідку про відсутність судимості, в тому числі членів його сім'ї, які досягли чотирнадцятирічного віку і проживають разом з кандидатом у патронатні вихователі;

6) копію документа, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням;

7) письмову згоду на влаштування дитини в сім'ю кандидата у патронатні вихователі усіх членів його сім'ї, які проживають разом з ним, в тому числі дітей, які досягли такого віку та рівня розвитку, що можуть її висловити.

Кандидат у патронатні вихователі, який пройшов первинний відбір, разом з повнолітнім членом своєї сім'ї, що братиме участь у наданні послуги патронату над дитиною (чоловік або дружина кандидата у патронатні вихователі, повнолітня донька або син, які проживають разом з кандидатом, - за згодою), за клопотанням соціального закладу проходить обов'язкове навчання за програмою, затвердженою Мінсоцполітики.

Навчання кандидатів у патронатні вихователі та членів їх сімей, що братимуть участь у наданні послуги з патронату над дитиною, організовує та проводить обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

За результатами навчання регіональний центр видає кандидатові у патронатні вихователі та членові його сім'ї довідку про проходження навчання та у разі його успішного проходження - рекомендацію про можливість надання послуги з патронату над дитиною.

Орган опіки та піклування протягом місяця у разі наявності рекомендації про можливість надання послуги з патронату над дитиною укладає з кандидатом у патронатні вихователі договір про надання послуги з патронату над дитиною.

Обов'язки, права та відповідальність патронатного вихователя під час перебування дитини у його сім'ї визначаються договором про патронат над дитиною, типова форма якого затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2017 р. N 148.

Звертаємо Вашу увагу, що пунктом 7 Постанови зазначено, що патронатним вихователем не може бути особа, зазначена в статті 212 Сімейного кодексу України, тобто:

1) обмежені у дієздатності;

2) визнані недієздатними;

3) позбавлені батьківських прав, якщо ці права не були поновлені;

4) були усиновлювачами (опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями) іншої дитини, але усиновлення було скасовано або визнано недійсним (було припинено опіку, піклування чи діяльність прийомної сім'ї або дитячого будинку сімейного типу) з їхньої вини;

5) перебувають на обліку або на лікуванні у психоневрологічному чи наркологічному диспансері;

6) зловживають спиртними напоями або наркотичними засобами;

7) не мають постійного місця проживання та постійного заробітку (доходу);

8) страждають на хвороби, перелік яких затверджений центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я;

9) є іноземцями, які не перебувають у шлюбі, крім випадків, коли іноземець є родичем дитини;

10) були засуджені за злочини проти життя і здоров'я, волі, честі та гідності, статевої свободи та статевої недоторканості особи, проти громадської безпеки, громадського порядку та моральності, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а також за злочини, передбачені статтями 148, 150, 150-1, 164, 166, 167, 169, 181, 187, 324, 442 Кримінального кодексу України, або мають непогашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість за вчинення інших злочинів;

11) за станом здоров'я потребують постійного стороннього догляду;

12) є особами без громадянства;

13) перебувають у шлюбі з особою, яка відповідно до пунктів 3-6, 8 і 10 цієї статті не може бути усиновлювачем.

2. Крім осіб, зазначених у частині першій цієї статті, не можуть бути усиновлювачами інші особи, інтереси яких суперечать інтересам дитини.

Соціальна допомога та грошове забезпечення призначаються і виплачуються з дня влаштування дитини в сім'ю патронатного вихователя до дня її вибуття з такої сім'ї та поновлюються у разі наступного влаштуванні дитини в сім'ю патронатного вихователя. Грошове забезпечення виплачується патронатному вихователю протягом семи календарних днів після вибуття дитини із сім'ї за надання батькам/законному представнику дитини підтримки та консультацій щодо її догляду, виховання та реабілітації. Розмір соціальної допомоги становить два прожиткових мінімуми для дітей відповідного віку на місяць. Соціальна допомога виплачується на кожну влаштовану в сім'ю патронатного вихователя дитину. Соціальна допомога використовується патронатним вихователем у повному обсязі для забезпечення повноцінного харчування, виховання, навчання та розвитку дитини відповідно до її потреб. Розмір грошового забезпечення патронатного вихователя становить п'ять прожиткових мінімумів для працездатних осіб на місяць. У разі коли в сім'ї патронатного вихователя перебуває дитина віком до одного року, дитина з інвалідністю, малолітня або неповнолітня вагітна, ВІЛ-інфікована дитина та одночасно двоє і більше дітей, розмір грошового забезпечення збільшується на 10 відсотків за кожну дитину, але сумарно не більш як на 50 відсотків.

Отже, про надання консультації в роботі із кандидатами у патронатні вихователі, просимо звертатися до служби у справах дітей Катеринопільської   РДА.

