Офіційний сайт Катеринопільської районної державної адміністрації і районної ради

drv

mrog

Агропромисловий розвиток

Державна підтримка розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства здійснюється за бюджетною програмою 2801350 “Державна підтримка розвитку хмелярства, закладення молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними” (далі – бюджетна програма) відповідно до Закону України “Про державний бюджет України на 2017 рік».

На поточний рік бюджетною програмою передбачено кошти у сумі 75,0 млн гривень.

Слід зазначити, що станом на 01.01.2017 за бюджетною програмою обліковується кредиторська заборгованість у сумі 231,8 млн гривень. Передбачені держбюджетом видатки відповідно до частини першої статті 48 Бюджетного кодексу України в повному обсязі планується спрямувати суб’єктам господарювання для її погашення пропорційно обсягам, зареєстрованим в органах Державної казначейської служби України.

Надання державної підтримки очікується після прийняття рішення Уряду, яким буде приведено у відповідність до чинного законодавства механізм використання коштів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.2005 № 587, та затвердження спільним наказом Мінагрополітики та Мінфіну паспорта бюджетної програми.

Виплата кредиторської заборгованості буде здійснюватися до кінця поточного року відповідно до помісячного розпису асигнувань загального фонду Державного бюджету України на 2017 рік.

У разі збільшення за бюджетною програмою обсягів фінансування в сумі, що перевищує розміри зареєстрованої кредиторської заборгованості буде здійснюватися компенсація витрат поточного року  згідно з  встановленим механізмом використання бюджетних коштів.

Зазначений механізм передбачає підтримку суб`єктам господарювання, які займаються виноградарством, садівництвом та хмелярством, незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності.

Фінансування здійснюється шляхом компенсації витрат звітного року на створення насаджень та їх зрошення в межах затверджених нормативів витрат на 1 гектар.

Крім того механізм передбачає компенсацію витрат в межах встановлених нормативів за будівництво холодильників з регульованим газовим середовищем, камер швидкого заморожування плодів та ягід, водонакопичувальних басейнів та за придбання згідно з встановленим переліком спеціалізованих механізмів та техніки для забезпечення технологічного циклу вирощування багаторічних насаджень.

Механізмом визначені перелік видів робіт зі створення насаджень, які підлягають компенсації, перелік документів, процедура їх подання, проходження та розгляду, процедура визначення обсягу компенсації та спрямування підтримки суб’єктам господарювання, виключні підстави у відмові надання державної підтримки.

Термін дії – 5 років (з 1 січня 2017 року по 1 січня 2022 року).

Обсяг коштів – 4000 млн. гривень (у 2017 році).

Мають право на отримання – сільськогосподарські товаровиробники – платники податку на додану вартість.

Види діяльності, на які розповсюджується бюджетна дотація: тваринництво, вирощування винограду, фруктів, ягід, горіхів, овочів, тютюну та цукрового буряку.

Обмеження – щомісячний розмір бюджетної дотації товаровиробникам, які займаються птахівництвом, не може перевищувати 50 відсотків виділених асигнувань на бюджетну дотацію у поточному місяці.

Що необхідно зробити товаровиробнику для отримання дотації:

1. Подати заяву до Державної фіскальної служби України щодо включення до Реєстру отримувачів бюджетної дотації.

2. У встановлений законодавством строк подати декларацію з податку на додану вартість та додаток до неї.

3. Сплатити податок на додану вартість до бюджету в повному обсязі.

Як виплачується дотація:

ДФС щомісячно протягом трьох робочих днів після граничного терміну сплати податку на додану вартість відповідно до Реєстру отримувачів бюджетної дотації та поданої податкової звітності з податку на додану вартість визначає суму коштів для кожного отримувача із застосуванням коефіцієнтів пропорційності.

На підставі інформації ДФС Казначейство в автоматичному режимі перераховує відповідним отримувачам суми бюджетної дотації з небюджетного рахунка Мінагрополітики.

