Офіційний сайт Катеринопільської районної державної адміністрації і районної ради

drv

mrog

Агропромисловий розвиток

В зв’язку із змінами до Постанови КМУ від 07.02.2018 року №106 постановою КМУ від 24.10.2018  року №911 «Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств» є можливість отримати державну субсидію фермерським господарствам:

- новоствореним фермерським господарствам (створені не раніше 01.01.2016 року) на 1 га угідь в розмірі 3000 грн., але не більше 60,0 тис.грн. на 1 фермерське господарство. ДАНА ПРОГРАМА ДІЄ ТА БУДЕ ДІЯТИ В НАСТУПНОМУ РОЦІ.

- для фермерських господарств (крім новостворених) на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) у розмірі 5,5 прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року, в розрахунку на одного члена фермерського господарства (який станом на 1 січня 2018 р. був та на період отримання бюджетної субсидії є членом фермерського господарства). Максимальний розмір бюджетної субсидії на одне фермерське господарство не може перевищувати 30000 гривень. ДАНА ПРОГРАМА ДІЄ ДО КІНЦЯ РОКУ.

Доповнити Порядок пунктами 11-1 і 11-2 такого змісту:

“11-1. Новоствореним фермерським господарствам у період їх становлення (перші три роки після його створення, але не раніше 1 січня 2016 р.) виділяється бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) один раз виключно для провадження сільськогосподарської діяльності у розмірі 3000 гривень на 1 гектар, але не більше 60000 гривень на одне фермерське господарство.

Для отримання бюджетної субсидії новостворені фермерські господарства подають регіональним відділенням Укрдержфонду заявку та підтвердні документи, передбачені пунктом 6 цього Порядку.

Регіональні відділення Укрдержфонду формують реєстри новостворених фермерських господарств, яким виділяється бюджетна субсидія, і подають їх до 10 числа поточного місяця Укрдержфонду у паперовому вигляді та в електронній формі.

Реєстр новостворених фермерських господарств, яким виділяється бюджетна субсидія, містить інформацію про повне найменування, код згідно з ЄДРПОУ юридичної особи або документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу доходів і зборів і мають відмітку в паспорті) фізичної особи - підприємця; площу земель сільськогосподарського призначення; суму коштів, що підлягає виплаті.

Укрдержфонд формує зведений реєстр, який подає до 15 числа поточного місяця Мінагрополітики.

Мінагрополітики погоджує до 20 числа поточного місяця на підставі наданого Укрдержфондом реєстру новостворених фермерських господарств, яким виділяється бюджетна субсидія, розподіл бюджетних коштів, передбачених Мінагрополітики у державному бюджеті для фінансової підтримки фермерських господарств за відповідним напрямом, та перераховує кошти до Укрдержфонду у межах обсягу відкритих бюджетних асигнувань.

Укрдержфонд протягом п’яти робочих днів з дати отримання коштів від Мінагрополітики перераховує їх на поточні рахунки новостворених фермерських господарств та протягом двох робочих днів інформує Мінагрополітики про перерахування коштів.

11-2. Фермерським господарствам, передбаченим пунктом 3 цього Порядку (крім новостворених), у 2018 році виділяється бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) у розмірі 5,5 прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року, в розрахунку на одного члена фермерського господарства (який станом на 1 січня 2018 р. був та на період отримання бюджетної субсидії є членом фермерського господарства). Максимальний розмір бюджетної субсидії на одне фермерське господарство не може перевищувати 30000 гривень.

Для  отримання  бюджетної  субсидії  фермерські  господарства, зазначені в абзаці першому цього пункту, подають регіональним відділенням Укрдержфонду заявку та підтвердні  документи, передбачені пунктом 6 цього Порядку.

Регіональні відділення Укрдержфонду формують реєстри фермерських господарств, яким виділяється бюджетна субсидія, та подають їх до 10 числа поточного місяця Укрдержфонду у паперовому вигляді та в електронній формі.

Реєстр фермерських господарств, яким виділяється бюджетна субсидія, містить інформацію про повне найменування, код згідно з ЄДРПОУ юридичної особи або документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу доходів і зборів і мають відмітку в паспорті) фізичної особи - підприємця; площу земель сільськогосподарського призначення; суму коштів, що підлягає виплаті.

Укрдержфонд формує зведений реєстр, який подає до 15 числа поточного місяця Мінагрополітики.