 

Графік проведення прямого телефонного зв’язку "Гаряча лінія" на 2020 рік

Дата

Час

Посада, прізвище, ім'я, по батькові посадової особи

10.01.2020

10.00-12.00

Начальник служби у справах дітей райдержадміністрації

Мовчан Тетяна Юріївна

24.01.2020

10.00-12.00

Начальник служби у справах дітей райдержадміністрації

Мовчан Тетяна Юріївна

11.02.2020

10.00-12.00

Начальник служби у справах дітей райдержадміністрації

Мовчан Тетяна Юріївна

28.02.2020

10.00-12.00

Начальник служби у справах дітей райдержадміністрації

Мовчан Тетяна Юріївна

06.03.2020

10.00-12.00

Начальник служби у справах дітей райдержадміністрації

Мовчан Тетяна Юріївна

27.03.2020

10.00-12.00

Начальник служби у справах дітей райдержадміністрації

Мовчан Тетяна Юріївна

06.04.2020

10.00-12.00

Начальник служби у справах дітей райдержадміністрації

Мовчан Тетяна Юріївна

24.04.2020

10.00-12.00

Начальник служби у справах дітей райдержадміністрації

Мовчан Тетяна Юріївна

07.05.2020

10.00-12.00

Начальник служби у справах дітей райдержадміністрації

Мовчан Тетяна Юріївна

28.05.2020

10.00-12.00

Начальник служби у справах дітей райдержадміністрації

Мовчан Тетяна Юріївна

08.06.2020

10.00-12.00

Начальник служби у справах дітей райдержадміністрації

Мовчан Тетяна Юріївна

26.06.2020

10.00-12.00

Начальник служби у справах дітей райдержадміністрації

Мовчан Тетяна Юріївна

10.07.2020

10.00-12.00

Начальник служби у справах дітей райдержадміністрації

Мовчан Тетяна Юріївна

24.07.2020

10.00-12.00

Начальник служби у справах дітей райдержадміністрації

Мовчан Тетяна Юріївна

07.08.2020

10.00-12.00

Начальник служби у справах дітей райдержадміністрації

Мовчан Тетяна Юріївна

24.08.2020

10.00-12.00

Начальник служби у справах дітей райдержадміністрації

Мовчан Тетяна Юріївна

07.09.2020

10.00-12.00

Начальник служби у справах дітей райдержадміністрації

Мовчан Тетяна Юріївна

25.09.2020

10.00-12.00

Начальник служби у справах дітей райдержадміністрації

Мовчан Тетяна Юріївна

09.10.2020

10.00-12.00

Начальник служби у справах дітей райдержадміністрації

Мовчан Тетяна Юріївна

23.10.2020

10.00-12.00

Начальник служби у справах дітей райдержадміністрації

Мовчан Тетяна Юріївна

06.11.2020

10.00-12.00

Начальник служби у справах дітей райдержадміністрації

Мовчан Тетяна Юріївна

27.11.2020

10.00-12.00

Начальник служби у справах дітей райдержадміністрації

Мовчан Тетяна Юріївна

10.12.2020

10.00-12.00

Начальник служби у справах дітей райдержадміністрації

Мовчан Тетяна Юріївна

23.12.2020

10.00-12.00

Начальник служби у справах дітей райдержадміністрації

Мовчан Тетяна Юріївна

30 вересня День усиновлення

Без названия Вже стало традицією, що в останній день вересня ми відзначаємо прекрасне та величне свято День усиновлення. Кожного дня все більше і більше наших співгромадян відкривають свої серця і двері домівок для дітей.

Усиновлення – це особлива дорога батьківства. Благородна і складна, переповнена емоціями, очікуваннями, тривогами і обов’язково надбаннями – і дитини, і дорослого…

Усиновлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, існує давно. Одним із перших джерел про сімейне влаштування стали закони вавілонського царя Хаммурапі (так званий Кодекс Хаммурапі), написані приблизно у 1780 році до нашої ери. Ці закони регулювали чимало сфер життя, в тому числі відповідальність і права сторін при прийнятті дитини в сім’ю. Давні іудейські закони встановлювали, що діти-сироти повинні жити в сім’ях родичів. У Давній Греції афінські сім’ї всиновлювали дітей здебільшого з причин бездітності синів у шлюбі. У Давньому Римі усиновлення на початку свого існування отримує юридичну форму, правову, яка згодом через Візантію перейшла до християнського світу. На Русі за часів княжої доби турбота про дітей, які були сиротами, покладались, насамперед, на приватних осіб, частіше – князів. Це вважалося справою богоугодною. У післяреволюційній Русі усиновлення майже не відбувалися, радянська влада спочатку відмовилась навіть від такого поняття. На заміну сімейній формі виховання прийшла колективна, громадська.

Право дитини на сім’ю закріплено на законодавчому рівні і перш за все – в Конвенції ООН про права дитини, Конституції України, Сімейному кодексі України тощо.

