Офіційний сайт Катеринопільської районної державної адміністрації і районної ради

drv

mrog

Агропромисловий розвиток

Відповідно до Закону України “Про звернення громадян“, Указу Президента України від 07.02.2008 №109 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування"  управлінням агропромислового і економічного розвитку та інфраструктури  проводилася робота щодо організації прийому громадян та розгляду заяв, пропозицій і скарг.

За І півріччя 2017 року на розгляд до управління надійшло                                18 письмових звернень громадян про будівництво об’їзної дороги, сприяння в отриманні земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства, збільшення площі земельної ділянки під пасовище, функціонування автобусної станції в смт Катеринопіль, розвиток бджільництва та ін.

На особистому прийомі до начальника управління агропромислового і економічного розвитку та інфраструктури райдержадміністрації звернулося 7 осіб з питань користування земельною ділянкою, посіву технічних культур, порушень санітарних правил використання земельної ділянки орендодавцем, отримання нетеля на безоплатній основі.

Всі звернення, що надходять до управління, розглядаються керівництвом та надаються відповідні доручення виконавцям. Інформування авторів звернень відбувається у термін, передбачений нормативними документами щодо розгляду звернень громадян. На всі питання, порушені у зверненнях, заявникам надано вичерпні, аргументовані відповіді, або рекомендації щодо можливих шляхів вирішення порушених питань.

Стан роботи зі зверненнями громадян висвітлюється на сторінках офіційного веб - сайту Катеринопільської райдержадміністрації в розділі «Агропромисловий розвиток».

У  визначені графіками дні в  управлінні агропромислового  і економічного розвитку та інфраструктури Катеринопільської райдержадміністрації працює прямий телефонний зв’язок з населенням району „Гаряча лінія“. Інформація про проведення „Гарячих ліній“ щомісячно оприлюднюється на офіційному веб-сайті райдержадміністрації у розділі «Звернення громадян».

Управління агропромислового і економічного розвитку та інфраструктури райдержадміністрації оголошує конкурс на отримання фінансової підтримки Програмі розвитку та підтримки аграрного сектору у Катеринопільському районі за пріоритетними напрямками на 2017-2020 року у 2017 році.

Відповідно до Порядку використання коштів місцевого бюджету на реалізацію Програми розвитку та підтримки аграрного сектору у Катеринопільському районі за пріоритетними напрямками на 2017-2020 року (затверджено рішенням сесії районної ради від 28 липня 2017 року № 13-12/VІІ), Комісія розпочинає приймання заявок на участь у конкурсі та документів, що додаються до них, з дня оприлюднення оголошення, а закінчує за о 16. год. 00 хв. 15 вересня 2017 року.

Заявки на участь у конкурсі та документи, що додаються до них, подаються в Управління агропромислового і економічного розвитку та інфраструктури Катеринопільської райдержадміністрації   за адресою 20540, вул. Соборна 12, смт Катеринопіль, Черкаська область (приміщення райдержадміністрації, 3 поверх).

Заявники (юридичні та фізичні особи) на одержання фінансової підтримки подають до Комісії наступні основні документи:

а) заявку на одержання фінансової підтримки, за встановленою Управлінням формою;

б) довідку про банківські реквізити;

в) письмове зобов’язання повернути у місячний термін до місцевого бюджету кошти у разі встановлення фактів нецільового використання;

г) перелік документів, визначених відповідно до напрямів фінансової підтримки.

Додатково  суб’єкти господарювання подають:

а) довідку податкового органу  про відсутність (наявність) заборгованості з податків і зборів до бюджетів всіх рівнів;

б) баланс (Звіт про фінансовий стан) форма № 1, Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) форма № 2, складені за формою згідно з додатком 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітност" або   – баланс (форма № 1-м), Звіт про фінансові результати (форма № 2-м) Фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва, складений за формою згідно з додатком 1 до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб’єктів малого підприємництва", або податкову декларацію – для платника єдиного податку,  за попередній рік.