Мінагрополітики погоджує до 20 числа поточного місяця на підставі наданого Укрдержфондом реєстру фінансової підтримки фермерських господарств розподіл бюджетних коштів, передбачених Мінагрополітики у державному бюджеті для фінансової підтримки за відповідним напрямом, та перераховує кошти до Укрдержфонду у межах обсягу відкритих бюджетних асигнувань.

Укрдержфонд протягом п’яти робочих днів з дати отримання коштів від Мінагрополітики перераховує їх на поточні рахунки фермерських господарств та протягом двох робочих днів інформує Мінагрополітики про перерахування коштів

До Черкаського відділення Укрдержфонду підтримки фермерів необхідно надати:

 1. Фінансовий звіт баланс за попередній рік (для новостворених за останній квартал);
 2. Копія статуту із зазначеними членами фермерського господарства на 01.01.2018 року та на період отримання;
 3. Витяг з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб (із зазначенням відсутності справ про банкрутство);
 4. Витяг із реєстру майнових прав  (із  зазначенням  відомості про право власності чи користування земельними  ділянками);
 5. Довідка ДФС про відсутність заборгованості із зборів та податків (*ДОВІДКА ПОВИННА ДАТУВАТИСЯ  1 ГРУДНЯ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ В ЦЬОМУ РОЦІ);
 6. Довідка  з банківськими реквізитами;
 7. Заява на отримання допомоги заповнюється в Черкаському відділенні  Укрдержфонду  підтримки  фермерів при подачі  документів. ФОРМИ ЗАЯВОК ЗНАХОДЯТЬСЯ НА ЗАТВЕРДЖЕННІ В МІНЮСТІ.

 

КІНЦЕВИЙ  ТЕРМІН ПОДАЧІ    9 ГРУДНЯ  2018 РОКУ.

 

 

Проведення комплексу осінньо –польових робіт (збір пізніх зернових, посів озимих культур, підготовка грунту під посіви та внесення добрив)

Продовжується збирання пізніх зернових та технічних культур.

Так станом на 23.10.2018 року зібрано пізніх зернових та зернобобових на площі 9,5 тис. га, що становить 68 % до фактичних площ (13988 га) при середній урожайності – 94 ц/га (в 2017 році – 84 ц/га)  намолочено 89 тис. тонн, в тому числі кукурудзи зібрано на площі – 9 тис. га, що становить 67 % до запланованих площ (13440 га) з урожайністю 98 ц/га ( в 2017 році – 85 ц/га, площа 12 440 га).

гороху зібрано на площі – 429 га, що становить 100 % до запланованих площ (429 га) з урожайністю 20 ц/га ( в 2017 році –    ц/га, площі  800 га).

Технічних та олійних культур зібрано на площі 17,8 тис.га, намолочено 51 тис.тонн з середньою врожайністю 28,4 ц/га, що становить 83,8 % до запланованих площ (21,3 тис. га.)

Соняшника зібрано з площі 9,3 тис. га, намолочено 29,2 тис. тонн  з середньою врожайністю 31,1 ц/га. ( 2017 рік – 26 ц/га; 99 % - 9430 га) .

Сої зібрано з площі 6,4 тис.  га  намолочено 16,7 тис. тонн з урожайністю 25 ц/га. (2017 рік – 21,7 ц/га; 97% - 9100 га).

Крім того під урожай 2019 року посіяно озимого ріпаку на площі 1,6 тис.га., що на 200 га більше минулого року.

Озимої пшениці посіяно – 8200 га, що становить 100 % до запланованих площ (8,2 тис. тонн), з них 1500 га населенням. (минулий рік  8200). Озимого ячменю посіяно 760 га, що становить 85% до запланованих площ. (2017 – 1150 га)

Посіви озимих зернових проведено з внесенням мінеральних та органічних добрив. Схожість зернових знаходиться в доброму та задовільному стані.

Проведено обробіток грунту на площі 20 тис.га., що становить  65%(37700)

Управлінням агропромислового і економічного розвитку та інфраструктури райдержадміністрації оголошено конкурс на отримання фінансової підтримки по Програмі розвитку та підтримки аграрного сектору у Катеринопільському районі за пріоритетними напрямками на 2017-2020 роки у 2018 році.

Відповідно до Порядку використання коштів місцевого бюджету на реалізацію Програми розвитку та підтримки аграрного сектору у Катеринопільському районі за пріоритетними напрямками на 2017-2020 роки (затверджено рішенням сесії районної ради від 28 липня 2017 року № 13-12/VІІ), Комісія продовжує приймання заявок на участь у конкурсі та документів, що додаються до них до 16. год. 00 хв. 15 листопада  2018 року.