Нормативно-правові акти:

– порядок розподілу бюджетної дотації (постанова Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 № 83);

– порядок ведення та форма Реєстру отримувачів бюджетної дотації (постанова Кабінету Міністрів України від 21.02.2017 №179);

– форма заяви для включення до Реєстру отримувачів бюджетної дотації (наказ Міністерства фінансів України від 23.02.2017 № 275, зареєстрований в Мін’юсті 28.02.2017 за № 268/30136);

– форми декларації з податку на додану вартість та додатку до неї (наказ Міністерства фінансів України від 23.02.2017 № 276, зареєстрований в Мін’юсті 28.02.2017 за № 269/30137);

– порядок виплати дотації за лютий 2017 року (постанова Кабінету Міністрів України від 22.03.2017 № 178)

Український державний фонд підтримки фермерських господарств – це державна бюджетна установа, яка виконує функції з реалізації державної політики щодо надання фінансової підтримки становлення і розвитку фермерських господарств. В організаційну структуру Укрдержфонду входить Дирекція, загальною чисельністю 15 штатних одиниць, та регіональні відділення, які розташовані в 24 областях України, загальною чисельністю 72 штатні одиниці.

Щороку Укрдержфонд надає фінансову підтримку українським фермерам на поворотній та безповоротній основі. Так, з 1995 по 2016 рік було надано близько 600 млн. грн. фінансової допомоги фермерам. З них: 182 млн. грн. – безповоротної фінансової підтримки, скористатися якою могли новостворені фермерські господарства та господарства з відокремленими садибами, а також ті, які провадять господарську діяльність та розташовані у гірських населених пунктах, на поліських територіях. Але, нажаль, з 2010 року фінансування за цією статтею призупинено.

Також було надано понад 400 млн. грн. поворотної фінансової підтримки. Отримати таку допомогу могли всі без винятку фермерські господарства на конкурсних засадах, які не мають заборгованості перед Укрдержфондом. Максимальний розмір безвідсоткового кредиту на одне фермерське господарство складає 500 тис. грн. строком до 5 років з самостійно визначеним графіком повернення коштів.

У 2017 році в Державному Бюджеті України передбачено 65 млн. грн. для підтримки фермерських господарств, з них – 40 млн. грн. із спеціального та 25 млн. грн. із загального фондів. Ці кошти розподіляються між регіонами пропорційно до обсягів сільськогосподарської продукції, що виробляється фермерськими господарствами. З метою забезпечення рівного доступу та максимальної прозорості процедури розподілу бюджетних коштів конкурсний відбір проходить у два етапи. На першому етапі відбувається прийом документів регіональними комісіями, які формують реєстри претендентів на отримання фінансової підтримки. На другому етапі конкурсна комісія відбирає переможців на отримання такої підтримки. За наявності рівних умов пріоритет надається фермерським господарствам, які:є членами сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу; займаються вирощуванням та розведенням великої рогатої худоби; обробляють земельні ділянки площею не більше ніж 500 гектарів; закладають молоді плодово-ягідні та виноградні насадження; переходять на виробництво органічної продукції. При цьому необхідно зазначити, що формування реєстрів та проведення конкурсного відбору транслюється в мережі Інтернет в режимі реального часу, а до складу комісій обов’язково входять представники Всеукраїнських громадських галузевих організацій.


Розподіл коштів, передбачених у державному бюджеті на 2017 рік для надання фінансової підтримки фермерським господарствам на поворотній основі

 

№ з/п

Відділення

Середній обсяг виробництва сільськогосподарської продукції фермерськими господарствами, млн. грн.

Обсяг фінансової підтримки фермерських господарств на поворотній основі,тис. грн.

всього

у тому числі:

загальний фонд

спеціальний фонд

1

Вінницьке

1331,7

4550,0

1750,0

2800,0

2

Волинське

308,4

1040,0

400,0

640,0

3

Дніпропетровське

1704,4

5850,0

2250,0

3600,0

4

Донецьке

595,4

2015,0

775,0

1240,0

5

Житомирське

286,4

975,0

375,0

600,0

6

Закарпатське

81,1

260,0

100,0

160,0

7

Запорізьке

999,5

3445,0

1325,0

2120,0

8

Івано-Франківське

169,9

585,0

225,0

360,0

9

Київське

792,2

2730,0

1050,0

1680,0

10

Кіровоградське

1902,8

6500,0

2500,0

4000,0

11

Луганське

779,8

2665,0

1025,0

1640,0

12

Львівське

576,6

1950,0

750,0

1200,0

13

Миколаївське

1168,2

3965,0

1525,0

2440,0

14

Одеське

1571,3

5395,0

2075,0

3320,0

15

Полтавське

1136,2

3900,0

1500,0

2400,0

16

Рівненське

189,3

650,0

250,0

400,0

17

Сумське

600,4

2080,0

800,0

1280,0

18

Тернопільське

443,2

1495,0

575,0

920,0

19

Харківське

1153,4

3965,0

1525,0

2440,0

20

Херсонське

923,7

3185,0

1225,0

1960,0

21

Хмельницьке

756,6

2600,0

1000,0

1600,0

22

Черкаське

843,1

2860,0

1100,0

1760,0

23

Чернівецьке

172,2

585,0

225,0

360,0

24

Чернігівське

514,7

1755,0

675,0

1080,0

 

Всього:

 

65000,0

25000,0

40000,0

 

З метою стимулювання розвитку галузі у наступному році держава планує збільшити надання фінансової підтримки фермерським господарствам через Укрдержфонд до 1 млрд. грн.

На сьогодні додатковими, але не менш важливими напрямками розвитку Фонду є: налагодження співпраці з Всеукраїнськими громадськими та міжнародними галузевими організаціями; створення он-лайн платформи, яка включатиме он-лайн чат зі спеціалістами Фонду, он-лайн консультації з галузевими експертами, можливість розміщення інвестиційних проектів, інформацію про потенційних іноземних партнерів та інвесторів, спеціалізовану дошку оголошень для фермерів-виробників, базу корисних посилань, вебінари, тощо.

Для отримання часткової компенсації сільськогосподарському товаровиробникові необхідно:

1. Ознайомитись із Переліком техніки та обладнання, вартість яких частково компенсується за рахунок бюджетних коштів, який буде сформований комісією Мінекономрозвитку та розміщений на офіційному сайті Мінекономрозвитку та Мінагрополітики.

2. Визначитись із необхідною технікою та обладнанням.

3. Здійснити оплату за техніку та обладнання через державні банки – Ощадбанк, Укрексімбанк, Приватбанк, Укргазбанк.

4. Відкрити рахунок в одному із зазначених державних банків та подати заявку і підтвердні документи щодо придбання техніки та обладнання, а саме:

копію платіжного доручення.

акт приймання-передачі техніки та обладнання.

свідоцтво про державну реєстрацію техніки (якщо техніка підлягає обов’язковій державній реєстрації).

5. Державний банк надає Мінагрополітики інформацію щодо суми коштів, що підлягає частковій компенсації.

6. Мінагрополітики формує реєстр сільськогосподарських товаровиробників, які придбали техніку та обладнання та претендують на отримання часткової компенсації.

7. Мінагрополітики у межах обсягу відкритих асигнувань на підставі реєстру перераховує кошти державному банку, який в одноденний строк перераховує їх на поточні рахунки сільськогосподарським товаровиробникам.

Відповідно до помісячного розпису, доведеного Мінфіном, фінансування програми передбачено на IV квартал поточного року.

Довідково:

1. Компенсація не надається сільськогосподарським товаровиробникам, стосовно яких порушено справу про банкрутство та/або яких визнано банкрутами та/або які перебувають на стадії ліквідації, а також тим, що мають прострочену більше ніж шість місяців заборгованість перед державним бюджетом, Пенсійним фондом України та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування, що підтверджується відповідними органами ДФС. У разі встановлення контролюючими органами факту незаконного отримання бюджетних коштів такі кошти протягом місяця повертаються до державного бюджету.

2. Техніка та обладнання, придбані з частковою компенсацією вартості, протягом трьох років не підлягають відчуженню та використовуються за призначенням. У разі відчуження такої техніки та обладнання сільськогосподарський товаровиробник повертає отримані бюджетні кошти і позбавляється протягом трьох років права на отримання часткової компенсації вартості техніки та обладнання.

У 2017 році на часткову компенсацію вартості сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва передбачено коштів в обсязі 550 млн гривень.

Порядок використання коштів, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2017 року № 130.


Прийом заявок для формування реєстру претендентів для участі в конкурсі на отримання фінансової підтримки на поворотній основі за бюджетною програмою «Надання кредитів фермерським господарствам» розпочнеться після друку оголошень в обласних друкованих ЗМІ та триватиме не менше 30 календарних днів.