 

Конкурс проводиться за заходами  Програми:

  1. Фінансова підтримка фермерських господарств, сімейних ферм  та особистих селянських господарств по вирощуванню ВРХ:

-   шляхом  відшкодування вартості витратних матеріалів для здійснення штучного осіменіння маточного поголів’я великої рогатої худоби в господарствах, які утримують  від 3 –х корів, шляхом повернення коштів у розмірі 100 відсотків  вартості витратних матеріалів, за штучно осіменену корову в поточному році, але не більше, ніж раз на рік;

-  шляхом відшкодування за нарощування поголів'я надається господарствам, які наростили  поголів'я корів, малої рогатої худоби, свиней, птиці більше, ніж у попередньому році  в  розмірах :

за 1 голову дійного стада -1,0 тис. грн.;

за 1 голову малої рогатої худоби (вівці)(основне стадо) -500,0 грн.;

за 1 голову свиней (основне стадо) - 200,0 грн.;

за 100 голів птиці (приріст поголів'я) - 60,0 грн.

Для одержання фінансової підтримки  одержувачі коштів,  окрім основних подають до Комісії наступні документи:

-  копії первинних документів, які підтверджують придбання матеріалу для штучного осіменіння(для одержувачів зазначених у абзаці 1  пункту  3.1.2);

-  акт про кількість  маточного поголів’я  ВРХ, якому здійснено осіменіння (для одержувачів зазначених у абзаці 1  пункту  3.1.2).

- звіт про виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин (№24- річна),(№24  сг – місячна) , за місяць, що передує місяцю подачі документів на участь у конкурсі, затверджений  наказом Державної служби статистики України від 01.08.2016 № 136, станом на перше січня поточного року та перше число місяця, що передує прийняттю документів.

Критеріями визначення одержувача коштів за Програмою є:

-  утримання і розведення худоби вітчизняної селекції;

-  діяльність у галузі молочного скотарства;

-  використання  енергозберігаючих технологій;

-  ведення виробничої  діяльності  в рамках реалізації інноваційного проекту;

-  кількість  створених додаткових робочих місць;

-  готовність спрямування частини  власних коштів на соціальну сферу населеного пункту

  1. 2. Підтримка розвитку бджільництва:

-  відшкодування 50 відсотків  вартості матеріалів та обладнання для облаштування  пасіки (вулики нові, медогонки), але не більше  500,0 грн. на 1  нову бджолосім'ю. Одержувачами фінансової  підтримки можуть бути   пасічники – мешканці Катеринопільского району (далі – одержувачі) на конкурсних засадах.

-  на закупівлю племінного матеріалу та створення племінних пасік для особистих селянських господарств, фізичних осіб підприємців, приватних підприємств, селянських фермерських господарств, відповідно до Програми можуть бути   пасічники  власники ОСГ, ФОП, ПП, СФГ    – (далі – одержувачі) на конкурсних засадах.

Для одержання компенсації одержувачі коштів,  окрім основних документів, подають до Комісії наступні документи:

- ветеринарний паспорт на пасіку;

- копії платіжних документів на обладнання та матеріали (рахунок, платіжне доручення, видаткова накладна) (для одержувачів зазначених у пункті 3.2.2)

- копії  платіжних документів на  придбання племінних бджолосімей (рахунок, платіжне доручення, видаткова накладна); (для одержувачів зазначених у пункті 3.2.3);

- акт про передачу (продаж) і закупівлю племінних бджолосімей (для одержувачів зазначених у пункті 3.2.3).

Критеріями визначення одержувача коштів за Програмою є:

-  розведення і утримання племінних бджолосімей;

-  наявність досвіду у даній сфері;

- утримання  більшої кількості бджолосімей (не менше десяти);

- кількість створених  додаткових робочих місць;

- проведення  діяльності з селекційно – племінної роботи;

- готовність спрямування частини  власних коштів на соціальну сферу населеного пункту.