Заявки на участь у конкурсі та документи, що додаються до них, подаються в Управління агропромислового і економічного розвитку та інфраструктури Катеринопільської райдержадміністрації   за адресою 20501, вул. Соборна 12, смт Катеринопіль, Черкаська область (приміщення райдержадміністрації, 3 поверх).

Заявники (юридичні та фізичні особи) на одержання фінансової підтримки подають до Комісії наступні основні документи:

а) заявку на одержання фінансової підтримки, за встановленою Управлінням формою;

б) довідку про банківські реквізити;

в) письмове зобов’язання повернути у місячний термін до місцевого бюджету кошти у разі встановлення фактів нецільового використання;

г) перелік документів, визначених відповідно до напрямів фінансової підтримки.

Додатково  суб’єкти господарювання подають:

а) довідку податкового органу  про відсутність (наявність) заборгованості з податків і зборів до бюджетів всіх рівнів;

б) баланс (Звіт про фінансовий стан) форма № 1, Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) форма № 2, складені за формою згідно з додатком 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітност" або   – баланс (форма № 1-м), Звіт про фінансові результати (форма № 2-м) Фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва, складений за формою згідно з додатком 1 до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб’єктів малого підприємництва", або податкову декларацію – для платника єдиного податку,  за попередній рік.

Конкурс проводиться за заходами  Програми:

 • Фінансова підтримка фермерських господарств, сімейних ферм  та особистих селянських господарств по вирощуванню ВРХ:
 • Підтримка розвитку бджільництва:
 • Садівництво та ягідництво.
 • Вирощування гречки.
  • Розвиток сільськогосподарської обслуговуючої кооперації.

З детальною інформацією щодо конкурсу можна ознайомитись на сайті Катеринопільської РДА (http://katerynopiladm.gov.ua) та в Управлінні агропромислового і економічного розвитку та інфраструктури Катеринопільської райдержадміністрації: за адресою 20501, вул. Соборна 12, смт Катеринопіль, Черкаська область (приміщення райдержадміністрації, 3 поверх) .

Телефон для довідок: 2-32-00.

Управління агропромислового і економічного розвитку та інфраструктури райдержадміністрації оголошує конкурс на отримання фінансової підтримки по Програмі розвитку та підтримки аграрного сектору у Катеринопільському районі за пріоритетними напрямками на 2017-2020 роки у 2018 році.

Відповідно до Порядку використання коштів місцевого бюджету на реалізацію Програми розвитку та підтримки аграрного сектору у Катеринопільському районі за пріоритетними напрямками на 2017-2020 роки (затверджено рішенням сесії районної ради від 28 липня 2017 року № 13-12/VІІ), Комісія розпочинає приймання заявок на участь у конкурсі та документів, що додаються до них, з дня оприлюднення оголошення, а закінчує  о 16. год. 00 хв. 22 жовтня  2018 року.

Заявки на участь у конкурсі та документи, що додаються до них, подаються в Управління агропромислового і економічного розвитку та інфраструктури Катеринопільської райдержадміністрації   за адресою 20501, вул. Соборна 12, смт Катеринопіль, Черкаська область (приміщення райдержадміністрації, 3 поверх).

Заявники (юридичні та фізичні особи) на одержання фінансової підтримки подають до Комісії наступні основні документи:

а) заявку на одержання фінансової підтримки, за встановленою Управлінням формою;

б) довідку про банківські реквізити;

в) письмове зобов’язання повернути у місячний термін до місцевого бюджету кошти у разі встановлення фактів нецільового використання;

г) перелік документів, визначених відповідно до напрямів фінансової підтримки.

Додатково  суб’єкти господарювання подають:

а) довідку податкового органу  про відсутність (наявність) заборгованості з податків і зборів до бюджетів всіх рівнів;

б) баланс (Звіт про фінансовий стан) форма № 1, Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) форма № 2, складені за формою згідно з додатком 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітност" або   – баланс (форма № 1-м), Звіт про фінансові результати (форма № 2-м) Фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва, складений за формою згідно з додатком 1 до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб’єктів малого підприємництва", або податкову декларацію – для платника єдиного податку,  за попередній рік.

Конкурс проводиться за заходами  Програми:

 • Фінансова підтримка фермерських господарств, сімейних ферм  та особистих селянських господарств по вирощуванню ВРХ:
 • Підтримка розвитку бджільництва:
 • Садівництво та ягідництво.
 • Вирощування гречки.
 • Розвиток сільськогосподарської обслуговуючої кооперації.

