Офіційний сайт Катеринопільської районної державної адміністрації і районної ради

drv

mrog

Аналіз інвестиційної діяльності в Катеринопільському районі за 2010 рік

В цілому за 2010 рік сума капітальних інвестицій склала 32354,0 тис.грн.(34131,0 тис.грн. з ПДВ), без ПДВ, що становить 100,9 %  до 2009 року. Основну складову капітальних інвестицій,  81,5 %, становлять інвестиції в основний капітал, сума яких без ПДВ склала 26383,0 тис.грн (28096,0 тис.грн. з ПДВ). Із них:

  • капітальне будівництво – 15608,0 тис.грн., що становить 59,2 % від загальної суми;
  • машини, обладнання, інвентарь – 9605,0 тис.грн., що становить 36,4% від загальної суми;
  • транспортні засоби - 1158,0тис.грн., що становить 4,3 % від загальної суми;
  • довгострокові біологічні активи рослинництва та інші основні засоби – 12,0 тис.грн., або 0,1% від загальної суми.

На нові будівлі, споруди, об'єкти незавершеного будівництва витрачено 113,0 тис.грн., інші необоротні матеріальні активи – 215,0 тис.грн., капітальний ремонт – 1567,0 тис.грн., довгострокові біологічні активи тваринництва – 4076,0 тис.грн.

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування розподілились наступним чином:

- кошти державного бюджету – 2707,0 тис.грн.  (без ПДВ), що становить 8,4 % загального обсягу;

-  кошти місцевого бюджету – 1117,0 тис.грн.(без ПДВ), що становить 3,4 % загального обсягу;

- кошти підприємств та організацій – 15477,0 тис.грн. (без ПДВ), що становить 47,8% загального обсягу;

- інші джерела фінансування та кредити банків і різні позики – 13053,0 тис.грн. (без ПДВ), що становить 40,4 % загального обсягу.

За 2010 рік сума інвестицій в основний капітал склала 26383,0 тис.грн (28096,0 тис.грн. з ПДВ), що становить 122,2 % до 2009 року.

За видами економічної діяльності інвестиції в основний капітал становлять:

- с/г, мисливство, лісове господарство – 10631,0 тис.грн.;

в т.ч. рослинництво – 7148,0 тис.грн.;

тваринництво – 2975,0 тис.грн.;

- промисловість – 1548,0 тис.грн.;

- діяльність транспорту та зв'язку  – 27,0 тис.грн.;

- торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку – 1190,0 тис.грн.;

- операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям – 12056,0 тис.грн.;

- державне управління – 57,0 тис.грн.;

- освіта – 447,0 тис.грн.;

- охорона здоров'я та надання соціальної допомоги – 1915,0 тис.грн.;

- надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту – 225,0 тис.грн.

 

 

 

 

ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ

За 2010 рік сума вкладених іноземних інвестицій в економіку району з початку року збільшилась на 45,4 тис.дол.США і становить 885,9 тис.дол. США. Що в перерахунку на одну особу – 25,8 дол. США.

Для залучення інвесторів в економіку  району, вивчається потреба суб’єктів господарювання в іноземних інвестиціях, ведеться постійний пошук потенційних інвесторів.

Виконання  інвестиційних  завдань, які поставленні перед районом в наступні роки буде  здійснюватись  за  слідуючими напрямками:

- створення  сприятливих  умов  та  стимулів  до  нагромадження  капіталу  суб’єктами  господарської  діяльності  та  збільшення  їх   інвестиційної  активності;

- забезпечення  випереджувального  збільшення  обсягів  інвестування  в  реальний  сектор  економіки порівняно  з  темпами  зростання  обсягів  валового  внутрішнього  продукту;

-  підвищення  ефективності  інвестиції;

- збільшення  нагромадження  фінансових  ресурсів  населення  та  залучення  їх  для  інвестиційного використання  в  реальному  секторі  економіки;

-         створення  привабливого  інвестиційного  клімату  для  іноземних  інвесторів.

Передумовою  для  зростання  обсягів  інвестицій  в  економіку  району  має  стати політична та макроекономічна стабільність,  що  сприятиме  акумулюванню  внутрішніх  і  зовнішніх  фінансових  ресурсів  шляхом  підвищення  довіри  інвесторів  до  економічної  політики  та  зменшення  ризикованості  інвестування. Іноземні компанії і інвестори повинні бути впевненні в тій країні, куди вони везуть свій капітал.