До участі в конкурсі допускаються усі фермерські господарства, які не мають заборгованості перед Укрдержфондом та його регіональними відділеннями, яких не визнано банкрутами та не порушено проти них справу про банкрутство, які не перебувають в стадії ліквідації, а також у яких не виявлено факти незаконного отримання та нецільового використання бюджетних коштів.

Документи подаються керівником фермерського господарства особисто. При собі необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Прийом заявок та документів від фермерських господарств, що претендують на одержання фінансової підтримки, проводитиметься регіональними відділеннями щодня, крім вихідних з 9:00 до 17:30 (в п’ятницю до 16:30). Адреси та контактні номери телефонів регіональних відділень можна знайти на сайті Укрдержфонду (udf.gov.ua) у розділі «Дирекція та регіональні відділення».

З переліком документів, необхідних для внесення до реєстру фермерських господарств, що претендують на одержання фінансової підтримки, передбачених Постановою КМУ №1102 від 25.08.2004 р. (зі змінами), можна ознайомитись на офіційному сайті Укрдержфонду (udf.gov.ua) у розділі «Про Укрдержфонд/Перелік документів для участі в конкурсі».

18 травня 2017 року в райдержадміністрації було проведено робочу нараду з керівниками сільськогосподарських підприємств району за підсумками їх роботи в 2016 році. За участю керівників структурних підрозділів було озвучено актуальні та проблемні питання галузей, після чого присутнім було продемонстровано аналітичний матеріал, підготовлений управлінням агропромислового і економічного розвитку та інфраструктури райдержадміністрації. Для сільськогосподарських підприємств району райдержадміністрацією  запроваджено принцип пропорційності між обсягом засобів виробництва (земля, виробничі потужності, які перебувають у власності (користуванні)) та розміром платежів,  внесків у вигляді заробітної плати найманим працівникам, податків і зборів, допомоги бюджетній сфері, підтримки соціальної інфраструктури населеного пункту, на території якого, здійснюється фінансово-господарська діяльність суб’єктів господарювання. Сільськогосподарські підприємства, які обробляють 100 та більше гектарів землі в районі було проаналізовано на предмет розміру фонду оплати праці , кількості легалізованих найманих працівників, сум перерахованих податків, зборів та платежів, сум виплат за оренду земельних ділянок , сум підтримки соціальної інфраструктури в розрахунку на 100 га в порівнянні із середньозваженим районним показником.

На території Катеринопільського району здійснюють свою діяльність 34  сільськогосподарських підприємств (100 та більше га), які обробляють 34.7 тис.га землі. Середня кількість працівників в 2016 році в цих господарствах  склала 901 особу, що на 100 га (розрахунково) складає 2,6 працівника. В 11 сільськогосподарських підприємствах кількість легальних працівників на 100 га перевищує середньорайонний показник (2,6 осіб на 100 га), а саме :ФГ “Яна” (8.7), ПП “Агровідродження” (8.6), БУ “Укрбургаз”(8.5), СТОВ ім.Ватутіна (6.5) ФГ “Новоселиця” (6.1), ЗАТ НВЦ “Черкасибіозахист” (4.7), СТОВ ім.Шевченка (4.4),  ФГ “Агро Вікторія” (4,2), ФГ “Лан Агро” (3.7),ФГ “Гончар”(3,1), ФГ “Надія” (2.9).

ФГ Новоселиця та ФГ “Агро Вікторія”, ФГ “Яна”, ФГ “Гончар”, СТОВ ім.Ватутіна, ФГ “Мрія”, ФГ “Ястремський”, ФГ “Калиушко”, БУ “Укрбургаз”, філія агрофірма “Мрія” ПраТ НВФ “Урожай” за рахунок утримання поголів'я великої та мілкої рогатої худоби,  поголів'я свиней,овець, птиці, коней забезпечують робочими місцями найманих працівників протягом всього року, а це , відповідно, і сплата протягом року податків та зборів до місцевих бюджетів та соціальна захищеність кожного працівника.

Середньомісячна заробітна плата 1 працівника в сільському господарстві в 2016 році по району склала 3635 гривень. Найвищою середня заробітна плата була в ПП “Агровідродження” (8000 грн.), ФГ “Надія” (6612 грн.),ТОВ агрофірма “Зоря” (5619 грн.), ТОВ “Кочубій”  (5008 грн.),БУ “Укрбургаз” (4714 грн.),   ФГ “Петраківське” (4722 грн.), ТОВ “Агроуніверсал” (4375 грн.),ФГ “Лан Агро” (4058 грн.),  ТОВ ЗК “Хорс” (3783 грн.).