З детальною інформацією щодо конкурсу можна ознайомитись на сайті Катеринопільської РДА (http://katerynopiladm.gov.ua) та в Управлінні агропромислового і економічного розвитку та інфраструктури Катеринопільської райдержадміністрації: за адресою 20501, вул. Соборна 12, смт Катеринопіль, Черкаська область (приміщення райдержадміністрації, 3 поверх) .

Телефон для довідок: 2-32-00.

За оперативною інформацією агроформування Катеринопільського району закінчили збір ранніх зернових культур.

Озимої пшениці намолочено 41,4 тис. т з площі  8200 га при середній врожайності 50,5 ц/га , що становить  100 % до запланованих площ (8200 га - план).

Найкращу врожайність мають ПП "Агро Відродження ВВ" – керівник Зайченко В.В., ТОВ НВФ «Урожай 1,2» – керівник Вовкотруб М.В., Приходько С.М., ФГ «Новоселиця» - Ярмоленко О.І.

Зібрано  5,1 тисяч тонн озимого ячменю з площі 1250 га.  з середньою врожайністю  41,0 ц/га  ( 32,2 ц/га в минулому році), що становить 100 % до запланованих площ.

Найбільшу  врожайність мають ФГ «Новоселиця» – керівник Ярмоленко О.І., СТОВ імені Гетьмана В.П. – керівник Бабченко О.М., ТОВ НВФ «Урожай 1»  керівник - Вовкотруб М.В..

Зібрано  1,9 тисяч тонн ярого ячменю з площі 850 га.  з середньою врожайністю  23,2 ц/га  ( 32,2 ц/га в минулому році), що становить 100 % до запланованих площ.

Найбільшу  врожайність мають ПСГ "Бондарка" ФБУ "Укрбургаз"– керівник  Зайченко В.К., ФГ «Новоселиця» - Ярмоленко О.І.

Гороху намолочено 858 т з площі 429 га при врожайності 20 ц/га  (22,7 ц/га – 2017 рік), що становить  100 % до запланованих площ .

Найкращу врожайність мають ФГ «Агро – Вікторія» – керівник Коваленко О.А., ФГ «Гончар» – керівник Гончар А.С.,  СТОВ імені Гетьмана В.П. – керівник Бабченко О.М.

Обмолочено озимого ріпака –  4,4 тисячі тонн з площі  1506 га з урожайністю 29,0 ц/га. (24,2 ц/га в минулому році),  що становить  100 % до запланованих площ. (1506 га)

Найбільшу врожайність мають слідуючі агропромислові підприємства – ПП "Агро Відродження ВВ" – керівник Зайченко В.В., ТОВ НВФ «Урожай 2» – керівник Приходько С.М., ФГ «Лан-Агро» – керівник Трохименко О.П.

Обмолочено ярого ріпака –  0,5 тисячі тонн з площі  231 га з урожайністю 21,0 ц/га. (24,2 ц/га в минулому році),  що становить  100 % до запланованих площ. (1506 га)

Всього зібрано ранніх зернових 50,1 тис.т з площі 10,8 тис. га з середньою урожайністю – 46,3 ц/га. (по області середня врожайність становить  – 45,7 ц/га).

Середня врожайність ранніх зернових по району становить 46,6 ц/га по області 49,7 ц/га..

Розпочато збирання пізніх зернових та технічних культур.

Так станом на 29.08.2018 року зібрано соняшника з площі 715 га , намолочено 1,4 тис.тонн  з середньою врожайністю 23 ц/га. Сої зібрано з площі 40 га  80 тонн з урожайністю 20 ц/га.

Крім того під урожай 2019 року посіяно озимого ріпаку на площі 1,5 тис.га.

Проводиться підготовка грунту під посів озимих культур.

Управління агропромислового і економічного розвитку та інфраструктури Катеринопільської районної державної адміністрації відповідно до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246, оголошує конкурсний відбір на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» провідного спеціаліста відділу агропромислового розвитку на час відпустки по догляду за дитиною основного працівника.

 

Строк приймання документів на участь у конкурсному відборі з дня опублікування до 16 години  11 вересня 2018 року.

 

Конкурс відбудеться 14 вересня 2018 року об 11 год. 00 хв.

за адресою: Черкаська область , смт Катеринопіль, вулиця  Соборна 12

Місце проведення конкурсу: в приміщенні управління агропромислового і економічного розвитку та інфраструктури Катеринопільської районної  державної адміністрації

за адресою: Черкаська область , смт Катеринопіль, вулиця  Соборна 12, ( 3 поверх)

Номери телефонів для довідок: (047-42) 2- 26- 16

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі:

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4.Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5. Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

6. Заповнена особова картка встановленого зразка.