  1. Садівництво та ягідництво.

Одержувачами  фінансової підтримки відповідно до Програми можуть бути   фермерські господарства, особисті селянські, фізичні особи - підприємці– (далі – одержувачі) на конкурсних засадах.

Фінансова підтримка здійснюється шляхом  компенсації 50% вартості  нових саджанців плодово-ягідних культур особистим селянським господарствам, фермерським господарствам, фізичним особам - підприємцям на площі від 1 га, але не більше, ніж 40 тис. грн. на одного суб'єкта господарювання.

Для одержання фінансової підтримки  одержувачі коштів,  окрім основних документів, подають до Комісії наступні документи:

-  копії документів, що посвідчують право власності чи оренди земельної ділянки на період: для ягідництва 3-5 років, для садівництва не менше 20 років;

-  копії накладних, платіжних доручень та договорів на придбання посадкового матеріалу або інші підтверджуючі документи про оплату посадкового матеріалу;

-  акт виконаних робіт по посадці саду.

Критеріями визначення одержувача коштів за Програмою є:

-  використання  під насадження плодово – ягідних культур  більшої площі ;

-  використання  енергозберігаючих та новітніх  технологій вирощування культур;

-  застосування біологічних препаратів при вирощування  плодово-ягідних культур

-  кількість створених додаткових робочих місць;

-  вирощування культур вітчизняної селекції;

-  готовність спрямування частини  власних коштів на соціальну сферу населеного пункту.

  1. Вирощування гречки.

Одержувачами  фінансової підтримки відповідно до Програми можуть бути   фермерські господарства, особисті селянські господарства , фізичні особи – підприємці, які мають посіви гречки – (далі – одержувачі) на конкурсних засадах.

Фінансова підтримка здійснюється шляхом  надання дотації на посів гречки в розмірі 200 грн. за гектар особистим селянським господарствам, фермерським господарствам, фізичним особам підприємцям.

Для одержання фінансової підтримки  одержувачі коштів,  окрім основних документів, подають до Комісії наступні документи:

-  копії документів, що посвідчують право власності чи оренди земельної ділянки ;

-  копії  платіжних документів (накладних , платіжних доручень та договорів на придбання матеріальних цінностей, посадкового матеріалу, а також підтверджуючі документи на виконання робіт - акт виконаних робіт тощо);

-  копії документів, підтверджуючих походження посадкового матеріалу;

-  звіт за формою № 4-сг "Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 201__ року", затвердженою наказом Державної служби статистики України від 02.07.2014 № 206 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень у галузі сільського господарства". (завірені належним чином).

Критеріями визначення одержувача коштів за Програмою є:

-  використання  енергозберігаючих та новітніх  технологій вирощування культур;

-  застосування біологічних препаратів при вирощуванні культури;

-  кількість створених додаткових робочих місць;

-  готовність спрямування частини  власних коштів на соціальну сферу населеного пункту.

5.Розвиток сільськогосподарської обслуговуючої кооперації.

Одержувачами  фінансової підтримки відповідно до Програми можуть бути   сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, членами яких є:  особисті селянські, фермерські господарства, фізичні особи та підприємці – сільськогосподарські товаровиробники на конкурсних засадах.

  1. 3.5.2 Фінансова підтримка здійснюється шляхом   компенсації  90 відсотків  вартості сільськогосподарської техніки, обладнання та устаткування (з урахування сум податку на додану вартість),  доїльного обладнання та обладнання для переробки , зберігання молока, обладнання для заготівлі та переробки кормів, але не більше,  ніж  140 тис. грн.

Під відшкодовування потрапляє сільськогосподарська техніка, обладнання та устаткування вітчизняного та зарубіжного виробництва, як нова так і та, що була у використанні, але  не більше 3-х років.