Реальним свідченням дієвої уваги Президента України, Уряду України до питань забезпечення конституційного права дитини, яка за різних обставин життя втратила рідних батьків, виховуватись в сімейному оточенні, є підтримка усиновлення, розвиток прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу.

Слід зауважити, що на обліку служби у справах дітей Катеринопільської райдержадміністрації перебуває 77 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, створено та функціонує 3 дитячих будинки сімейного типу, в яких батьки-вихователі виховують 22 статусних дітей; в опікунських родинах виховується 53 дітей; 23 родини усиновили 25 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. В 2019 році створена 1 прийомна сім’я, в якій виховується 3 дітей, позбавлених батьківського піклування. Разом з тим чекають на усиновлення в Катеринопільському районі 24 дитини.

В переддень свята хочеться побажати батькам і діткам перш за все міцного здоров’я, віри в добро, натхнення, терпіння і обов’язково любові.

Про попередження злочинності, насильства, булінгу, роз`яснення чинного законодавства щодо правової відповідальності неповнолітніх

20190315_112818Відповідно до плану роботи міжвідомчого правозахисного штабу у Черкаській20190321_100339 області для реагування на порушення прав громадян у відповідних сферах на 2019 рік та з метою протидії дитячій злочинності, насильству, булінгу, роз`яснення чинного законодавства щодо правової відповідальності неповнолітніх 15.03.2019 та 21.03.2019 року головним спеціалістом служби у справах дітей райдержадміністрації Новицьким А. В., разом із методистом районного методичного кабінету відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації Корнійчук С. В. та керівником районного сектору філії Державної установи "Центр пробації" в Черкаській області Волинцем В. Д. було проведено профілактичні бесіди для учнівських аудиторій (учні 8-10 класів) комунального закладу "Катеринопільський навчально-виховний комплекс № 1 "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад", комунального закладу "Катеринопільський навчально-виховний комплекс № 2 "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад", Катеринопільського ліцею.

Заняття було розпочато з перегляду відеоролика про дитячу виправну колонію. Після перегляду відео головний спеціаліст служби у справах дітей райдержадміністрації Новицький А. В. ознайомив учнівську аудиторію про кримінальну відповідальність осіб, які не досягли 18-річного віку. Так, кримінальній відповідальності підлягають особи, які до вчинення злочину досягли віку 16 років (ч. 1 ст. 22 Кримінального кодексу України). Це так званий загальний вік кримінальної відповідальності. Також (ч. 2 ст. 22 КК України) передбачає і знижений вік кримінальної відповідальності. Йдеться про осіб у віці від 14 до 16 років.

Керівник сектору пробації Волинець В. Д. ознайомив учнів закладу з ст. 98 КК та основними видами покарань, які застосовуються                         до неповнолітніх (штраф, громадські роботи, виправні                            роботи, арешт, позбавлення волі на певний строк).
Методист районного методичного кабінету відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації Корнійчук С. В. провела анкетування "Молодь і протиправна поведінка", бесіду про позитивний та негативний вплив однолітків, як можна відстояти власну думку, демонструвати уміння казати "Ні" на протиправні пропозиції однолітків.

В анкетуванні взяли участь 59 учнів. Аналіз  отриманих результатів показав, що до скоєння  протиправних дій підлітка найчастіше спонукають наступні  фактори:

53%- солідарність з компанією;

31%-  задля розваги;

16%- необхідність добути гроші.

Більшість  учнів  вважає, що схильність до протиправних дій є набутою під впливом виховання, життєвого досвіду, а не  успадкованою.

Причинами, які б могли призвести до зниження кількості правопорушень і злочинів, що скоєні неповнолітніми, опитані вважають наступні:

- суворе покарання злочинців – 85%;

- надання інформації про юридичні наслідки скоєння злочинів школярам    – 15%;

На думку опитаних підлітків найбільшим стримуючим фактором є:

- регулярне відвідування представником поліції навчальних закладів – 15%;

- ведення просвітницького курсу для  учнів – 20%;

- посилення відповідальності батьків за виховання дітей – 65%;

В першу чергу на захист дитини, яка постраждала від насильства в сім’ї мають стати:

-8% - працівники служби у справах дітей;

-5%  - працівники поліції;

-47 % - педагоги навчального закладу;

-31% - практичний психолог;

- 9% - представники громадських організацій;

Отже, за результатами анкетувань, з’ясовано, що учням надається достатня інформація щодо протиправних дій та відповідає їхнім віковим запитам. Педагоги, практичні психологи   та інші дорослі , що працюють з дітьми, зможуть значною мірою впливати на формування відповідальної поведінки учнів тобто ефективно здійснювати профілактику правопорушень та негативних проявів.

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>
Сторінка 1 з 15