Офіційний сайт Катеринопільської районної державної адміністрації і районної ради

drv

mrog

Методичні рекомендації щодо організації роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами

https://nazk.gov.ua/spivpracya-z-vykryvachamy-korupciyi

Антикорупційна політика - це комплекс правових, економічних, освітніх, виховних, організаційних та інших заходів, спрямованих на створення системи запобігання та протидії корупції і усунення причин її виникнення. Метою антикорупційної політики є зниження рівня корупції та забезпечення захисту прав і законних інтересів громадян та суспільства від її негативних наслідків. До суб'єктів антикорупційної політики належать спеціально уповноважений орган (особа) з питань антикорупційної політики, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, установи, підприємства незалежно від форми власності, громадяни та їх об'єднання.

Принципами антикорупційної політики є:

верховенство права і закону, пріоритет прав і свобод людини та громадянина;

рівність усіх перед законом;

відкритість та прозорість діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

ефективна взаємодія законодавчої, виконавчої і судової гілок влади та держави з громадськістю;

невідворотність відповідальності за здійснення корупційного правопорушення;

єдина державна політика у сфері запобігання та протидії корупції;

співпраця з іноземними державами та міжнародними організаціями, зокрема з Групою держав Ради Європи проти корупції (GRECO);

цільове бюджетне фінансування діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування з виконання завдань антикорупційної політики;

доступність до інформації про вчинені корупційні правопорушення, корупціогенні чинники та здійснені заходи щодо запобігання та протидії корупції.

У районній державній адміністрації розроблено та затверджено план заходів щодо попередження корупції з урахуванням змін в антикорупційному законодавстві. Згідно даного плану організовано спільну антикорупційну роботу з органами місцевого самоврядування з питань попередження корупції, надається методична допомога щодо законодавчого забезепечення даних питань.

Відповідно до Положення про спостережні комісії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.04.2004 № 429, районна державна адміністрація повідомляє про припинення повноважень спостережної комісії райдержадміністрації з 25 січня 2016 року.

Новий склад спостережної комісії районної державної адміністрації буде сформовано в кількості 10 осіб та включатиме в себе голову, секретаря, 8 членів комісії.

 

Голова спостережної комісії                        І.Б. Міненко