Для одержання фінансової підтримки  одержувачі коштів,  окрім основних документів, подають до Комісії наступні документи:

а) на отримання часткового відшкодування вартості сільськогосподарської техніки, обладнання та устаткування вітчизняного та зарубіжного виробництва, як нового так і того, що було у використанні, кооперативи надають:

- проект розвитку (бізнес-план) з визначенням пріоритетного напряму діяльності;

- кошторис (рахунок) на придбання сільськогосподарської техніки, обладнання та устаткування.

- копію  договору на придбання матеріальних цінностей;

- копії платіжних документів, що підтверджують оплату 10 відсотків вартості сільськогосподарської техніки, обладнання та устаткування, заявленої у кошторисі (рахунку);

б) для отримання часткового  відшкодування  витрат на обладнання та устаткування  одержувачі коштів подають:

- довідку про кількість корів, видану сільською, селищною радою, об’єднаною територіальною громадою не пізніш, як за два тижні до дня її подання у довільній формі;

- копії паспортів великої рогатої худоби;

- копії платіжних документів та технічної документації на доїльне обладнання, обладнання для переробки, зберігання молока,

- обладнання для заготівлі та переробки кормів.

Критеріями визначення одержувача коштів за Програмою є:

-  використання  енергозберігаючих технологій;

-  ведення виробничої  діяльності  в рамках реалізації інноваційного проекту;

-  готовність спрямування частини  власних коштів на соціальну сферу населеного пункту;

-  наявність матеріально-технічної бази;

-  збільшення чисельності членів кооперативу;

-  більший обсяг продукції (послуг), що вироблено (надано) членами кооперативу.

 

Інформація щодо конкурсу

Телефон для довідок: 2-32-00.

У області продовжується збирання ранніх зернових та зернобобових культур. Зокрема, станом на 19.07.2017 зібрано 18,8 % озимої пшениці (середня врожайність – 37,7 ц/га), 77,1 % озимого ячменю (середня врожайність – 38,3 ц/га) та 40,9 % озимого ріпаку (середня врожайність – 26,1 ц/га).

За інформацією агроформувань Катеринопільського району, вже зібрано 647 га озимого ячменю з середньою врожайністю – 30,2 ц/га (46,8 ц/га у минулому році), 671,9 га гороху, середня врожайність – 22,7 ц/га (30 ц/га у минулому році), 1521 га озимої пшениці з середньою врожайністю – 35,1 ц/га (51,8 ц/га у минулому році) та 585 га озимого ріпаку з середньою врожайністю – 24,2 ц/га.

На цей час найбільше зернових культур на території району зібрали:

- озимої пшениці з середньою врожайністю від 34 до 60 ц/га

ФГ «Гончар А.С.»

ФГ «Агро-Вікторія»

АФ «Зоря»

ФГ «Новоселиця»

ФГ «Лан-Агро»

ФГ «Надія»

-  гороху з середньою врожайністю від 16 до 27,5 ц/га

ФГ «Новоселиця»

ФГ «Лан-Агро»

ФГ «Гончар А.С.»

ФГ «Бондарка»

ТОВ НВФ «Урожай»

Філія А/ф «Мрія» ТОВ НВФ «Урожай»

- озимого ячменю з середньою врожайністю від 30 до 43 ц/га

ФГ «Новоселиця»

ФГ «Гончар А.С.»

ЗАТ НВЦ «Черкасибіозахист»

ФГ «Масляний»

Управління агропромислового і економічного розвитку та інфраструктури у зв’язку з високим рівнем пожежної небезпеки через надзвичайно посушливі погодні умови, просить звернути особливу увагу на дотримання техніки протипожежної безпеки та уникати спалювання рослинності у лісових масивах, заплавах річок і на торфовищах, стерні, сухостою та сміття на сільськогосподарських угіддях.