При середньорайонному зваженому показнику сплати в розрахунку на 1 га (податків, зборів, внесків та виплат громадянам) 4577 гривень, вище середньорайонного він є в господарствах : “Агровідродження” (14847 грн.), БУ “Укрбургаз” (8904 грн.), ФГ “Надія” (6436 грн.),ФГ “Новоселиця” (6258 грн.),  СТОВ ім.Ватутіна (6097 грн.),ФГ “Братів Дроботів” (5368 грн.), ТОВ “Кочубій”  (5267 грн.), ТОВ агрофірма “Зоря” (5239 грн.), ФГ “Лан Агро” (5110 грн.),ФГ “Агро Вікторія”(4879 грн.) ФГ “Гончар” (4821 грн.).

Окремі слова подяки висловлюємо засновникам та керівникам сільськогосподарських підприємств, які  протягом останніх років, крім сплати обов'язкових  податків і зборів до бюджету, надавали і продовжують  надавати  спонсорську допомогу  бюджетним установам району, сільським, селищним радам за першим їх зверненням: ТОВ НВФ “Урожай” (директор Васецький О.В.)  надано допомоги в сумі 659,0 тис.грн.-заклади освіти,охорони здоров'я, культури, підтримка спорту, благоустрій населених пунктів); ПП Дрибас А.С.  (Дрибас А.С.)  надано допомоги на майже 500, 0 тис.грн.- підтримка закладів культури, дошкільних та освітніх закладів, сільських медичних закладів),  ФГ "Агро-Вікторія" та ВО "Черкащани" (Коваленко О.А.) надано спонсорської допомоги на 580,0 тис.грн. - Катеринопільська ЦРЛ, заклади освіти та культури, підтримка спорту в районі; ФГ "Новоселиця" (Ярмоленко О.І.) надано допомогу в розмірі 377, 0 тис.грн. (ремонт доріг, спонсорська допомога медичним та освітнім закладам с.Новоселиця, надання матеріальної допомоги жителям ); ФГ "Гончар" (Гончар  А.С.) надано допомоги на 212,0 тис.грн.- на ремонт Вікненського НВК та будинку культури, благоустрій с.Вікнине, ремонт обрядової зали смт Катеринопіль, костюми козачатам с.Вікнине , матеріальна допомога жителям ; ТОВ “ім. Гетьмана В.П.” (Бабченко О. М.) надано спонсорської допомоги в сумі 155,0 тис.гривень на придбання дитячого майданчика для Мокрокалигірської ОТГ, пального,   медикаменти, матеріальна допомога громадянам.

Також, вкотре,  районна державна адміністрація висловлює вдячність  ТОВ “Катеринопільський елеватор” та його керівнику Футимі А.Ф., який в 2016 році надав спонсорської допомоги на вирішення екологічних, освітніх проблем, підтримки спорту в районі, подарунки дітям та одиноким громадянам, матеріальної допомоги хворим, учасникам АТО та ще багато іншого   на 1.7 млн.гривень. Щиро вдячні всім небайдужим за внесок в соціально-економічний розвиток нашого району.

Катеринопільська райдержадміністрація

П'ятниця, 19 травня 2017, 10:07

До уваги жителів району

Автор Внутрішня політика
        До райдержадміністрації звертаються жителі району про те, що вони не мають наміру продовжувати договори оренди з агроформуваннями району на використання їх земельних часток (паїв) .
            Повідомляємо, що відповідно до статті 13 Закону України "Про оренду землі" договір оренди  землі -  це  договір,  за  яким орендодавець зобов'язаний за  плату  передати  орендареві  земельну  ділянку  у 
володіння і  користування на певний строк,  а орендар зобов'язаний використовувати земельну ділянку відповідно до  умов  договору  та вимог земельного законодавства.
        Земельні спори з приводу володіння, користування і розпорядження земельними ділянками, що перебувають у власності громадян і юридичних осіб, згідно частини 2 статті 158 Земельного Кодексу України, вирішуються судом.         
           Відповідно до частини 2 статті 38 Закону України « Про місцеві державні адміністрації» громадяни звертаються  до  місцевих державних адміністрацій у вирішенні  питань,  що  належать  до  сфери  повноважень  місцевих державних адміністрацій. 