7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,  за 2017 рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК).

 

Звертаємо Вашу увагу! Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування з 01 січня 2017 року заповнюється та подається особисто суб’єктом декларування на веб-сайті Національного агентства питань запобігання корупції (www.nazk.gov.ua).

Керівникам сільськогосподарських підприємств, головам фермерських господарств необхідно взяти під особистий контроль питання стану безпеки праці під час проведення збиральної компанії та виконання ряду першочергових заходів, а саме:

- до роботи на тракторах та комбайнах допускати осіб віком не молодше 18 років, які пройшли медичний огляд, навчання та інструктажі з охорони праці та протипожежної безпеки і мають посвідчення на право керування  сільськогосподарською технікою відповідної категорії;

- забезпечити всіх працівників, задіяних на жнивах, спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту  згідно існуючих  норм;

- на відведених ділянках влаштувати обладнані польові стани й місця для відпочинку працівників;

- задіяна до жнив техніка, агрегати   та   автомобілі  повинні бути справними, оснащені     іскрогасниками,   укомплектовані  первинними  засобами пожежогасіння;

- пожежонебезпечні частини обладнання тракторної та зернозбиральної техніки в ході експлуатації необхідно своєчасно очищати від пилу і полови;

- не допускати до експлуатації трактора, що не обладнані електростартерним запуском двигуна та з несправною системою блокування запуску двигуна при включеній передачі;

- обладнати всі обертові  та рухаючиїся частини сільськогосподарської техніки і механізми, зерноочисні машини, устаткування  захисними огородженнями;

-  під час роботи в полі та переміщенні по дорогах на зернозбиральному комбайні повинен перебувати лише комбайнер;

- під час переїздів вивантажувальні шнеки та інші робочі органи збиральних машин необхідноперевести в транспортне положення. Дистанція між збиральними машинами повинна бути не менше50 м.

Понеділок, 23 липня 2018, 07:48

Про збір ранніх зернових

Автор Внутрішня політика

За оперативною інформацією агроформування Катеринопільського району розпочали жнивну компанію 2018 року.

Зібрано  5,1 тисяч тонн озимого ячменю з площі 1250 га.  з середньою врожайністю  41,0 ц/га  ( 32,2 ц/га в минулому році), що становить 96 % до запланованих площ.

Найбільшу  врожайність мають ФГ «Новоселиця» – керівник Ярмоленко О.І., СТОВ імені Гетьмана В.П. – керівник Бабченко О.М., ТОВ НВФ «Урожай 1»  керівник - Вовкотруб М.В..

Обмолочено озимого ріпака –  2,6 тисяч тонн з площі 724 га з урожайністю 35,7 ц/га. (24,2 ц/га в минулому році),  що становить  48 % до запланованих площ.

Найбільшу врожайність мають слідуючі агропромислові підприємства – ПП "Агро Відродження ВВ" – керівник Зайченко В.В., ТОВ НВФ «Урожай 2» – керівник Приходько С.М., ФГ «Лан-Агро» – керівник Трохименко О.П.

Гороху намолочено 400 т з площі 200 га при врожайності 20 ц/га  (22,7 ц/га – 2017 рік), що становить  69 % до запланованих площ .

Найкращу врожайність мають ФГ «Гончар» – керівник Гончар А.С., ФГ «Агро – Вікторія» – керівник Коваленко О.А.

Озимої пшениці намолочено 2,2 тис. т з площі 400 га при середній врожайності 55 ц/га , що становить  5 % до запланованих площ .

Найкращу врожайність мають ТОВ НВФ «Урожай 2» – керівник Приходько С.М., СТОВ ім. Ватутіна – керівник Бурлаченко М.М.

Середня врожайність ранніх зернових по області становить 44,6 ц/га по району 44.4 ц/га.

Для оперативного реагування на випадки силового захоплення на території Черкаської області земельних ділянок та об’єктів аграрної інфраструктури, інші прояви аграрного «рейдерства» при Черкаській обласній державній адміністрації діє регіональна робоча група з питань захисту прав інвесторів, протидії незаконному поглинанню та захопленню підприємств.

В липні 2018 року чергові засідання регіональної робочої групи відбудуться  11.07.2018 та 25.07.2018 об 11.00 год. За адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 185, каб. № 340.

Для довідок та запису звертатися за телефоном: (0472) 33-00-27 або за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 185, каб. № 244.

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>
Сторінка 1 з 10