Крім того, управління звертає особливу увагу сільгосппідприємств на те, що спалювання соломи і стерні після збирання врожаю шкідливо впливає на довкілля і, перш за все, на родючість ґрунту, при цьому з одного гектара безпосередньо втрачається близько 1,5 тонни органічної речовини та 10-15 кг азоту. Окрім того, спалювання соломи погіршує фізико-хімічні властивості ґрунту, знижує інтенсивність процесів амоніфікації і нітрифікації, що обумовлює погіршення азотного живлення сільськогосподарських культур.

Державна екологічна інспекція у Черкаській області інформує про інтенсивний розвиток синьо-зелених водоростей на водоймах Черкаської області, що може спричинити масовий замор водних біоресурсів.

Враховуючи це, управління агропромислового і економічного розвитку та інфраструктури просить користувачів земельних ділянок, на яких розташовані водойми та населення району, у разі виявлення підстав, що можуть спричинити погіршення умов існування та загибель водних біоресурсів, поінформувати місцеві державні органи та управління з метою організації заходів по недопущенню виникнення надзвичайної ситуації.

1. Цей Порядок встановлює механізм подання декларації про відходи.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Господарському кодексі УкраїниЗаконі України “Про відходи” та інших актах законодавства України.

3. Суб’єкти господарювання у сфері поводження з відходами, діяльність яких призводить виключно до утворення відходів, для яких показник загального утворення відходів становить від 50 до 1000 умовних одиниць, щороку подають декларацію про відходи (далі - декларація) за формою згідно з додатком до постанови від 18 лютого 2016 р. № 118.

Декларація подається один раз на рік одночасно в паперовій та електронній формі до центру надання адміністративних послуг, який передає її відповідно до органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, обласної, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (далі - дозвільний орган), або через електронну систему здійснення дозвільних процедур у сфері поводження з відходами, порядок функціонування якої визначається Мінприроди, до 20 лютого року, що настає за звітним.

Якщо суб’єкт господарювання має у своєму складі філії або інші відокремлені підрозділи без статусу юридичної особи, які провадять свою діяльність у різних регіонах (у межах певної адміністративно-територіальної одиниці) України, такий суб’єкт господарювання подає декларацію за місцем провадження діяльності філією або іншим відокремленим підрозділом.

4. Дозвільний орган протягом п’яти робочих днів з дня отримання декларації розглядає та здійснює її реєстрацію або оформляє письмове повідомлення із вичерпним переліком зауважень щодо необхідності виправлення/уточнення наданих відомостей, яке передає до центру надання адміністративних послуг, для передачі суб’єкту господарювання.

Підставами для оформлення письмового повідомлення щодо необхідності виправлення/уточнення наданих відомостей є виявлення в наданій декларації неповних та/або недостовірних відомостей.

Суб’єкт господарювання, що подав декларацію, в п’ятиденний строк з дня отримання повідомлення подає виправлену декларацію або уточнену інформацію з питань, зазначених у повідомленні дозвільного органу, до центру надання адміністративних послуг для її передачі до дозвільного органу.

5. Інформаційне забезпечення щодо стану реєстрації декларацій здійснює дозвільний орган шляхом забезпечення функціонування загальнодоступних інформаційних ресурсів, на яких щотижнево актуалізується перелік суб’єктів господарювання, декларації яких зареєстровано.

6. Дозвільний орган щомісяця до 10 числа місяця, що настає за звітним, надсилає Мінприроди інформацію про зареєстровані декларації разом з електронними версіями зареєстрованих декларацій.

Порядок та форма надання інформації затверджується Мінприроди.

7. Відповідальність за достовірність заповнення декларації покладається на суб’єкта господарювання.

Відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 року №130, з державного бюджету на 2017 рік виділено 550 млн. грн.

Комісією при Мінекономрозвитку затверджено перелік сільськогосподарської техніки українського виробництва, 20% вартості якої компенсується за рахунок коштів державного бюджету.