Станом на 16.05.2017 року  проведено  підживлення  озимих  зернових  культур  агроформуваннями району  усіх  форм  власності  на  150 відсотках площ  посіву (13670 га). -9132 га.

Так, станом  на  16.05.2017 року закрито вологи на площі 37777 га, що становить 100%  від посівних площ.

Підготовлено грунту під посіви на площі 37 777 га –  100,0%.

Великий  обсяг  робіт  проводиться по хімзахисту   сільськогосподарських  культур. Це  і  протруєння  насіння,  хімічна  прополка  озимих  культур,  а  також  боротьба  з  шкідниками  та  хворобами    рослин.  Проведено захист озимих культур на площі 9132 га, що становить 100%.

Посіяно кукурудзи – 9500 га  – 89,6  % від запланованої площі 10597 га.

Проводиться посів ярих культур, посіяно 1540 га ячменю, 702 га гороху, що становить 280% до плану та 56 га овесу.

Ведуться  посіви технічних та олійніх культур,  посіяно соняшника на площі 7800 га при  плані  посіву – 7800 га,  посіяно сої 4850 га, що становить 54,5 % від запланованих площ, сорго 500 га, 87,7% від плану 570 га.

Посіяно багаторічних трав на площі 50 га чистого посіву, що становить 100% від запланованих площ,  2593 га однорічних на корм, кукурудзи на силос та інших кормових -  100 % від плану посіву.

Забезпеченність насінням ранніх ярих становить 106% до потреби .

Наявність мінеральних добрив в господарствах району становить - 4885 тони.

На  проведення  посівної  компанії  залучено     109 сівалок та 20 грунтообробних посівних  агрегатів,  387 тракторів,  75 автомобілів. В ході  весняно – польових  робіт  готовність  тракторів, ґрунтообробних  та  посівних  агрегатів  складає   98%.

Для забезпечити  якісного посіву і в оптимальні  строки  потреба у дизпаливі  становить 850 тонн,  у бензині  160 тонн. Господарства  паливно – мастильними матеріалами для проведення комплексу весняно – польових робіт забезпеченгі на 100 %.

Аналізуючи структуру посівних площ, які обробляються  сільськогосподарськими підприємствами Катеринопільського району найбільшу питому вагу  протягом останніх трьох років займає посівна площа зернових та зернобобових:  у 2015 році – 22590 га, 2016 – 19763 га, 2017 році – 18367 га.

Друге місце займає посівна площа технічних культур у 2015 році –  14073 га,  2016 – 16424 га, 2017 році – 17441 га., з них посіви соняшнику відповідно у 2015 році - 7886 га (20,58  %); у 2016 році- 9847 га ( 26,11 %) ; у 2017 році- 7800 га (20,6 %).

Найменшу питому вагу у структурі посівних площ займає картопля та овочі.

Порівнюючи площі посівів культур  2017 року з 2015 та 2016 роками, ми спостерігаємо, що господарства Катеринопільського  району збільшували площі посівів технічних культур (соняшник та соя), але зменшували посівні площі озимих зернових.

Цукровий буряк не засівається зовсім (2015 рік  - 0 га, 2016 рік – 40 га, 2017 рік – 0 га).

Деякі господарства соняшник  вирощують на необґрунтовано великих площах без урахування біологічних особливостей і впливу цієї культури на урожай наступних культур.

Крім того, слід враховувати вплив соняшнику на вирощування наступних за ним культур. Встановлено, що надмірна частка соняшнику в структурі посівних площ (понад 15%) призводить до висушування ґрунту, в тому числі й глибоких його шарів, що негативно впливає на врожайність наступних за ним других та третіх культур.

Тому господарствам району необхідно дотримуватись обґрунтованих сівозмін які є основою землеробства, запорукою його стабільності. Сівозміна створює сприятливі передумови для успішного захисту рослин від хвороб, шкідників, бур’янів, ґрунту - від водяної і вітрової ерозії, для підвищення родючості ґрунту, для одержання стійких і високих урожаїв сільськогосподарських культур при найменших витратах праці і засобів на одиницю продукції.

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>
Сторінка 8 з 13