Для отримання компенсації необхідно:

1. Здійснити оплату за техніку та обладнання, які входять до Переліку, через державні банки –  Ощадбанк, Укрексімбанк, Приватбанк, Укргазбанк.

2. Відкрити рахунок в одному із зазначених державних банків та подати заявку і документи, що підтверджують придбання техніки та обладнання, а саме:

-  копію платіжного доручення.

-  акт приймання-передачі техніки та обладнання.

-  свідоцтво про державну реєстрацію техніки (якщо техніка підлягає обов’язковій державній реєстрації).

3. Державний банк надає Мінагрополітики інформацію щодо суми коштів, що підлягає частковій компенсації.

4. Мінагрополітики формує реєстр сільськогосподарських товаровиробників та у межах обсягу відкритих асигнувань на підставі реєстру перераховує кошти державному банку, який перераховує їх на поточні рахунки сільськогосподарським товаровиробникам.

В районі закінчилися весняно – польові роботи йде активна підготовка до збирання  ранніх зернових та зернобобових  культур.

Фактично весь червень на Катеринопільщині відзначився нестійкою погодою – з частими коливаннями температури та періодичними, проте, малоефективними дощами.

За такої погоди на більшості площ, через відсутність ефективних дощів та тривалий дефіцит опадів, умови для вегетації сільгоспкультур залишаються малосприятливими.

Третя декада червня характеризувалася  теплою, практично сухою погодою. Середня декадна температура повітря склала 17 º, що в межах багаторічних показників. Максимальна температура повітря досягала 29º, мінімальна знижувалась до 8ºтепла.

В червні випала мала кількість опадів, середня відносна вологість повітря склала всього 62%.

Сума ефективних температур вище +10º склала 188º, що на 36º нижче норми та на 90º менше минулорічних показників.

В цілому по району загальний стан посівів усіх сільськогосподарських культур за спостереженнями агрометеорологів оцінювався як  задовільний.

За прогнозами синоптиків, найближчим часом агрометеорологічні умови для формування врожаю в районі суттєво не зміняться.

Враховуючи фактичний стан посівів, наявні запаси продуктивної вологи в ґрунті, очікувані погодні умови та згідно з агрометеорологічними розрахунками урожайність озимих культур у 2017 році по Катеринопільському району очікується нижче минулого року, валовий збір зерна також  менше торішнього.

В посівах зернових культур  продовжується слабка ”шкодочинність” личинок п’явиць, клопів-щитників, попелиці та трипсів, відмічено появу поодиноких імаго клопа-черепашки та жука-кузьки.

Для успішного проведення в районі жнивної кампанії видано наказ начальника Управління агропромислового і економічного розвитку та інфраструктури  РДА «Про підготовку та збирання в районі ранніх  зернових та зернобобових культур у 2017 році», згідно з яким створено оперативний штаб з координації роботи зі збирання в районі зернових та зернобобових культур та затверджені  відповідні заходи. Розроблено робочий план по збиранню ранніх зернових та зернобобових культур.

Для підготовки та збирання ранніх зернових і зернобобових

культур у 2017 році буде задіяно 85 зернозбиральних комбайнів ( 94% готовності), з них 62 вітчизняного виробництва (73% готовності ) та 23 іноземного (100% готовності).

Паливно – мастильними матеріалами господарства району забезпечені: дизпаливом на 88%, бензином - на 102 %  та мастилом - на 91% .

За даними 90 сільськогосподарських підприємств району (Звіт про посівні площі с/г культур під урожай 2017 року),   загальна площа орних земель становить 35.5 тис.га, з них пшеницею озимою засіяно 7.3 тис.га, ячменем озимим 600 га, горохом 502 га. Всього засіяно зернових та зернобобових культур 19,9 тис.га.

В зв’язку з погодними умовами, особливу увагу під час  збирання ранніх зернових та зернобобових культур  просимо звернути на дотримання правил протипожежної безпеки.

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>
Сторінка 5 з 11